Sunteți pe pagina 1din 8

INVESTIGAŢIA ASTRUP

Dr. Viviana Aursulesei


PARAMETRI ASTRUP
PARAMETRI ASTRUP
• Presiunea parţială oxigen
▫ valori normale: PaO2 = 80-100mmHg, PvO2 =(24-40mmHg
▫ PO2 ↑: policitemie, procent de O2 crescut în aerul inspirat
▫ PO2↓: respiraţie în atmosferă rarefiată, anemie, IC, şunt intracardiac, afecţiuni
pulmonare restrictive sau obstructive cronice, afecţiuni neuromusculare,
hipoventilaţie
• Saturaţia arterială în oxigen
▫ măsură a relaţiei dintre O2 şi Hb, nu reflectă conţinutul în O2 al sângeluiarterial
▫ determină raportul procentual dintre conţinutul actual în O2 al Hb şi capacitatea
maximă de transport a Hb
▫ valori normale: SaO2 minim 95%
▫ oximetrie: proba de sânge arterial se introduce în oximetru (spectrofotometru
pentru O2) şi se face o determinare directă prin calcul folosind conţinutul în O2 şi
capacitatea defixare a O2:
Saturaţia(%) = 100 xO2 (în volume %)/capacitatea de oxigenare (volume)
▫ pulsoximetrie: aplicarea unui traductor la nivelul falangei distale/lobului urechii
care va indica saturaţia în oxigen a sângelui arterial (SaO2)
PARAMETRI ASTRUP
• Presiunea parţială CO2 (PCO2)
▫ -presiunea exercitată de CO2 dizolvat în sânge
▫ valoare proporţională cu PCO2 din aerul alveolar
▫ evaluează eficienţa ventilaţiei alveolare şi este actualmente acceptat ca fiind cea mai fiziologică
determinare a gazelor sanguine
▫ valori normale: PaCO2 = 35-45 mmHg, PvCO2 = 41-51 mmHg
▫ PCO2 ↑ (se asociază cu hipoventilaţia): afecţiuni pulmonare obstructive, depresia centrului
respirator, sdr. Pickwick
▫ PCO2↓ (se asociază cu hiperventilaţia):hipoxie, anxietate, embolie pulmonară, sarcină, durere

• pH – “pondus hydrogenii”: logaritmul zecimal, cu semn schimbat al concentratţei de hidrogen


▫ pH = ->7.8 = deces
▫ pH↓: acidoza metabolică - cetoacidoza, acidoza lactică, diaree severă, insuficienţa renală;
acidoza respiratorie: insuficienţa respiratorie
▫ pH↑: alcaloza metabolică: hipokaliemie, hipocloremie, vărsături incoercibile, aspirare
nazogastrică de lungă durată, diuretice cu acţiune rapidă, hiperaldosteronism; alcaloza
respiratorie: insuficienţa cardiacă cronică, intoxicaţie CO, tromboembolism pulmonar,
afecţiuni pulmonare acute severe, şoc, anxietate, durere, sarcina, fibroza chistică
PARAMETRI ASTRUP
• Bicarbonat standard (HCO3):
▫ concentratia de bicarbonat masurată direct de aparat la pCO2=40mmHg ,t=37°C, oxigenare
100%.
▫ bicarbonat actual - concentraţia de bicarbonat calculată pe baza valorilor pCO2 şi pH
(CO2+H20 ↔ H2CO3↔HCO3¯+H)
▫ bicarbonat standard: valori normale = 21-28mmol/lHCO3; ↑ alcaloza metabolică, HCO3↓
acidoza metabolică
▫ [HCO3-]↓: diaree cronică şi severă, administrare cronică de diuretice de ansă, cetoacidoza
diabetică, insuficienţa renală cronicaă
▫ [HCO3-]↑: vărsături cronice, aspirare nazogastrică de lungă durată,hiperaldosteronism,
BPOC, administrare de diuretice cu acţiune rapidă

• Baze exces – BE:


▫ -diferenţa dintre bazele de tampon ideale şi bazele de tampon;
▫ cantitatea necesară de NaHCO3 (mmol/l) pentru neutralizarea spatiului extracelular
▫ bazele de tampon (BB) actuale: capacitatea totală de tamponare a sângelui asigurată de
sistemele de tampon bicarbonat, hemoglobina, proteine plasmatice sihidrofosfat
PARAMETRI ASTRUP

S-ar putea să vă placă și