Sunteți pe pagina 1din 44

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI
Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork

Scurta prezentare proiect de tineret Participare prin


cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active
Citizenship & Fundraising NetWork
• DESPRE Cetățenie activă
• CONTEXT - Educație pentru o cetățenie activă
• CONTEXT Cetățenie activă
• DETALII Scop proiect de tineret Participare prin cetățenie activă pentru TineRI
• Introducere Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
• STRUCTURA Website Custom Active citizenship
• Tinerii și participarea în comunitate

Asociația “Semănătorul Tismana” lansează Proiectul de tineret Participare prin cetățenie activă pentru
TineRI având următorul Scop - Creșterea capacitații de management a activităților educative pentru
cetățenie activă a 25 tineri participanți din ONG mici și ONG cu experiență din comunitățile țintă,
exprimata prin:
- dezvoltarea de instrumente - Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising” NetWork,
- formarea de competente / implementarea de activități educative
- măsuri de promovare a participării civice, inovare socială și cetățenie activa
- in Centrul ACTIVE CITIZENSHIP / dezvoltării locale
în vederea stimulării implicării civice a tinerilor

Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork este un Program eLearning cu 6
secțiuni web de eLearning Local Development, eLearning Active Citizens, eLearning Business, eLearning
Fundraising, eLearning StartUp, eLearning Personal Development, născut din dorința de a aduce mai aproape
oameni creativi, cu idei antreprenoriale proprii, interesați de creșterea bunăstării.

Programul eLearning democrație „Dezvoltare locala” - cetățenie activă - bună guvernare „ Planuri de
afaceri” - transparență „ Strângere de fonduri” - „ Oportunități de dezvoltare a tinerilor” - „ Surse de
finanțare proiecte de tineret” este util pentru ca:
- combină învățarea și serviciul în folosul comunității pentru a ajuta tinerii să-și dezvolte abilități de viață
- îi ajută pe tineri să devină agenți ai schimbării, capabili să-și transforme propria viață și comunitatea
în care trăiesc în mod pozitiv.
- tinerii învăța și sunt motivați să se dezvolte în domeniul antreprenoriatului cultural / social

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
STRUCTURA Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork

•Website Custom eLearning Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022


CONȚINUT TEMATIC - având următoarele componente web:
- 1 - democrație „Sesiune eLearning Dezvoltare locala” eLearning Local Development
- 2 - cetățenie activă „Sesiune eLearning pentru cetățenie activă” eLearning Active Citizens
- 3 - bună guvernare „Sesiune eLearning Planuri de afaceri”) eLearning Business
- 4 - transparență „Sesiune eLearning Strângere de fonduri” eLearning Fundraising
- 5 - „Sesiune eLearning Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning StartUp
- 6 - „Sesiune eLearning Surse de finanțare proiecte de tineret”eLearning Personal Development

• BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com

Promovare Social Media Active citizenship


• Pagina Facebook Active citizenship www.facebook.com/abcivic2022/
• GRUP Facebook Active citizenship www.facebook.com/groups/1085867588711360
• Pagina linkedin Active citizenship www.linkedin.com/showcase/abcivic2022

„Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sub egida Anului
European al Tineretului”

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
DESPRE Cetățenie activă

- Ce înseamnă pe bune, să fii cetățean

- Ne-am dori cu toții să ajungem la nivelul de trai din Europa Occidentală și avem așteptări ridicate de la cei pe
care îi votăm o dată la patru ani. Pare însă că nu suntem la fel de convinși că fiecare dintre noi poate face ceva
ca să ajungem acolo. Primarii, parlamentarii, consilierii și toți cei care lucrează pentru buna funcționare a
orașului ascultă vocea cetățenilor, când cetățenii își fac vocea auzită. Credem că atunci când întâmpinăm o
problemă, trebuie să acționăm. Atunci devenim din locuitori, cetățeni. Atunci căpătăm o voce și puterea de-a
ne face respectate nevoile.

Cetățenia activă înseamnă să ai puterea, fără să fii politician. Cu optica potrivită, fiecare problemă de
care ne lovim în Iași poate deveni o oportunitate de a transforma orașul, pentru mai binele tuturor.

Știi că ești un bun cetățean când:


• ești atent la ce se întâmplă în oraș, semnalezi problemele întâlnite și perseverezi până când obții o soluție
mulțumitoare;
• urmărești proiectele care se derulează în comunitatea ta și comunici sugestiile tale către administrație;
• ești în contact periodic cu aleșii tăi locali: consilieri, deputați și senatori de circumscripție electorală și le
ceri rezultate concrete;
• te informezi cu privire la responsabilitățile pe care le ai față de autoritățile publice, te achiți de ele și ceri
rezultate,
pentru efortul
și investiția ta;

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
CONTEXT - Educație pentru o cetățenie activă – Formarea cetățenilor de mâine

Cetățenii au un rol activ în construirea unei societăți democratice, mai bune, iar formarea abilităților și
atitudinilor specifice unei cetățenii active este esențială. Pe lângă faptul că își cunosc drepturile și
responsabilitățile, cetățenii activi dau dovadă de solidaritate față de alții și sunt gata să contribuie la
bunul mers al societății. Dezvoltarea cetățeniei active și a competențelor civice se numără printre noile
priorități ale activităților europene de cooperare în domeniul educației și formării, care subliniază rolul
educației în promovarea echității și non-discriminării, precum și în răspândirea valorilor fundamentale,
competențelor interculturale și a cetățeniei active.

