Sunteți pe pagina 1din 40

o

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI
Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork

Scurta prezentare proiect de tineret Participare prin


cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active
Citizenship & Fundraising NetWork
• DESPRE Cetățenie activă
• CONTEXT - Educație pentru o cetățenie activă
• CONTEXT Cetățenie activă
• DETALII Scop proiect de tineret Participare prin cetățenie activă pentru TineRI
• Introducere Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
• STRUCTURA Website Custom Active citizenship

Asociația “Semănătorul Tismana” lansează Proiectul de tineret Participare prin cetățenie activă pentru
TineRI având următorul Scop - Creșterea capacitații de management a activităților educative pentru
cetățenie activă a 25 tineri participanți din ONG mici și ONG cu experiență din comunitățile țintă,
exprimata prin:
- dezvoltarea de instrumente - Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising” NetWork,
- formarea de competente / implementarea de activități educative
- măsuri de promovare a participării civice, inovare socială și cetățenie activa
- in Centrul ACTIVE CITIZENSHIP / dezvoltării locale
în vederea stimulării implicării civice a tinerilor

Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork este un Program eLearning cu 6 secțiuni
web de eLearning Local Development, eLearning Active Citizens, eLearning Business, eLearning Fundraising,
eLearning StartUp, eLearning Personal Development, născut din dorința de a aduce mai aproape oameni
creativi, cu idei antreprenoriale proprii, interesați de creșterea bunăstării.

Programul eLearning democrație „Dezvoltare locala” - cetățenie activă - bună guvernare „ Planuri de
afaceri” - transparență „ Strângere de fonduri” - „ Oportunități de dezvoltare a tinerilor” - „ Surse de
finanțare proiecte de tineret” este util pentru ca:
- combină învățarea și serviciul în folosul comunității pentru a ajuta tinerii să-și dezvolte abilități de viață
- îi ajută pe tineri să devină agenți ai schimbării, capabili să-și transforme propria viață și comunitatea în
care trăiesc în mod pozitiv.
- tinerii învăța și sunt motivați să se dezvolte în domeniul antreprenoriatului cultural / social

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
STRUCTURA Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork

•Website Custom eLearning Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022


CONȚINUT TEMATIC - având următoarele componente web:
- 1 - democrație „Sesiune eLearning Dezvoltare locala” eLearning Local Development
- 2 - cetățenie activă „Sesiune eLearning pentru cetățenie activă” eLearning Active Citizens
- 3 - bună guvernare „Sesiune eLearning Planuri de afaceri”) eLearning Business
- 4 - transparență „Sesiune eLearning Strângere de fonduri” eLearning Fundraising
- 5 - „Sesiune eLearning Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning StartUp
- 6 - „Sesiune eLearning Surse de finanțare proiecte de tineret”eLearning Personal Development

• BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com

Promovare Social Media Active citizenship


• Pagina Facebook Active citizenship www.facebook.com/abcivic2022/
• GRUP Facebook Active citizenship www.facebook.com/groups/1085867588711360
• Pagina linkedin Active citizenship www.linkedin.com/showcase/abcivic2022

„Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sub


egida Anului European al Tineretului”

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
DESPRE Cetățenie activă

- Ce înseamnă pe bune, să fii cetățean

- Ne-am dori cu toții să ajungem la nivelul de trai din Europa Occidentală și avem așteptări ridicate de la cei pe
care îi votăm o dată la patru ani. Pare însă că nu suntem la fel de convinși că fiecare dintre noi poate face ceva
ca să ajungem acolo. Primarii, parlamentarii, consilierii și toți cei care lucrează pentru buna funcționare a
orașului ascultă vocea cetățenilor, când cetățenii își fac vocea auzită. Credem că atunci când întâmpinăm o
problemă, trebuie să acționăm. Atunci devenim din locuitori, cetățeni. Atunci căpătăm o voce și puterea de-a ne
face respectate nevoile.

Cetățenia activă înseamnă să ai puterea, fără să fii politician. Cu optica potrivită, fiecare problemă de
care ne lovim în Iași poate deveni o oportunitate de a transforma orașul, pentru mai binele tuturor.

Știi că ești un bun cetățean când:


• ești atent la ce se întâmplă în oraș, semnalezi problemele întâlnite și perseverezi până când obții o soluție
mulțumitoare;
• urmărești proiectele care se derulează în comunitatea ta și comunici sugestiile tale către administrație;
• ești în contact periodic cu aleșii tăi locali: consilieri, deputați și senatori de circumscripție electorală și le
ceri rezultate concrete;
• te informezi cu privire la responsabilitățile pe care le ai față de autoritățile publice, te achiți de ele și ceri
rezultate,
pentru efortul
și investiția ta;

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
CONTEXT - Educație pentru o cetățenie activă – Formarea cetățenilor de mâine

Cetățenii au un rol activ în construirea unei societăți democratice, mai bune, iar formarea abilităților și
atitudinilor specifice unei cetățenii active este esențială. Pe lângă faptul că își cunosc drepturile și
responsabilitățile, cetățenii activi dau dovadă de solidaritate față de alții și sunt gata să contribuie la
bunul mers al societății. Dezvoltarea cetățeniei active și a competențelor civice se numără printre noile
priorități ale activităților europene de cooperare în domeniul educației și formării, care subliniază rolul educației
în promovarea echității și non-discriminării, precum și în răspândirea valorilor fundamentale, competențelor
interculturale și a cetățeniei active.

Ce facem la Asociația “Semănătorul Tismana” ?

Punem la punct proiecte de Educație Civică


Implementăm programe practice de Educație Civică pentru tineri și adulți, ca să știm cum să ne
exersăm drepturile și să rezolvăm împreună problemele. Tot mai mulți dintre noi află ce-i de făcut în
situații cheie și-i vor învăța și pe alții.

Gândim instrumente digitale pentru participare publică


Construim platforme online care ne aduc în dialog cu aleșii și ne permit să le monitorizăm activitatea.
Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork având următoarele componente web:
• Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022
• BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com
Promovare Social Media Active citizenship
• Pagina Facebook Active citizenship www.facebook.com/abcivic2022
• GRUP Facebook Active citizenship www.facebook.com/groups/abcivic2022
• Pagina linkedin Active citizenship www.linkedin.com/showcase/abcivic2022

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Construim comunități de cetățeni activi
Vrem să aducem împreună oamenii care au expertiză în diferite domenii (de/pentru Tineret,
Antreprenoriat / StartUp, Voluntariat / EVS, Educațional /e-learning si Cultural etc.) și care
dispun de timpul și motivația necesare pentru a se implica în comunitate.
Organizăm dezbateri/întâlniri pe subiecte de interes comun
Aducem împreună cetățenii și oamenii cu putere de decizie, ca să ne asigurăm că
nevoile și dorințele cetățenilor sunt cunoscute, iar deciziile publice, bine fundamentate.
Oferim asistență comunitară
Ne folosim experiența acumulată în mai bine de 10 ani de implicare în proiecte civice (Asociația
“Semănătorul Tismana” si ONG-urile partenere DEZVOLTA proiecte civice in 5 domenii: de/pentru
Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional/e-learning si Cultural (cultural-
artistic, cultural-literar, cultural-editorial), pentru a sprijini grupuri de cetățeni care vor să rezolve
problemele din comunitatea lor.

CONTEXT Cetățenie activă

Sunt numeroase locurile pe planetă unde democrația este sub


asediu, iar lumea se confruntă în ultima perioadă cu o
multitudine de crize interconectate de ordin politic, economic,
social și, în ultima vreme, ecologice. Din ce în ce mai des,
vedem cum soluții extreme precum discriminarea, intoleranța
sau xenofobia devin tentații tot mai mari, iar liberalismul
câștigă teren în detrimentul libertăților oamenilor.

Pe măsură pe tensiunile sociale escaladează și crizele se intensifică, fiecare dintre noi trebuie să facem o alegere
cu privire la viitorul în care vrem să trăim noi și copiii noștri, între a sta cinic deoparte și un efort continuu pentru
a proteja un mod democratic de viață. Gradul de încredere în autoritatea publică ajunge la un nivel foarte scăzut
pentru că, uneori, chiar structurile decizionale sunt cele care nu respectă o serie de drepturi cetățenești, precum
consultarea și implicarea cetățenilor și actorilor sociali în elaborarea de politici publice. În perioada
următoare, Asociația “Semănătorul Tismana” si ONG-urile partenere își propune reconstruirea unui cerc al
încrederii plecând de la primul pas: politici publice realizate nu doar pentru cetățeni, ci și cu sprijinul cetățenilor,
prin respectarea principiilor de participare publică.

