Sunteți pe pagina 1din 4

Metode clasice i moderne n predarea limbii franceze Profesor limba francez Voinea Simona-Raluca coala cu clasele I-VIII Mihail

Andrei ,Buhu i n contextul actual se remarc o necesitate a schimb rii n didactica tuturor disciplinelor, inclusiv n didactica limbii franceze, accentul punndu-se pe strategiile i metodele de predare-nv are folosite. Potrivit orient rii tradi ionale, rolul elevului const in a urm ri prelegerea sau explica iile profesorului, de a re ine i a reproduce ideile auzite, de a accepta n mod pasiv ideile transmise i de a lucra izolat. La polul opus, orientarea modern atribuie alte roluri elevului. Acesta trebuie s - i exprime puncte de vedere proprii, s realizeze schimburi de idei cu ceilal i, s argumenteze, s - i pun i s pun intreb ri cu scopul de a n elege, s coopereze cu al i elevi n vederea rezolv rii problemelor i a sarcinii de lucru. Cheia unei ore reu ite const n colaborarea i n elegerea profesorului cu elevii, n participarea efectiv a acestora, strategia i metodele folosite de profesor fiind esen iale. Astfel, se recomand o mpletire a metodelor tradi ionale de predare-nv are cu cele noi i nu o respingere total a acestora, ct i o adaptare a metodelor tradi ionale la contextul actual. Prelegerea , metod didactic tradi ional , poate fi modernizat i mbun ta it prin preocuparea profesorului de a stimula interesul elevului prin introducerea unor pove ti sau a unor glume, a unor imagini captivante n leg tur direct cu ceea ce urmeaz a fi prezentat, sau prin lansarea unor ntreb ri incitante ce determin participarea elevilor. Brainstorming-ul (sau asaltul de idei ), metod ce const n formularea ctor mai multe idei legate de o tem dat , reprezint o activitate ce presupune o serie de avantaje: -to i elevii particip n mod activ, - i dezvolt capacitatea de a tr i anumite situa ii, de a le analiza i de a lua decizii privind alegerea unor solu ii optime, - i exprim personalitatea,-se elibereaz de anumite prejudec i, - i exerseaz creativitatea, -se dezvolt rela iile interpersonale,prin valorizarea ideilor fiec ruia, -se creeaz o atmosfer propice lucrului.Brainstorming-ul presupune parcurgerea mai multor etape i a unui timp mai mare de realizare(ore sau zile). Profesorul trebuie s ncurajeze exprimarea ideilor, s nu permit inhibarea interventiilor elevilor, s stimuleze explozia de idei, s motiveze nv area elevilor ncepnd o lec ie nou cu un brainstorming. tiu/ vreau s tiu/ am nv at este o metod activ- participativ , ce implic lucrul frontal cu elevii sau pe grupuri mici, constnd n a solicita elevilor s prezinte ceea ce tiu deja despre o tem dat i de a formula ntreb ri la care se a teapt r spuns din lec ie. Exemplu: Aceast metod a fost folosit la clasa a VI-a pentru discutarea unor elemente legate de geografia Fran ei ( La France , manual Editura Cavallioti, clasa a VI-a, L2). Profesorul a oferit elevilor, imp r i i pe grupe, fi e de lucru con innd un tabel cu 3 coloane: tiu , Vreau s tiu , Am nv at . Primele dou coloane trebuie s fie completate la nceputul activit ii, dup explica iile oferite de profesor, iar ultima trebuie completat pe parcursul lec iei, n func ie de informa iile noi ob inute. Astfel, ideiile din coloane sunt completate pe fi ele de lucru, ct i la tabl . Este de preferat ca grupele de elevi s aib cret de diferite culori. Elevii tiau c Fran a este situat n partea de vest a Europei, au enumerat cteva denumiri de mun i ( Alpi, Pirinei), de ape (Sena), de monumente (Turnul Eiffel, Muzeul Louvre). Elevii doreau s tie ce al i mun i sunt n Fran a, ce alte cursuri de ap o traverseaz , doreau s vad imagini cu monumentele