Ce facem la Asociația “Semănătorul Tismana” ?

Punem la punct proiecte de Educație Civică


Implementăm programe practice de Educație Civică pentru tineri și adulți, ca să știm cum să ne
exersăm drepturile și să rezolvăm împreună problemele. Tot mai mulți dintre noi află ce-i de făcut în
situații cheie și-i vor învăța și pe alții.

Gândim instrumente digitale pentru participare publică


Construim platforme online care ne aduc în dialog cu aleșii și ne permit să le monitorizăm activitatea.
Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork având următoarele componente web:
• Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022
• BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com
Promovare Social Media Active citizenship
• Pagina Facebook Active citizenship www.facebook.com/abcivic2022
• GRUP Facebook Active citizenship www.facebook.com/groups/abcivic2022
• Pagina linkedin Active citizenship www.linkedin.com/showcase/abcivic2022

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Construim comunități de cetățeni activi
Vrem să aducem împreună oamenii care au expertiză în diferite domenii (de/pentru Tineret,
Antreprenoriat / StartUp, Voluntariat / EVS, Educațional /e-learning si Cultural etc.) și care
dispun de timpul și motivația necesare pentru a se implica în comunitate.

Organizăm dezbateri/întâlniri pe subiecte de interes comun


Aducem împreună cetățenii și oamenii cu putere de decizie, ca să ne asigurăm că
nevoile și dorințele cetățenilor sunt cunoscute, iar deciziile publice, bine fundamentate.

Oferim asistență comunitară


Ne folosim experiența acumulată în mai bine de 10 ani de implicare în proiecte civice (Asociația
“Semănătorul Tismana” si ONG-urile partenere DEZVOLTA proiecte civice in 5 domenii: de/pentru
Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional/e-learning si Cultural (cultural-
artistic, cultural-literar, cultural-editorial), pentru a sprijini grupuri de cetățeni care vor să rezolve
problemele din comunitatea lor.

CONTEXT Cetățenie activă

Sunt numeroase locurile pe planetă unde democrația


este sub asediu, iar lumea se confruntă în ultima
perioadă cu o multitudine de crize interconectate de
ordin politic, economic, social și, în ultima vreme,
ecologice. Din ce în ce mai des, vedem cum soluții
extreme precum discriminarea, intoleranța sau
xenofobia devin tentații tot mai mari, iar liberalismul câștigă teren în detrimentul libertăților oamenilor.

Pe măsură pe tensiunile sociale escaladează și crizele se intensifică, fiecare dintre noi trebuie să facem
o alegere cu privire la viitorul în care vrem să trăim noi și copiii noștri, între a sta cinic deoparte și un
efort continuu pentru a proteja un mod democratic de viață. Gradul de încredere în autoritatea publică
ajunge la un nivel foarte scăzut pentru că, uneori, chiar structurile decizionale sunt cele care nu
respectă o serie de drepturi cetățenești, precum consultarea și implicarea cetățenilor și actorilor
sociali în elaborarea de politici publice. În perioada următoare, Asociația “Semănătorul Tismana” si ONG-
urile partenere își propune reconstruirea unui cerc al încrederii plecând de la primul pas: politici publice
realizate nu doar pentru cetățeni, ci și cu sprijinul cetățenilor, prin respectarea principiilor de
participare publică.

Cetățenia activă este liantul care unește comunitățile și societățile. O democrație puternică se dezvoltă
odată cu cetățenii săi și îi stimulează să se implice la toate nivelurile, plecând de la sat, cartier, localitate până
la nivel național. Cetățenia activă poate avea forme foarte diverse, de la implicare în mici campanii de cartier,
activități de voluntariat sau de consultare pe teme comunitare până la programe naționale de educație civică,

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Apărarea drepturilor universale ale omului, conștientizarea în ceea ce privește statul de drept sau proiecte de
includere socială, de exemplu. O comunitate este cu atât mai puternică și mai vie cu cât cetățenii ei sunt prezenți
în mod mai activ și mai solidar în viața sa. Un stat responsabil lucrează alături de societatea civilă pentru
cetățenii săi, asigurând un echilibru între agenda cetățeanului și activitatea guvernamentală.

Bazat pe liberalismul etic, Asociația “Semănătorul Tismana” si ONG-urile partenere propune o guvernare
participativă care respectă și susține societatea civilă, printr-o corectă delimitare a sectorului
neguvernamental de cel guvernamental și oferind cadrul legal și administrativ prin care activitatea civică să fie
stimulată.

și, de cele mai multe ori, au și motivația necesară pentru a le rezolva. O bună guvernanță îi susține, prin
intermediul autorităților, pentru a găsi soluții la aceste probleme în diverse moduri, primul pas fiind
simplificarea, debirocratizarea sau eliminarea unor reguli care nu sunt necesare, dar și oferirea de resurse
pentru ca soluțiile să fie rezolvate direct, acolo unde este posibil.
O astfel de abordare nu presupune o reducere a rolului statului în sprijinirea comunităților, acesta păstrând în
continuare o funcție foarte importantă, în special pentru a asigura o viață de calitate tuturor categoriilor sociale,
în special celor mai puțin avantajate. Dimpotrivă, presupune o mai bună valorificare a aspirațiilor și
potențialului ca re există la nivelul cetățenilor, susținându-i pentru a participa activ în viața comunității lor.