Cetățenia activă este liantul care unește comunitățile și societățile. O democrație puternică se dezvoltă
odată cu cetățenii săi și îi stimulează să se implice la toate nivelurile, plecând de la sat, cartier, localitate până
la nivel național. Cetățenia activă poate avea forme foarte diverse, de la implicare în mici campanii de cartier,
activități de voluntariat sau de consultare pe teme comunitare până la programe naționale de educație civică,

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Apărarea drepturilor universale ale omului, conștientizarea în ceea ce privește statul de drept sau proiecte de
includere socială, de exemplu. O comunitate este cu atât mai puternică și mai vie cu cât cetățenii ei sunt prezenți
în mod mai activ și mai solidar în viața sa. Un stat responsabil lucrează alături de societatea civilă pentru cetățenii
săi, asigurând un echilibru între agenda cetățeanului și activitatea guvernamentală.

Bazat pe liberalismul etic, Asociația “Semănătorul Tismana” si ONG-urile partenere propune o guvernare
participativă care respectă și susține societatea civilă, printr-o corectă delimitare a sectorului
neguvernamental de cel guvernamental și oferind cadrul legal și administrativ prin care activitatea civică să fie
stimulată.

și, de cele mai multe ori, au și motivația necesară pentru a le rezolva. O bună guvernanță îi susține, prin
intermediul autorităților, pentru a găsi soluții la aceste probleme în diverse moduri, primul pas fiind simplificarea,
debirocratizarea sau eliminarea unor reguli care nu sunt necesare, dar și oferirea de resurse pentru ca soluțiile
să fie rezolvate direct, acolo unde este posibil.
O astfel de abordare nu presupune o reducere a rolului statului în sprijinirea comunităților, acesta păstrând în
continuare o funcție foarte importantă, în special pentru a asigura o viață de calitate tuturor categoriilor sociale,
în special celor mai puțin avantajate. Dimpotrivă, presupune o mai bună valorificare a aspirațiilor și
potențialului ca re există la nivelul cetățenilor, susținându-i pentru a participa activ în viața comunității lor.

Sectorul guvernamental și cel neguvernamental pot conlucra pentru a ajuta comunitățile și cetățenii să-și
dezvolte cunoștințele, abilitățile și atitudinile, pentru a avea încredere în sine și în cei din jur și pentru a putea
contribui în mod relevant la progresul societății. Acestea sunt esențiale pentru a crea împreună o societate mai
puternică, mai democratică și mai solidară, care permite indivizilor să participe activ și să își găsească o voce
articulată, indiferent de categoria socială din care fac parte sau de nivelul de educație. În același timp, permite
comunităților să intre natural
într-un proces de maturizare și
să-și asume din ce în ce mai bine
responsabilitatea pentru acele
aspecte care sunt importante
pentru ele. Nu în ultimul rând,
reduce inechitatea socială prin
înzestrarea categoriilor sociale
mai puțin avantajate cu
competențe, precum și prin
facilitarea accesului acestora la
resurse care să le dea
posibilitatea de a le fi
recunoscută valoarea
contribuției în comunitate.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
DETALII Scop - Creșterea capacitații de management a activităților educative pentru cetățenie
activă a 25 tineri participanți din ONG mici și ONG cu experiență din comunitățile țintă, exprimata
prin:

CONFORM SCOP - dezvoltarea de instrumente - Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising” NetWork,
prin:

Construcția cadrului instrucțional de educație pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:


• Proces-verbal CONSTITUIRE GALDT
• Regulament Consiliului Consultativ al ONG Tg-Jiu CCONGT

Analiza de nevoi si oportunități pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:


• CHESTIONAR pentru tineri Participare prin cetățenie activă pentru TineRI
• CHESTIONAR Influențarea politicilor publice de tineret

Înființarea grupurilor de inițiativă prin: FORMULAR de ÎNSCRIERE în proiectele de tineret ale FJT GORJ

CONFORM SCOP - formarea de competente / implementarea de activități educative prin:

Instruirea grupurilor de inițiativă prin

Programul eLearning cu 6 secțiuni web de eLearning din cadrul Platform eLearning „Active Citizenship &
Fundraising" NetWork cu următoarele sesiuni capacitare online:
- 1 - democrație „Sesiune eLearning Dezvoltare locala” eLearning Local Development
- 2 - cetățenie activă „Sesiune eLearning pentru cetățenie activă” eLearning Active Citizens
- 3 - bună guvernare „Sesiune eLearning Planuri de afaceri”) eLearning Business
- 4 - transparență „Sesiune eLearning Strângere de fonduri” eLearning Fundraising
- 5 - „Sesiune eLearning Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning StartUp
- 6 - „Sesiune eLearning Surse de finanțare proiecte de tineret”eLearning Personal Development

CONFORM SCOP - măsuri de promovare a participării civice, inovare socială și cetățenie activa prin:

Campania de promovare a cetățeniei active Mass-Media & Internet/social media


Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork având următoarele componente web:
• Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022
• BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com
Promovare Social Media Active citizenship
• Pagina Facebook Active citizenship www.facebook.com/abcivic2022/
• GRUP Facebook Active citizenship www.facebook.com/groups/1085867588711360
• Pagina linkedin Active citizenship www.linkedin.com/showcase/abcivic2022

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Campania de promovare a cetățeniei active - Campanie completata de distribuirea produselor
informative tematice imprimate:
NEW Manual eLearning Cetățenie Activa pentru TineRI
NEW Manual eLearning Strângere de fonduri pentru TineRI
NEW Manual eLearning Dezvoltare locala pentru TineRI
NEW Manual eLearning Planuri de afaceri pentru TineRI

GHID-urile PRACTICE informative pentru cetățenie activă cu următorul CUPRINS:


• -1.”Ghid/Suport eLearning Dezvoltare locala”
• -2.”Ghid/Suport eLearning Cetățenie activă”
• -3.”Ghid/Suport eLearning Planuri de afaceri”
• -4.”Ghid/Suport eLearning Strângere de fonduri”
• -5.”Ghid/Suport eLearning Oportunități de dezvoltare a tinerilor”
• -6.”Ghid/Suport eLearning Surse de finanțare proiecte de tineret”

CONFORM SCOP - in Centrul ACTIVE CITIZENSHIP / dezvoltării locale prin:

Înființarea Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

- NEW ANEXA 1 CARTA ALBA Centrul Active citizenship

Ateliere de Planificare Strategica Participativa cu următoarele acțiuni:


• Cafenea publica Influențarea politicilor publice de tineret
• RAPORT SOCIOLOGIC Influențarea politicilor publice de tineret
• NEW Manual Strategia educativă pentru cetățenie activă

în vederea stimulării implicării civice a tinerilor prin:

Pilotarea strategiilor educative pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:

• Derulare proiect ONG individual.


DEMERS – ACȚIUNE LA PRIMARIA Municipiului Târgu-Jiu- HCL
- ADRESA OFICIALA PRIMARIA Municipiului Târgu-Jiu
- PARTICIPARE SEDINTA DE CONSILIU LOCAL Municipiului Târgu-Jiu

• Derulare proiect inter- ONG in rețea.


DEMERS – ACȚIUNE LA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ – HCJ
- ADRESA OFICIALA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
- PARTICIPARE SEDINTA DE CONSILIU JUDEȚEAN GORJ

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork STRUCTURA Website Custom Active
citizenshiphttps://sites.google.com/view/abcivic2022 CONȚINUT TEMATIC - având următoarele componente web:
• HOME Active Citizens
• Consiliu Consultativ
• Participarea tinerilor
• Formular înscriere Active Citizens

• Manual Cetățenie Activă


NEW Manual Strategia educativă pentru cetățenie activă 2030

• eLearning Active Citizens / GHID eLearning Active Citizens


• CHESTIONAR Active Citizens
• FORMULAR eLearning Active Citizens

• eLearning Local Development / GHID eLearning Local Development


NEW Manual eLearning Dezvoltare locala pentru TineRI

• PROGRAME DE FINANTARE
• SURSE FINANTARE
o FINANTARI AFIR
o Finanțări proiecte culturale / Finanțări Ministerul Culturii
o Oportunități IMM / IMM INVEST ROMANIA
o Oportunități ONG
o Oportunități APL
• Finanțare UE 2021 - 2027

• eLearning Fundraising / GHID eLearning Fundraising


NEW Manual eLearning Strângere de fonduri pentru TineRI

• eLearning Business - MODUL INTRO / Modul 1 / TEST M 1 ..... Modul 10 / TEST M 10 / MODUL FINAL

• eLearning StartUp / GHID eLearning StartUp


NEW Manual eLearning Planuri de afaceri pentru TineRI

• SURSE FINANTARE StartUp: SUN Net@StartUP; SIMULATOR SUN


• NOUTATI StartUp 2027
• RESURSE StartUp: Simulator AFACERI STARTUP; PASI Finanțare

• eLearning Personal Development / GHID Personal Development


• OPORTUNITĂȚI TINERI
• Corpul european de solidaritate
• INFO UTILE: Link-uri utile angajare ; Model CV EuroPass
• BUNE PRACTICI
o Povești de succes
o MENTORI de SUCCES
o Idei de afaceri StartUp
o Idei de afaceri Culturale

• PROMO MEDIA - PREZENTARE MEDIA


• PLIANTE Net@StartUP
• Ghiduri PRACTICE
o GHID PRACTIC „ Dezvoltare locala” eLearning Local Development
o GHID PRACTIC „cetățenie activă” eLearning Active Citizens
o GHID PRACTIC „Planuri de afaceri”) eLearning Business
o GHID PRACTIC „ Strângere de fonduri” eLearning Fundraising
o GHID PRACTIC „Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning StartUp
o GHID PRACTIC „Surse de finanțare proiecte de tineret”eLearning Personal Development
• Contact Active Citizens

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
2021 - 2027
2021-2027: Statele Membre ale Uniunii Europene vor avea la
dispoziție 1,8 trilioane euro prin:
• Cadrul financiar 2021-2027 = 1 074,3 miliarde euro
• Next Generation EU = 750 miliarde euro
Total = 1.824,3 miliarde euro

CFM 2021-2027
Ca urmare a acordului Parlamentului European din 16 decembrie 2020, Consiliul UE a adoptat
la 17 decembrie 2020 regulamentul privind noul Cadru Financiar Multianual (CFM) 2021-2027
și pachetul de relansare economică Next Generation EU (NGEU).

