Sunteți pe pagina 1din 48

https://sites.google.

com/view/abcivic2022

PROIECT PARTICIPARE
PRIN CETĂŢENIE ACTIVĂ
PENTRU TINERI

Pentru primii pași


BLOG https://abcivic2022.blogspot.com către schimbarea
Pagina Facebook Active citizenship https://www.facebook.com/abcivic2022/ care pornește cu tine
GRUP Facebook Active citizenship https://www.facebook.com/groups/abcivic2022
Platform eLearning Active Citizenship &
Fundraising NetWork

Platform eLearning Active Citizenship &


Fundraising NetWork
Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022/
BLOG https://abcivic2022.blogspot.com
Pagina Facebook Active citizenship https://www.facebook.com/abcivic2022/
GRUP Facebook Active citizenship https://www.facebook.com/groups/abcivic2022

Program eFormare cu 6 secțiuni web de eFormare din cadrul Platform eLearning


Active Citizenship & Fundraising NetWork cu următoarele sesiuni capacitare
online:
▪ - 1 - democrație „Sesiune eFormare Dezvoltare locala”
▪ - 2 - cetățenie activă „Sesiune eFormare pentru cetățenie activă”
▪ - 3 - bună guvernare „Sesiune eFormare Planuri de afaceri”)
▪ - 4 - transparență „Sesiune eFormare Strângere de fonduri”
▪ - 5 - „Sesiune eFormare Oportunități de dezvoltare a tinerilor”
▪ - 6 - „Sesiune eFormare Surse de finanțare proiecte de tineret”

▪ Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
Platform eLearning Active Citizenship &
Fundraising NetWork

INTRODUCERE ÎN
DEZVOLTARE LOCALĂ
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
COMPONENTELE LOCALITATII
▪ CARACTERUL concept stilistic
solid, valorile si proprietatile
estetice
▪ CADRUL CONSTRUIT infrastructura
de baza pentru deplasarea oamenilor
si bunurilor fara distrugerea mediului înconjurator
▪ FURNIZARE DE SERVICII
servicii de baza calitative care satisfac
nevoile oamenilor si firmelor
▪ LOC DE DIVERTISMENT SI RECREERE
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
elemente de atractie pentru proprii
Ci ti zen s h
ip & locuitori si vizitatori
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
DEZVOLTAREA LOCALITATII - ABORDARI
▪ PROIECTARE URBANA calitatea
mediului material = “operatie estetica"
▪ PLANIFICARE URBANA managementul
fondului funciar al localitatii: cadastru,
concesiune, echiparea localitatii; zonare
/asigurare de terenuri si servicii pentru
activitati economice, locuire = cadrul
construit
▪ PLANIFICARE STRATEGICA exercitarea
P l a tf o rm unui control asupra viitorului pe termen
mediu si valorificarea oportunitatilor din
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
mediul extern
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
DEZVOLTAREA LOCALITATII - ABORDARI
▪ DEZVOLTARE COMUNITARA schimbarea,
dezvoltarea unei comunitati aflata in
dificultate (catun, sat, comuna) prin
participarea directa a acesteia - social
▪ DEZVOLTARE ECONOMICA LOCALA
generarea veniturilor necesare localitatii
prin integrarea economiei locale in economia
regionala/nationala = cresterea exporturilor
localitatii (la sat = dezvoltare rurala)
▪ MARKETINGUL LOCALITATII proiectarea
unei localitati astfel încât sa satisfaca nevoile
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip & pietelor tinta
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
MARKETINGUL LOCALITATII

PIETELE LOCALITATII
Investitorii Vizitatorii Locuitorii

P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h Philip Kotler & co-autorii MARKETINGUL LOCURILOR
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
IMAGINEA LOCALITATII - BRAND
Factor major care influenteaza
deciziile diverselor audiente pe care le
vizam / pietelor tinta.
Locuitori – prezenti sau viitori (ex. Tinerii care
pleaca din localitate, fosti lucratori care se muta)
Vizitatori/ turisti

Intreprinzatori / firme mici


P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip & Investitori – ex. promotori imobiliari
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
DEZVOLTARE ECONOMICA LOCALA
Ce urmarim?