Sectorul guvernamental și cel neguvernamental pot conlucra pentru a ajuta comunitățile și cetățenii să-și
dezvolte cunoștințele, abilitățile și atitudinile, pentru a avea încredere în sine și în cei din jur și pentru a putea
contribui în mod relevant la progresul societății. Acestea sunt esențiale pentru a crea împreună o societate mai
puternică, mai democratică și mai solidară, care permite indivizilor să participe activ și să își găsească o voce
articulată, indiferent de categoria socială din care fac parte sau de nivelul de educație. În același timp, permite
comunităților să intre natural
într-un proces de maturizare și
să-și asume din ce în ce mai bine
responsabilitatea pentru acele
aspecte care sunt importante
pentru ele. Nu în ultimul rând,
reduce inechitatea socială prin
înzestrarea categoriilor sociale
mai puțin avantajate cu
competențe, precum și prin
facilitarea accesului acestora la
resurse care să le dea
posibilitatea de a le fi
recunoscută valoarea
contribuției în comunitate.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
DETALII Scop - Creșterea capacitații de management a activităților educative pentru cetățenie
activă a 25 tineri participanți din ONG mici și ONG cu experiență din comunitățile țintă,
exprimata prin:

CONFORM SCOP - dezvoltarea de instrumente - Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising”
NetWork, prin:

Construcția cadrului instrucțional de educație pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:


• Proces-verbal CONSTITUIRE GALDT
• Regulament Consiliului Consultativ al ONG Tg-Jiu CCONGT

Analiza de nevoi si oportunități pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:


• CHESTIONAR pentru tineri Participare prin cetățenie activă pentru TineRI
• CHESTIONAR Influențarea politicilor publice de tineret

Înființarea grupurilor de inițiativă prin: FORMULAR de ÎNSCRIERE în proiectele de tineret ale FJT GORJ

CONFORM SCOP - formarea de competente / implementarea de activități educative prin:

Instruirea grupurilor de inițiativă prin

Programul eLearning cu 6 secțiuni web de eLearning din cadrul Platform eLearning „Active Citizenship &
Fundraising" NetWork cu următoarele sesiuni capacitare online:
- 1 - democrație „Sesiune eLearning Dezvoltare locala” eLearning Local Development
- 2 - cetățenie activă „Sesiune eLearning pentru cetățenie activă” eLearning Active Citizens
- 3 - bună guvernare „Sesiune eLearning Planuri de afaceri”) eLearning Business
- 4 - transparență „Sesiune eLearning Strângere de fonduri” eLearning Fundraising
- 5 - „Sesiune eLearning Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning StartUp
- 6 - „Sesiune eLearning Surse de finanțare proiecte de tineret”eLearning Personal Development

CONFORM SCOP - măsuri de promovare a participării civice, inovare socială și cetățenie activa prin:

Campania de promovare a cetățeniei active Mass-Media & Internet/social media


Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork având următoarele componente web:
• Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022
• BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com
Promovare Social Media Active citizenship
• Pagina Facebook Active citizenship www.facebook.com/abcivic2022/
• GRUP Facebook Active citizenship www.facebook.com/groups/1085867588711360
• Pagina linkedin Active citizenship www.linkedin.com/showcase/abcivic2022

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Campania de promovare a cetățeniei active - Campanie completata de distribuirea produselor
informative tematice imprimate:
NEW Manual eLearning Cetățenie Activa pentru TineRI
NEW Manual eLearning Strângere de fonduri pentru TineRI
NEW Manual eLearning Dezvoltare locala pentru TineRI
NEW Manual eLearning Planuri de afaceri pentru TineRI

GHID-urile PRACTICE informative pentru cetățenie activă cu următorul CUPRINS:


• -1.”Ghid/Suport eLearning Dezvoltare locala”
• -2.”Ghid/Suport eLearning Cetățenie activă”
• -3.”Ghid/Suport eLearning Planuri de afaceri”
• -4.”Ghid/Suport eLearning Strângere de fonduri”
• -5.”Ghid/Suport eLearning Oportunități de dezvoltare a tinerilor”
• -6.”Ghid/Suport eLearning Surse de finanțare proiecte de tineret”

CONFORM SCOP - in Centrul ACTIVE CITIZENSHIP / dezvoltării locale prin:

Înființarea Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

- NEW ANEXA 1 CARTA ALBA Centrul Active citizenship

Ateliere de Planificare Strategica Participativa cu următoarele acțiuni:


• Cafenea publica Influențarea politicilor publice de tineret
• RAPORT SOCIOLOGIC Influențarea politicilor publice de tineret
• NEW Manual Strategia educativă pentru cetățenie activă

în vederea stimulării implicării civice a tinerilor prin:

Pilotarea strategiilor educative pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:

• Derulare proiect ONG individual.


DEMERS – ACȚIUNE LA PRIMARIA Municipiului Târgu-Jiu- HCL
- ADRESA OFICIALA PRIMARIA Municipiului Târgu-Jiu
- PARTICIPARE SEDINTA DE CONSILIU LOCAL Municipiului Târgu-Jiu

• Derulare proiect inter- ONG in rețea.


