Sunteți pe pagina 1din 6

AGENDĂ formare continuă

NIVEL PREȘCOLAR în cadrul proiectului România crește cu tine


Brașov/Piatra Neamț

Seria 1 - 26 octombrie – 28 octombrie; aprox.83 cursanți; 3 grupuri de formabili; 3 echipe de


formatori
Seria 2 - 28 octombrie – 30 octombrie: aprox.86 cursanți; 3 grupuri de formabili; 3 echipe de
formatori
Seria 3 – 31 octombrie – 1 noiembrie: aprox.125 cursanți; 3 grupuri de formabili; 3 echipe de
formatori
Seria 4 – 1 noiembrie – 2 noiembrie: aprox.119 cursanți; 3 grupuri de formabili; 3 echipe de
formatori
SERIA 1 BRAȘOV
26 octombrie 2019
Sesiunea 1: 15.00 – 16.30
Grupa 1 R BRĂNIȘTEANU Grup 2 V SUCIU& E IGNAT Grup 3 C ROMAN & M BRÂNZAC
Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al
timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in dezvoltarii globale a copilului.
oportunitati contextul noului curriculum Rolul limbajului în dezvoltarea
creierului.

Sesiunea 2: 17.00 – 18.30


Grupa 1 R BRĂNIȘTEANU Grup 2 V SUCIU& E IGNAT Grup 3 C ROMAN &M BRÂNZAC
Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al
timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in dezvoltarii globale a copilului.
oportunitati contextul noului curriculum Rolul limbajului în dezvoltarea
creierului.

27 octombrie
Sesiunea 3 - 9.00 – 10.30
Grupa 1 R BRĂNIȘTEANU &C Grup 2 V PREDA Grupa 3 C BOCA
ROMAN
Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație
dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si Cadrul European privind Calitatea
limbajului în dezvoltarea creierului. oportunitati in Educația și Îngrijirea Timpurie.
Practici de calitate in grupele
prescolare.

Sesiunea 4 – 11.00 – 12.30


Grupa 1 R BRĂNIȘTEANU&C Grup 2 V PREDA Grupa 3 V SUCIU& E IGNAT
ROMAN
Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca
dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in
limbajului în dezvoltarea creierului. oportunitati contextul noului curriculum

Sesiunea 5: 15.00 – 16.30


Grup 1 C BOCA Grup 2 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN Grup 3: V SUCIU& E IGNAT
Dezvoltarea limbajului ca motor al Mediul fizic al salii de grupa ca
Cadrul European privind Calitatea dezvoltarii globale a copilului. Rolul potentiator al invatarii in
in Educația și Îngrijirea Timpurie. limbajului în dezvoltarea creierului. contextul noului curriculum
Practici de calitate in grupele
prescolare.

Sesiunea 6: 17.00 – 18.30


Grup 1: V SUCIU& E IGNAT Grup 2 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN Grup 3 V PREDA
Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație
potentiator al invatarii in dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si
contextul noului curriculum limbajului în dezvoltarea creierului. oportunitati

28 octombrie 2019
Sesiunea 7: 9.00 – 11.00
Grupa 1 V SUCIU& E IGNAT Grupa 2 C BOCA Grup 3 V PREDA

Mediul fizic al salii de grupa ca Curriculum pentru educație


potentiator al invatarii in Cadrul European privind Calitatea timpurie 2019 – provocari si
contextul noului curriculum in Educația și Îngrijirea Timpurie. oportunitati
Practici de calitate in grupele
prescolare.
SERIA 2 BRAȘOV
28 octombrie 2019
Sesiunea 1: 15.00 – 16.30
Grupa 1 C BOCA Grup 2 V SUCIU& E IGNAT Grup 3 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN
Cadrul European privind Calitatea Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al
in Educația și Îngrijirea Timpurie. potentiator al invatarii in dezvoltarii globale a copilului. Rolul
Practici de calitate in grupele contextul noului curriculum limbajului în dezvoltarea creierului.
prescolare.