importante din Fran a i s cunoasc mai multe despre acestea. n a treia coloan Am inv at , elevii au transcris: - faptul c Fran a are o form hexagonal , -al i mun i : Jura, Vosges, - cel mai nalt vrf este Mont Blanc din Alpi, 4807m, - cursuri de ap : fluviul Loire (cel mai lung), Rhone, Garonne, Rhin, monumente importante: Arcul de Triumf (50m, se afla pe Champs Elysees, a fost construit de-a lungul a 30 de ani etc.), Versailles, Catedrala Notre-Dame etc. Elevii au apreciat activitatea i au fost impresiona i de imaginile prezentate. R.A.I. (r spunde, arunc , ntreab ) este o metod activ- participativ folosit pentru fixarea cuno tin elor deja predate. Are avantajul de a-i apropia pe elevi unul de altul prin comunicarea direct ntre ei, clasa devenind mai unit , predominnd o stare de prietenie i de armonie. Exemplu: Metoda a fost aplicat la clasa a V-a, pentru fixarea numeralelor de la 1 la 100. Elevii au f cut un cerc, iar cu ajutorul unei mingi pasate de la unul la altul, au putut sa- i cear unul altuia enun area in francez a numeralelor, pe s rite. Elevul care trimitea mingea spunea in limba romn un num r la ntmplare iar cel care prindea mingea trebuia s spun num rul in limba francez . Dac gre ea num rul sau l pronun a gre it, era corectat de colegii lui, sub ndrumarea atent a profesorului. Jurnalul cu dubl intrare este o metod modern de predare- nv are prin cooperare ce stabile te o leg tur strns ntre text i propria curiozitate i experien a elevilor. Elevii vor lucra pe foi mp r ite in dou , tr gnd pe mijloc o linie vertical . Exemplu: Aceast metod a fost aplicat la clasa a VIII-a, la lec ia Par monts et par vaux , manual Editura Cavallioti, L2. Elevii trebuiau sa noteze pe fi e de lucru mp r ite in dou : n partea stng a paginii pasajul din lec ie care i-a impresionat, iar n partea dreapt li s-a cerut s comenteze acel pasaj. n marea lor majoritate, elevii au ales partea din text ce cuprindea descrierea mun ilor Pirinei, descriere realizat de unul din personajele lec iei. Un avantaj al acestei metode a fost c elevii au lucrat relaxa i, avnd posibilitatea de a colabora ntre ei. Ace tia i-au ar tat interesul pentru frumuse ile Fran ei i au demonstrat prin intreb rile lor c vor s cunoasc mai multe lucruri despre geografia i despre monumentele Fran ei. Dezavantajos la aceast metod este c presupune mai mult timp, elevii ntmpinnd dificult i de limb n partea unde trebuiau s comenteze i s - i exprime sentimentele pentru pasajele din lec ie, cernd frecvent ajutorul profesorului. Ciorchinele este o metoda de brainstorming neliniar care stimuleaz g sirea conexiunilor dintre idei i care presupune mai multe etape: 1. se alege o tem / un cuvnt ce urmeaz a fi cercetat i se scrie n mijlocul tablei sau a unei fi e de lucru, 2. se cere elevilor s scrie toate ideile care le vin in minte n leg tur cu tema sau cuvntul respectiv, tr gnd linii intre acestea i cuvntul dat, 3. activitatea se opre te atunci cnd se epuizeaz toate ideile sau cnd s-a terminat perioada de timp acordat . Elevii pot fi mp r i i n grupuri mici sau in perechi, fiecare grup avnd cret de o anumit culoare, fiind astfel n competi ie ( care grup a scris cele mai multe i mai bune idei- tabla va ar ta la sfr it ca un curcubeu). La sfr itul lec iei, ideile pot fi reorganizate n func ie de anumite criterii stabilite de elevi sau de profesor, reorganizndu-se astfel ciorchinele. Cubul este o metod ce presupune explorarea unei teme, a unui subiect, a unei situa ii din mai multe perspective. Metoda cubului presupune mai multe etape: 1. realizarea unui cub pe ale c rui fe e sunt scrise cuvintele: Descrie , compara , analizeaz , asociaz , aplic , argumenteaz , 2. se anun tema, subiectul despre care se discut , 3. se mparte clasa n 6 grupe, fiecare grup examinnd tema dintr-un anumit unghi: a) descrie: culorile, formele, m rimile etc., compara: ce este asem n tor, ce difer ?, c) analizeaz : din ce este f cut, din ce se compune, d) asociaz : la ce te ndeamn s te