DEMERS – ACȚIUNE LA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ – HCJ
- ADRESA OFICIALA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
- PARTICIPARE SEDINTA DE CONSILIU JUDEȚEAN GORJ

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork
STRUCTURA Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022
CONȚINUT TEMATIC - având următoarele componente web:
• HOME Active Citizens
• Consiliu Consultativ
• Participarea tinerilor
• Formular înscriere Active Citizens

• Manual Cetățenie Activă


NEW Manual Strategia educativă pentru cetățenie activă 2030

• eLearning Active Citizens / GHID eLearning Active Citizens


• CHESTIONAR Active Citizens
• FORMULAR eLearning Active Citizens

• eLearning Local Development / GHID eLearning Local Development


NEW Manual eLearning Dezvoltare locala pentru TineRI
• PROGRAME DE FINANTARE
• SURSE FINANTARE
o FINANTARI AFIR
o Finanțări proiecte culturale / Finanțări Ministerul Culturii
o Oportunități IMM / IMM INVEST ROMANIA
o Oportunități ONG
o Oportunități APL
• Finanțare UE 2021 - 2027

• eLearning Fundraising / GHID eLearning Fundraising


NEW Manual eLearning Strângere de fonduri pentru TineRI

• eLearning Business - MODUL INTRO / Modul 1 / TEST M 1 ..... Modul 10 / TEST M 10 / MODUL FINAL

• eLearning StartUp / GHID eLearning StartUp


NEW Manual eLearning Planuri de afaceri pentru TineRI
• SURSE FINANTARE StartUp: SUN Net@StartUP; SIMULATOR SUN
• NOUTATI StartUp 2027
• RESURSE StartUp: Simulator AFACERI STARTUP; PASI Finanțare

• eLearning Personal Development / GHID Personal Development


• OPORTUNITĂȚI TINERI
• Corpul european de solidaritate
• INFO UTILE: Link-uri utile angajare ; Model CV EuroPass
• BUNE PRACTICI
o Povești de succes
o MENTORI de SUCCES
o Idei de afaceri StartUp
o Idei de afaceri Culturale

• PROMO MEDIA - PREZENTARE MEDIA


• PLIANTE Net@StartUP
• Ghiduri PRACTICE
o GHID PRACTIC „ Dezvoltare locala” eLearning Local Development
o GHID PRACTIC „cetățenie activă” eLearning Active Citizens
o GHID PRACTIC „Planuri de afaceri”) eLearning Business
o GHID PRACTIC „ Strângere de fonduri” eLearning Fundraising
o GHID PRACTIC „Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning StartUp
o GHID PRACTIC „Surse de finanțare proiecte de tineret”eLearning Personal Development
• Contact Active Citizens

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Tinerii și participarea în comunitate
Participarea tinerilor este un concept foarte larg care suportă o varietate foarte mare de practici,
abordări și teorii.

Organizațiile de tineret, autoritățile local și lucrătorii de tineret abordează acest aspect din unghiuri
diferite și plecând de la interesele diferite pe care fiecare le au atunci când este vorba de implicarea
tinerilor.

Motivația poate fi, de asemenea, foarte diferită: în anumite domenii nevoia de participare poate fi dată
de contextul și schimbările sociale, și nevoile comunității, în timp ce în alte contexte acest lucru poate
fi dat de dezvoltarea personală sau, de ce nu, chiar de motivația de a se poziționa politic.

foto credit pixbay.com

În paginile de mai jos vom încerca să abordăm aceste unghiuri astfel încât să înțelegem importanța
participării tinerilor, dar și unde aceasta se transformă în cadrul mai abstract al politicilor.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Principii de participare ale tinerilor

Marc Jans și Kurt De Backer1[1] au dezvoltat un model de participare a tinerilor numit 3C sau triunghiul
participării care pleacă de la prezumția că participarea se bazează pe:

credit grafică: Manualul Have your say

- provocare (challenge), implicând teme relevante, legate de realitatea cotidiană a tinerilor și care ar
trebui să îi stimuleze și co-intereseze;
- capacitare (capacity) plecând de la resursele și capacitatea tinerilor de a se implica în proces
precum și de la faptul că abilitățile necesare există sau pot fi dezvoltate în timp
- conectare/conexiuni (connection) prin conectarea tinerilor la oameni, comunitate, idei sau idealuri
conștientizând pe de o parte faptul că nu sunt singuri, iar pe de altă parte că au surse de inspirație
cu care se pot identifica sau grupuri/organizații în care contează și pot obține sprijinul necesar.

Caracteristici pentru o participare eficientă a tinerilor

În afara celor trei principii de mai sus, din experiența lucrătorilor de tineret rezultă că o participare a
tinerilor relevantă ar trebui să fie:
- accesibilă fără discriminare tuturor tinerilor indiferent de mediu de proveniență, naționalitate,
religie etc

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
- voluntară, fără a deveni obligatorie și respectând dreptul tinerilor de a decide dacă
participa sau nu
- relevantă pentru nevoile tinerilor, stimulându-i pe aceștia să se implice în aspectele care îi
vizează în mod direct, să caute soluții la probleme prin o schimbare pozitivă, să capete
noi competențe sau să își urmărească interesele și pasiunile, în felul acesta asumându-și
responsabilitatea pentru ei înșiși și pentru comunitățile lor
- valoroasă și fiecare să simtă că își aduce contribuția (chiar dacă aceasta este limitată)
- benefică pentru toți actorii implicați, fie că sunt tineri, adulți, organizații sau comunități,
urmărind astfel schimbări pozitive atât în plan personal cât și la nivel organizațional sau
social cial to all the actors involved
- diversificată, oferind mai multe modele de intervenție și forme de implicare astfel încât
aceștia să poate alege cea mai releventă și interesantă pentru ei
- susținută de resurse, precum resurse umane, timp, finanțare, know-how etc, în caz
contrar implicare devenind limitată, chiar imposibilă
- bazate pe un parteneriat real cu adulții, prin comunicarea așteptărilor și temerilor,
negocierea rolurilor, împărțirea responsabilităților și a puterii în funcție de capacitate și
nevoi
- transparentă, toți cei implicați fiind conștienți de scopul, limitele procesului și înțelegerea
tipului de influență pe care cei împlicați îl au, ce pot schimba și ce nu
- ancorată în principii de politică publică nu doar o tehnică sau formă de implicare, având
fațete și niveluri diferite și fiind prezentă transversal în diferitele politici și strategii
organizaționale și comunitare
- agreabilă, prin faptul că aduce satisfacție și plăcerea de a fi implicat

