Sunteți pe pagina 1din 10

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/309188427

PSIHOLOGIA, PSIHOTERAPIA FAMILIEI ŞI CUPLULUI. TEORII, CERCETĂRI,


INTERVENŢII

Book · October 2016

CITATIONS READS

4 8,659

2 authors:

Cornelia Rada Oana Pănescu


"Francisc I. Rainer” Anthropology Institute of the Romanian Academy Spiru Haret University, Bucharest
94 PUBLICATIONS   366 CITATIONS    6 PUBLICATIONS   13 CITATIONS   

SEE PROFILE SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Studiu cantitativ şi calitativ privind îmbătrânirea de succes. O abordare psiho-socio-medicală privind vârsta a treia, 2016-2018. View project

“Quantitative and qualitative study on successful aging: A psycho-socio-medical approach on third age” of the "Francisc I. Rainer" Anthropology Institute of the Romanian
Academy (No. 691/12.08.2015) and "Ana Aslan" National Institute of Gerontology and Geriatrics (No. 10413/01.09.2015) of Bucharest. View project

All content following this page was uploaded by Cornelia Rada on 16 October 2016.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


PSIHOLOGIA, PSIHOTERAPIA
FAMILIEI ŞI CUPLULUI

TEORII, CERCETĂRI, INTERVENŢII


Această lucrare este utilă pentru orice persoană interesată de
optimizarea relaţiilor în general şi a relaţiilor în cadrul familiei,
cuplului în particular; totodată poate fi utilizată şi pentru programele
de licenţă, master sau doctorat
CORNELIA RADA
OANA MADLEN PĂNESCU

PSIHOLOGIA, PSIHOTERAPIA
FAMILIEI ŞI CUPLULUI
TEORII, CERCETĂRI, INTERVENŢII

EDITURA UNIVERSITARĂ
Bucureşti, 2016
Colecţia PSIHOLOGIE

Redactor: Gheorghe Iovan


Tehnoredactor: Ameluţa Vişan
Coperta: Monica Balaban

Editură recunoscută de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) şi inclusă de Consiliul


Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) în
categoria editurilor de prestigiu recunoscut.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


RADA, CORNELIA
Psihologia, psihoterapia familiei şi cuplului : teorii, cercetări,
intervenţii / Cornelia Rada, Oana Madlen Pănescu. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2016
Conţine bibliografie
ISBN 978-606-28-0478-7

I. Pănescu, Oana Madlen

159.922.1

DOI: (Digital Object Identifier): 10.5682/9786062804787

© Toate drepturile asupra acestei lucrări sunt rezervate, nicio parte din această lucrare nu poate
fi copiată fără acordul Editurii Universitare

Copyright © 2016
Editura Universitară
Editor: Vasile Muscalu
B-dul. N. Bălcescu nr. 27-33, Sector 1, Bucureşti
Tel.: 021 – 315.32.47 / 319.67.27
www.editurauniversitara.ro
e-mail: redactia@editurauniversitara.ro

Distribuţie: tel.: 021-315.32.47 /319.67.27 / 0744 EDITOR / 07217 CARTE


comenzi@editurauniversitara.ro
O.P. 15, C.P. 35, Bucureşti
www.editurauniversitara.ro
CUPRINS

Cuvânt înainte .......................................................................................... 7


Capitolul 1. Delimitări conceptuale. Teorii şi abordări în socio-
psihologia şi antropologia familiei ........................................................... 9
Capitolul 2. Relaţiile psihologiei familiei şi a cuplului, psihosexologiei
cu alte ştiinţe ............................................................................................ 20
Capitolul 3. Caracterizarea sistemului familial. Cuplul şi familia ca
sistem. Structura sistemului familial ........................................................ 24
Capitolul 4. Funcţiile familiei; rolurile în cuplu şi în familie, nevoile
specifice femeilor şi bărbaţilor în cadrul relaţiei de cuplu ..................... 36
Capitolul 5. Caracteristicile vieţii de cuplu şi de familie: etapele vieţii
familiei, procesele familiale, dimensiunea afectivă a familiei .................. 48
Capitolul 6. Procesul de transmitere transgeneraţională în cadrul
familiei ..................................................................................................... 67
Capitolul 7. Alegerea partenerului marital ................................................ 75
Capitolul 8. Stres şi traume familiale: evenimente stresante şi
evenimente traumatizante ......................................................................... 83
Capitolul 9. Trauma psihică. Efectele traumelor....................................... 89
Capitolul 10. Neuroştiinţele şi psihologia cuplului ................................... 101

Capitolul 11. Cercetare, evaluare şi diagnostic în psihologia cuplului şi


familiei ...................................................................................................... 111

Capitolul 12. Evaluarea şi consilierea de cuplu ....................................... 143

Capitolul 13. Evaluarea în terapia de cuplu .............................................. 149

Capitolul 14. Orientări în terapia şi consilierea de cuplu şi familiei ......... 154

5
a) orientarea comunicaţională ................................................................... 154
b) terapia cu grup de familii ..................................................................... 158
c) orientarea sistemică ............................................................................. 160
d) orientarea strategică ............................................................................. 163
e) orientarea structurală ............................................................................ 167
f) orientarea transgeneraţională ............................................................... 170
g) orientarea experienţială ........................................................................ 175
h) orientarea psihanalitică ......................................................................... 177
i) orientarea cognitiv-comportamentală ................................................... 179
j) orientarea narativă ................................................................................ 184
k) terapia de scurtă durată de familie şi cuplu – orientarea centrată pe
soluţie ................................................................................................... 186
l) terapia integrativă a familiei ................................................................ 187
Capitolul 15. Abordări terapeutice concrete în sistemul familiei .............. 192
Capitolul 16. Elemente de psihosexologie ............................................... 212
Bibliografie .............................................................................................. 232