• O economie locala prospera, stabila si


auto-suficienta – venituri si locuri de
munca

Cum?
- înfiintarea de firme / intreprinderi,
inclusiv intreprinderi sociale, cooperative
- pastrarea si dezvoltarea celor existente
- atragerea firmelor din afara
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
DEZVOLTARE ECONOMICA LOCALA
Aceste obiective se pot realiza prin:

• investitii directe - straine sau autohtone


• dezvoltarea infrastructurii
• minimizarea “scurgerilor” - înlocuirea
importurilor de bunuri si servicii din alte zone

P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
DEL IN LOCALITATEA TA
• De ce?

• Cine este responsabil?

• Cum?
De la ce pornim?
economia & capitalul/resursele locale
P l a tf o rm
eL ea rn i n Economia formala si informala
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
CAPITAL UMAN SI SOCIAL PENTRU DEL
• Conducerea, parteneriatele si organizarea
- Abilitatile de conducere din cadrul comunitatii
de afaceri, administratie
locala si dezvoltare economica
- Parteneriatele, retelele si normele sociale,
încrederea sociala si cultura integritatii
faciliteaza coordonarea si cooperarea
în interes comun
• Cunostintele si nivelul de informare -furnizeaza
legaturile si accesul la
P l a tf o rm
eL ea rn i n
informatii de afaceri, economice,
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
de piata, sociala si de mediu
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
CAPITAL PENTRU DEL
Capital financiar
Accesul la / utilizarea capitalului financiar:
credite, investitii, instrumente monetare
adecvate
fiecarui segment economic

Capital fizic si de productie


•Tehnologie, unelte, masini,
capacitati de productie
•Utilizarea tehnologiilor în
procesele de productie
P l a tf o rm
eL ea rn i n •Mediul construit si infrastructura necesare
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
dezvoltarii economice
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
CAPITAL UMAN SI SOCIAL PENTRU DEL
• Abilitatile, competentele si inovarea
- Spiritul antreprenorial, educatia si un
mediu care stimuleaza învatarea
- Calificarea populatiei locale
pentru derularea unor activitati
economice – capacitatea de a a atrage
forta de munca calificata
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
CAPITAL NATURAL PENTRU DEL
Resurse naturale - Apa curata, teren
arabil, paduri, rezerve minerale,
diversitate genetica, resurse de energie
si alte resurse naturale

Sisteme vii - Ecosisteme adaptabile,


cu capacitatea de auto-regenerare,
diverse, furnizeaza resurse si
servicii populatiei locale

Servicii pentru ecosistem


Sisteme de evacuare a deseurilor, sisteme
naturale de purificare (ex. aer, apa),
P l a tf o rm
eL ea rn i n protectia apei si împotriva inundatiilor
g Acti v e
Ci ti zen s h prin cursuri de apa intacte.
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
ECONOMIA TOTALA
• Economia formala - economia masurabila (prin
taxele platite, autorizatiile eliberate, locuri de
munca si personal salariat, alte statistici oficiale)
• Economia informala - activitati care
- functioneaza fara capital /
cu un capital modest,
- au o productivitate redusa,
- nu furnizeaza siguranta locului
de munca /drepturi
- de obicei ofera venituri mici si neregulate.
- nu sunt masurate în statistici oficiale.
P l a tf o rm
eL ea rn i n
- nu au nici o forma de reprezentare
g Acti v e
Ci ti zen s h - nu beneficiaza de nici un fel de servicii
ip &
F undra i s i
ng
financiare sau de asistenta.
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk

Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine

https://sites.google.com/view/abcivic2022
PROCESUL RATIONAL DE LUARE A DECIZIILOR
▪ Identificarea problemei
▪ Analiza problemei
▪ Generarea de solutii alternative
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e ▪ Analiza consecintelor
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng ▪ Luarea deciziei
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
DECIZIA BUNA
Calitate Acceptabilitate
▪ Concentrarea Acceptarea deciziei
asupra scopului de catre cei care:
▪ Disponibilitatea - Raspund de
resurselor implementarea ei
▪ Planificarea -Trebuie sa îi suporte
timpului consecintele
▪ Fezabilitatea
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
▪ Adecvarea la
Ci ti zen s h
ip & conditiile date
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
DECIZIA ÎN GRUP
▪ Decizia prin lipsa raspunsului
▪ Decizia prin autoritate formala
▪ Decizia prin minoritate
▪ Decizia prin majoritate
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h ▪ Decizia prin consens
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
▪ Decizia prin unanimitate
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
TIPURI DE PLANIFICARE

P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
TIPURI DE PLANIFICARE

Strategică
Acţiunilor
Operaţională
Financiara

P l a tf o rm
Proiectelor
eL ea rn i n

Curentă
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
PLANIFICAREA STRATEGICĂ

Procesul prin care se dezvoltă


strategiile necesare

utilizării optime a
ORGANIZATIA
resurselor
Mediul intern

în condiţiile de mediu date

P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h pentru a se realiza valoarea
ip &

adăugată necesară dezvoltării.