gnde ti?, e) aplic : ce po i face cu ...?, la ce poate fi folosit ?, f) argumenteaz : e ti pro sau contra, de ce?. Se noteaz ideile i se afi eaz forma final pe tabl sau pe foi afi ate pe pere ii clasei. Bulg rele de z pad este o metod ce presupune reducerea num rului de elemente ale unei situa ii pentru concentrarea asupra celor esen iale. Presupune mai multe etape: 1. se mpart elevii n grupe de 7-8, 2. se anun tema, 3. fiecare elev noteaz pe o foaie ideea sa n leg tur cu tema i o pune pe mas , 4. fiecare elev cite te toate ideile i le ierarhizeaz , re inndu-le pe primele doua-trei, 5. se reune te tot grupul cu cele dou idei de la fiecare elev i se repet opera iunea astfel nct, n final, vor fi re inute doar ideile esen iale referitoare la tema respectiv . Discu ia, metod ce const intr-un schimb organizat de informa ii i de idei n jurul unei teme, cu scopul examin rii i clarific rii n comun a unor no iuni i idei, este fundamental pentru nva area interactiv . Discu ia conduce la crearea unei atmosfere destinse n clas , faciliteaz intercomunicarea, optimizeaz rela iile dintre profesor i elevi, favorizeaz realizarea unui climat democratic la nivelul clasei, dezvolt abilit ile de ascultare activ i de respectare a regulilor de dialog. Profesorul trebuie s ncurajeze elevii s - i exprime corect i clar ideile, s vegheze asupra respect rii regulilor de dialog, s reaminteasc i s rezume ideile principale. Pentru a face ct mai pl cut ora de limba francez , este recomandabil a se folosi mai mult metodele informative- participative (conversa ia, dialogul, demostra ia) i formative- participative (nv area prin joc, prin cercetarea individual , prin descoperire). Cntecele, jocurile, dramatiz rile, cuvintele ncruci ate, aradele, rebusurile sunt foarte apreciate de elevi. Caut litera ( Lettre a chercher ) este o activitate ludic care const n ad ugarea unei aceea i vocale la un cuvnt dat pentru a forma un nou cuvnt. Elevii pot fi mp r i i pe grupe, cuvintele sunt scrise pe tabl . Grupa cu cele mai multe cuvinte g site c tig . Exemplu: patre- pature, nier- ruine, rhumehumeur. Ca o variant a acestui joc: se scrie pe tabla un cuvnt, elevii trebuie s schimbe o liter i vor ob ine alte cuvinte noi. Exemplu: sont- pont, sent- sont, pont- sont etc. Un alt joc, Cele apte familii ( Les sept familles ) este folosit cu scopul de a fixa vocabularul tematic uzual i concret. Exemplu: 1. se mparte clasa n apte grupe, 2 . se anun tema- La maison - i se mparte n apte grupe La cuisine , La chambre a coucher , La salle a manger , La salle de sejour , La salle de bains , Le grenier , La cave . Pentru fiecare grup profesorul alege apte substantive ( exemplu: pentru cuisine : le refrigerateur, le lave-vaisselle, le micro-ondes, l evier, le grille-pain, la cafetiere, pe care le trece pe cartona e. Elevii trebuie s - i cear cartona ele cu numele obiectului dintruna din camerele casei, folosind expresii de cerere (je voudrais, je te pris de..., il me faut...). C tig echipa care reu e te s ob in n cel mai scurt timp setul de apte cartona e cu cele apte substantive apar innd unei grupe. Bibliografie Dragomir, Mariana- Puncte de vedere privind predarea- nv area limbii franceze ca limb str in , Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001 P curari, O. (coord.)- Strategii didactice inovative, Editura Sigma, Bucure ti, 2003 P curari, O. (coord.)- nv area activ . Ghid pentru formatoriMEC-CNPP, 2001

Roman, Dorina- La didactique du francais langue etrangere, Editura Umbria, Baia Mare, 1994

S-ar putea să vă placă și