Regulamentul prevede un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR pentru UE27 (cele 27
de state membre rămăse ca urmare a Brexit-ului) în prețurile din 2018, inclusiv integrarea
Fondului european de dezvoltare. Împreună cu NGEU, în valoare de 750 de miliarde EUR, va
permite UE să furnizeze o finanțare fără precedent de 1,8 trilioane EUR în următorii ani pentru
a sprijini recuperarea din pandemia COVID-19 și prioritățile UE pe termen lung în diferite
politici/zone.

Cele 1 074,3 miliarde euro aferente Cadrului financiar 2021-2027 vor fi împărțite între 7
capitole de buget:
Capitole de buget CFM NextGenerationEU TOTAL
1.Piața unică, inovare și sectorul digital 132,8 miliarde EUR 10,6 miliarde EUR 143,4 miliarde EUR
2. Coeziune, reziliență și valori 377,8 miliarde EUR 721,9 miliarde EUR 1 099,7 miliarde EUR
3. Resurse naturale și mediu 356,4 miliarde EUR 17,5 miliarde EUR 373,9 miliarde EUR
4. Migrație și gestionarea frontierelor 22,7 miliarde EUR - 22,7 miliarde EUR
5. Securitate și apărare 13,2 miliarde EUR - 13,2 miliarde EUR
6. Vecinătate și întreaga lume 98,4 miliarde EUR - 98,4 miliarde EUR
7. Administrația publică europeană 73,1 miliarde EUR - 73,1 miliarde EUR
TOTAL CFM 1 074,3 miliarde EUR 750 miliarde euro 1 824,3 miliarde EUR
Toate sumele sunt exprimate în miliarde EUR, în prețuri constante din 2018.
*Sumele includ suplimentarea cu 15 miliarde EUR a fondurilor pentru zece dintre programe
(față de acordul din 21 iulie 2020). Este vorba despre următoarele programe: Orizont Europa,
Erasmus+, „UE pentru sănătate”, Fondul de gestionare integrată a frontierelor, „Drepturi și
valori”, Europa creativă, InvestEU, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de
Coastă, „Ajutor umanitar”.
Sursă: Comisia Europeană
Consultă setul de întrebări și răspunsuri publicat de Comisia Europeană la 22 decembrie 2020,
referitor la CFM 2021-2027.

O nouă politică de coeziune

UPDATE iunie 2021: La data de 24 iunie 2021 a fost aprobat Pachetul legislativ aferent Politicii
de Coeziune 2021-2027. Descarcă documentul

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune
modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE.
Cinci priorități investiționale:
Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1
și 2. Acestor priorități li se vor aloca 65% - 85% din resursele FEDR și ale
Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor
membre.
• O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare
economică și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii
• O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a
Acordului de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și
combaterea schimbărilor climatice
• O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale
• O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și sprijinirea
calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a incluziunii sociale și a
accesului egal la sistemul de sănătate
• O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare conduse la
nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE.
Comisia a publicat la 2 decembrie 2020 un video introductiv referitor la aceste 5 priorități
investiționale: https://www.youtube.com/watch?v=yXhYOBO8ZdM&feature=emb_title.
O abordare mai personalizată a dezvoltării regionale
Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțin
dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în mare
măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, nivel
scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a reflecta
mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin
special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la
nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și
dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane
durabile și printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat
autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană.
Simplificare: reguli mai scurte, mai puține și mai clare
Conform Comisiei Europene, pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de sprijinul
UE, noul cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a plăților, prin
utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Pentru facilitarea sinergiilor, un cadru
unic de reglementare acoperă în prezent 7 fonduri UE implementate în parteneriat cu statele
membre („gestionare partajată”). Comisia propune, de asemenea, controale mai relaxate la
programele cu istoric bun, o mai mare încredere în sistemele naționale și extinderea principiului
„auditului unic”, pentru a evita suprapunerea verificărilor.
Descarcă cele 80 de măsuri de simplificare propuse de Comisie
Un cadru mai flexibil
Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul corespunzător de
flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O evaluare intermediară
va determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru ultimii doi ani ai perioadei de
finanțare, pe baza priorităților emergente, a executării programelor și a celor mai recente
recomandări specifice fiecărei țări.
În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor fără a fi necesară o
aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție specifică facilitează mobilizarea de fonduri UE
începând din prima zi, în caz de dezastru natural.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
O legătură mai strânsă cu Semestrul European și cu
guvernanța economică a Uniunii
Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu
favorabil investițiilor, în care întreprinderile pot să prospere. Se va
asigura deplina complementaritate și coordonare cu Programul de
sprijin al reformei, în forma sa nouă și consolidată.
În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST)
formulate în contextul semestrului european vor fi luate în
considerare de două ori: la început, pentru conceperea programelor
din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul evaluării
intermediare. Pentru a stabili condițiile propice creșterii
economice și creării de locuri de muncă, noile condiții favorizante vor contribui la înlăturarea
obstacolelor din calea investițiilor. Aplicarea lor va fi monitorizată pe întreaga perioadă
financiară.
Mai multe oportunități pentru sinergii în setul UE de instrumente bugetare
Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul pentru azil și
migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a migranților la nivel local sprijinite prin
resurse UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile pe
termen scurt ale migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va sprijini
integrarea lor socială și profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate
sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agricolă comună, Orizont Europa,
programul LIFE sau Erasmus +.
Interreg: eliminarea obstacolelor transfrontaliere și sprijinirea proiectelor interregionale
pentru inovare
Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o regiune să
utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, împreună cu
alte regiuni.
Noua generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră („Interreg”) va
ajuta statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte servicii comune.
Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de frontieră și pentru țările dornice să-și
armonizeze cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european.
Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea Investițiilor
interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă”
vor fi sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor paneuropene în sectoare prioritare precum
datele masive (big data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea
cibernetică.
Norme consolidate pentru investițiile UE cele mai performante
Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective cuantificabile (numărul de
locuri de muncă create sau accesul suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru instituie un
bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog politic între autoritățile programului și
Comisie. Performanța programelor va evaluată și cu ocazia evaluării intermediare. Din motive
de transparență și pentru ca cetățenii să poată urmări progresele înregistrate, statele membre vor
trebui să raporteze toate datele de implementare o dată la două luni, iar platforma de date
deschise privind coeziunea va fi actualizată automat.
Utilizarea mai intensă a instrumentelor financiare
Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de instrumentele financiare,
care au efect potențator și sunt mai apropiate de piață. În mod voluntar, statele membre vor
putea să transfere o parte din resursele politicii lor de coeziune către noul fond InvestEU
gestionat la nivel central, ca să acceseze garanția furnizată de bugetul UE. Va fi mai ușor să se

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
combine granturile și instrumentele financiare. Noul cadru include și dispoziții speciale pentru a
atrage mai mult capital privat.
Consultă setul de întrebări și răspunsuri referitor la pachetul legislativ 2021-2027 privind
politica de coeziune a UE.