F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
PLANIFICAREA STRATEGICĂ
presupune:
▪ obtinerea sistematizata de informatii
multiple
▪ elaborare si explorare de strategii
alternative
▪ accentul pus pe implicatiile viitoare ale
deciziilor prezente

P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
PLANIFICAREA STRATEGICĂ
ajuta la:
▪ facilitarea comunicarii si participarii
▪ acomodarea unor interese si valori
divergente
▪ luarea unor decizii prudente si rationale
▪ promovarea implementarii cu succes

P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
ETAPELE PROCESULUI
1. PREGĂTIRE ŞI ORGANIZARE
Creare grup de lucru, analiza factorilor
interesati, identificare structuri de sprijin,
clarificare roluri si responsabilitati,
planificare

2. UNDE SUNTEM?
Analiza situatiei existente

3. UNDE VREM SA AJUNGEM ?


Viziune si obiective
P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e 4. CUM SA AJUNGEM ACOLO?
Ci ti zen s h
ip & Elaborare strategii si plan de actiuni si
F undra i s i
ng plan de monitorizare
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
ETAPA 1: PREGATIRE SI ORGANIZARE

• Formarea Grupului de Planificare(GP) cu


participarea organelor de conducere
• Intelegerea conceptelor, scopului, etapelor
si rezultatelor procesului
• Identificarea obstacolelor si solutiilor
pentru a asigura continuitatea si
eficacitatea procesului
• Planificarea “planificarii” - plan de actiune
P l a tf o rm pentru GP - stabilirea responsabilitatilor si
sarcinilor
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
ETAPA 2: UNDE SUNTEM?

Analiza situatiei existente

•Analiza factorilor interesati


•Pregatire analiza SWOT - Colectare date
Analiza SWOT

P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
ETAPA 3: UNDE VREM SA AJUNGEM ?
•Determinarea Viziunii
•Identificare Probleme strategice
•Formulare Obiectivelor Strategice (directii
prioritare de actiune)

ETAPA 4: CUM AJUNGEM ACOLO ?


• Definirea Strategiilor si Actiunilor pentru
atingerea Obiectivelor Strategice
P l a tf o rm • Elaborarea Planului de Implementare si
Monitorizare
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
Evaluarea situaţiei actuale

Analiza mediului extern - in sectorul de activitate


(administratie publica), ca si organizatie
neguvernamentala
▪ mediu operational – alte institutii publice – consiliu
judetean, guvern - servicii descentralizate, ale
consilii locale, institutii publice locale – scoli,
▪ mediu extern - actual si tendinte - Ex. politici
guvernamentale, tendinte socio-economice (numar
de absolventi, numar studenti, piata muncii pentru
absolventi - numar de locuri de munca, proceduri de
recrutare); Ca si organizatie neguvernamentala -
retele, finantatori, sponsori (ex. Codul fiscal 1%)
P l a tf o rm
Oportunitati/Amenintari;
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
Evaluarea situaţiei actuale

Analiza interna Resurse / capital

▪ Punctele forte ale localitatii voastre – prin


comparatie cu ale localitati similare

▪ Punctele slabe ale localitatii voastre – prin


comparatie cu ale localitati similare

P l a tf o rm
eL ea rn i n
g Acti v e
Ci ti zen s h
ip &
F undra i s i
ng
NetW o rk
https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
PROIECT Participare prin cetăţenie activă
pentru TineRI
„Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul Familiei,
Tineretului și Egalității de Șanse sub egida Anului
European al Tineretului”

PROIECT Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI


BLOG https://abcivic2022.blogspot.com/ https://sites.google.com/view/abcivic2022
Pagina Facebook Active citizenship https://www.facebook.com/abcivic2022
GRUP Facebook Active citizenship https://www.facebook.com/groups/abcivic
Pagina linkedin Active citizenship https://www.linkedin.com/showcase/abcivic ABOUT US

47
▪ Pentru primii pași către schimbarea care pornește cu tine
PROIECT Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI

„Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul


Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sub
egida Anului European al Tineretului”

https://sites.google.com/view/abcivic2022

S-ar putea să vă placă și