Sunteți pe pagina 1din 40

Incubatorul de afaceri virtual inovativ

PROIECT Platforma E-Learning Fundraising & Business NetworkSt@rtUp


About Us
PREZENTARE SERVICII
suport de tineret

2
Platforma E-Learning Fundraising &
Business Plan
SITE online NetworkSt@rtUp
https://sites.google.com/view/e-startup
Platforma E-Learning Fundraising &
Business Plan
SITE online NetworkSt@rtUp
https://sites.google.com/view/e-startup
Introducere în Dezvoltare
Locală

P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


COMPONENTELE LOCALITATII
▪ CARACTERUL concept stilistic

solid, valorile si proprietatile

estetice

▪ CADRUL CONSTRUIT infrastructura

de baza pentru deplasarea oamenilor

si bunurilor fara distrugerea mediului înconjurator

▪ FURNIZARE DE SERVICII

servicii de baza calitative care satisfac

nevoile oamenilor si firmelor

▪ LOC DE DIVERTISMENT SI RECREERE

elemente de atractie pentru proprii


P l a tf o rm
Bus i nes s locuitori si vizitatori
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


DEZVOLTAREA LOCALITATII - ABORDARI
▪ PROIECTARE URBANA calitatea
mediului material = “operatie estetica"
▪ PLANIFICARE URBANA managementul
fondului funciar al localitatii: cadastru,
concesiune, echiparea localitatii; zonare
/asigurare de terenuri si servicii pentru
activitati economice, locuire = cadrul
construit
▪ PLANIFICARE STRATEGICA exercitarea
unui control asupra viitorului pe termen
mediu si valorificarea oportunitatilor
din mediul extern
P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


DEZVOLTAREA LOCALITATII - ABORDARI
▪ DEZVOLTARE COMUNITARA schimbarea,
dezvoltarea unei comunitati aflata in
dificultate (catun, sat, comuna) prin
participarea directa a acesteia - social

▪ DEZVOLTARE ECONOMICA LOCALA


generarea veniturilor necesare localitatii
prin integrarea economiei locale in economia
regionala/nationala = cresterea exporturilor
localitatii (la sat = dezvoltare rurala)

▪ MARKETINGUL LOCALITATII proiectarea


unei localitati astfel încât sa satisfaca
P l a tf o rm
Bus i nes s
nevoile pietelor tinta
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


MARKETINGUL LOCALITATII

PIETELE LOCALITATII
Investitorii Vizitatorii Locuitorii

P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
Philip Kotler & co-autorii MARKETINGUL LOCURILOR
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


IMAGINEA LOCALITATII - brand
Factor major care influenteaza
deciziile diverselor audiente pe care le
vizam / pietelor tinta.
Locuitori – prezenti sau viitori (ex. Tinerii care
pleaca din localitate, fosti lucratori care se muta)
Vizitatori/ turisti

Intreprinzatori / firme mici

P l a tf o rm
Bus i nes s
Investitori – ex. promotori imobiliari
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


DEZVOLTARE ECONOMICA LOCALA
Ce urmarim?

• O economie locala prospera, stabila si


auto-suficienta – venituri si locuri de
munca

Cum?
- înfiintarea de firme / intreprinderi,
inclusiv intreprinderi sociale, cooperative
- pastrarea si dezvoltarea celor existente
- atragerea firmelor din afara
P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


DEZVOLTARE ECONOMICA LOCALA

Aceste obiective se pot realiza prin:

• investitii directe - straine sau autohtone


• dezvoltarea infrastructurii
• minimizarea “scurgerilor” - înlocuirea
importurilor de bunuri si servicii din alte zone

P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


DEL IN LOCALITATEA TA
• De ce?

• Cine este responsabil?

