Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRABANDA –

INFRACTIUNE PREVAZUTA IN
CODUL VAMAL
Proiect la disciplina Infractiuni prevazute in legi speciale
Cuprins

1.Introducere.................................................................................................................................2

2.Aspecte generale privind contrabanda-infractiune din domeniul vamal...................................2

3.Oportunitatea incriminarii si combaterii infractiunii de contrabanda........................................3

4.Locul si timpul savarsirii infractiunii ........................................................................................4

5.Cauzele, conditiile si imprejurarile care au determinat, favorizat sau inlesnit savarsirea


infractiunii de contrabanda...........................................................................................................6

1
1. INTRODUCERE

Având în vedere amploarea cu care s-a dezvoltat fenomenul infracțional privind infracțiunea de
contrabandă îndeosebi cu țigări nemarcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false ne-am
propus în materialul de față să abordăm această problemă din perspectiva interpretării textului de
lege al art. 270 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

2. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRABANDA-INFRACTIUNE DIN


DOMENIUL VAMAL

Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte
locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracţiunea de contrabandă şi se
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.

Constituie, de asemenea, infracţiune de contrabandă şi se pedepseşte:

a) introducerea în sau scoaterea din ţară prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin
sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un
regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de
20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai mare de 40.000 lei în cazul celorlalte
bunuri sau mărfuri;

b) introducerea în sau scoaterea din ţară, de două ori în decursul unui an, prin locurile
stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a
mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a
mărfurilor sustrase este mai mică de 20.000 lei în cazul produselor supuse accizelor şi mai
mică de 40.000 lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri;

c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal.

Sunt asimilate infracţiunii de contrabandă şi se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deţinerea,
producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi vânzarea bunurilor sau a
mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă
sau sunt destinate săvârşirii acesteia.

2
3. OPORTUNITATEA INCRIMINARII SI COMBATERII INFRACTIUNII DE
CONTRABANDA

Dintotdeauna contrabanda a fost considerata o incalcare grava a legii deoarece prin


savarsirea ei se pun in pericol si se lezeaza valori sociale de maxima importanta pentru ordinea
de drept.1

Dincolo de eventualitatea sau realitatea prejudiciilor cauzate intereselor fiscale ale


statului se afla interesele legitime ale cetatenilor periclitate prin introducerea sau scoaterea
frauduloasa a marfurilor in si din tara. Asemenea practici au ca principal efect intretinerea asa-
numitei 'economii subterane' si, in consecinta, subminarea celei de 'suprafata', adica a celei
legale.

Incriminarea infractiunii de contrabanda este un "imperativ absolut" pentru asigurarea


ordinii in domeniul raporturilor juridice vamale asadar, pentru protejarea regimului juridic
vamal.

Desfasurarea normala a raporturilor juridice vamale conditioneaza realizarea unor


interese ale statului, cum ar fi protectia finantelor publice, siguranta operatiunilor comerciale,
desfasurarea normala a unor procese economice. Orice activitate economica efectuata intr-un
cadru legal devine ineficienta in conditii de concurenta cu o alta situata in afara prescriptiilor
legii. Intr-un final, activitatea economica legala poate fi sufocata de cea subterana.

Pentru a limita cat mai mult producerea unor asemenea fenomene, statul intervine cu
masuri care, de cele mai multe ori, urmaresc un scop reparatoriu (amenzi, confiscari) 2[2]. Sunt
situatii, insa, cand incalcarile

reglementarilor legale, datorita gravitatii lor, nu pot fi stavilite doar prin sanctiuni civile, fiind
necesare masuri represive cu caracter penal. Acestea se infaptuiesc prin incriminarea
contrabandei si a celorlalte infractiuni vamale.

1 Fi. Sandu, op. cit..p. 6


2 A se vedea contraventiile vamale din Regulamentul de aplicare al codului vamal al Romaniei, aprobat prin H.G.
1114/2001.

