Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DE ACTIVITATE

INTEGRATA GRUPA
FLUTURAŞILOR

”Micuțele ghinde!”

Octombrie 2022
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

DATA: 18.10.2022
GRUPA: „Fluturaşii” (combinată)
TEMA DE STUDIU: ”Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ”Micuțele ghinde”
TEMA ACTIVITĂŢII: ”Cufărul cu povești”
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată:ALA+ADP+ADE (DŞ+DOS)
Activitate matematică + Activitate practică
MIJLOACE DE REALIZARE: Joc logico-matematic + Lipire
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe, priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
- sistematizarea cunoștințelor copiilor cu privire la gruparea pieselor geometrice după formă,
mărime și culoare;
- utilizarea unui limbaj matematic adecvat;
- dezvoltarea operațiilor gândirii: analiza, sinteza, comparația;
- consolidarea deprinderii de a alcătui prin lipire, imaginea dorită (micuța ghindă).

OBIECTIVE URMĂRITE:

ADP

Obiective de referinţă:
- Să participe la activităţi atât în calitate de vorbitor, dar şi de auditor, în vederea favorizării
interrelaţionării, împărtăşirii cu ceilalţi, formării comportamentului empatic.
Obiective operaţionale:
O1 – Să utilizeze formulele de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
O2 – Să observe cu atenţie vremea de afară,
O3 - Să enumere câteva caracteristici pe care le marchează prin simbolul adecvat;
O4 – Să schimbe impresii, opinii, păreri.

Întâlnirea de dimineaţă:
1. Salutul în lanţ:
„Dimineaţa a sosit Buna dimineaţa, pici!
Toţi copiii au venit Mă bucur că sunt aici.
În cerc să ne adunăm A-nceput o nouă zi
Cu toţii să ne salutăm. Bună dimineaţa, copii!
2. Prezenţa
3. Calendarul naturii
Rutine: -primirea copiilor
-spalatul pe maini
-gustarea.

ALA

Obiective de referinţă:
- Să utilizeze materialele de la centre pentru realizarea temei, bazându-se pe priceperile şi
deprinderile însuşite anterior;
- Să lucreze independent sau în colaborare cu colegii de la centru.
Obiective operaţionale:

1. Artă:
O1 – să execute individual tema dată, valorificând deprinderile de lucru însuşite şi
manifestând stabilitate şi perseverenţă;

2. Joc de masă:
O1 – să reconstituie din bucăţi întregul;
O2 – să descrie conţinutul tabloului realizat.

3. Bibliotecă:
O1 – să traseze cercul în sensul invers acelor de ceasornic;
O2 – să respecte dispunerea în spaţiu a semnului grafic respectiv;
O3 – să aibă o ţinută corectă a corpului în timpul scrisului.

ADE (Activităţi pe domenii experenţiale) - DS+DOS

Obiective de referinţă:
- Să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la
recunoaşterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/
mulţimi, pe baza unor însuşiri comune (formă, mărime, culoare) luate în considerare separat
sau mai multe simultan;
- Să recunoască, să denumească, să aşeze forma geometrică cerc, pătrat, triunghi la căsuţa
corespunzătoare;
- Să plaseze obiecte într-un spaţiu dat în raport cu un reper dat;
- Să cunoască şi să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activităţi practice;
- Să găsească cât mai multe soluţii pentru realizarea temei propuse în cadrul activităţii practice;

Obiective operaţionale:

a) cognitive:
-să enumere atributele piesei geometrice alese;
-să așeze corespunzător piesa în funcție de criteriile date;
-să descopere piesa geometrică așezată greșit;
-să numere de la 1-5 piesele geometrice respectând criteriul dat.
-să formeze prin lipire imaginea dorită;

b) psiho-motorii:
-să mânuiască cu îndemânare materialul din cadrul activității;
-să manifeste capacitatea de a-și controla mișcările și gesturile în conformitate cu cerințele activității;

c) afective:
-să participle la activitate manifestând interes și disponibilitate de a îndeplini sarcinile propuse;
-să aprecieze frumosul din natură;

STRATEGIA DIDACTICA:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, descrierea, demonstraţia,
turul galeriei;
Material didactic: ecusoane, fişe de lucru, puzzle, scrisoarea, Spiriduş, Trusa Logi, trei coșulețe cu
formele geometrice cunoscute, fişă de evaluare, creion, lipici, carton, părţi componenete din hartie
colorată;
Forma de organizare: frontal, individual, în grup;
Locul de desfășurare: sala de grupă;
Sarcina didactică: separarea pieselor de acelaşi fel după formă, împărţirea lor după mărime şi culoare,
numărarea grupelor (mulţimilor) formate.
Regula jocului: copiii separă piesele conform recomandărilor educatoarei; cei numiţi vor răspunde corect
la întrebări.
Elemente de joc: mânuirea materialului, întrecerea, aplauze.