foto credit
pixbay.com

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Scara participării publice a tinerilor

Roger Hart a propus acest model sub forma unei scări a participării în care fiecare treaptă ilustrează
diferitele grade de implicare în funcție de responsabilitățile asumate, situația locală, resursele
necesare și deținute, nevoi efective și nivel de experiență.

Cele opt trepte definite de Hart sunt următoarele.

1. Manipularea
Tinerii sunt invitați în process/proiect fac sau spun ceea ce le sugerează adulţii, fără a înţelege cu
adevărat problemele, SAU tinerii sunt întrebaţi ce gândesc şi adulţii folosesc o parte din idei, dar nu le
spun ce influenţă au asupra deciziilor finale. Alții folosesc idea de tineri în scopuri care nu sunte ale
tinerilor.
2. Tinerii ca elemente de decor
Tinerii participă la un proces, dar nu înţeleg cu adevărat problemele. Sunt folosiți și puși într-o poziție
vizibilă, dar doar pentru imagine.
3. Tokenismul (aparenţă a practicilor inclusive)
Tinerii sunt invitaţi să îşi spună părerea referitor la o anumită problemă, dar participare este mai
degrabă iluzorie, opţiunile lor de a exprima aceste păreri fiind limitate şi ideile pe care le pot exprima
sunt restricţionate.
4. Desemnați și informaţi
Adulţii controlează procesul/ proiectul, tinerii înţeleg aspecte din proiect şi ştiu cine a decis ca ei să
fie implicaţi şi de ce, rolul lor fiind unul clar dar minor. Adulţii le respectă părerile.
5. Consultaţi şi informaţi
Proiectul este dezvoltat şi coordonat de adulţi, dar tinerii sunt întrebați cu privire la modul de
desfășurare al procesului. Ei înţeleg în întregime procesele şi părerile lor sunt luate în în considerare
și integrate, deși decizia finală nu le aparține.
6. Adulţii iniţiază, decizia se ia în comun cu tinerii
Ideea iniţială aparţine adulţilor, dar tinerii sunt implicaţi în fiecare etapă de planificare şi
implementare. Părerile lor nu numai că sunt luate în considerare, ci sunt implicaţi şi în luarea
deciziilor ca parteneri egali.
7. Tinerii iniţiază şi coordonează
Ideea iniţială aparţine tinerilor şi ei decid cum să se deruleze proiectul. Adulţii stau la dispoziţia
tinerilor, dar nu preiau controlul.
8. Tinerii iniţiază, decizia se ia în comun cu adulţii
Tinerii vin cu ideile, întocmesc proiectul şi invită adulţii să li se alăture în luarea deciziilor.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Primele trei etape sunt considerate a fi mai degrabă de tip nonparticipativ.

Procesul de dezvoltare și implicare în politici publice care vizează tinerii se desfășoară începând cu
cea de a 6a treaptă.

Acest model poate fi foarte util practicienilor și celor care lucrează efectiv cu tinerii, oferind o
structură la care se pot raporta atunci când vor să analizeze cât de participative sunt anumite
proiecte sau inițiative în comunitățile lor. Cu toate aceste trebuie să înțelegem faptul că uneori este
dificil să punem procesele în etape foarte precis întrucât ele depind de factori precum cât de implicați
sunt în mod normal tinerii în comunitate, de starea de fapt efectivă, gradul de complexitate al
problemei care sunt nevoile tinerilor sau ce experiență dețin aceștia și lucrătorii de tineret care îi
susțin.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Forme ale participării publice

- voluntariat
- diferite forme de învățare nonformală
- educație de la egal la egal
- implicare în cluburi/organizații de tineret
- consilii de tineret, parlamente ale tinerilor, consilii consultative
- sisteme de co-management
- consultări
- campanii
- afiliere la partide politice, sindicate etc
- participare la alegeri (ca alegător sau candidat)

foto credit pixbay.com

O întrebare foarte relevantă legate de participare ar


fi… participare în ce anume? Organizația Națiunilor
Unite (The United Nations Youth Agenda, Empowering
youth for development and peace) face distincție
între patru tipuri de participare a tinerilor descrise
mai jos:
1. Participare economică - relevantă pentru angajabilitate și muncă în general, dezvoltare
economică, crearea unei situații economice stabile în societate
2. Participare politică - relaționată la autorități și guverne, politici publice, exercitarea
drepturilor democratice și de reprezentare
3. Participare socială - legată de implicarea în viata comunității locale și adresându-se
provocărilor și problemelor generate sau care sunt cauză a interacțiunilor la nivel local
4. Participare culturală - relevantă pentru toate formele de exprimare culturală și artistică
(arte vizuale, teatru, muzică, film, dans, etc)