3
Avand in vedere ca in esenta sa contrabanda este o actiune ilicita de eludare a taxelor
vamale se poate aprecia ca incriminarea infractiunii a avut drept cauza principala asigurarea
incasarii acestui impozit. De la inceputuri, taxele vamale au oscilat intre a avea un rol economic
sau unul fiscal. In vremuri normale taxele asupra marfurilor importate sau exportate au avut
totdeauna un rol protectionist pentru economia nationala. In timpuri de criza, de dificultati
financiare, obiectivul fiscal a prevalat in raport cu cel economic. Tocmai in asemenea
imprejurari, cand fiscalismul devine excesiv, frauda se dezvolta vertiginos. Prima reactie a
statului este aceea de a inaspri sanctiunile si de a spori exigenta controlului, dar practica
demonstreaza ca frauda nu dispare si nici macar nu se diminueaza. Rezulta de aici ca mijloacele
de combatere trebuie cautate in alta parte.

Cu siguranta ca o incriminare corecta a contrabandei reprezinta o garantie a descurajarii


si contracararii. Ea singura, insa, nu este suficienta.

Studiile si analizele de specialitate au relevat ca temperarea spiritului fiscal, cresterea


productiei de marfuri, in general imbunatatirea starii comerciale, a nivelului de trai si educarea
contribuabililor pot determina in mod natural reducerea fraudelor vamale.

Obligatia statului roman de a incrimina si combate infractiunile vamale, in principal


contrabanda, deriva si din prevederile unor acte normative internationale la care romania este
parte, la care a aderat ori le-a ratificat. In temeiul acestora, Romania si-a asumat obligatia de a
asigura drepturile si libertatile tuturor persoanelor indiferent de cetatenie sau nationalitate aflate
in teritoriul sau vamal, inclusiv eliminarea riscului vreunui prejudiciu cauzat prin savarsirea
infractiunii de contrabanda.

4. LOCUL SI TIMPUL SAVARSIRII INFRACTIUNII :

            In legatura cu locul comiterii infractiunii de contrabanda , s-a constat ca, de regula aceste
infractiuni pot fi comise in urmatoarele locatii :
‫־‬         in punctele de trecere a frontierei si terenurile inconjuratoare,
‫־‬         in orice punct de pe linia de frontiera,
‫־‬         in porturi aeroporturi , statii C.F.R.,
‫־‬         prin intermediul mijloacelor de transport rutiere, feroviare maritime si de transport,

4
‫־‬         prin intermediul fabricilor sau a altor societati comerciale aflate intr-un fel sau altul in
legatura cu '' proprietarii firmelor fantoma'' aflate in proprietatea sau sub controlul
contrabandistilor,
‫־‬         prin unitati specializate in import-export,
‫־‬         sau prin orice alt loc unde sunt descarcate marfuri care ar fi trebuit sa tranziteze statul
nostru.
Stabilirea cu exactitate a locului unde s-a savarsit infractiunea, prezinta importanta din
mai multe considerente.
Astfel, locul faptei ofera de cele mai multe ori, posibilitatea identificarii urmelor si
mijloacelor materiale de proba .
Totodata, cunoasterea locului faptei constituie punctul de plecare in identificarea martorilor, sau
a eventualilor complici la efectuarea infractiunii.
Cunoasterea locului faptei poate duce, de asemaenea, la stabilirea legaturilor din alte state
ale faptitorilor si la constatarea infractiunilor flagrante.
Stabilirea timpului in care s-a desfasurat activitatea ilicita prezinta importanta pentru o
corecta incadrare juridica a faptei penale si totodata pentru individualizarea raspunderii penale.
Daca faptuitorii savarsesc, la diferite intervale de timp si in executarea unor rezolutii
infractionale diferite fapte sau acte care se regasesc in continutul infractiunii de contrabanda,
vom proceda la tratarea acestor infractiuni dupa cate rezolutii infractionale sunt.
Daca faptuitorii savarsesc la diferite intervale de timp, insa in executarea aceleasi
rezolutii infractionale , fapte sau acte ce pot constitui continutul infractiunii de contrabanda ,
vom avea  o singura infractiune in forma continuata.
In cadrul infractiunii continuate vom distinge un moment al consumarii si un moment al
epuizarii infractiunii.
Momentul consumarii infractiunii de contrabanda il reprezinta momentul in care sunt
indeplinite practic toate conditiile cerute de lege pentru existenta infractiunii de contrabanda.
Codul Penal a stabilit ca data savarsirii infractiunii constituie data comiterii ultimei actiuni.
Stabilirea momentului epuizarii infractiunii prezinta interes public in cea ce priveste
aplicarea legii penale in timp, aplicarea dispozitiilor cu privire prescriptia raspunderii penale si in
legatura cu stabilirea raspunderii penale pentru fapta comisa in mod continuat, inceputa in timpul
minoritatii si epuizata in perioada in care faptuitorul a devenit major.

