Sunteți pe pagina 1din 6

Grădinița Curcubeul Povestilor, Sibiu

PROGRAMA OPȚIONAL

„LUMEA LUI EMOTIONEL”


GRUPA MARE ALBINUTE
PROF. ÎNV. PREȘCOLAR – POP MARCELA

AN ȘCOLAR 2021-2022

[Internal]
INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: GR.cu PP. CURCUBEUL POVESTILOR
DENUMIREA OPȚIONALULUI: ,,LUMEA LUI EMOTIONEL’’
TIPUL OPȚIONALULUI: opțional la nivelul domeniului socio-emoțional
GRUPA: Mare- ,,Albinute’’
PERIOADA: An școlar 2021-2022
NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 1 oră/săptămână (25-30 minute)
ABILITATEA PENTRU SUSȚINEREA CURSULUI: Licenta in psiho-sociologie

NOTĂ DE PREZENTARE

Opționalul Lumea lui Emotionel izvorăște din necesitatea dezvoltării capacității


copiilor de a-și percepe și exprima emoțiile, de a înțelege și răspunde emoțiilor celorlalți, precum
și dezvoltarea conceptului de sine care influențează procesul de învățare și conduita acestuia.
Având în vedere dificultățile întâmpinate cu copiii în anul școlar anterior, mi-am dorit crearea
unui program de opțional care să vină în spijinul preșcolarilor în cunoașterea și gestionarea
corectă a propriilor emoții generate de diverse situații de viață, dar și a relațiilor existente la nivel
de familie/grupă.
Este foarte important ca adultul (parinte și educator) să identifice mijloacele prin care să
prevină dezvoltarea deficitară a competenţelor sociale şi emoţionale în perioada preşcolară ,
ştiindu-se că aceasta are efecte negative asupra adaptării copiilor în adolescenţă sau în viaţa
adultă. Prin competențele vizate și prin conținuturile abordate, acest optional își propune să
răspundă următoarelor nevoi ale copiilor:
● Nevoia de relaționare eficientă în contexte de viață diverse
● Nevoia de a înțelege și de a se face înțeles
● Nevoia de autonomie
● Nevoia de apartenență la un grup
Prin intermediul temeler propuse preșcolarii parcurg în cadrul acestui opțional un traseu
bazat pe jocuri, activități interactive, care îi ajută să se descopere și să se înțeleagă mai bine, atât
pe ei înșiși cât și pe ceilalți. Activitățile vizează cunoștințe, atitudini și abilități care îi vor ajuta
să devină mai atenți și mai conștienți atunci când vine vorba de propriile emoții.

[Internal]
Opționalul este conceput în manieră transdisciplinară întrucât înglobează cunoștințe din
Domeniul Limbă și Comunicare, Domeniului Om și Societate (DOS), Domeniul Estetic și
Creativ (DEC) Domeniul Psihomotric (DPM) și se va desfășura săptămânal pe toată durata
anului școlar 2021-2022. Caracterul acestei activități opționale este unul explorator și practic-
aplicativ, care presupune participarea directă și implicarea activă a preșcolarilor în activitățile de
învățare. Copiii exersează abilități și atitudini într-un mediu adecvat de învățare, devin
responsabili pentru modul în care se implică în jocurile și activitățile propuse, care pot fi
realizate individual, în perechi sau în echipă.

RESURSE UMANE
preșcolarii grupei mari,
cadrele didactice din unitate, părinții, psiholog
RESURSE MATERIALE
jetoane, planşe,roata cu emoţii, oglinzi, cărţi cu poveşti terapeutice, truse de construcţii,
de joc de rol, marionete, jucării din pluş, păpuşi, lădiţe cu surprize, trăistuţe, obiecte de
artizanat, medalioane, rechizite, diafilme, Cd-uri cu muzică și povești
Aparatură electrocasnică – boxă portabilă, videoproiector, laptop
COMPETENȚE GENERALE:
Cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate;
Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur;
Dezvoltarea conceptului de sine
Inițierea interacțiunilor cu adulții și cu copiii de vârste apropiat
COMPETENŢE SPECIFICE EXEMPLE DE COMPORTAMENTE

identificarea emoției prezentate în diverse situații


Recunoașterea emoțiilor identificarea emoţiilor altor persoane în diverse situaţii
identifică emoţiile asociate unui context specific;
exersarea asimilării integrale a emoției
transmiterea verbală şi nonverbală de mesaje afective
numesc situaţii în care apar diferenţe între starea emoţională
Exprimarea emoţiilor
exprimarea empatiei faţă de alte persoane
exprimă emoţii complexe precum ruşine, vinovăţie, mândrie;
executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei al textului;

[Internal]
identificarea cauzei emoţiilor
Înţelegerea emoţiilor
precizarea consecinţelor emoţiilor într-o anumită situaţie.
Reglarea/autoreglarea folosirea strategiilor de reglare/autoreglare emoţională.
emoţiilor