Propuneri legislative UE
În perioada 29 – 30 mai 2018,Comisia Europeană a publicat propunerea
privind pachetul legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2012-
2027. Acesta cuprinde:
• Regulamentul privind prevederile comune (CPR)
• Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și
Fondul de coeziune (FC)
• Regulamentul privind cooperarea teritorială;
• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră;
• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+).
Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE
implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul
de coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime
(FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și
Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă de
programare, CPR nu mai acoperă Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală
(FEADR).
Negocierile privind politica de coeziune la nivelul Consiliului au demarat în luna septembrie
2018, sub Președinția austriacă fiind finalizate aspectele privind abordarea strategică și
programarea și management și control.
Pe durata Președinției române a Consiliului UE, s-au finalizat aspectele privind condiții pentru
eligibilitate și cadrul de performanță, monitorizare, evaluare, comunicare și vizibilitate, sprijin
financiar din fonduri, management financiar și obiectivele, definițiile, delegarea puterilor,
implementarea, prevederile tranzitorii și finale ale CPR, precum și regulamentele specifice
politicii de coeziune, respectiv FEDR, FC, FSE+ și CTE.
În data de 14 ianuarie 2020, Comisia Europeană a publicat propunerea privind Fondul pentru o
tranziție justă (Just Transition Fund – JTF), ca parte componentă a unui pachet mai amplu
legislativ referitor la Pactul Ecologic European (European Green Deal).
Fondul pentru o Tranziție Justă este complementar fondurilor Politicii de Coeziune, fiind
necesară modificarea în consecința a proiectului de regulament privind dispozițiile comune ce
guvernează perioada de programare 2021-2027.
Situația la 28.12.2020
• Acord politic privind REACT-EU
• Acord politic referitor la Regulamentul privind dispozițiile comune pentru fondurile cu gestiune
partajată
• Acord politic privind Regulamentul Interreg
• Acord politic privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune
• Acord politic privind Fondul pentru o tranziție justă
Implementarea politicii de coeziune 2021 - 2027 în România
Propunerile MFE pentru următorul exercițiu financiar:
1. Programul Operaţional Tranziție Justă (POTJ)
2. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
3. Programul Operațional Transport (POT)
4. Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)
5. Programul Operațional Sănătate (POS)

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
6. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
7. Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)
8. Programe Operaţionale Regionale
9. Programul Operațional Asistență Tehnică
Timeline-ul consultărilor publice privind PO de mai sus este
disponibil aici.
Rezultatul final al procesului de selecție a partenerilor în cadrul
structurilor parteneriale aferente Programelor Operaționale și Acordului
de Parteneriat 2021-2027 este disponibil aici
Documente naționale - Cadru general
• Pregătirea documentelor naționale de programare (acțiuni 2019)
• Propuneri priorități naționale de investiții în perioada 2021-2027
• Arhitectura programelor operaționale- politica de coeziune 2021-2027
Acordul de Parteneriat
• Acord de Parteneriat pentru Perioada de Programare 2021-2027 – 9 octombrie 2020
• Acord de Parteneriat pentru Perioada de Programare 2021-2027 – 31 iulie 2020
Next Generation EU – 750 mld. euro
NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare în valoare de 750 de miliarde
EUR, menit să contribuie la repararea daunelor economice și sociale imediate provocate de
pandemia de coronavirus.
Acesta are la bază trei piloni:
• instrumente de sprijinire a eforturilor depuse de statele membre pentru a se redresa, pentru a
remedia consecințele crizei și pentru a ieși mai puternice din această încercare;
• măsuri de stimulare a investițiilor private și de sprijinire a întreprinderilor aflate în dificultate;
• consolidarea principalelor programe ale UE pentru a valorifica învățămintele desprinse din
criză, pentru a spori soliditatea și reziliența pieței unice și pentru a accelera dubla tranziție
verde și digitală.
Defalcarea Next Generation EU

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Mai multe informații despre instrumentul NGEU sunt disponibile aici.
Mecanismul de Redresare și Reziliență
Mecanismul European de Reziliență și Redresare este elementul central al Instrumentului
NextGenerationEU, cu împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde de euro,
disponibile pentru sprijinirea reformelor și a investițiilor întreprinse de țările Uniunii Europene.

© Comisia Europeană
Scopul este de a atenua impactul economic și social al pandemiei și de a face ca economiile și
societățile europene să devină mai durabile, mai reziliente și mai bine pregătite pentru
provocările și oportunitățile oferite de tranziția către o economie verde și de tranziția digitală.
Mecanismul va avea 6 direcții prioritare de finanțare:
• Tranziția verde, inclusiv biodiversitatea
• Transformarea digitală
• Coeziunea economică și competitivitatea
• Coeziunea socială și teritorială
• Reacția la criză instituțională și pregătirea pentru criză
• Politici pentru următoarea generație, copii și tineri, inclusiv educație și abilități
Statele membre lucrează la planurile lor de redresare și reziliență pentru a accesa fonduri din
cadrul Mecanismului European de Reziliență și Redresare.
În data de 18 decembrie 2020, negociatorii Parlamentului European și Consiliului Uniunii
Europene au ajuns la un acord privind forma finală a mecanismului. Alocarea pentru România
este în valoare de 30,5 miliarde de euro.
Comisia Europeană a publicat în data de 21 decembrie 2020 modelele orientative menite să
ajute statele membre să elaboreze planuri naționale de redresare și reziliență care să fie
conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat.
Planul Național de Redresare și Reziliență
UPDATE august 2021: Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, a
declarat că PNRR-ul României va fi aprobat „în ultimele 10 zile din septembrie”. Mai multe
informații sunt disponibile aici.
UPDATE II mai 2021: La 31 mai 2021, România a transmis oficial către Comisia
Europeană Planul Național de Redresare și Reziliență. Mai multe informații sunt
disponibile aici.
UPDATE I mai 2021: A fost prezentată o sinteză referitoare la stadiul la 26 mai 2021 al
PNRR. Mai multe informații sunt disponibile aici.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
UPDATE martie 2021: Guvernul României a prezentat la 19.03.2021, în
primă lectură, o nouă variantă a PNRR. Mai multe informații sunt
disponibile aici. Descarcă documentul
UPDATE noiembrie - decembrie 2020: Planul Național de Relansare și
Reziliență a fost supus consultării publice în perioada 26 noiembrie – 31
decembrie 2020. Descarcă documentul
Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) reprezintă un document
strategic, elaborat în cadrul Mecanismului de Redresare și Reziliență, parte
a pachetului de relansare economică Next Generation EU.
Planul urmărește 3 obiective strategice:
• Ameliorarea stării economice a României urmare a crizei pandemice
• Consolidarea capacității de reziliență
• Asigurarea unei creșteri economice pe termen lung
Conform documentelor transmise de MFE, principalele particularități ale PNRR sunt:
• Reprezintă un plan strategic complementar cu Politica de Coeziune
• Promovează investițiile în infrastructură
• Respectă viziunea de tranziție verde și digitalizare
• Promovează investiții în mediul de afaceri
• Alocă investiții în capacitatea de reziliență în criză
• Este complementar cu măsurile și politicile de coeziune socială (educație și ocupare, incluziune
și demnitate socială)
Cu un total alocat de 29.2 miliarde de euro, planul este structurat pe șase piloni și 15 domenii
prioritare pentru dezvoltarea României.

Pilonul 1.Tranziția verde este distribuit în 6 domenii prioritare:


1. Sistemul de management al apei
2. Împădurim România și protejăm biodiversitatea
3. Managementul deșeurilor
4. Transport rutier, feroviar și alte moduri sustenabile de transport
5. Fondul pentru Valul Renovării

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
6. Energie regenerabilă și infrastructură de gaz cu hidrogen
Pilonul 2. Transformare digitală prevede un domeniu prioritar:
7. Cloud guvernamental și sisteme publice digitale
Pilonul 3. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii,
distribuit în 2 domenii prioritare, astfel:
8. Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii
9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare
Pilonul 4. Coeziune socială și teritorială prevedere 2 domenii
prioritare:
10. Fondul local pentru tranziția verde și digitală
11. Turism și cultură
Pilonul 5. Sănătate, precum și reziliența economică, socială și instituțională este compus din
3 domenii prioritare:
12. Sănătate
13. Reforme sociale
14. Refora sectorului public, creșterea eficienței justiției și întărirea capacității partenerilor sociali
Pilonul 6. Politici pentru noua generație este compus dintr-un domeniu prioritar, respectiv:
15. România Educată
În ceea ce privește mediul de afaceri, Componenta 9 - Sprijin pentru mediul de afaceri,
cercetare, dezvoltare și inovare propune 2 reforme și 5 tipuri principale de investiții, cu un buget
total de 2,36 miliarde euro.
Reformele:
• Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de
afaceri
• Reforma privind cercetarea dezvoltarea inovarea, inclusiv a carierei de cercetător
Conform documentului, în urma investițiilor propuse, vor fi obținute următoarele
rezultate pentru mediul de afaceri:
• Cel puțin 3000 de contracte de finanțare prin schema de ajutor de stat pentru digitalizarea IMM-
urilor și transformare digitală și tehnologică
• Cel puțin 280 de contracte de finanțare prin Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din
România în procesul de listare la bursa
• 500 vouchere acordate în schema de Suport pentru mediul de afaceri și CDI - I.4.1 Program de
mentorat Orizont Europa
• Fondul de Fonduri de Capital de risc pentru Redresare, gestionat împreună cu Fondul European de
Investiții ca și partener de implementare
• Garanție de portofoliu pentru Acțiune climatică înființată și operațională, gestionate împreună cu
Fondul European de Investiții ca și partener de implementare
• Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes, gestionat
împreună cu Banca Europeană de Investiții ca și partener de implementare
• Instrumentul financiar pentru eficiență energetică, gestionat împreună cu Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare ca și partener de implementare
• 50 de cercetători primesc un grant pentru a realiza proiecte de cercetare din Orizont 2020 si Orizont
Europa
• Printr-un Proiect European de Interes Strategic (IPCEI) în domeniul microelectronicii cel puțin 3
entități din România vor participa în consorțiile răspunzând apelurilor de proiecte ale Întreprinderii
Comune Tehnologii Digitale Esențiale.
Top 5 sub-componente în funcție de sume:
1. Feroviar – 3,911 miliarde euro
2. Autostrăzi – 3,105 miliarde euro
3. Fondul pentru valul renovării (eficiență energetică) – 2,170 miliarde euro
4. Infrastructură spitalicească și dotări aferente – 1,951 miliarde euro

