Sunteți pe pagina 1din 5

___________________________________________________________________________________________________________________________

MEMORIU GENERAL

DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU OBTINEREA


AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE

I. CARACTERISTICI GENERALE
I.01. - OBIECTUL PROIECTUL

- Denumire proiect - DESFIINTARE CONSTRUCTII C1 SI C2;


- Amplasament -

- Beneficiar -
- Proiectant -
- Nr. Proiect -
- Faza de proiectare -
- Data -

I.02. - CARACTERISTICI AMPLASAMENT

- SUPRAFATA TEREN ...................................................................... 629,0 mp (din masuratori).


CONFORM NORMATIV P100-1/2013, AMPLASAMENTUL SE INCADREAZA IN ZONA CU
VALOAREA DE VARF A ACCELERATIEI TERENULUI PENTRU CUTREMURE AVAND
I.M.R.=225ANI, ag=0,25g SI PERIOADA DE COLT Tc=0,7sec.

Prezenta documentatie a fost intocmita la solicitarea beneficiarului, avand ca scop, DESFIINTARE


CONSTRUCTII C1-LOCUINTA(P) SI C2-ANEXA(P), cu respectarea normelor si regulamentelor in vigoare
privind desfiintarea constructilor.
Terenul are suprafata de 629,0 mp, este proprietatea lui ____________________________
conform act de proprietate anexat, are acces la drum pe laturile de SE si NV si urmatoarele vecinatati :
• latura de NE - proprietate particulara,
• latura de SE - DRUM,
• latura de SV - proprietate particulara
• latura de NV - DRUM LOCAL

1
___________________________________________________________________________________________________________________________

I.03. DESCRIERE CONSTRUCTII EXISTENTE

CORP C1 – LOCUINTA (P) - SE DESFIINTEAZA


FUNDATII – PIATRA ZIDITA
PERETI – LEMN, TENCUIALA PE RABIT
ACOPERIS – SARPANTA
INVELITOARE – SINDRILA, CARTON ASFALT
PLANSEU –LEMN, TAVAN TENCUIALA PE RABIT
PARDOSELI – DUSUMEA
INSTALATII – ELECTRICE, TERMICE(SOBE TERACOTA)
AN CONSTRUCTIE – 1950
SUPRAFATA CONSTRUITA = 71,00 mp
Constructia se incadreaza la :
CATEGORIA DE IMPORTANTA : „D” (cf. HGR. nr. 766/1997)
CLASA DE IMPORTANTA : „IV” (cf. Cod de proiectare seismica P100/1-2013)
GRAD REZISTENTA LA FOC : „IV” (cf. P118/1999)

CORP C2 – ANEXA (BUCATARIE DE VARA SI ADAPOST ANIMALE) (P) – SE DESFIINTEAZA


FUNDATII – PIATRA ZIDITA
PERETI – LEMN, TENCUIALA PE RABIT
ACOPERIS – SARPANTA
INVELITOARE – TIGLA CERAMICA
PLANSEU –LEMN, TAVAN TENCUIALA PE RABIT
PARDOSELI – PAMANT
INSTALATII – ELECTRICE, TERMICE(SOBE TERACOTA)
AN CONSTRUCTIE – 1960

SUPRAFATA CONSTRUITA = 55,00 mp


Constructia se incadreaza la :
CATEGORIA DE IMPORTANTA : „D” (cf. HGR. nr. 766/1997)
CLASA DE IMPORTANTA : „IV” (cf. Cod de proiectare seismica P100/1-2013)
GRAD REZISTENTA LA FOC : „IV” (cf. P118/1999)

Procent de ocupare teren POT (existent) 20%


Coeficient de utilizare teren CUT (existent) 0.20

II. DESCRIERE CONSTRUCTII EXISTENTE PROPUSE PENTRU DESFIINTARE


C1 LOCUINTA(P); C2 ANEXA (P)

Constructiile au fost edificate inainte de 1960, respectiv intre anii 1950-1960.


Elementele structurale ale acoperisului din lemn sunt grav avariate si afectate de infiltrarea apei si
putrezire, de prabusiri partiale sau distrugere cauzate de furtul elementelor din lemn. Planseul slab armat
de peste hazna este afectat de fenomenul de carbonatare a betonului.
Fundatia este afectata de infiltrarea apei si de ciclurile de inghet-dezghet. Adancimea de fundare
este insuficienta , se observa tasari diferentiate cauzate de cedarea fundatiei.
In concluzie, se recomanda ca solutie viabila si economica – demolarea constructiilor.
S-au luat in considerare urmatoarele aspecte :
-Din punct de vedere functional nu prezinta caracteristicile necesare pentru a fi folosite in continuare.
-Constructiile nu prezinta valoare din punct de vedere arhitectural.
-Eliberarea amplasamentului si amenajarea unui spatiu verde.