Cadrul DMSOS (Drepturi, Mijloace, Spațiu, Oportunități și Sprijin) de implicare a tinerilor

Cadrul DMSOS (Drepturi, Mijloace, Spațiu, Oportunități și Sprijin) sau RMSOS (Right, Means, Space,
Opportunity and Support) este parte din cadrul cartei europene a participării tinerilor la nivel local și
regional se bazează pe faptul că o participare reală se bazează pe cele cinci elemente detaliate mai
jos.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
DREPTURI
Tinerii au implicit dreptul
de a se implica și participa
în comunitate. Este unul
dintre drepturile omului
sau ale cetățeanului. În
anumite cazuri (fără a fi
obligatoriu) există și
documente de politică
publică/ legi care
reglementează modul în
care tinerii se consultă și
se pot implica în acele
aspecte care îi vizează
direct.

Tinerii ar trebui să fie


activi în promovarea drepturilor lor. În practică acest lucru se traduce prin influențarea deciziilor
autorităților prin consultare sau vot. În plus, tinerii ar trebui să conștientizeze faptul că în afara
drepturilor civice, cele sociale, economice sau culturale sunt la fel de importante.

MIJLOACE
Insuficiența resurselor poate reprezenta un factor major pentru insatisfacția tinerilor. În special nevoi
de bază precum mâncarea sau adăpostul dar și sărăcia sau șomajul în rândul tinerilor pot duce la
sentimentul de izolare socială și de a se simți părăsiți. În plus, acest lucru poate duce la o demotivare
acestora. Așadar, pentru a sprijin implicarea tinerilor este nevoie ca aceștia să aibă îndeplinite
satisfacerea condițiilor de bază precum securitatea socială, educația, adăpostul, sănătate, know-how,
acces la tehnologie etc.

SPAȚII
Tinerii au nevoie de spații fizice pentru a se întâlni, petrece timpul împreună sau pentru a se organiza.
De obicei, acest lucru nu reprezintă o problemă pentru activitățile școlare unde există clase, săli etc,
dar pentru inițiative extra-curriculare este mai dificil. Din acest motiv internetul și social media
reprezintă spații în care tinerii se exprimă și intră în legătură cu cei cu interese asemănătoare
pentru a schimba idei sau chiar pentru a iniția proiecte.

Totodată, din punct de vedere al participării, spațiul trebuie văzut într-un sens mai larg, precum locul
în care tinerii au posibilitatea să își exprime punctele de vedere, recomandările, concluziile astfel încât
să poate avea un impact asupra propriilor lor vieți și implicarea lor să nu fie una simbolică.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
OPPORTUNITĂȚI
În acest sens tinerii trebuie, de exemplu, să aibă acces facil la informație legat de modul în care se pot
implica, ce oportunități există, unde și cum pot fi accesate. Doar cunoscând ce se întâmplă în
comunitatea lor pot să ia decizii informate. Adesea motivul pentru care tinerii nu participă nu este
acelcă că nu ar fi interesați, și pentru că nu au acces la informația cu privire la oportunitățile
existene.

În al doilea rând, procesele și sistemele de luare a deciziilor trebuie să fie prietenoase și adaptate
pentru tineri, astfel încât aceștia să le înțeleagă, să aibă suficient timp pentru a le putea folosi și
aduce contribuția.

SRIJIN
Tinerii au potențial uriaș de a se implica și participa în viața counității, dar fără un sprijin corect
acest potenția poate fi irosit sau folosit ineficient. Așadar au nevoie de acces la instrumente precum
suport financiar, moral și instituțional al diferite nivele: personal, organizațional sau local. În mod idea,
autoritățile locale ar trebuie să asigure sprijin adecvat pentru acoperirea costurilor structurale, dar,
din păcate, adeseori, tinerii nu reprezintă o prioritate.

În plus, tinerii au nevoie de acces la suport moral și know-how. Acesta poate fi oferit de cei cu
experientă ca lucrător de tineret sau profesională acționând ca ghid, consilier sau mentor. Nu în
ultimul rând, este important de recunoscut contribuția participării tinerilor nu numai pentru tineri, dar
și pentru comunitate.

Factori relevanți și provocările participării tinerilor

Manualul Have your say al Consiliului Europei identifică o serie de beneficii dar și obstacole în ceea ce
privește participarea tinerilor. Astfel, pentru ca aceasta să creeze un efect pozitiv, cercetările arată
faptul că ea trebuie să tină cont de o serie de factori.

Așadar, întrebările pe care ar trebui să ni le punem atunci când suntem implicați în politici publice ar fi
următoarele (lista nu se dorește a fi exhaustivă, ci doar să inspire pentru a demara un proces de
reflecție):
- face o diferență cu efecte pozitive în viețile tinerilor. Participarea tinerilor nu trebuie
să fie privită ca un scop în sine, ci mai degrabă ca un mijloc sau instrument prin care se pot
obține o serie de rezultate pentru acoperirea nevoilor tinerilor și atingerea unei schimbări
pozitive în societate la care tinerii pot contribui.