Sesiunea 2: 17.00 – 18.30


Grupa 1 V PREDA Grup 2 V SUCIU& E IGNAT Grup 3 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN
Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al
timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in dezvoltarii globale a copilului. Rolul
oportunitati contextul noului curriculum limbajului în dezvoltarea creierului.

29 octombrie
Sesiunea 3 - 9.00 – 10.30
Grupa 1 V PREDA Grup 2 C BOCA Grupa 3 V SUCIU& E IGNAT
Curriculum pentru educație Cadrul European privind Calitatea
timpurie 2019 – provocari si in Educația și Îngrijirea Timpurie. Mediul fizic al salii de grupa ca
oportunitati Practici de calitate in grupele potentiator al invatarii in contextul
prescolare. noului curriculum

Sesiunea 4 – 11.00 – 12.30


Grupa 1 R BRĂNIȘTEANU&C Grup 2 V PREDA Grupa 3 V SUCIU& E IGNAT
ROMAN
Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca
dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in
limbajului în dezvoltarea creierului. oportunitati contextul noului curriculum

Sesiunea 5: 15.00 – 16.30


Grup 1 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN Grup 2 V PREDA Grup 3 C BOCA
Curriculum pentru educație Cadrul European privind Calitatea
Dezvoltarea limbajului ca motor al timpurie 2019 – provocari si in Educația și Îngrijirea Timpurie.
dezvoltarii globale a copilului. Rolul oportunitati Practici de calitate in grupele
limbajului în dezvoltarea creierului. prescolare.

Sesiunea 6: 17.00 – 18.30


Grup 1: V SUCIU& E IGNAT Grup 2 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN Grup 3 V PREDA
Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație
potentiator al invatarii in dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si
contextul noului curriculum limbajului în dezvoltarea creierului. oportunitati

30 octombrie 2019
Sesiunea 7: 9.00 – 11.00
Grupa 1 V SUCIU& E IGNAT Grupa 2 R BRĂNIȘTEANU&C Grup 3 V PREDA
ROMAN
Mediul fizic al salii de grupa ca Curriculum pentru educație
potentiator al invatarii in Dezvoltarea limbajului ca motor al timpurie 2019 – provocari si
contextul noului curriculum dezvoltarii globale a copilului. Rolul oportunitati
limbajului în dezvoltarea creierului.
SERIA 3 PIATRA NEAMȚ
31 octombrie – 1 noiembrie 2019
Sesiunea 1 - 9.00 – 10.30
Grupa 1 R BRĂNIȘTEANU&C Grup 2 V PREDA Grupa 3 C BOCA
ROMAN
Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație
dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si Cadrul European privind Calitatea
limbajului în dezvoltarea creierului oportunitati in Educația și Îngrijirea Timpurie.
Practici de calitate in grupele
prescolare.

Sesiunea 2 – 10.45 – 12.15


Grupa 1 R BRĂNIȘTEANU&C Grup 2 V PREDA Grupa 3 V SUCIU& E IGNAT
ROMAN
Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca
dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in
limbajului în dezvoltarea creierului. oportunitati contextul noului curriculum

Sesiunea 3: 12.30 – 14.00


Grup 1 C BOCA Grup 2 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN Grup 3: V SUCIU& E IGNAT
Dezvoltarea limbajului ca motor al Mediul fizic al salii de grupa ca
Cadrul European privind Calitatea dezvoltarii globale a copilului. Rolul potentiator al invatarii in
in Educația și Îngrijirea Timpurie. limbajului în dezvoltarea creierului contextul noului curriculum
Practici de calitate in grupele
prescolare.

