Sunteți pe pagina 1din 5

OHLZS Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva Lot 1 km 0+000 km 27+400

COD: P.T.E- 02 Editie Nr. 1/2010 Page 1 of 5

Sistemul de Management al Calitatii PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE EXECUTAREA UMPLUTURILOR 1. SCOP

Procedura are ca scop precizarea actiunilor, fazelor tehnologice, sculelor, utilajelor si materialelor necesare pentru executarea umpluturilor in conformitate cu cerintele de calitate prevazute. 2. DOMENIUL DE APLICARE Procedura se aplica la executia umpluturilor mecanice si manuale aferente lucrarilor de constructii . 3. DEFINITII SI PRESCURTARI 3.1. D.S. - Dispozitie de santier 4. DOCUMENTE DE REFERINTA
STANDARD SR EN ISO 9001/2008- Sistem de management al calitatii . Cerinte, specifica cerintele de management al calitatii pentru organizatiile care este necesar sa demonstreze capabilitatea lor de a furniza produse care sa indeplinesca cerintele clientilor, precum si cerintele de reglementare aplicabile, avand drept scop cresterea satisfactiei clientului . STANDARD SR EN ISO 9000/2001 Sistem de management al calitatii Principii fundamentale si vocabular care descrie notiunile fundamentale ale sistemului de management al calitatii si specifica terminologia pentru sistemele de management al calitatii . STANDARD SR EN ISO 9004 / 2001 Sistem de management al calitatii . Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor, care furnizeaza, pe baza celor 8 principii de management al calitatii, indrumari pentru imbunatatirea performantei organizatiei si cresterea satisfactiei atat a clientilor , precum si a altor parti interesate Legea Nr. 10/1995 privind calitatea in constructii. Hotarrea Guvernului Romniei Nr. 766/1997 Anexa nr.2 -Regulamentul privind asigurarea si conducerea calitatii in constructii. 4.1. Proiectele de executie specifice obiectului care se executa. 4.2. Caietul de sarcini pentru executarea lucrarilor obiectului. 4.3. Proiecte tehnologice de demontarea sprijinirilor la sapaturi mai dificile, cind este cazul. 4.4. Proiecte tehnologice de oprirea si demontarea instalatiilor de epuismente folosite la lucrarile de sapaturi mai dificile, cind este cazul. 4.5. Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente C169 -83. 4.6. Normativ pentru executarea trasarii de detalii in constructii C83 - 75. 4.7. Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pe timp friguros C16 - 84.

5. 5.1.
Numele si prenumele Functia Semnatura Data

DESCRIEREA PROCEDURII CONDITII PREALABILE


Elaborat RESPONSABIL AQ Verificat RESPONSABIL T. Ex. Aprobat 1 4 DIRECTOR ZONAL Revizia 2 3 5 6 Exemplar nr. 1
Data ultimei modificari

Data intrarii n vigoare 01.01.2011

OHLZS Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva Lot 1 km 0+000 km 27+400

COD: P.T.E- 02 Editie Nr. 1/2010 Page 2 of 5

Sistemul de Management al Calitatii PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE EXECUTAREA UMPLUTURILOR

5.1.1. Existenta la executant a documentatiei de executie si a prezentei proceduri. 5.1.2. Existenta procesului verbal de predare a amplasamentului liber de instalatii subterane. 5.1.3. Existenta procesului verbal de predare - primire a reperelor de tasare si de nivel. 5.1.4. Existenta proiectelor tehnologice pentru umpluturile in zonele in care trebuie protejate instalatii subterane in functiune pe amplasament. 5.1.5. Existenta utilitatilor. 5.1.5.1. Instalatia de aer comprimat. 5.1.5.2. Instalatia de forta si iluminat. 5.1.5.3. Existenta utilajelor mecanice de imprastiat si compactat in buna stare de functionare. 5.1.5.4. Existenta de drumuri de acces la locul de executie al umpluturilor. 5.1.5.5. Existenta unui numar suficient de mijloace de transport al pamintului, in buna stare de functionare. 5.1.6. Echiparea echipelor de muncitori cu sculele necesare specifice pentru umpluturile manuale. 5.1.7. Existenta avizului de incepere a lucrarilor (AIL). 5.1.8. Existenta aprobarii autorizatiei de circulatie pe traseul stabilit pe drumurile publice, cind este cazul. 5.1.9. Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor de protectia muncii si PSI specifice activitatilor desfasurate. 5.1.10.Echipele vor fi dotate cu echipament de protectie specific: salopeta, casca, cizme de cauciuc, etc. 5.2. ACTIUNI IMPLICATE

5.2.1. Pregatirea suprafetei terenului pentru a putea permite executarea lucrarilor de umpluturi. 5.2.2. Pregatirea suprafetei umpluturilor pentru a permite executarea lucrarilor de fundatii ce urmeaza a se executa pe aceste umpluturi. 5.2.3. Intreruperi neplanificate. 5.2.4. Intocmirea inregistrarilor de calitate. 5.3. PROCEDURA