2
___________________________________________________________________________________________________________________________

II. EXECUTIA LUCRARILOR DE DEMOLARE

II. 01. GENERALITATI


Desfiintarea constructiilor existente se va face cu respectarea prevederilor cuprinse in "Normativ
cadru provizoriu privind demolarea partiala sau totala a constructiilor" indicativ NP 55-88 si “Ghid privind
executia lucrarilor de demolare a elementelor de constructii din beton si beton armat” indicativ GE 022-
1997.
Demolarea constructiilor se va face in trei etape succesive:
1.organizarea santierului;
2.dezechiparea constructiei;
3.demolarea propriu-zisa a acesteia.
Toate lucrările de demolare prevăzute de prezentul proiect se vor face in soluţia „bucată cu
bucată”, „element cu element de sus în jos”, „nivel cu nivel”, începând cu acoperisul, fiind cu totul
interzisă demolarea concomitentă pe două sau mai multe niveluri de pe aceeasi verticală sau inceperea
demolării de la baza construcţiei.
Aceste lucrări de demolare se vor realiza de regulă in ordinea inversă de realizare a construcţiei
existente. Materialele dezafectate vor fi evacuate zilnic.

II.02 – ORGANIZAREA DE SANTIER


Organizarea de santier se va asigura in incinta, fara a bloca caile de acces in imobil.
Se vor asigura:
- caile de acces;
- unelte, scule, dispozitive, utilaje si mijloace necesare ;
- sursele de energie ;
- vestiare, apa potabila, grup sanitar ecologic;
- organizarea spatiilor necesare depozitarii temporare a materialelor, inclusiv containere pentru
colectarea selectiva a meterialelor din constructii in vederea recuperarii
- masuri specifice privind protectia si securitatea muncii, precum si de prevenire si stingere a
incendiilor, decurgând din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse în documentatia de
executie a obiectivului;
- masuri de protectia vecinatatilor (transmitere de vibratii si socuri puternice, degajari mari de
praf, asigurarea acceselor necesare).
In vederea executarii demolarilor si a recuperarii in cat mai mare masura a materialelor rezultate,
in spijinul si in cadrul dispozitiilor legale (Legea 50/1991), se dau mai jos urmatoarele indrumari
tehnologice privind desfasurarea operatiilor de dezmembrare si demolare a cladirilor:
1.Dezechiparea si dezmembrarea constructiilor trebuie sa se faca sub conducerea directa a unui
cadru tehnic, care raspunde de instruirea muncitorilor ce executa operatii legate de demolare si
respectarea fazelor de lucru prevazute in procesul tehnologic, cat si de asigurarea recuperarii
materialelor refolosibile.
2. Inainte de inceperea operatiilor de demolare, intregul personal care ia parte la executie trebuie
sa fie instruit asupra procesului tehnologic privind succesiunea fazelor de lucru si asupra masurilor de
protectia muncii prevazute in proiectele tehnice elaborate.
3. In toate cazurile, inaintea inceperii oricaror demolari, se iau masuri de debransare a apei,
gazului, curentului electric, telefonului si a altor racorduri si bransamente. Operatiile vor fi facute de
lucratori ai intreprinderilor specializate furnizoare, la solicitarea beneficiarului de investitiei,
constructorului sau a unitatii care face demolarea.
4. Demolarile se vor executa de regula la lumina zilei.
5. Nu este permis accesul personalului neinstruit sau a altor cetateni in zona de demolare. Zona
periculoasa din apropierea constructiei trebuie imprejmuita si prevazuta cu indicatoare-avertizoare,
vizibile atat ziua cat si noaptea.
6. Partile de constructie care prezinta pericol iminent de prabusire vor fi asigurate in prealabil
impotriva desprinderilor accidentale si se vor demola cu prioritate.

3
___________________________________________________________________________________________________________________________

7. Nu este permisa demolarea prin desfacerea elementelor de la baza cladirii care se


demoleaza. Demolarea se va face numai de sus in jos, fiind interzisa demolarea a doua sau mai multe
niveluri pe acceasi verticala, respectandu-se cu strictete prevederile proiectului tehnic.
8. Conducatorul tehnic al lucrarii va stabili locurile de depozitare a materialelor rezultate din
demolare, pana la transportarea lor la depozitele fixate la inceperea lucrarilor.
9. Materialele de dimensiuni mici (caramizi, tigle, etc) vor fi evacuate prin jgheaburi, cele de
dimensiuni mari (tocuri de usa , ferestre, scanduri , grinzi, etc. ) vor fi legate in pachete bine intarite si
vor fi evacuate cu ajutorul scripetilor, iar obiectele sanitare, electrice, s.a. prin purtare directa.