• Cum?
De la ce pornim?
economia & capitalul/resursele locale
Economia formala si informala
P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


Capital uman si social pentru DEL
• Conducerea, parteneriatele si organizarea
- Abilitatile de conducere din cadrul comunitatii
de afaceri, administratie
locala si dezvoltare economica
- Parteneriatele, retelele si normele sociale,
încrederea sociala si cultura integritatii
faciliteaza coordonarea si cooperarea
în interes comun
• Cunostintele si nivelul de informare -furnizeaza
legaturile si accesul la
informatii de afaceri, economice,
P l a tf o rm
de piata, sociala si de mediu
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


Capital pentru DEL
Capital financiar
Accesul la / utilizarea capitalului financiar:
credite, investitii, instrumente monetare
adecvate
fiecarui segment economic

Capital fizic si de productie


•Tehnologie, unelte, masini,
capacitati de productie
•Utilizarea tehnologiilor în
procesele de productie
•Mediul construit si infrastructura necesare
P l a tf o rm
dezvoltarii economice
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


Capital uman si social pentru DEL

• Abilitatile, competentele si inovarea


- Spiritul antreprenorial, educatia si un
mediu care stimuleaza învatarea
- Calificarea populatiei locale
pentru derularea unor activitati
economice – capacitatea de a a atrage
forta de munca calificata

P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


Capital natural pentru DEL
Resurse naturale - Apa curata, teren
arabil, paduri, rezerve minerale,
diversitate genetica, resurse de energie
si alte resurse naturale

Sisteme vii - Ecosisteme adaptabile,


cu capacitatea de auto-regenerare,
diverse, furnizeaza resurse si
servicii populatiei locale

Servicii pentru ecosistem


Sisteme de evacuare a deseurilor, sisteme
naturale de purificare (ex. aer, apa),
protectia apei si împotriva inundatiilor
prin cursuri de apa intacte.
P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


ECONOMIA TOTALA
• Economia formala - economia masurabila (prin
taxele platite, autorizatiile eliberate, locuri de
munca si personal salariat, alte statistici oficiale)
• Economia informala - activitati care
- functioneaza fara capital /
cu un capital modest,
- au o productivitate redusa,
- nu furnizeaza siguranta locului
de munca /drepturi
- de obicei ofera venituri mici si neregulate.
- nu sunt masurate în statistici oficiale.
- nu au nici o forma de reprezentare
- nu beneficiaza de nici un fel de servicii
P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
financiare sau de asistenta.
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine


1. UNDE SUNTEM?

4.AM AJUNS UNDE NE-AM PROPUS?


Structuri de sprijin
Participare

2. UNDE VREM SA AJUNGEM?


Initiere Analiza si
evaluare
Modificare 2
Adaptare
1 3 Viziune
10 4

PARTICIPARE

Monitorizar
9 5 Obiective
e Evaluare 8 6 strategice
7
Implementare Strategii
Planuri de
actiune
P l a tf o rm
Bus i nes s
Netw o rk
St@rtUp 3. CUM AJUNGEM ACOLO ?
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
Platforma E-Learning Fundraising &
Business Plan

SITE online NetworkSt@rtUp


https://sites.google.com/view/e-
startup
BLOG online NetworkSt@rtUp
https://netstartup.blogspot.ro/
Pagina online NetworkSt@rtUp WEB
Facebook
www.facebook.com/BusinessNetStartUp
Ro
GRUP online NetworkSt@rtUp
Facebook
www.facebook.com/groups/netstartup
ro
Platforma E-Learning Fundraising &
Business Plan

SITE online NetworkSt@rtUp


https://sites.google.com/view/e-
startup
BLOG online NetworkSt@rtUp
https://netstartup.blogspot.ro/
Pagina online NetworkSt@rtUp WEB
Facebook
www.facebook.com/BusinessNetStartUp
Ro
GRUP online NetworkSt@rtUp
Facebook
www.facebook.com/groups/netstartup
ro
Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sub
egida Anului European al Tineretului ThankYou
Platforma E-Learning
NetworkSt@rtUp

0784321121 / 0724364100
TINE(RI)
netstartupro@gmail.com
Asociația „Dorna Tismana”

www.dornatismana.ro

40

S-ar putea să vă placă și