5.3.1. Pregatirea terenului pentru executarea umpluturilor. 5.3.1.1 Defrisarea terenului pe suprafata ce urmeaza a se executa umpluturile si evacuarea materialelor rezultate. 5.3.1.2. Saparea stratului vegetal (daca este cazul), incarcarea si transportul la depozite separate pentru a putea fi refolosit. 5.3.1.3. Asigurarea scurgerii si colectarii generale a apelor din precipitatii de pe platforma pe care se vor executa umpluturile.
Elaborat Numele si prenumele Functia Semnatura Data RESPONSABIL AQ Verificat RESPONSABIL T. Ex. Aprobat 1 4 DIRECTOR ZONAL Revizia 2 3 5 6 Exemplar nr. 1
Data ultimei modificari

Data intrarii n vigoare 01.01.2011

OHLZS Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva Lot 1 km 0+000 km 27+400

COD: P.T.E- 02 Editie Nr. 1/2010 Page 3 of 5

Sistemul de Management al Calitatii PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE EXECUTAREA UMPLUTURILOR

5.3.1.3.1. Executarea de santuri de garda sau rigole. 5.3.1.3.2.Executarea de gropi de colectare. 5.3.1.3.3.Executarea de puturi de descarcare in cazul platformelor de mari suprafete. 5.3.1.4. Trasarea constructiilor sau a conturului suprafetei umpluturilor. 5.3.1.4.1.Executarea balizelor de trasare din lemn pe axele date prin planurile proiectelor (in exteriorul conturului umpluturilor) pentru a fi conservate pina la terminarea umpluturilor. Ele servind si la verificarile necesare in timpul umpluturilor si la receptia lucrarilor de umplutura la terminarea acestora. 5.3.1.4.2.Executarea reperelor de cota de nivel si retransmiterea cotei de nivel pe masura ce inaltimea umpluturii creste. 5.3.1.4.3.Executia sabloanelor de picior de taluz, de creasta de taluz si retransmiterea acestora pe masura cresterii inaltimii umpluturilor. 5.3.1.5. Executia lucrarilor de consolidari de terenuri in cazurile cind umpluturile urmeaza sa se execute pe terenuri slabe. Terenuri slabe sint considerate, in general acelea la care rezistenta la compresiune este sub 2daN/cm2. Lucrarile de consolidare au rolul de a modifica rezistenta structurala la valori ridicate de pina la 4daN/cm2, transformindu-se astefel in terenuri bune de fundare. 5.3.2. Transportul, imprastierea, nivelarea si compactarea. 5.3.2.1. Transportul pamintului din depozite,din sapaturi sau din gropi de imprumut, se face cu autocamioane, basculante. 5.3.2.2. Descarcarea pamintului din autocamioane se face in puncte stabilite pe suprafata de executie a umpluturii astfel repartizate, ca volumul de pamint descarcat in gramezi sa asigure prin imprastiere grosimea stratului compactat prescris in proiecte sau caietele de sarcini. 5.3.2.3. Grosimea optima a straturilor succesive care se astern in functie de tipul si caracteristicile tehnice ale utilajului de compactare este in general: 20 - 30cm la maiuri 40cm la cilindri compactori statici, netezi 50cm la cilindri compactori vibratori in cazul cind nu sint alte grosimi prevazute prin proiectele de executie sau caietele de sarcini. 5.3.2.4. Imprastierea pamintului din fiecare strat la grosimea stabilita ca la punctul 5.3.2.3. se face cu buldozer, screper, autogreder. 5.3.2.5. Imprastierea manuala nu este in general recomandata din cauza productivitatii foarte reduse, decit la: lucrari de volum mic unde utilajele nu pot avea loc de manevra lucrari in zona retelelor subterane existente, indeosebi cabluri electrice de joasa sau inalta tensiune. Ea se executa cu lopata sau sapa.
Elaborat Numele si prenumele Functia Semnatura Data RESPONSABIL AQ Verificat RESPONSABIL T. Ex. Aprobat 1 4 DIRECTOR ZONAL Revizia 2 3 5 6 Exemplar nr. 1
Data ultimei modificari

Data intrarii n vigoare 01.01.2011

OHLZS Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva Lot 1 km 0+000 km 27+400

COD: P.T.E- 02 Editie Nr. 1/2010 Page 4 of 5

Sistemul de Management al Calitatii PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE EXECUTAREA UMPLUTURILOR

