Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG132/1993


din 12.03.1993

Cu privire la regimul de consum al energiei electrice

Publicat : 30.03.1993 în MONITORUL PARLAMENTULUI Nr. 3 art. 84 Data intrării în vigoare

În legătură cu situaţia excepţională din domeniul aprovizionării cu combustibil a surselor energetice


şi în scopul prevenirii cazurilor de staţionare şi deteriorare a utilajului de la centralele electrice,
precum şi a cazurilor de întrerupere a alimentării cu energie electrică a consumatorilor, Guvernul
Republicii Moldova h o t ă r ă ş t e:

1. Se aprobă graficul centralizat de decontare tip "evantai" al consumatorilor racordaţi la sistemul


energetic, conform anexei, punîndu-l în aplicare cu începere de la 15 martie 1993.

2. Departamentul de Stat pentru Resursele Energetice va stabili nodul de introducere a graficului de


decontare tip "evantai" şi va asigura controlul îndeplinirii acestuia, cu condiţia alimentării sigure cu
energie electrică a obiectelor de importanţă vitală din republică.

3. Ministerele, departamentele de stat, comitetele executive raionale şi primăriile oraşelor vor


asigura:

respectarea strictă a graficului de decontare de tip "evantai";

reducerea cu 50 la sută a consumului de energie electrică pentru reclamă şi iluminarea străzilor;

programul de lucru al magazinelor de mărfuri industriale şi de uz casnic pentru intervalul de timp


cît durează lumina zilei şi în zilele de odihnă;

organizarea programului de lucru al edificiilor sportive şi de întremare numai pe durata luminii de


zi;

sistare activităţii bazinelor şi băilor finlandeze (saunelor).

4. Departamentul de Stat pentru Resurse Energetice va asigura controlul şi adoptarea măsurilor


necesare pentru neadmiterea consumului neraţional şi nesancţionat al energiei electrice.

Prim-ministru

al Republicii Moldova ANDREI SANGHELI

or. Chişinău, 12 martie 1993, nr. 132

Anexă
la hotărîrea Guvernului

Republicii Moldova

din 12 martie 1993, nr. 132

GRAFICULCENTRALZAT

de decontări tip "evantai" al sistemului energetic din

Republica Moldova în condiţiile dificitului de combustibil

Maxima de toamnă-iarnă 1991 – 1993

Reţelele electrice Volumele deconectărilor fiderelor 6 -10 În total


KV (MW), pe grupe întreprinderile
reţelelor electrice şi
I II III IV
sistemul energetic
Reţelele electrice Nord-Vest 30 28 22 24 104
Reţelele electrice de Nord 25 25 25 25 200
exceptînd or. Bălţi 19 18 19 22 78
Reţelele electrice de Est 26 26 27 27 106
Reţelele electrice centrale 31 31 31 29 122
Reţele electrice din oraşul Chişinău 27 36 34 25 122
Reţele electrice de Sud-Est 28 28 31 22 109
exceptînd or. Tiraspol şi or. Bender 21 19 19 13 72
Reţelele electrice de Sud 25 33 32 20 110
În total pe grupe şi sistemul 192 207 202 172 773
energetic cu or. Chişinău, Tiraspol,
Bender, Bălţi
În total pe grupe şi sistemul 152 155 150 135 592
energetic, exceptînd or. Chişinău,
Tiraspol, Bender, Bălţi