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
5. Instrumente financiare pentru IMM-uri – 1,250 miliarde euro

Exemple de investiții principale:

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Exemple de proiecte cheie:

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Criterii de evaluare a PNRR de către Comisia Europeană:

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
© Ministerul Fondurilor Europene Descarcă varianta oficială a PNRR, transmisă către CE Surse
alternative: Comisia Europeană, Consiliul UE, Parlamentul European, Ministerul Fondurilor Europene
Documente
Draft PO 2021-2027, 31 iulie 2020.rar Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente
simplification_handbook_ro.pdf Financiare versiune 1 octombrie 2020.docx

budget-proposals-modern-eu-budget-may2018_ro_0.pdf Programul Operațional Sănătate.zip

budget-proposals-financial-management-rule-law-may2018_ro_0.pdf Programul Operațional Educație și Ocupare versiune 1 octombrie 2020.docx

budget-proposals-research-innovation-may2018_ro.pdf Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială versiune 1 octombrie


2020.doc
budget-proposals-investments-may2018_ro.pdf
Programe Operaționale Regionale.zip
budget-proposals-digital-transformation-may2018_ro.pdf
Program Operaţional Asistenţă Tehnică versiune 1 octombrie 2020.docx
budget-proposals-regional-development-cohesion-may2018_ro.pdf
Pregătirea documentelor naționale de programare (acțiuni 2019).pptx
budget-proposals-economic-monetary-union-may2018_ro.pdf
Propuneri priorități naționale de investiții în perioada 2021-2027.pptx
budget-proposals-investing-people-may2018_ro.pdf
Arhitectura programelor operaționale – politica de coeziune 2021-2027.pptx
budget-proposals-common-agricultural-policy-may2018_ro.pdf
Regulament privind prevederile comune (CPR).rar
budget-proposals-sustainability-environment-climate-change-may2018_ro.pdf
Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+).rar
budget-proposals-migration-border-management-may2018_ro.pdf
Regulamentul privind cooperarea teritorială.rar
budget-proposals-security-may2018_ro.pdf
Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul
budget-proposals-defence-may2018_ro.pdf de coeziune (FC).rar
budget-proposals-neighbourhood-world-may2018_ro.pdf Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră.rar
budget-proposals-modernising-budget-revenue-side-may2018_ro.pdf Planul Național de Redresare și Reziliență, consultare publica, noiem-dec
Cadrul partenerial.pdf 2020.pdf
Prioritati.pdf Planul Național de Relansare și Reziliență, Martie 2021.pdf
Viziune si demersuri.pdf PNRR_final_v2.pdf
Programe.pdf PNRR_Anexe.zip
Programul Operational Tranzitie Justă – POTJ – versiune 1 octombrie 2020.docx Regulamente FJ, FSE+, FEDR, FC.pdf
Programul Operational Dezvoltare Durabilă – versiune 1 octombrie 2020.docx OJ_L_2021_231_FULL_RO_TXT.pdf
Programul Operațional Transport 2021-2027 – versiune 1 octombrie 2020.docx

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Finanțare nerambursabilă 2021 |
Apeluri deschise și ce să urmărești în
a doua parte a anului
Actualizat de fiecare dată când apar
oportunități noi. Salvează și întoarce-te
frecvent dacă ești în căutare de fonduri
nerambursabile pentru afacerea ta. De la apeluri pentru agricultură și mediu, la cele pentru
digitalizare, inovație sau antreprenoriat social, pregătește-ți aplicația pentru programele anunțate
până acum.

ACTIVE LUNA ASTA

Innovation Norway - Programul SMEs Growth: Schema de granturi, apel II

1. SMEs Growth in Romania - Individual Projects Scheme (Schemă proiecte individuale)


Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și TIC

Finanțare oferită:
▪ Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este de 7 355 329 Euro.
Suma se împarte între ariile de interes ale Programului, în următoarele sume orientative: Inovare
verde în industrie: 3 145 029 Euro, TIC: 1 685 300 Euro, Creștere Albastră: 2 525 000 Euro.
▪ Suma minimă acordată prin grant va fi de 200.000 Euro/per proiect, iar suma maximă va fi de
2.000.000 Euro.

Termen-limită pentru aplicare:


▪ Propunerile de Proiecte trebuie depuse la Innovation Norway prin portalul electronic pentru
proiecte, nu mai târziu de miercuri, 15 septembrie 2021, ora 13:00, ora României.

Criterii de eligibilitate:
Grupul țintă al Programului sunt întreprinderile românești din sectorul privat (întreprinderi mijlocii
și mari), dar în mod special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Parteneriatele nu sunt
obligatorii, dar proiectele în parteneriat sunt încurajate și li se vor atribui puncte suplimentare în
timpul evaluării.

▪ Solicitanți eligibili: Întreprinderi care nu au mai mult de 25% proprietate publică, înființate ca
persoane juridice în România. Întreprinderile trebuie să fie inființate cu cel puțin 3 ani la data
termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru ariile „Inovare verde în industrie” și
„Creștere Albastră”, și de cel puțin 1 an fiscal la data termenului limită de depunere a propunerilor
de proiect pentru domeniul TIC.

▪ Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată
ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România.

▪ Există câteva excepții și criterii suplimentare (de eligibilitate) pentru solicitanți și parteneri,
disponibile pe larg în schema de aplicare disponibila pe site-ul oficial al inițiatorilor programului:
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/4_ro_eea-grants_second_call_ips_romanian.pdf
Cum aplici:
▪ Se vor accepta doar Propunerile electronice depuse în
limba engleză prin Portalul de Propuneri de Proiecte al
Innovation Norway. Formularul de Propunere de Proiect
trebuie să fie însoțit de anexele obligatorii care sunt
enumerate în Anexa II a prezentului Apel.
▪ Propunerile electronice și formularele pentru anexele
obligatorii sunt disponibile pe site-ul Innovation Norway:
https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-
grants/.
▪ Ghidul complet de aplicare în limba română disponibil aici:
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/4_ro_eea-grants_second_call_ips_romanian.pdf

2. SMEs Growth in Romania – Small Grants Scheme (Schemă granturi mici)

Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și TIC


Finanțare oferită:
▪ Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este de 5 508 241 Euro.
Suma se împarte între ariile de interes ale Programului, în următoarele sume orientative: Inovare
verde în industrie: 2 500 000 Euro, TIC: 1 788 300 Euro, Creștere Albastră: 1 219 941 Euro.
▪ Suma minimă acordată prin grant va fi de 50.000 Euro/per proiect, iar suma maximă va fi de
200.000 Euro.
Termen-limită pentru aplicare:
▪ Propunerile de Proiecte trebuie depuse la Innovation Norway prin portalul electronic pentru
proiecte, nu mai târziu de miercuri, 22 septembrie 2021, ora 13:00, ora României.
Criterii de eligibilitate:
▪ Grupul țintă al Programului sunt întreprinderile românești din sectorul privat (întreprinderi
mijlocii și mari), dar în mod special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Parteneriatele nu sunt
obligatorii, dar proiectele în parteneriat sunt încurajate și li se vor atribui puncte suplimentare în
timpul evaluării.
▪ Solicitanți eligibili: Întreprinderi care nu au mai mult de 25% proprietate publică, înființate ca
persoane juridice în România. Pentru aria Inovare verde în industrie, sunt eligibile organizațiile non-
profit înființate ca persoane juridice în România.
▪ Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată
ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România.
▪ Un Solicitant poate depune doar o singură Propunere de Proiect în cadrul acestui Apel.
▪ Există câteva excepții și criterii suplimentare (de eligibilitate) pentru solicitanți și parteneri,
disponibile pe larg în schema de aplicare disponibila pe site-ul oficial al inițiatorilor programului:
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/5_ro_eea-grants_second_call_sgs_romanian.pdf
Cum aplici:
▪ Se vor accepta doar Propunerile electronice depuse în limba engleză prin Portalul de Propuneri
de Proiecte al Innovation Norway. Formularul de Propunere de Proiect trebuie să fie însoțit de
anexele obligatorii care sunt enumerate în Anexa II a prezentului Apel.
▪ Propunerile electronice și formularele pentru anexele obligatorii sunt disponibile pe site-ul
Innovation Norway: https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/.
▪ Ghidul complet de aplicare în limba română disponibil aici:
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/5_ro_eea-grants_second_call_sgs_romanian.pdf