BIBLIOGRAFIE:
- “Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC PUBLISHING HOUSE, 2009
- Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani), 2008
- Gheorghe Iftimie, Jocuri logice pentru prescolari si scolarii mici, EDP, Bucuresti, 1976;
SCENARIUL ACTIVITĂŢII

Rutina : “Unu ,doi, unu, doi


Înspre baie repejor
Nu în pas alergător,
Dăm cu apă şi săpun
Mai curaţi suntem acum”.
Copiii vor intra în grupă şi se vor aşeza pe scăunele în semicerc:
“Veniţi să ne aşezăm
Cu toţii de vorbă să stăm.”
Întâlnirea de dimineaţă va începe cu intrarea copiilor în grupă. Aceştia se aşează în semicerc pe
scăunele, după versurile poeziei: „Dimineaţa a sosit,/ Toţi copiii au venit,/ În semicerc ne adunăm,/ Cu
toţii ne salutăm./ Bună dimineaţa pici!/ Mă bucur că sunt aici./ A-nceput o nouă zi./ Bună dimineaţa
copii!”. Prezenţa se va realiza pe calendarul naturii cu pozele copiilor.
Se trece la discutarea calendarului naturii. Copiii sunt solicitaţi să menţioneze anotimpul, zilele
săptămânii, starea vremii.
Copiii vor găsi în sala de grupă o măsuţă acoperită şi deasupra o scrisoare. Educatoarea le va
spune copiilor că pe la ei la grădiniţă a trecut Zâna Toamnă care le-a lăsat o scrisoare şi pe unul din
ajutoarele ei, pe Bursucul Rixi. Acestea îi va ajuta în activităţile de astăzi. Educatoarea le citeşte copiilor
scrisoarea: „Dragi copii, Eu știu că vouă vă place foarte mult să vă jucați și de aceea astăzi m-am gândit
să vă trimit prietenul meu drag care o să vă înveţe jocul lui preferat. Sper că vă veţi distra! ”
Copiii vor descoperi pe masă trei căsuţe pe care le vor denumi: “Coșulețul pătrat”, “Coșulețul
triunghi”, “Coșulețul cerc”, apoi recunosc piesele trusei.
Educatoarea formulează cerinţa ca din toate piesele copiii să aleagă pe rând câte o piesă şi să o
aşeze în coșulețul corespunzătoar formei piesei. Bursucul Rixi va complica jocul şi le va cere copiilor
informaţii despre culoarea şi mărimea piesei. Jocul continuă în acelaşi mod până la terminarea pieselor.
De fiecare dată se încurajează copilul şi se aplaudă răspunsurile corecte. Se va continua cu câteva exerciţii
de numărare a pieselor din fiecare căsuţă, după criteriul mărimii (mare-mic), a formei (gros-subţire) şi al
culorii (roşu-galben-albastru). Se va încheia cu numărarea căsuţelor.
Bursucul Rixi le mulţumeşte copiilor pentru ajutor şi le oferă bulinuţe, rugându-i să fie pentru
încă o dată atenţi la rezolvarea sarcinilor din fişa de lucru. Le urează “Spor la treabă!”
Tranziţia se va realiza după versurile: “Dacă vrem să fim voinici/ Facem sport încă de mici/
Alergăm ca iepuraşii/ Şi zburăm ca fluturaşii/ La măsuţe ne-aşezăm/ Şi începem să lucrăm.”
Copiii se vor aşeza la măsuţe, unde vor găsi coşuleţe cu materialul pentru activitatea practică şi îl
vor intui împreună cu educatoarea, după care aceasta va face demonstrarea modelului. Copiii vor face
câteva exerciții de încălzire a mâinilor și a degetelor:
Plouă….Pic pic pic/ Bubuie…./ Fulgeră …./ ne ascundem, ne e frică…./ A ieşit soarele!/
Închidem-deschidem pumnişorii/ Ne spălăm mânuţele/ Scuturăm degetele /BIS.” Spor la lucru!
Vor trebui să lipească pe coala, pe şablon, bucăţile de carton colorat şi materialul pentru a forma
ghetuţa lui Moş Nicolae. La finalizarea lucrărilor, copiii vor veni şi vor observa rezultatul muncii (metoda
turul galeriei). Planşele vor fi expuse pe un panou la vizibilitatea copiilor. Fiecare copil va aprecia
planşele colegilor.
Tranzitia: “Bat din palme /clap, clap, clap/ Din picioare / trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, ne
răsucim/ Şi spre centre noi pornim”. Ne ajută să mergem înspre centre. Fiecare copil se va aşeza la
centrul reprezentativ ecusonului (artă-Moş Crăciun, joc de masă- clopoţei şi bibliotecă-ren).