5.3.2.6. Nivelarea suprafetei fiecarui strat se face astfel ca sa se asigure o panta de scurgere a apelor din precipitatii in afara suprafetei pe care se executa umplutura. 5.3.2.7. Compactarea fiecarui strat de umplutura se face cu rulou compactor static neted, sau pe pneu tractat sau autopropulsat, cu rulou compactor cu crampoane (picior de oaie) tractat sau autopropulsat, iar cu roluri vibratoare netede sau pe pneuri tractate sau autopropulsate. 5.3.2.8. Compactarea manuala se face cu aceleasi observatii de la punctul 8.2.5., dar cu maiuri mecanice sau placi vibratoarecu motor termic sau electric. 5.3.2.9. Compactarea se face printr-un anumit numar de treceri pe aceeasi suprafata a stratului conform proiectului de executie sau a caietului de sarcini. 5.3.2.10. Cind nu sint prevazute numarul de treceri in proiecte si este indicat numai gradul de compactare necesar a fi obtinut, se fac determinari in poligoane de proba, in care se stabileste numarul necesar de treceri pentru obtinerea gradului de compactare indicat. Acestea se organizeaza de obicei chiar in platforma care urmeaza sa fie realizata in umplutura. 5.3.2.11. In cadrul acestor determinari se stabileste si cantitatea de apa necesara la udarea fiecarui strat pentru obtinerea umiditatii optime de compactare. 5.3.2.12. Verificarea compactarii fiecarui strat, ca si a suprafetei amprizei inaintea depunerii primului strat se face prin prelucrarea unui numar de probe si efectuarea unor determinari. 5.3.2.12.1.Numarul de probe si al determinarilor se stabilesc la poligonul de proba, cind nu sint prevazute in caietul de sarcini al lucrarii. 5.3.3. Intreruperi neplanificate. 5.3.3.1. Se vor opri lucrarile de umpluturi in cazurile de precipitatii intense, pe toata durata acestora. 5.3.3.2. Se va proteja suprafata stratului pe perioada precipitatiilor prin acoperirea cu prelate impermeabile sau folii din plastic mai ales pe suprafata de strat pe care compactarea nu a fost terminata inaintea inceperii precipitatiilor. 5.3.3.3. Suprafetele stratului a caror compactare a fost terminata, nu este necesar sa fie protejate prin acoperire, compactarea asigurind o inchidere a porilor, iar panta suprafetei superioarea stratului de scurgere a apelor in afara amprizei umpluturii stratului. 5.3.3.4.Reluarea lucrarilor dupa intrerupere, se va face numai dupa ce s-a prins o uscare a stratului eliminindu-se astfel excesul de apa, peste continutul necesar obtinerii umiditatii optime de compactare. 5.3.4. Intocmirea inregistrarilor de calitate. 5.3.4.1. Indiferent de nivelul de executie al umpluturii, manual sau mecanic, se completeaza fisa de executie a umpluturii cu rezultatele determinarilor compactarii pe fiecare strat. 5.3.4.2. Deasemeni se completeaza in aceeasi fisa de executie a umpluturii datele cerute de caietul de sarcini asupra provenientei materialului de umplutura (pamint sau balast). 5.3.4.3. Se fac ultimile verificari topo ale cotei finale.
Elaborat Numele si prenumele Functia Semnatura Data RESPONSABIL AQ Verificat RESPONSABIL T. Ex. Aprobat 1 4 DIRECTOR ZONAL Revizia 2 3 5 6 Exemplar nr. 1
Data ultimei modificari

Data intrarii n vigoare 01.01.2011

OHLZS Proiectare si executie autostrada Lugoj-Deva Lot 1 km 0+000 km 27+400

COD: P.T.E- 02 Editie Nr. 1/2010 Page 5 of 5

Sistemul de Management al Calitatii PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE EXECUTAREA UMPLUTURILOR 6. RESPONSABILITATI

6.1. Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a documentatiei de executie si de intocmirea inregistrarilor de calitate. 6.2. Responsabilul CQ pe lucrare, urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a proiectului de executie si intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate. 6.3. Ing. mecanic raspunde de existenta si buna functionare a sculelor si utilajelor (autoincarcatoare, buldozere, autogredere, cilindri compactori, maiuri mecanice sau electrice, autocamioane, etc.). 7. RAPOARTE SI INREGISTRARI.

-Borderou pentru recoltare probe din terasamnete si fundatii -Proces verbal de receptie pe faze de lucrari -Buletin de analiza privind natura si calitatea pamantului -Determinarea caracteristicilor fizice si de compactare ( incercarea Proctor ) -Determinarea umiditatii si densitatii probelor de material -Determinarea densitatii in situ Inlocuire de volum cu folie si apa -Formular pentru calculul umiditatii, densitatii si a gradului de compactare, metoda cu stanta -Buletin de analiza privind determinarea capacitatii portante cu placa Lukas -Determinarea indicelui de capacitate portanta

Elaborat Numele si prenumele Functia Semnatura Data RESPONSABIL AQ

Verificat RESPONSABIL T. Ex.

Aprobat 1 4 DIRECTOR ZONAL

Revizia 2 3 5 6

Exemplar nr. 1
Data ultimei modificari

Data intrarii n vigoare 01.01.2011