Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DE ACTIVITATE

DATA: 16.11.2021
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Grădinița
CADRU DIDACTIC:
NIVELUL/ GRUPA : Nivel II / Grupa mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Când, cum și de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI: ,,Călători prin anotimpuri”
TEMA SĂPTĂMÂNII: ”Culorile toamnei”
SUBTEMA: ”Toamnă parfumată”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: Activități liber alese (ALA)
TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
 Consolidarea cunoștințelor referitoare la florile anotimpului toamna, caracteristicile și importanța acestora .
 Familiarizarea copiilor cu elementele caracteristice florilor de toamnă și valorificarea lor în contexte variate de învățare.

CENTRE DE INTERES:
Bibliotecă: ˮCrizantema!- exercițiu grafic (linia oblică)
Joc de masă: ˮFloriˮ- mozaic
Construcții: ˮGhiveci pentru floriˮ

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:


O1 – să unească punctele pentru a realiza tema propusă;
O2 – să îmbine țintele pe tabla specială pentru a realiza flori de toamnă;
O3 – să îmbine piesele de construcție pentru a realiza adăposturi pentru animale.
STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversația, explicația, problematizarea, exercițiul
Resurse materiale: fișă de lucru, creioane grafit, joc de masă - mozaic, piese de construcție.

Durată : 25-30 minute;


Forme de organizare: frontal, individual

Material bibliografic:
1. Curriculum pentru educație timpurie 2019

2. Ghid Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020, Educație timpurie nivel preșcolar, Editura Didactică și
Pedagogică S.A.
DEMERSUL DIDACTIC

Evenimentul Strategii didactice


Conținutul științific Evaluare
didactic Material didactic Metode

Se asigură condițiile optime pentru desfășurarea


1. Moment
activităților:
organizatoric
-se aranjează mobilierul;
-se pregatește materialul didactic
Se va realiza cu ajutorul unei ghicitori:
Conversația
ˮRegină a toamnei este
Explicația Aprecieri verbale
2. Captarea În grădină înflorește
Individuală
atenției Petale multe într-o floare
Și multe culori ea are.ˮ
Problematizarea
(Crizantema)
Se anunță temele ce urmează a fi realizate la centre și
obiectivele urmărite, pe înțelesul copiilor.
3. Anunțarea temei
Copiii vor primi materiale pentru fiecare centru și își vor
și a obiectivelor Explicația
alege tema activității in funcție de preferință.
propuse

4. Dirijarea învățării Se vor prezenta materialele pentru fiecare centru deschis și


se va explica modalitatea de lucru specifică. După
prezentarea centrelor, copiii vor trece la rezolvarea sarcinilor Explicația
de lucru.
Conversația
La centrul Bibliotecă: Aprecieri verbale
Individuală
-se cere copiilor să unească punctele pentru a realiza tema Fișă de lucru
propusă. Creioane grafit
Exercițiul
La centrul Joc de masă:
-se cere copiilor să îmbine țintele pe table specială a jocului
pentru a realiza flori de toamnă.
La centrul Construcții:
-se cere copiilor să realizeze ghivece pentru flori, utilizând
cu atenție piesele de construcție.
Joc de masă -
Înainte de începerea efectivă a lucrului, se vor efectua câteva Problematizarea
mozaic
exerciții de încălzire a musculaturii fine a mâinilor (Mișcăm
degețelele/ Batem tare palmele/ Pumnișorii îi rotim/ Și Exercițiul
morișca o pornim/ Încet, încet, încet/ Repede, repede, Piese de Aprecieri verbale
repede). Explicația
construcție Individuală
Vor fi luate în considerare următoarele criterii:
- acuratețea lucrărilor;
- originalitatea lucrărilor;
- finalizarea lucrărilor.
Pe tot parcursul activității copiii vor fi ajutați și îndrumați.

Se va realiza prin aprecieri globale asupra participării la


5. Evaluarea Conversația
activități și se va solicita copiilor să analizeze lucrările în
activității Aprecieri verbale
funcție de criteriile stabilite anterior.

Se vor face aprecieri generale și individuale asupra felului


6. Încheierea Aprecieri verbale
în care copiii au răspuns la solicitări, asupra participării și a Conversația
activității
colaborării în vederea realizării temelor.

S-ar putea să vă placă și