Sunteți pe pagina 1din 7

Centre de cost …

Sau implementarea unei structuri de management

Centrele de cost, privite de tine la nivel macro, iar de mine la un moment dat la nivel
micro (predomina contabilitatea financiara, care de altfel este o baza importanta in
continuare), au drept scop implementarea unei structuri de management care sa determine
functionarea individual a acestora, iar ca si manager sa poti controla si de la distanta
profitabilitatea societatii.
Tendinta dominanta care se manifesta in prezent in intreprinderile romanesti este
orientarea catre client si implicit spre schimbare.
Indiferent de domeniul de activitate al firmei, primul pas in configurare este analiza
detaliata a modului in care compania isi obtine veniturile. Scopul acestei analize il
constituie identificarea principalelor categorii de clienti, de produse, de servicii, de proiecte si
de activitati de vanzare efectuate.
Impartirea in centre de cost trebuie sa aiba ca punct de plecare organigrama
societatii (fig. nr. 1 de mai jos) si sa fie actualizata de fiecare data cand are loc o reimpartire
a autoritatii.
Intreaga activitate a societatii trebuie cuprinsa in centrele de cost/divizii, intrucat nici
o decizie nu poate fi adoptata fara a se regasi sub autoritatea unui astfel de centru.
Aceasta impartire ar trebui sa ne indrepte spre numirea unui responsabil pe fiecare
centru de cost care sa aplice obiective si responsabilitati specifice si care sa fie structurate
eficient.

Manager

Juridic Financiar

Puncte
P- 4 Roti P-2 Roti PGA Winter Water Garantii Service
lucru

Vanzari
Aprovizionari
Logistica
Marketing Cheltuieli
operationale
Resurse umane

Fig. nr. 1 Diagrama societatii


Activitatea centrului de cost se bazeaza pe proiecte specifice.

O scurta structurare a diagramei prezentate anterior:


1. P – 4 roti (marci CFMOTO, CAN-AM):
 ATV-uri
 SXS – uri
 Tractoare
2. P – 2 roti (marci Husqvarna, Gasgas, Fantic, KTM):
 E-Bikes:
 Off-road - Enduro si Motocross
 Street - Husqvarna, Gasgas, KTM,
 Trial – TRS Motocycles, Gasgas, Electric Motion
 Echipamente biciclete
 Motociclete
 Echipamente motociclete
3. PGA:
 …
4. Winter:
 Snowmobile (marci Ski-doo, Lynx)
5. Water:
 SEA-DOO (Sea-doo)
6. Garantii
7. Service
8. Puncte de lucru: venituri si cheltuieli conform activitatii desfasurate.

Caracteristicile unui centru de cost sunt:


 Plasat sub autoritatea unui responsabil;
 Exercita una sau mai multe misiuni concretizate in obiective cantitative si
valorice;
 Dispune de un ansamblu de resurse necesare pentru atingerea obiectivelor
stabilite;
 Trebuie sa gaseasca cele mai bune corelatii intre costuri si incasari;
 Are autonomie relativa in cadrul bugetului de resurse.

Controlul unui centru de cost consta in:


 Determinarea si evaluarea obiectivelor;
 Previziunea si evaluarea consumurilor necesare pentru atingerea obiectivelor;
 Verificarea periodica de catre responsabilul din contabilitate a tuturor
operatiunilor efectuate !!!!!

Punctul de plecare il constituie realizarea unui plan de afaceri care sa contina si un


buget de venituri si cheltuieli, iar de incadrarea in sumele estimate si alocate sa se ocupe un
economist.
Realizarea unui plan de afaceri cuprinde schematic urmatoarele etape:
1. Estimarea volumului total al pieței pentru anul următor. Se formează prin
compararea ratelor de creștere și a volumelor pieței în anul curent.
2. Prognoza cotei de piață pentru anul următor. De exemplu, menținerea cotei de
piață, extinderea pieței, intrarea pe o piață nouă.
3. Prognoza volumului vânzărilor în anul următor, adică dacă cota de piață este n%
-, iar volumul total de piață prognozat în unități naturale este egal cu m unități, atunci volumul
estimat va fi X unități.
4. Determinarea prețului la care bunurile vor fi vândute intermediarilor (preț
unitar).
5. Calculul valorii încasărilor pentru anul planificat. Determinat prin înmulțirea
volumului vânzărilor cu prețul unitar.
6. Calculul costului bunurilor: suma costurilor fixe și variabile.
7. Prognoza profitului brut: diferența dintre veniturile brute și costul brut al
bunurilor vândute.
8. Calculul țintei de profit din vânzări, în conformitate cu raportul de rentabilitate
planificat.
9. Cheltuieli de marketing. Se determină ca diferență între suma profitului brut și
profitul țintă pentru plan. Rezultatul arată cât de mult puteți cheltui pentru marketing, ținând
cont de costul impozitării. Sau se stabileste un procent din cifra de afaceri.
10. Distribuirea bugetului de marketing pentru următoarele componente ale mixului
de marketing: publicitate, promovare a vânzărilor, cercetare de marketing.

Bugetul de venituri şi cheltuieli este de o importanţă vitală într-o companie,


conţinând date esenţiale despre evoluția veniturilor și cheltuielilor într-o anumită perioadă de
timp, date ce permit cunoaşterea foarte bună a afacerii.

Acest buget de cheltuieli şi de venituri cuprinde cinci etape foarte bine definite, ce nu
trebuiesc neglijate sau tratate superficial. Acestea sunt:
1. Realizarea unui scurt audit cu acţionarii pentru a înţelege organizarea
companiei
Această etapă cuprinde o analiză diagnostic de tip SWOT a punctelor tari şi slabe a
companiei, împreună cu o analiză a oportunităţilor şi ameninţărilor provenite din diverse
medii, atât interne, cât şi externe (concurenţă, mediul economic).
2. Crearea organigramei şi stabilirea centrelor de cost şi a responsabililor
Pornind de la organigrama companiei şi structura departamentelor existente se
stabilesc centrele de cost, responsabilii şi se porneşte în stabilirea bugetelor pe fiecare
departament.
3. Construirea bugetului adaptat la specificul societății
Construirea unei matrici care să cuprindă toate informaţiile financiare structurate pe
departamente, cheltuieli şi venituri, la care contribuie toată echipa manageriala şi
responsabilii din cadrul companiei cu finanţele firmei.
4. Analiza rentabilităţii companiei până la nivel de produs
Analiza rentabilității pe produse permite cunoașterea profitului și a ratei rentabilității
pe fiecare sortiment, precum și a căilor prin care se poate acționa în vederea creșterii
acesteia.
5. Crearea unei politici de bonusare a angajaţilor
Pentru maximizarea profitului şi rentabilităţii, bugetul anual de cheltuieli şi venituri
trebuie să includă şi o estimare a cheltuielilor legate de salarii şi a politicii de bonusare a
angajaţilor, ce nu trebuie neglijate.
Ca si functii care vin in sprijinul desfasurarii optime a activitatii unui centru de cost
mentionez:
 Vanzarile
 Aprovizionarile
 Logistica
 Marketingul
 Resurse umane/salarizare

S-ar putea să vă placă și