- face ca tinerii să fie auziți. Tinerii vor să se facă auziți și să fie luați în serios. Prin
implicare își pot promova opiniile în spații și contexte diferite

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
- dezvoltă noi competențe în rândul tinerilor și duce la creșterea încrederii în sine. Prin
implicarea în diferite proiecte și activități tinerii pot să capete cunoștințe noi, dezvolte
abilități și atitudini (inclusiv de leadership) și
își pot exprima și urmării aspirațiile de viitor.
Acest lucru se poate întâmpla prin activități
de învățare, de tip learning by doing atunci
când îndeplinesc sarcini concrete.
Oportunitatea de a folosi aceste noi
competențe în contexte noi ajută tinerii să
acționeze din ce în ce mai eficient

foto credit pixbay.com

- stimulează tinerii să preia responsabilitatea propriilor acțiuni și să își asume


propriile decizii. Astfel tinerii testează și înțeleg mai bine și își asumă inclusiv consecințele
care derivă din asumarea deciziilor, devin responsabili pentru acestea și vor avea un
sentiment de proprietate asupra acțiunilor lor
- stimulează și duce la o înțelegere mai profundă a tinerilor cu privire la procesele
democratice și modul în care acestea funcționează în viața reală. Într-un sistem
democratic cetățenii ar trebui să fie implicați activ în luarea deciziile care le afectează
propriile lor vieți, inclusiv în modul în care diverse instituții și structuri publice sau civile
funcționează. Participarea la nivel local, regional sau național poate reprezenta un excelent
mod prin care tinerii să înțeleagă modul în care funcționează democrația, potențialul și
limitările sale. Astfel ei au ocazia să experimenteze regulile democrației într-un mediu familiar
- duce la recunoașterea talentului și potențialului tinerilor de către adulți și îi sprijină
să înțeleagă punctul de vedere al tinerilor. Prin participarea tinerilor în viața comunității,
lucrând alături de adulți pentru a atinge obiective comune, cei din urmă au ocazia să reducă
din stereotipurile cu privire la tineri (cum ar fi, de exemplu, că tinerii sunt dezinteresați, sau
că nu au abilități utile etc). Totodată prin implicarea tinerilor în procese de consultare se
crează ocazii foarte bune pentru a prelua informații valoroase în ceea ce privește nevoile
reale ale tinerilor care se schimbă din ce în ce mai repede de la o generație la alta.
- crează oportunități pentru transfer de cunoștințe și experiență între generații. De
cele mai multe ori tinerii sunt rezistenți în a li se spune ce trebuie să facă, dorind mai degrabă
să exploreze oportunitățile și să învețe din propria experiență dar și prin observație a celor
cu experiență de viață mai bogată. Așadar, dacă adulți găsesc o modalitate prin care să nu
impună o cale de acțiune tinerilor, cei din urmă vor fi mult mai deschiși în a învăța de la primii
- face procesul decizional mai reprezentativ. Tinerii constituie un grup relativ mare în
cadrul comunităților locale. Dacă deciziile luate la nivel local au un efect asupra vieții
diferitelor grupuri, toți membrii ar trebui să aibă șansa de a fi auziți și de a contribui la

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
rezultatul final modela, pentru ca nevoile lor să poată fi îndeplinite. Prin urmare, dacă tinerii
participă la luarea procesul de luare al deciziilor, există șanse mai mari ca punctele lor de
vedere să fie luate în considerare și nevoile lor să fie satisfăcute.
- stimulează noi abordări și idei în rezolvarea problemelor locale și regionale. În mod
tradițional, tinerii au fost implicați în procesele decizionale doar într-o măsură limitată, ca
adulți au exercitat putere și guvernare. S-a observat totuși că invitarea tinerilor să coopereze
în rezolvarea problemelor locale care le privesc pot aduce o nouă perspectivă sau idei noi și
proaspete și pot stimula gândirea pentru a depăși modalitățile tradiționale de abordare a
problemelor. Astfel de idei și metode noi sunt poate mai potrivite dezvoltării societății
contemporane.

Cei care lucrează la participarea tinerilor se confruntă adeseori cu provocări și obstacole. Astfel de
obstacole ar putea să provină din situația generală într-o comunitate, valorile acceptate, chestiuni
politice sau motive culturale etc.

Cercetătorii și practicienii le menționează pe următoarele (de asemenea, fără a se dori să fie o listă
exhaustivă):
- valori și obiceiuri diferite ale tinerilor și adulților;
- calendarul diferit al tinerilor și adulților;
- diferite stiluri de comunicare;
- niveluri diferite și tipuri de experiență;
- lipsa abilităților;
- sprijin insuficient acordat tinerilor și adulților;
- lipsa de expertiză cu privire la modul în care tinerii să fie implicați într-un mod semnificativ;
- diferite metode de învățare a adulților și a tinerilor;
- locul tinerilor în ierarhia socială (în unele culturi tinerii au în mod tradițional un nivel foarte scăzut în
ceea ce privește poziția și puțină influență);
- neîncrederea între adulți și tineri;
- stereotipuri negative ("toți tinerii sunt ...", "toți adulții sunt ..."), concepții eronate reciproce și
distorsiuni;
- lipsa procedurilor și a politicilor care țin de tineret în cadrul organizațiilor (de exemplu, sume mari
de bani); documente formale pentru citire, analiză și reacție la acestea);
- convingerea că este de datoria altcuiva să lucreze la participarea tinerilor;
- costurile legate de participarea tinerilor;
- locație;
- lipsa de informație;
- lipsa altor resurse necesare (timp suplimentar, de exemplu);
- fluctuația mare a tinerilor;
- accesibilitatea pentru persoanele cu handicap;
- întâlniri care sunt prea lungi;

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
- angajamente școlare;
- alte interese;
- convingerea că nimic nu se
va schimba, chiar dacă
participă un tânăr;
- tinerii care participă nu sunt
reprezentanți ai tineretului în
general.

foto credit pixbay.com

[1] Preluat din Have your say - Manual on the revised European Charter on the Participation of Young
People in Local and Regional Life, Council of Europe Publishing, European Youth

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
GHID PRACTIC informativ pentru cetățenie activă ”Ghid/Suport eLearning Cetățenie activă”

Programul eLearning din cadrul Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork - 2 - „Sesiune
eLearning pentru cetățenie activă” eLearning Active Citizens

In cadrul Sesiunii eLearning pentru cetățenie activă prin workshop de prezentare a conceptului de cetățenie
activa si ideii de democrație participativa.