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Europa Creativă 2021-2027

Apel 3 pentru proiecte de cooperare europeană


Ultimul apel din cadrul componentei Cultură va finanța
proiecte care implică o mare diversitate de organizații, dar și
companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice,
toate active în sectoarele culturale și creative.
Finanțare oferită:
▪ Apelul are un buget total de peste 60 milioane Euro.
▪ Solicitanții pot alege între trei categorii de proiecte: proiecte de mai mică amploare: valoarea
maximă a grantului – 200.000 Euro, proiecte de amploare medie: valoarea maximă a grantului – 1
milion Euro, proiecte de mai mare amploare: valoarea maximă a grantului – 2 milioane Euro.
Termen-limită pentru aplicare
▪ Aplicațiile se pot depunde până pe 7 septembrie 2021.
Criterii de eligibilitate:
▪ Pot aplica: teatre, muzee, asociații, fundații, centre de cercetare, biblioteci, universităţi, edituri,
galerii, institute și centre culturale, companii din sfera business-ului creativ, autorităţi publice din
sectoarele culturale și creative.
Cum aplici:
▪ Aplicațiile se pot depune pe portalul oficial al UE.

Active Citizens Fund în România

Apel #1 - Participare civică în zone insuficient deservite


Obiectivele generale ale programului constau în consolidarea societății civile și a cetățeniei active și
creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. România va urmări dezvoltarea pe termen lung a
sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea
participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului, consolidând în același timp
relațiile bilaterale cu organizații din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).
Finanțare oferită:
▪ Începând cu data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare a acestui Apel #1 (Corrigendum nr.1)
care crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.
▪ Tipurile de granturi oferite prin acest apel sunt: granturi mici și granturi cu răspuns rapid cu
valori între 5000 – 50.000 euro. Suma totală acordată pentru granturi mici este de 1.400.000 Euro,
iar pentru granturile cu răspuns rapid este de 100.000 Euro. O alocare specială de 500.000 Euro se
oferă pentru tematica protecției mediului și schimbărilor climatice.
Termen-limită pentru aplicare:
▪ Pentru granturile mici, procesul de aplicare este continuu cu trei sesiuni de evaluare si trei date
limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare. Pentru etapa a treia de
evaluare (etapa curentă), termenul de depunere este 9 septembrie 2021, 16:00 (ora României).
▪ Pentru granturile cu răspuns rapid, procesul de aplicare şi evaluare este tot continuu, pe
măsură ce se primesc aplicațiile, iar termenul pentru aplicare este 27 Aprilie 2023,16:00 (ora
României).
Criterii de eligibilitate:
▪ Sunt eligibile organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.
Programul vizează în principal inițiativele ONG-urilor în ceea ce înseamnă implicarea cetățenilor în

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
comunitate și care dezvoltă modalităţi prin care aceștia pot
contribui la cultura democratică la nivel local/național.
Cum aplici:
▪ Ghidul complet al solicitantului este disponibil aici:
https://activecitizensfund.ro/wp-
content/uploads/2019/12/Ghidul-Solicitantilor_Apel-1.pdf
▪ Procesul de aplicare se face exclusiv prin intermediul
platformei online www.finantaripublice.fdsc.ro unde va fi
validată până la termenul limită.
Fonduri pentru companiile specializate în producția de materiale de construcții, cele din domeniul
reciclării, procesatorii de carne sau clinicile medicale
Companiile cu producție în aceste domenii sunt eligibile pentru a primi până la 50% finanțare
nerambursabilă prin intermediul HG 807/2014. Schema reglementată de Hotărârea Guvernului nr.
807/2014 este singura sursă de finanțare cu componentă nerambursabilă pentru investiții
disponibilă în acest moment.
Finanțare oferită:
Prin această schemă, se acordă:
▪ 10% finanțare nerambursabilă pentru proiectele implementate în București;
▪ 35% - Ilfov și în Vestul țării (în județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș);
▪ 50% finanțare nerambursabilă în restul județelor din România.
▪ Cheltuieli eligibile: fie investiții noi, construirea de clădiri de la 0, extinderea clădirilor existente,
fie simpla achiziție de echipamente care să conducă la diversificarea produselor societății, creșterea
capacității sau schimbarea fluxului tehnologic.
▪ Cheltuieli neligibile: renovarea de clădiri sau achiziția de clădiri deja existente.
Termen-limită pentru aplicare:
▪ Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023.
▪ Investițiile se pot implementa până la sfârșitul anului 2028.
Criterii de eligibilitate:
▪ Pot aplica: startup-urile deținute de acționari care nu mai sunt implicați în alte companii ce
activează în același domeniu, IMM-uri sau companii mari, cu număr mare de angajați. Singura
condiție este ca aplicanții să fi înregistrat profit în cel puțin unul din ultimii 3 ani de activitate.
▪ La depunerea proiectului este nevoie de un deviz general și de devize pe obiect conform HG
907/2016, mai exact, prezentarea unei analize de piață privind cererea pe următorii 7-10 ani pe
segmentul de piață pe care activează compania.
Cum aplici:
▪ Ghidul complet al solicitantului poate fi descărcat aici:
https://www.mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/buget/sitebuget/ajutordestat/GhidulSolicitantuluiHG807
Revizia4_08092020.pdf
Linii de finanțare anunțate pentru 2021, care vor fi deschise în
perioada următoare

Cum setezi relația cu investitorii?


FINANȚARE
Termen-limită pentru aplicare:
▪ Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul 2 de
propuneri de proiecte din 2021 se va face între 23 iunie 2021, ora
09:00 și 25 iunie 2021, ora 16:00.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Criterii de eligibilitate:
▪ Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale din
România (asociații, fundații sau federații).
Cum aplici:
▪ Pe site-ul programului găsești toți pașii despre cum poți crea
contul și aplica la acest program: https://instaredebine.ro/wp-
content/uploads/2021/03/Ghid-de-utilizare-a-sistemului-
online.pdf
▪ Ghidul complet al solicitantului poate fi accesat aici:
https://instaredebine.ro/wp-content/uploads/2021/06/Ghidul-
solicitantului-apel-2.pdf
▪ Restul documentelor aferente apelului 2 de atașat o dată cu aplicația sunt disponibile pentru
descărcare aici: http://instaredebine.ro/ce-finantam/.

SPRIJIN PENTRU AFACERILE AGRICOLE ALE TINERILOR FERMIERI DIN DIASPORA

Proiectul este parte din Submăsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 –2020, gestionat de Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale (AFIR).
Finanțare oferită:
▪ Fondurile totale alocate sunt în valoare de 20 milioane de euro. Dacă te afli printre tinerii
cetățeni români din afara granițelor țării și vrei să te instalezi ca șef sau manager al unei exploatațiii
agricole, poți obține finanțare europeană prin acest program în valoare de 40.000 de euro sau de
50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole.
▪ Finanțarea se oferă sub formă de sumă forfetară în două tranșe: 75% la semnarea Contractului
de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a Planului de
Afaceri, fără a depăși trei ani (respectiv, cinci ani pentru exploatațiile pomicole) de la semnarea
Contractului de finanțare.
Termen-limită pentru aplicare:
▪ Termenul pentru depunerea cererilor a fost prelungit până pe 5 iulie 2021, ora 16:00. Termenul
inițial era 4 mai 2021.
▪ Cu cât depui aplicația mai rapid, cu atât mai bine - există o serie de praguri intermediare de
calitate de care trebuie să ții cont.
▪ Pragul de calitate pornește de la 70 de puncte (înscrieri între 04.01.2021 și 04.02.2021) și scade
lunar cu 15 puncte. Pragul de calitate pentru perioada mai-iulie este de 25 de puncte.
▪ Până în prezent au fost depuse 172 de proiecte a căror valoare însumează 6,9 milioane euro.
Până la atingerea plafonului de depunere a proiectelor, mai sunt disponibile fonduri în valoare de
23 milioane euro.
Criterii de eligibilitate
▪ ai absolvit în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în
domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar,
preuniversitar, în țări membre ale Uniunii Europene (UE) sau țări terțe din UE
▪ ai între 18 și 41 de ani
▪ ai avut un loc de muncă în țări membre UE sau tări terțe UE în domeniul agricol, agroalimentar,
veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni dinaintea depunerii
cererii de finanțare.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Cum aplici:
▪ Ghidul complet al solicitantului poate fi descărcat pe site-ul AFIR
▪ În primă fază trebuie să îți creezi un cont de utilizator pe site-
ul AFIR, apoi va trebui să adaugi mai multe documente, între care
și un plan de afaceri realizat după indicațiile din ghid.

Schema de ajutoare HoReCa 2021

Schemă de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr.


