Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

SUPLIMENT LA ORDINEA DE ZI
a ședinței în plen a Parlamentului
din 20 octombrie 2022
raport
distribuit
1 Proiectul de lege cu privire la cerințele de bază în securitatea radiologică
deputaților nr. 333 din 10.08.2022 UE lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Mediului)
Raportor - Comisia securitate națională, apărare și ordine
publică
raport
distribuit
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.179/2016 cu privire la
deputaților întreprinderile mici și mijlocii (art.4, 5)
nr. 378 din 06.10.2022 lectura I
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
3 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea
deputaților nr.28/2016 privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a
infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice – art.25;
Legea nr.163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
– art.3, 11, 12 ș.a.)
nr. 236 din 14.06.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, V.Spînu, A.Băluțel
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
raport
distribuit
4 Proiectul de lege pentru modificarea Codului fiscal al Republicii
deputaților Moldova nr.1163 din 24 aprilie 1997
nr. 311 din 18.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - deputatul Gh.Ichim
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
5 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea regnului
vegetal nr.239/2007 – art.4, 261; Legea nr.1515/1993 privind protecția
mediului înconjurător – art.40; ș.a.)
nr. 319 din 21.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații I.Coșeru, M.Cușnir, Iu.Dascălu
Raportor - Comisia mediu și dezvoltare regională

1
raport
distribuit
6 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (Legea ocrotirii
deputaților sănătății nr.411/1995 – art.33; Legea privind transplantul de organe,
țesături și celule umane nr.42/2008 – art. 1, 6, 9; ș.a.)
nr. 284 din 11.07.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Belîi, D.Perciun, M.Pancu, A.Oglinda
Raportor - Comisia protecție socială, sănătate și familie
raport
distribuit
7 Proiectul de lege pentru modificarea Codului serviciilor media
deputaților audiovizuale al Republicii Moldova nr.174/2018 (art.1, 2, 4 ș.a.)
nr. 363 din 28.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații L.Nicolaescu-Onofrei, V.Pâslariuc, M.Adam
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
raport
distribuit
8 Proiectul de hotărâre privind constituirea Grupului parlamentar pentru
deputaților susținerea Belarus Democrat
nr. 382 din 18.10.2022
Inițiatori - deputații M.Popșoi, D.Gherman
Raportor - Comisia politică externă și integrare europeană