Sunteți pe pagina 1din 6

MP nr.

46/02-131
17 octombrie 2022

Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova

Către Biroul permanent al


Parlamentului

În conformitate cu prevederile art.73 din Constituția Republicii Moldova şi a


art.47 din Regulamentul Parlamentului, se înaintează cu titlu de inițiativă
legislativă proiectul de hotărâre a Parlamentului privind constituirea Grupului
parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat.

Anexă: proiectul de hotărâre – 3 file;


nota informativă – 1 filă.

Deputații în Parlament:

Republica Moldova, MD-2004, Chişinău info@parlament.md


Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt 105 www.parlament.md
Proiect

HOTĂRÂRE

privind constituirea Grupului parlamentar pentru susținerea


Belarus Democrat

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se constituie Grupul parlamentar pentru susținerea Belarus


Democrat în componența nominală prevăzută în anexă.

Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Președintele Parlamentului Igor GROSU

2
Anexă

Grupul parlamentar pentru susținerea


Belarus Democrat

Preşedintă

MOROZOVA  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Marina Acțiune și Solidaritate”

Membri

ADAM Marcela  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Acțiune și Solidaritate”

ALAIBA  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Dumitru Acțiune și Solidaritate”

BARDA Viorel  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Acțiune și Solidaritate”

CĂTĂNOI  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Artemie Acțiune și Solidaritate”

CHEPTONAR  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Andrian Acțiune și Solidaritate”

COJOCARI  Fracțiunea parlamentară “Partidul


3
Evghenia Acțiune și Solidaritate”

DAVIDOVICI  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Natalia Acțiune și Solidaritate”

GHERMAN  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Doina Acțiune și Solidaritate”

ISTRATII  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Dorian Acțiune și Solidaritate”

MANIC  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Valentina Acțiune și Solidaritate”

MARIAN Radu  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Acțiune și Solidaritate”

MUNTEANU-  Fracțiunea parlamentară “Partidul


POJOGA Acțiune și Solidaritate”
Angela

NISTOR  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Marcela Acțiune și Solidaritate”

PANCU Maria  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Acțiune și Solidaritate”

PERCIUN Dan  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Acțiune și Solidaritate”

POPȘOI Mihail  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Acțiune și Solidaritate”

PORȚEVSCHI  Fracțiunea parlamentară “Partidul


Vasile Acțiune și Solidaritate”

ȘPAC Ion  Fracțiunea parlamentară “Partidul

4
Acțiune și Solidaritate”

Nota informativă

asupra proiectului de hotărâre privind constituirea


Grupului parlamentar pentru susținerea Belarus Democrat

Prezentul proiect de hotărâre propune constituirea Grupului parlamentar pentru


susținerea Belarus Democrat, menit să contribuie la consolidarea relațiilor dintre
Parlamentul Republicii Moldova și Belarus Democrat pe bază de parteneriat, în
spiritul respectului reciproc, egalității în drepturi și al intereselor comune.
Considerăm, că acest grup va oferi o oportunitate pentru aprofundarea
dialogului Parlamentul Republicii Moldova – Belarus Democrat, precum și pentru
promovarea valorilor democratice și protejarea drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului.
Componența nominală a grupului a fost stabilită în baza opțiunilor expuse de
deputați și deputate, acestea fiind reflectate în extrasul din procesul-verbal al ședinței
Fracțiunii „Partidul Acțiune și Solidaritate” nr.39/2022 din 12.10.2022.

Deputații în Parlament:

5
6