224/2020 privind acordarea de sprijin financiar din fonduri
publice naționale și/sau din fonduri externe pentru
întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și
organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în
contextul pandemiei de COVID-19.
Finanțare oferită:
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului oferă finanțare de până la 20% din scăderea
cifrei de afaceri din 2020, comparativ cu 2019, de maxim 800.000 Euro.
▪ Bugetul total alocat acestei scheme pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a
Bugetului de Stat este de 2,5 miliarde de lei.
▪ Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, iar plata sumelor corespunzătoare urmând a
fi realizată până cel târziu pe 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare. Prin implementarea
măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari.
▪ Se vor acorda ajutoare de stat HoReCa plafonate la 800.000 Euro fiecare, dar ajutoarele
însumate primite de o firmă și prin alte scheme nu trebuie să depășească 1,8 milioane Euro (noul
prag setat de Comisia Europeană în cadrul temporar).
Termen-limită pentru aplicare:
▪ Ministerul Economiei a deschis pe 29 iunie 2021 de la ora 10.00 sesiunea online de înscrieri la
Schema HoReCa, iar termenul limită pentru înscrieri inițial a fost de 20 iulie 2021, ora 20.00.
Înscrierile au fost prelungite până pe 26 iuilie 2021.
▪ În schema aceasta nu contează ordinea aplicării, ci încadrarea în data limită stabilită pentru
schemă. Astfel, toți aplicanții eligibili vor primi finanţare, indiferent când aplică, întreaga sumă
alocată schemei împărțindu-se proporțional tuturor beneficiarilor admiși.
Criterii de eligibilitate:
▪ Sunt eligibile microîntreprinderile şi întreprinderile mici din industria ospitalităţii (hoteluri,
restaurante, pensiuni, agenţii de turism) şi mai nou, și organizatori de evenimente, afectate de criza
COVID-19 și care erau în dificultate la 31 decembrie 2019. Condiţia pentru acestea este să nu fie în
insolvenţă până la data depunerii cererii de finanţare.
▪ Pentru această schemă sunt eligibile 13 coduri CAEN, iar lista completă o găsești aici (art. 3 alin
(2).
Cum aplici:
▪ Online - creezi un cont aici, cu un user și o parolă, după care completezi formularul de înscriere.
Pe lângă formular, trebuie încărcate o serie de documente printre care și raportul de expertiză
contabilă/audit și a anexei la acesta, ambele semnate electronic, fie de expertul contabil, fie de
societatea de expertiză contabilă, auditorul financiar sau firma de audit.
▪ Aici găsești un tutorial care explică în câțiva pași simpli care este procesul de aplicare.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Europa Creativă 2021-2027: Primele 3 apeluri în cadrul componentei
Cultură

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) a


publicat primele trei apeluri în cadrul componentei Cultură a
programului Europa Creativă 2021-2027.

1. Apel pentru rețele europene de organizații din sectoarele


culturale și creative
Primul apel lansat în cadrul acestei componente care finanțează
proiecte de consolidare a capacităților implementate de rețele multinaționale reprezentative ale
organizațiilor culturale europene.
Finanțare oferită:
▪ Apelul are disponibil un buget de 27 de milioane Euro pentru perioada 2021-2023. Valoarea
maximă a grantului este de 825.000 euro/proiect.
Termen-limită pentru aplicare:
▪ Aplicațiile se pot depunde până pe 26 august 2021 (ora 18:00 a României).
Criterii de eligibilitate:
▪ Activitățile pot include dezvoltarea, crearea, producția, diseminarea și conservarea bunurilor și
serviciilor, care întruchipează expresii culturale, artistice sau de altă natură creativă, precum și
educație sau gestionare, legate de aceste activități.
▪ Sectoarele care pot aplica includ: arhitectură, arhive, biblioteci și muzee, meșteșuguri artistice,
audiovizuale (inclusiv film, televiziune, jocuri video și multimedia), patrimoniu cultural tangibil și
intangibil, design (inclusiv design de modă), festivaluri, muzică, literatură, spectacol de artă (inclusiv
teatru și dans), cărți și edituri, radio sau arte vizuale.
Cum aplici:
▪ Aplicațiile se pot depunde pe portalul oficial al UE.

2. Apelul destinat entităților culturale paneuropene


Al doilea apel se adresează organizațiilor culturale al căror scop este de a oferi oportunități de
formare, profesionalizare și performanță tinerilor artiști.
Finanțare oferită:
▪ Apelul dispune de un buget total de 5.4 milioane de euro pentru perioada 2021-2023, cu un
potențial de majorare de maximum 20%. Valoarea maximă a grantului este 1.800.000 de
euro/proiect.
Termen-limită pentru aplicare:
▪ Aplicațiile se pot depunde până pe 26 august 2021
(ora 18:00, ora României).
Criterii de eligibilitate:
▪ Pot aplica domenii care vizează: crearea și
circulația transnațională, inovarea, incluziunea socială,
sustenabilitatea, priorități specifice sectoarelor de
cărți, muzică, arhitectură sau patrimoniu cultural.
Cum aplici:
▪ Aplicațiile se pot depunde pe portalul oficial al UE.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Programul de digitalizare a IMM-urilor

Programul Național de digitalizare a IMM-urilor cuprinde


două tipuri de finanțare:
▪ fondurile pentru IMM-urile non-IT (digitalizarea
IMM-urilor din alte sectoare de activitate decât TIC) care
vor să se digitalizeze - pentru care aplicațiile vor fi
demarate în 2021
▪ fondurile pentru IMM-urile IT care au nevoie de bani
să dezvolte tehnologii inovatoare și care au putut aplica
pentru fonduri până la finalul anului 2020. Pentru
acestea, perioada de depunere a proiectelor s-a încheiat
în data de 2 noiembrie 2020, ora 18:00.
Cu ajutorul fondurilor, IMM-urile non-IT (care nu au niciun cod CAEN din acestă arie) vor putea să-și
achiziționeze calculatoare, software, să-și facă site-uri, să contracteze servicii de consultanță IT,
instruire informatică, să implementeze soluții de semnătură electronică, etc.
Valoarea finanțărilor nerambursabile: între 30.000 - 100.000 de euro.
Poți accesa informații despre forma proiectului aici, așa cum a fost anunțată la începutul lunii
februarie 2021.

Star-Tech Innovation (Noul program Startup Nation)

Pentru a treia ediție a programului StartupNation, redenumit în forma sa curentă Star-Tech


Innovation, Ghidul Solicitantului și calendarul sunt în lucru.

Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi cu o valoare estimată la
42.000 euro, care vor reprezenta între 80 și 90% din valoarea totală a proiectului.

Din datele oficiale publicate pe site-ul programului, vor fi eligible afacerile:


▪ create dupa ianuarie 2017
▪ din domenii de activitate ca: producția (industii de prelucrare), creativitatea, comerțul, și cele
care oferă servicii, programare IT, industrii inovative
▪ fără datorii la bugetul local, de stat
▪ care funcționează sub forma de SRL-D / SRL

DE ȘTIUT ÎNAINTE SĂ APLICI

Lucruri importante de învățat, notat, documentat.

Despre fondurile nerambursabile

▪ Fiecare proiect care oferă fonduri nerambursabile funcționează diferit - de


exemplu, în unele cazuri, este nevoie să co-finanțezi un anumit procent din
proiect (așadar grantul nu acoperă întotdeauna în întregime nevoile afacerii
tale).

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
▪ Există particularități pe care trebuie să le iei în considerare:
de exemplu, calendarul virării banilor în conturile afacerilor
finanțate (tranșe sau suma integrală), criteriile care sunt luate în
considerare în momentul evaluării fiecărei aplicații (pe care
trebuie să le reperezi și înțelegi integral), documentația și
justificările de care e nevoie (atât la începutul procesului, cât și
după acordarea fondurilor).
Despre nevoile financiare ale afacerii tale
Înainte de a aplica la un program sau a lua o decizie privind
forma de finanțare de care ai nevoie în prezent, ajută să te
documentezi cu privire la opțiunile pe care le ai. Altfel spus, e nevoie să treci în revistă avantajele și
dezavantajele tipurilor de finanțare și să te gândești cum sunt ele legate de obiectivele pe care vrei
să le atingi pe termen scurt, mediu și lung.
Primul lucru de care ai nevoie în acest proces este claritatea, deci capacitatea de a decide cu mai
multă ușurință care este cel mai important pas pe care trebuie să îl faci la un moment dat. În acest
fel, vei putea evolua mai rapid. Un bun punct în care să începi acest proces de analiză este acest
material despre instrumentele de accelerare pe care le poți folosi: de la sursele de învățare, la
programe și tipuri de finanțare.

TRECUTE, DAR DE URMĂRIT PENTRU EDIȚII VIITOARE

Finanțări care au putut fi accesate în prima parte a anului. Închise acum, dar de reținut și urmărit,
poate, în anii viitori.