Sesiunea 4: 15.30 – 17.00


Grup 1: V SUCIU& E IGNAT Grup 2 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN Grup 3 V PREDA
Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație
potentiator al invatarii in dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si
contextul noului curriculum limbajului în dezvoltarea creierului oportunitati

Sesiunea 5: 17.15– 18.45


Grup 1: V SUCIU& E IGNAT Grup 2 C BOCA Grup 3 V PREDA
Mediul fizic al salii de grupa ca Cadrul European privind Calitatea Curriculum pentru educație
potentiator al invatarii in contextul in Educația și Îngrijirea Timpurie. timpurie 2019 – provocari si
noului curriculum Practici de calitate in grupele oportunitati
prescolare.

1 noiembrie 2019
Sesiunea 6: 9.00 – 10.30
Grupa 1 V PREDA Grupa 2 V SUCIU& E IGNAT Grup 3 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN
Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al
timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in contextul dezvoltarii globale a copilului. Rolul
oportunitati noului curriculum limbajului în dezvoltarea creierului.

Sesiunea 7 – 10.45 – 12.15


Grupa 1 V PREDA Grup 2 V SUCIU& E IGNAT Grupa 3 R BRĂNIȘTEANU&C
ROMAN
Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al
timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in dezvoltarii globale a copilului. Rolul
oportunitati contextul noului curriculum limbajului în dezvoltarea creierului
SERIA 4 PIATRA NEAMȚ
1 noiembrie 2019
Sesiunea 1: 15.30 – 17.00
Grup 1: V PREDA Grup 2 V SUCIU& E IGNAT Grup 3 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN
Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al
timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in dezvoltarii globale a copilului. Rolul
oportunitati contextul noului curriculum limbajului în dezvoltarea creierului

Sesiunea 2: 17.15– 18.45


Grup 1 V PREDA Grup 2 V SUCIU& E IGNAT Grup 3 R BRĂNIȘTEANU&C
ROMAN
Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al
timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in contextul dezvoltarii globale a copilului.
oportunitati noului curriculum Rolul limbajului în dezvoltarea
creierului

2 noiembrie 2019
Sesiunea 3 - 9.00 – 10.30
Grupa 1 R BRĂNIȘTEANU&C Grup 2 V PREDA Grupa 3 C BOCA
ROMAN
Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație Cadrul European privind Calitatea
dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si in Educația și Îngrijirea Timpurie.
limbajului în dezvoltarea creierului oportunitati Practici de calitate in grupele
prescolar

Sesiunea 4 – 10.45 – 12.15


Grupa 1 R BRĂNIȘTEANU&C Grup V PREDA Grupa 3 V SUCIU& E IGNAT
ROMAN
Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație Mediul fizic al salii de grupa ca
dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si potentiator al invatarii in
limbajului în dezvoltarea creierului oportunitati contextul noului curriculum

Sesiunea 5: 12.30 – 14.00


Grup 1 C BOCA Grup 2 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN Grup 3 V SUCIU& E IGNAT
Dezvoltarea limbajului ca motor al Mediul fizic al salii de grupa ca
Cadrul European privind Calitatea dezvoltarii globale a copilului. Rolul potentiator al invatarii in
in Educația și Îngrijirea Timpurie. limbajului în dezvoltarea creierului contextul noului curriculum
Practici de calitate in grupele
prescolare

Sesiunea 6: 15.30 – 17.00


Grup 1 V SUCIU& E IGNAT Grup 2 R BRĂNIȘTEANU&C ROMAN Grup 3 V PREDA
Mediul fizic al salii de grupa ca Dezvoltarea limbajului ca motor al Curriculum pentru educație
potentiator al invatarii in dezvoltarii globale a copilului. Rolul timpurie 2019 – provocari si
contextul noului curriculum limbajului în dezvoltarea creierului oportunitati

Sesiunea 7: 17.15– 18.45


Grup 1 V SUCIU& E IGNAT Grup 2 C BOCA Grup 3 V PREDA
Mediul fizic al salii de grupa ca Cadrul European privind Calitatea Curriculum pentru educație
potentiator al invatarii in contextul in Educația și Îngrijirea Timpurie. timpurie 2019 – provocari și
noului curriculum Practici de calitate in grupele oportunitati
prescolare