III. – CONTROLUL CALITATII


Fazele de executie supuse in mod obligatoriu controlului, precum si actele ce se vor intocmi in
vederea atestarii calitatii lucarilor executate, sunt prezentate in “Programul de control” anexat prezentei
documentatii.
Se vor intocmi si păstra in bună ordine următoarele procese verbale, rapoarte si inregistrări :
- proces verbal de predare - primire a amplasamentului;
- registru de evidentă a deseurilor ;
- registru de evidentă a transporturilor;
- proces verbal la terminare a lucrărilor
Controlul calitatii lucrarilor se va face prin grija beneficiarului cu respectarile legale cuprinse in
standarde, norme, instructiuni tehnice, etc., specificate in caietele de sarcini.
Calculul cantitatilor de lucrari s-a facut pe baza pieselor desenate releveu constructii existente

IV. – PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI


1. Protectia calitatii apelor
Sursele de ape uzate sunt: apele menajere si apa rezultata din procesul tehnologic utilizata
pentru stropirea deseurilor de constructii in faza de demolare.
2. Protectia aerului
Pentru limitarea fenomenului de dispersie a pulberilor in suspensii in atmosfera pe timpul
realizarii lucrarilor de constructii se va efectua stropirea cu apa a deseurilor de constructie depozitate
temporar în amplasament, în perioadele lipsite de precipitatii.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
Lucrarile vor fi executate fara a produce disconfort locuitorilor din zona prin limitarea generarii de
zgomot si vibratii.
4. Protectia impotriva radiatiilor
In cadrul activitatii desfasurate nu exista surse de radiatii si nu au loc emisii de radiatii in mediu.
5. Protectia solului si subsolului
Sursele de poluanti pentru sol subsol si ape freatice pot fi reprezentate de deseuri menajere
rezultate din activitatile de executie lucrari de dmolare desfasurate in incinta. Subsolul sau apele freatice
ar putea fi poluate in cazul unor defectiuni ale utilajelor folosite la demolare. In cazul poluarii accidentale
a solului se va proceda imediat la utilizarea materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat,
stocarea temporara a deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipienti adecvati, si tratarea de
catre firme specializate.
Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului:
Deseurile menajere vor fi colectate in pubele metalice, amplasate intr-un loc special amenajat si
care vor fi evacuate in mod ritmic prin intermediul serviciilor de salubritate.
Colectarea si evacuarea periodica a deseurilor si reziduurilor provenite din activitatea santierului
reduce la minimum posibilitatile de poluare a solului . Se vor colecta selectiv deseurile din lemn , metal
si sticla. Caramizile se vor recupera in proportide de min 60 % .

4
___________________________________________________________________________________________________________________________

V. – MASURI DE PROTECTIE A MUNCII

In cadrul lucrarilor de organizare de santier si de demolare a constrructiilor si platformelor se vor


lua masuri deosebite privind siguranta circulatiei rutiere si pietonale, prin semnalizare pe timp de zi si de
noapte a obstacolelor create in timpul executiei.
Pe durata executarii lucrarilor se vor respecta urmatoarele reglementari:
Legea319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
HG 1425/2006 completate, norme metodologice de aplicare a Legii securitatii in munca
HG 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau
mobile
Antreprenorul va respecta cerintele minime de securitate si sanatate partea A si respectiv partea
B asa cum este prevazut in Anexa nr.4 din HGR 300/2006.
In acelasi context antreprenorul va organiza un serviciu intern de prevenire si protectie cu
atributii in domeniul securitatii in munca avand ca tinta eliminarea accidentelor prin:
-Identificarea si evaluarea factorilor de risc a producerii accidentelor de munca si a imbolnavirilor
profesionale;
-Intocmirea planurilor de prevenire si protectie pentru toate activitatile desfasurate in santier;
-Informarea si instruirea lucratorilor referitor la problematica securitatii si sanatatii in munca;
-Asigurarea desfasurarii activitatii intr-un mediu de munca psiho-social sanatos.

Echipamentele si utilajele folosite pe santier trebuie sa fie in perfecta stare de functionare,


verificate la zi si manevrate de personal calificat corespunzator pentru a se reduce sau elimina riscul de
accidente.
Santierul va fi imprejmuit provizoriu luandu-se masuri pentru interzicerea sau limitarea accesului
in santier a persoanelor straine!
Se atrage atentia asupra faptului ca masurile de protectie a muncii prezentate nu au un caracter
limitativ, constructorul având obligatia de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor
accidente de munca.

intocmit,

S-ar putea să vă placă și