5
Astfel, in cazul in care infractiunea  a inceput a fi savarstita cand in vigoare era o lege
penala dar care a incetat dupa intrarea in vigoare a  altei legi, se va proceda la aplicarea acestei
legi din urma, chiar daca este mai aspra, deoarece infractiunea se considera savarsita sub
imperiul acestei ultimi legi.
Daca fapta penala a fost savarsita de un minor se va aplica regimul sanctionar specific
infractorului minor, daca insa o parte din actiuni s-au efectuat inainte de varsta majoratului , iar
epuizarea infractiunii a avut loc dupa implinirea varstei majoratului, faptuitorul va raspunde
potrivit regimului de sanctionare al infractorilor majori. Imprejurarea ca unele actiuni au fost
savarsite in perioada minoritatii pot fi apreciate de instanta ca o circumstanta atenuanta juridic.
5. CAUZELE, CONDITIILE SI IMPREJURARILE CARE AU
DETERMINAT, FAVORIZAT SAU INLESNIT SAVARSIREA INFRACTIUNII DE
CONTRABANDA

Eradicarea infractiunii de contrabanda nu este posibila fara cunoasterea in concret a


cauzelor generatoare, a conditiilor si imprejurarilor care au favorizat sau au inlesnit savarsirea
infractiunii.
Pe baza analizelor acestor elemente, la nivelul intregii tari pot fi luate ori propuse unele
masuri corespunzatoare de prevenire.
Din studiul fenomenului infractional distingem urmatoarele cauze, conditii si inprejurari
care au determinat favorizat sau inlesnit savarsire infractiunii de contrabanda:
‫־‬         legislatia necorespunzatoare existenta in momentul de fata in Romania,
‫־‬         incapacitatea economiei romanesti de a produce suficiente produse de larg consum care sa
fie competitive si pe plan mondial,
‫־‬         conformatia geopolitica existenta in aceasta parte a Europei,
‫־‬         existenta diferitelor interdictii sau limitari cu privire la importul sau exportul unor diferite
categorii de marfuri,
‫־‬         existenta unor masuri de protectie a economiei nationale prin instituirea taxelor vamale, a
accizelor, la toate acestea adaugandu-se necesitatea obtinerii unor categorii diferite de
bunuri provenite din alte tari,
‫־‬         intensificarea traficului de marfuri si de calatori,
‫־‬         existenta unor preturi sau a unor calitati diferite la aceleasi produse,

6
‫־‬         coruptia,
‫־‬         inflatia,
‫־‬         lipsa de control sau controlul superficial efectuat la punctele de control vamal,
‫־‬         intelegerea gresita a democratiei si tendinta unor persoane de a se imbogati in scurt timp si
pe orice cale,
‫־‬         tendinta de organizare a unor grupuri de infractori, cea ce atrage dotarea cu arme, munitii,
explozivi si chiar "ajutoare" ca stupefiantele,
‫־‬         posibilitatea relativ usoara de a falsifica unele documente si chiar a unor stampile apartinand
diferitelor institutii ale statului, datorita simplitatii lor.
In concluzie, având în vedere rolul fundamental pe care comerţul mondial îl joacă în cadrul unei
economii naţionale este de dorit ca statul prin instituţiile şi pârghiile sale să deţină controlul
asupra acestuia, pe care să îl exercite atunci când situaţiile de natură politică, socială, economică,
administrativă etc. de la un moment dat îl cer. Ca atare, este necesar ca actele de comerţ să se
desfăşoare în mod vizibil, în totală legalitate, pentru ca fiecare stat să le cunoască în deplinătatea
lor, cu scopul de a putea interveni în cunoştinţă de cauză în economia sa.

Bibliografie
 Mihai Adrian Hotca, Infracţiuni prevăzute în legi speciale, Universitatea „Nicolae
Titulescu”, Facultatea de drept, pag 38
 Fi. Sandu, op. cit..p. 6
 A se vedea contraventiile vamale din Regulamentul de aplicare al codului vamal al
Romaniei, aprobat prin H.G. 1114/2001.

S-ar putea să vă placă și