Se prezinta succint, modul de organizare al statului, ca republica semiprezidentiala, cele trei puteri in stat si rolul
pe care acestea le au. De asemenea organizarea teritorial administrativă in județe si modul de subdivizare a
acestora. Astfel tinerii pot evalua mai ușor rolul lor in comunitate, pot identifica principalii actori locali, rolul cat
si implicarea autorităților publice locale.

Totodată participanții sunt familiarizați cu modul prin care ei in particular si societatea civila in general, pot
interacționa cu guvernanții de la nivel național sau local (cabinetele parlamentarilor, accesul la ședințele
consiliului local, date de contact ale consilierilor, ale primarului) .

Tinerii primesc fiecare cate o fisa (prezentata mai jos), conținând 6 puncte, prin care sunt stimulați sa identifice
probleme din comunitate, soluții ale acestora si autoritatea care poate implementa aceste soluții.

Aceștia citesc pe rând diverse definiții ale cetățeniei, fiind invitați sa comenteze pe baza acestora.

Nu in ultimul rând sunt analizate 4 dimensiuni ale cetățeniei : sociala, culturala, economica si politica, tinerii
discutând pe baza imaginilor si a însemnătății acestora. Ei primesc exemple de implicare sociala, de proiecte
organizate in comunitatea acestora, de oportunități de antreprenoriat, precum si rolul si însemnătatea votului
lor.

In baza discuțiilor si exemplelor venite pe parcursul acestora, este accesat live site-ul primăriei municipiului
reședința de județ, Târgu-Jiu, tinerii fiind încurajați sa facă pasul către o mai buna informare si exercitare a
cetățeniei si instrumentelor acesteia.

In final participanții participa la un quiz interactiv, fiind provocați sa identifice cei mai longevivi primari sau
parlamentari de pe teritoriul României, pragul electoral de reprezentativitate in parlament, numărul de minorități
reprezentate automat in parlament etc .

1. Gândiți-vă la o listă de probleme care credeți că sunt importante pentru oameni în societatea de
astăzi. În grupuri mici, discutați care credeți că ar fi cea mai bună rezolvare a acelor probleme la nivel
local, național sau internațional. Răspundeți la aceste probleme și comparați răspunsurile.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
2. Care este cel mai important eveniment pe care ti-l amintești și care a influențat rolul tău ca
cetățean?

3. Alegeți definiția preferata:

„Cetățenia înseamnă punerea în practică a unui cod moral – un cod care se preocupă de interesul pentru ceilalți
– bazat pe dezvoltarea personală și cooperarea voluntară mai mult decât pe puterea represivă a statului ”.
(Hayek, 1967)

„Cetățenia este un statut acordat tuturor celor care sunt membri cu drepturi depline a unei comunități. Toți cei
care au acest statut sunt egali în respectarea drepturilor și îndatoririlor cu care statutul lor i-a înzestrat.

Nu există principii universale care să determine că ar fi acele drepturi și îndatoriri, dar societățile în care
cetățenia este o instituire în dezvoltare creează o imagine a cetățeniei ideale...Cetățenia presupune în mod
direct un simt al membrului comunității bazat pe loialitatea fată de o civilizație care este de posesie comună.
Este o loialitate a oamenilor liberi înzestrați cu drepturi și protejați de o lege comună”. (Marshall, 1973)

„Cetățenia este un concept complex și multidimensional. Ea conține elemente legale, culturale, sociale și politice
și impune cetățenilor cu drepturi și obligații depline, un simt al identității și legături sociale.” (Ichilov, 1998)

„Cetățenia înseamnă să fii membru activ și participarea indivizilor in societate, unde sunt
înzestrați cu drepturi și responsabilități și unde au capacitatea să influențeze politic. Așadar, cetățenia trebuie
să însemne mai mult decât un statut juridic și politic; înseamnă de asemenea și un rol social”.

4. Ce credeți că este mai important (pe o scara de la 1 la 4)?

• Să ai drepturile legale ale cetățeanului (de exemplu, dreptul la vot)

• Să ai simțul legării de comunitatea din care faci parte

• Să crezi în respectul fată de toți oamenii

• Să ai aptitudini și capacitatea de a intra in politică și / sau în societatea civilă

5. In grupuri mici:

Imaginați-vă cum credeți că ar arăta tara voastră (sau Europa, sau lumea) peste douăzeci de ani. Aceasta
se poate face, de exemplu, prin desene, picturi, colaje, teatru. Împărtășiți viziuni și discutați implicațiile
asupra cetățeniei.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
6. Comentați cele doua imagini de mai jos :

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
-

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork

S-ar putea să vă placă și