Sunteți pe pagina 1din 2

Calcul armare scara

Schema statica:

959g69j 959g69j 959g69j 959g69j

ncarcari permanente
o o o o

Greutate proprie rampa Greutate tencuiala Greutate treapta Greutate finisaj

ncarcari variabile