Sectorul Artă - “Ghindele” - “Peisaje de toamnă” – scenă reprezentativă


-sarcina - să coloreze imaginea preferată;
Sectorul Joc de masă – “Veverițele” - “Puzzle”
-sarcina - să asambleze piesele pentru a realiza puzzle-ul;
Sectorul Bibliotecă- “Frunzulițele” - “Decorăm ghinda”
-sarcina - să traseze semnele grafice pe ghetuţă.

Va urma jocul de mişcare “Adunăm ghinde pentru Zâna Toamnă!”. Bursucul Rixi le mulţumeşte
copiilor pentru ajutor şi le promite că va mai veni pe la ei să îi înveţe jocuri noi.
DEMERS DIDACTIC

Nr. Evenimentul Strategii didactice


crt. Didactic Conținut științific Metode și Materiale Forme de Evaluare
procedee didactice organizare
1. Moment Crearea condițiilor necesare bunei desfășurări a
organizatoric activității: aerisirea sălii de grupă, aranjarea
mobilierului, pregătirea materialelor didactice
necesare. Observarea
Copiii intră în sala de grupă şi se aşază pe
Conversaţia Calendarul Frontal comportamentului
scăunele în semicerc după versurile poeziei:
„Dimineaţa a sosit,/ Toţi copiii au venit,/ În
naturii verbal şi
semicerc ne adunăm,/ Cu toţii ne salutăm./ Bună nonverbal.
dimineaţa pici!/ Mă bucur că sunt aici./ A-nceput
o nouă zi./ Bună dimineaţa copii!”.
Întâlnirea de dimineaţă cuprinde următoarele
momente:
-Salutul.
-Prezenţa.
-Calendarul naturii

2. Se prezintă copiilor surpriza: prezenţa Bursucului


Captarea Rixi care le-a pregătit un joculeţ cu reguli şi îi Expunerea Observarea
atenției roagă pe copii să participe la joc şi să Conversația comportamentului
îndeplinească sarcinile, pentru că la sfârşit are Ghicitori Frontal copiilor
pentru ei pregătit un joculeţ.
3. Anunţ tema zilei „Micuțele ghinde” şi obiectivele Conversaţia Frontal
Anunțarea activităţii. Explicaţia
-Vom juca un joc logico-matematic care se
temei și a numeşte “Aşează-mă la coșulețul meu!”;
obiectivelor -Vom lipi “Micuța ghindă”.
-Vom lucra la centrele de activitate.