Activitățile realizate de copii în cadrul opționalului vor fi ghidate după taxonomia lui Bloom,
după cum urmează:
Acțiuni Întrebări
1.Cunoaștere îmi amintesc , experimentez Despre ce este vorba?
numesc, identific , definesc Cum s-a întâmplat?
descriu Cum arată?
Ce știu despre?
2. Înțelegere Explic, compar, De ce s-a întâmplat asta?
discut, interpretez, anticipez Poți explica cum \de ce...?
Știi motivul pentru care...?
3. Aplicare Relaționez, arăt, folosesc, Îți amintești de ceva asemănător?
tranfer cunoștințe , demonstrez Tu ce ai fi făcut?
Ce s-ar putea întâmpla dacă...?
4. Analiză Judec, evaluez, compar, Ce a decurs bine?
recomand, critic Ce ai schimba?
Ce ai aflat?
5. Sinteză Compun, construiesc, proiectez, Cum arată?
imaginez, plănuiesc Care este părerea ta?
Poți proiecta o altă variantă?
Poți descrie propriul tău mod de a...?
6. Evaluare Selectez, investighez, deduc, Ce te face să crezi acest lucru?
clasific, examinez Cum ai putea clasifica informația?
Poți realiza un model?
Ce dovezi poți găsi?

EXEMPLE DE ACTIVITATI
Pe parcursul desfășurării opționalului se vor desfasura diverse tipuri de activitati:
- Exercițiu de identificare a pasiunilor: Ce ne place? și ilustrarea prin desen a pasiunilor,
calităților Acesta sunt eu!
- Exerciții de descriere a mimicii și gesturilor persoanelor aflate în situații diferite:
observă, spune (observarea colegilor), privește, observă (observarea persoanelor dintr-o
fotografie)

[Internal]
- Exerciții de recunoaștere și descriere a modului de manifestare a emoțiilor – Harta
emoțiilor, Puzzle-ul emoțiilor
- Exerciții de identificare a emoțiilor personajelor din povești audiate:ex. Bondărici, cel
mai tare pici
- Jurnalul emoțiilor – consemnarea zilnică (pe o perioadă dată) a principalelor emoții trăite
- Jocuri de simulare și mimare a emoțiilor, jocuri de rol pentru manifestarea ascultării
active: Te ascult, te înțeleg
- Joc de asociere a unor fragmente muzicale cu emoțiile, cu mișcarile corporale potrivite/
sugestive
- Discuții despre situații plăcute sau neplăcute , despre emoții folositoare sau nefolositoare
- Ilustrarea prin desen a situațiilor plăcute sau neplăcute, a emoțiilor și a comportamentelor
asociate situațiilor respective, în care s-au aflat personal sau în care au observat o altă
persoană
- Exerciții de reformulare a gândurilor nesănătoase cu scopul de a trece de la o emoție
nefolositoare la una folositoare: Transformă gândurile.
- Exerciții de identificare a asemănărilor și deosebirilor dintre personaje din desene, din
povești sau dintre persoane
- Joc didactic de identificare a asemănărilor și deosebirilor dintre colegi: Și eu sunt...
- Exerciții de identificare a soluțiilor pentru rezolvarea conflictelor: Triunghiul rezolvării
conflictelor
- Discuții despre comportamente care relevă empatia personajelor
- Ilustrarea prin desen și culori a emoțiilor de bază și formularea celor mai importante
aspecte legate de acestea: Curcubeul emoțiilor

ELEMENTE DE CONȚINUT:
Tema Conceptele principale
EMOȚIILE ● Pasiunile, calitățile, aptitudinile personale
● Noțiunea de emoție
● Emoțiile de bază: bucurie, tristețe, uimire, furie, frică, dezgust
● Manifestarea emoțiilor
GESTIONAREA ● Situații plăcute – situații neplăcute

[Internal]
EMOȚIILOR PROPRII ● Emoții folositoare – emoții nefolositoare
● Gânduri sănătoase – gânduri nesănătoase
● Relația situație-gând-emoție-comportament
● Control – autocontrol/Tehnici de reglare / autoreglare a emoțiilor
RELAȚIILE CU CEILALȚI Conflictul:
● Tipuri de conflict: conflict interior – conflict exterior;
conflict folositor – conflict nefolositor
● Soluții de rezolvare a conflictului
Empatia
Ascultarea activă

METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicaţia, demonstraţia, turnirul întrebărilor, turnirul


enunțurilor , turul galeriei, benzi desenate, etc.
MODALITĂȚI DE EVALUARE:
 De tip: frontală şi individuală
 Modalităţi de evaluare: autoevaluare, aprecieri verbale ale activităţii celorlalţi, convorbiri,
observarea sistematică a activităţii copiilor, desene, fişe de lucru, realizarea de proiecte în
grup, expunerea unor lucrări, concurs .

BIBLIOGRAFIE
Ministerul Educației Naționale, Curriculum pentru educație timpurie, 2019.
Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
Curriculum pentru educație timpurie, 2019.
Jambor, E., (2017), Marea carte a emoțiilor, Editura Aquila, Oradea;
Catrinel, A., Ș., Kallay, E., (2010), Dezvoltarea competențelor emoționale și sociale la
preșcolari, ghid practic pentru educatori, Editura ASCR, Cluj-Napoca
Bârle, D., Drugaș I., (2008) – Educam si vindecam prin ... povești, Editura Universității
din Oradea
Gabriela Bărbulescu, Silvia Borțeanu, Marilena Călin, Cecilia Iuga, Elvira Toma
(2015), 175 de jocuri pentru preșcolari și școlarii mici, Ed. Litera.
https://www.twinkl.ro/resource/ro-t2-e-959-taxonomia-lui-bloom-cu-intrebari-plana

[Internal]

S-ar putea să vă placă și