6
CUVÂNT ÎNAINTE

Tentantă ca intitulare, densă din punct de vedere al structurii


propriu-zise compendiul elaborat de cele două autoare Cornelia Rada şi
Oana Madlen Pănescu, ne readuce în actualitate teme perene şi totuşi
insuficient cunoscute. Lucrarea este constituită pe 16 capitole şi aşa cum
subliniază chiar cele două autoare le poate folosi studenţilor, masteranzilor,
doctoranzilor, oricărei persoane care se interesează să-şi optimizeze relaţiile
normale, în special în cuplu şi familie în care se dezvoltă aptitudini, se nasc
iubiri, dar pot apărea şi traume şi stres.
Ordonate, meticuloase, sistematizate, autoarele descriu lucrarea cu
definiţii şi delimitări conceptuale pentru a avea „câmp deschis” pentru
caracteristicile familiei, cuplului – toate concepute ca sistem, cu funcţii,
statut şi rol diferenţial şi atractiv prezentate.
Este foarte interesantă toată lucrarea, dar tindem să subliniem modul
în care autoarele au prezentat aspectele afective din familie, ne arată ce se
naşte în acest prezent de multe ori controversat. În acelaşi timp suntem
introduşi cu delicateţe în zona transgeneraţională din cadrul familiei şi
arătându-ne uneori soluţii pentru traume şi stres, depăşind toate efectele
negative, ajungem în psihologia cuplului – din perspectiva neuroştiinţelor.
Pe aceeaşi linie a interesului ştiinţific bine dozat autoarele ne dau o
probă efectivă a capacităţii lor, de cercetător ştiinţific, organizând o
veritabilă cercetare cu subetape bine concepute a evaluării şi a diagnosticării
în psihologia cuplului şi familiei.
Autoarele, bune cunoscătoare a dimensionării în dinamică a
pozitivismului uman sunt conştiente că trebuie să prezinte identităţi în
evaluare. Astfel că sunt alcătuite două capitole privind „evaluarea şi
consilierea de cuplu” şi „evaluarea în terapii de cuplu”.
Dovada realelor şi eficientelor calităţi ale autoarelor de manageri ale
sufletului omenesc este oferită abia în capitolul 14 în care sunt sintetic şi
sistematizat expuse principalele orientări în terapia de cuplu şi familie.
Informaţiile din acest capitol au şi meritul de a ne oferi un microistoric al
metodelor, identificându-se noutăţile în metodologia utilizată de autoare,
fapt ce tinde spre abordare exhaustivă.
Pe aceeaşi linie, concretizând şi selectând abordările terapeutice
relevante pentru familie, capitolul 15 al lucrării îmbogăţeşte „zestrea”

7
adunată de autoare şi posibilă de a fi însuşită şi chiar utilizată de psihologii
interesaţi în aceste delicate domenii ale vieţii umane moderne.
Insistând pe „cheile” principale ale terapiei sistemice autoarele
depăşesc obişnuitul cadru al materialelor prezentate, cel puţin în literatura
psihologică românească, adăugând scheme sugestive şi chiar fotografii ale
autorilor cunoscuţi.
Lucrarea celor două autoare se finalizează cu un capitol privind
elemente de psihosexologie – demers extrem de necesar mai ales într-o
perioadă în care informaţiile, adesea trunchiate şi incomplete ale mediei,
umplu spaţii generoase şi accesibile fără filtru pentru tinerii şi adolescenţii
din ţara noastră.
Cu un interes deosebit pentru clasificarea aspectelor privind
sănătatea vieţii sexuale, dar prezentând şi tehnicile psihosexuale, autoarele
fac de asemeni un demers istoric sintetic prezentându-ne esenţa ideilor în
opera lui S. Freud, C.G. Yung, H. Ellis, R von Krafft-Ebing şi M.
Hosenfeld. O atenţie aparte este acordată unor autori consacraţi în domeniu
precum A. Kinsey, W. Master, Virginia Johnson, autori a numeroase studii
şi scrieri, alături de Margaret Mead şi Bronislaw Malirowski. Cu un interes
deosebit pentru asigurarea acestei problematici în România, autoarele nu
pierd ocazia de a prezenta din studiile realizate în cadrul Institutului de
Antropologie „Fr. I. Rainer” al Academiei Române fiind subliniate
diferenţele de atitudini şi concepţii în domeniu, faţă de accepţiile existente
în urmă cu 25-30 de ani în ţara noastră. Nu doar în interes psihologic ci şi
sociouman, capitolul acesta reuşeşte să sugereze un set de noţiuni şi
conduite în terapia familiei sau cuplului pentru capitolul sexualităţii
(redându-ne inclusiv accepţii greşite, legende, mituri).
Privit în ansamblu, lucrarea este o veritabilă contribuţie la
delimitarea şi influenţarea în sens pozitiv a conceptelor de pro sănătate, de
sănătate sexual reproductivă. Autoarele, foarte bune cunoscătoare a
domeniilor tangente familiei, cuplului şi intervenţiilor psihoterapeutice,
reuşesc să prezinte sintetic şi atractiv informaţii, noţiuni, metode necesar de
cunoscut de către orice psiholog şi (în sens larg – materialul fiind scris şi
putând fi perceput de oricine) chiar de către orice persoană care trăieşte în
secolul XXI, în care modificările atitudinal – conceptuale ating şi
psihoterapia şi cuplul şi sexualitatea.

Prof.univ.dr. emerit,
Răşcanu Ruxandra
16 ianuarie 2016, Bucureşti.

View publication stats

S-ar putea să vă placă și