4. Dirijarea Copiii vor găsi în sala de grupă o măsuţă


învăţării acoperită şi deasupra o scrisoare. Educatoarea le
va spune copiilor că pe la ei la grădiniţă a trecut
Trusa Logi,
Zâna Toamnă, care le-a lăsat o scrisoare şi pe
ajutorul ei, pe Bursucul Rixi. Acesta îi va ajuta în Scrisoarea
activităţile de astăzi. Educatoarea le citeşte
Rixi
copiilor scrisoarea: „Dragi copii, Eu știu că vouă Conversaţia,
vă place foarte mult să vă jucați și de aceea trei căsuţe
astăzi m-am gândit să vi-l trimit pe prietenul meu Explicaţia, confecţionate
care o să vă înveţe jocul lui preferat. Sper că vă cu formele Observarea
veţi distra! ” (Anexa 1) geometrice Individual comportamentului
cunoscute copiilor
Copiii vor descoperi pe masă trei coșulețe pe care
le vor denumi: “Coșulețul pătrat”, “Coșulețul descrierea
triunghi”, “Coșulețul cerc”, apoi recunosc
piesele trusei Logi.
Educatoarea formulează cerinţa ca din toate
piesele copiii să aleagă pe rând câte o piesă şi să o
aşeze în coșulețul corespunzătoar formei piesei.
Bursucul Rixi va complica jocul şi le va cere Observarea
copiilor informaţii despre culoarea şi mărimea comportamentului
piesei. Jocul continuă în acelaşi mod până la Frontal copiilor
terminarea pieselor. De fiecare dată se Conversaţia,
încurajează copilul şi se aplaudă răspunsurile
corecte. Se va continua cu câteva exerciţii de
numărare a pieselor din fiecare coșuleț, după Exerciţiul,
criteriul mărimii (mare-mic). Se va încheia cu
numărarea coșulețelor. fişă de
evaluare a
Rixi le mulţumeşte copiilor pentru ajutor şi le
activităţii
oferă bulinuţe cu feţe zâmbitoare, rugându-i să fie
pentru încă o dată atenţi la rezolvarea sarcinilor Creion
din fişa de lucru.
Frontal
Le urează “Spor la treabă!” (Anexa 2)
Observarea
Copiii se vor aşeza la măsuţe, unde vor găsi comportamentului
coşuleţe cu materialul pentru activitatea practică Demonstraţia copiilor
şi îl vor intui împreună cu educatoarea, după care
Problematizarea,
aceasta va face demonstrarea modelului. Copiii lipici, carton,
vor face câteva exerciții de încălzire a mâinilor și fişă cu un
a degetelor: cocoş, piese Individual
Plouă….Pic pic pic/ Bubuie…./ Fulgeră …./ ne componente Aprecieri verbale
ascundem, ne e frică…./ A ieşit soarele!/
Închidem-deschidem pumnişorii/ Ne spălăm
mânuţele/ Scuturăm degetele /BIS.”
Explicaţia,
Copiii vor lipi pe ghindă, biluțe de hârtie
mototolită, de culoare maro șă crem bastonaş de Exerciţiul,
zahăr, omuleţul Turtă dulce, cadoul, floricica,
Individual
blăniţa. (Anexa 3) Educatoarea va ajuta copiii
care întâmpină probleme în timpul lucrului. La
finalizarea lucrărilor, copiii vor veni, pe rând, vor Turul galeriei
alege câte o lucrare şi vor aprecia lucrarea aleasă.
Planşele vor fi expuse pe un panou la vizibilitatea
copiilor.
5. Obţinerea Cu ajutorul tranziţiei “Bat din palme /clap, clap,
performanţei clap/ Din picioare / trap, trap, trap/ Ne-nvârtim, Conversaţia,
ne răsucim/ Şi spre centre noi pornim”, ne
îndreptăm spre centre. Fiecare copil se va aşeza la Explicaţia,
centrul reprezentativ ecusonului (artă-Micuțele Observarea
ghinde, joc de masă- clopoţei şi bibliotecă-ren). Frontal comportamentului
La fiecare centru se află simbolul mărit al copiilor
Ecusoane
ecusoanelor, iar copiii se aşează conform acestora
şi sunt anunţaţi să lucreze în linişte, îngrijit şi să
colaboreze cu membrii grupului.
La centrul Artă vor colora imagini de toamnă
Exerciţiul,
(Anexa 4);
La centrul Joc de masă vor asambla piesele Fişe de lucru
pentru a realiza puzzle-ul şi vor descrie imaginea Exerciţiul, Observarea
realizată. Individual comportamentului
La centrul Bibliotecă vor trasa cerculeţe ovale şi Puzzle copiilor
vor continua şiragul de mărgele. Conversaţia,

Aprecieri verbale
6. Asigurarea Ne vom juca un joc de mişcare “Adunăm Explicaţia În grup Observarea
retenţiei şi a ghinde”. Le voi explica regulile jocului. comportamentului
transferului Exerciţiul copiilor
7. Încheierea
activităţii

Anexa 3

S-ar putea să vă placă și