Programul Electric-Up
Electric-Up a fost un program dedicat IMM-urilor din domenii diverse și operatorilor HoReCa care
vor putea accesa fonduri nerambursabile de maximum 100.000 de euro fiecare, toate pentru a
putea să-și instaleze panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice.
Termenul-limită de depunere a aplicațiilor: 3 februarie 2021.

Măsura 3 – granturi de investiții


Pentru sprijinirea afacerilor afectate de pandemie, o schemă de stat a fost aprobată în luna august
de Comisia Europeană. Sprijinul a fost acordat sub forma microgranturilor, a granturilor pentru
capitalul de lucru sau a granturilor pentru investiții.
Termenul-limită de depunere a aplicațiilor: 29 ianuarie 2021.

APEL DE PROPUNERI PENTRU RESTAURAREA


ZONELOR UMEDE ȘI TURBĂRIILOR
Prin acest apel de propuneri se urmărește
îmbunătățirea stării ecologice în habitatele
selectate și refacerea zonelor umede și a
turbăriilor.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Finanțare oferită:
Suma totală alocată din bugetul Programului RO-Mediu este
de 3.550.000 Euro. Aplicanții pot obține între 700.000 Euro și
900.000 Euro, care reprezintă între 90 și 100% din valoarea
totală a proiectului. Proiectul poate fi implementat în
parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau
Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).
Termen-limită pentru aplicare:
▪ 31 martie 2021, ora 17.00
Criterii de eligibilitate:
▪ pot aplica mai multe tipuri de organizații: ONG-uri,
instituții publice, instituții de cercetare, instituții de învățământ sau societăți comerciale
▪ societățile comerciale trebuie să se încadreze în categoria IMM (microîntreprindere,
întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea
2003/361/CE)
▪ societățile comerciale trebuie să fi fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de
lansare a apelului de propuneri) iar activitatea acestora trebuie să includă și protecţia mediului
şi/sau protecţia naturii
▪ aplicanții nu trebuie să fie în insolvență sau să aibă întârzieri de plată a impozitelor sau taxelor
▪ tipul de activități eligibile în cadrul proiectului: lucrări destinate restaurării celor 45 de zone
umede/turbării vizate de proiect; monitorizarea zonelor post-reabilitare; elaborarea documentelor
pregătitoare (studii de fezabilitate, eliberarea de avize şi acorduri de mediu, proiecte etc); activitățile
de creştere a gradului de conştientizare a importanței protejării și conservării acestor zone.
Cum aplici:
▪ Ghidul Solicitantului, în forma sa completă, poate fi consultat aici

INNOVATORS FOR CHILDREN 2021

Innovators for Children este un accelerator care își propune să valideze soluții scalabile și de impact
care oferă copiilor și adolescenților acces la un sistem medical mai bun și la condiții de viață
îmbunătățite.
Ajuns la a treia ediție, Innovators for Children 2021 este un program dezvoltat de Impact Hub
Bucharest în parteneriat cu Fundația Botnar, Impact Hub Basel și Fundația Vodafone România.

Finanțare oferită
▪ Startupurile care vor intra după selecție în etapa de dezvoltare a soluțiilor vor avea acces la
opțiuni de susținere financiară de minimum 50.000 de euro, dintre care Fundația Vodafone
România va oferi organizațiilor non-guvernamentale micro-granturi în valoare totală de 30.000 de
euro.

Termen-limită pentru aplicare:


▪ 7 mai 2021

Criterii de eligibilitate
▪ Startup-uri și ONG-uri din toată țara care au o idee de business, sunt în stadiul de prototip sau
sunt de maximum 1 an ca soluție disponibilă comercial pe piață (la data finalizării perioadei de
înscriere)

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
▪ Participanții propun soluții tehnologice pentru diverse arii de
dezvoltare cu care se confruntă copiii, în special soluții scalabile
Cum aplici
▪ Completează formularul de pe site-ul proiectului, disponibil aici.

SOCIAL ENTREPRENEURS NATION - PENTRU AFACERI SOCIALE DIN


REGIUNILE NORD-VEST ȘI VEST

Social Entrepreneurs Nation este implementat de Consiliul Național al


Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și va include cursuri de formare pentru viitorii
antreprenori sociali, sprijin în dezvoltarea modelului propriu de business prin sesiuni de mentorat și
consiliere și oferirea unei finanțări cuprinse între 55.000 euro și 100.000 euro pentru
implementarea ideii de business.

Finanțare oferită:

Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare situată între 55.000 Euro și
100.000 Euro (echivalent în lei), în funcție de numărul de locuri de muncă asumate, după cum
urmează:
▪ Ajutor de minimis de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
▪ Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și maximum 70.000 euro – minimum 3 locuri de
muncă create;
▪ Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și maximum 85.000 euro – minimum 4 locuri de
muncă create;
▪ Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de
muncă create.

Termen-limită pentru aplicare:


▪ 16 mai 2021, ora 19.00

Criterii de eligibilitate:
▪ pot aplica persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială în una din regiunile
de implementare vizate de proiect (Nord-Vest sau Vest)
▪ aplicanții au domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din regiunile Nord-Vest (Bihor,
Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) și Vest (Arad,
Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș).
▪ au vârsta de minimum 18 ani
▪ dovedesc spirit antreprenorial și înclinație către scopul social al
afacerii propuse (condiție testată la înscrierea în cadrul proiectului)

Cum aplici:

▪ Ghidul Solicitantului poate fi consultant pe site-ul proiectului, la


această adresă. Regulamentul de concurs poate fi consultat aici.
▪ Aplicațiile pot fi transmise pe site-ul proiectului, după crearea unui
cont de utilizator.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
EWA - Empowering Women in Agrifood 2021

EWA - Empowering Women in Agrifood este un program pilotat în


2020 de către Impact Hub Bucharest și EIT Food. Succesul ediției
pilot a dus la desfășurarea unei noi ediții în 2021, cu 8 țări
europene implicate și finanțări de 10.000 de euro pentru idei sau
startupuri din domeniul agroalimentar, conduse de femei.
În cadrul ediției din 2020, 10 antreprenoare au fost selectate
pentru a primi mentorat personalizat și individual și două dintre
ele au primit finanțare de 10.000, respectiv 5.000 euro.
Finanțare oferită
▪ Participantele au posibilitatea de a câștiga până la 10.000 EUR, de a descoperi alte programe EIT
Food și acces la investitori, business angels și cooperative pentru a evolua.
Termen limită pentru aplicare:
▪ Aplicațiile pot fi depuse până pe 20 iunie 2021.
Criterii de eligibilitate:
Pot aplica femei din Romania care:
▪ au o idee sau o afacere în domeniul agroalimentar
▪ au o afacere lansată cu cel mult 2 ani anterior perioadei de înscrieri
▪ nu au obținut finanțări anterioare mai mari de 30.000 euro
Cum aplici:
▪ Înscrierile se pot face până pe 20 iunie prin completarea
formularului de pe site-ul Empowering Women în Agrifood.

Programul #ÎnStareDeBine
O inițiativă Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, programul
#ÎnStareDeBine granturi nerambursabile organizațiilor neguvernamentale (ONG-urilor) din România
în domenii precum: cultură, sport și viață sănătoasă pentru grupurile vulnerabile.
Finanțare oferită:
▪ Bugetul total pentru anul 2021 este de 4.870.000 lei. Pentru Apelul 2 se aloca 2.435.000 lei, la
care se adauga eventualele sume ramase necontractate din Apelul 1.
▪ Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect este de 50.000 lei, iar valoarea
maxima nu poate depasi 240.000 lei.
▪ Se vor alege minim 20 de beneficiari per proiect și se acordă minim 3, maxim 6 luni pentru fiecare
proiect.
Citește și PNRR-ul antreprenorilor: 11 finanțări pentru firmele românești,
din fondurile europene de reziliențăProgramul Național de Redresare și
Reziliență (PNRR) detaliază transmis de Guvern la Comisia Europeană prevede
2,2 miliarde de euro pentru finanțarea companiilor private, inclusiv cu fonduri
nerambursabile pentru digitalizare, dar IMM-urile mai au de așteptat pentru a
primi banii. StartupCafe.ro vă prezintă 11 surse de finanțare pentru firme, prin
PNRR.
România a semnat standardul EU Startup Nations: Fonduri de investiții în loc
de fonduri nerambursabileRomânia și alte 24 de state ale Uniunii Europene
au semnat Declarația privind EU Startup Nations Standard, privind
dezvoltarea firmelor nou-înființate.
www.startupcafe.ro/finantari.htm

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Fondul pentru Fapte Bune (ediția a șaptea)
Este un program de finanțare de tipul „cerere de propuneri” și a fost conceput pentru a sprijini
organizațiile neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte adresate categoriilor
defavorizate în domeniile sănătății, educației și serviciilor sociale.
În ediția aceasta vor fi susținute proiecte din domenii precum: protecţie socială, ocuparea forţei de
muncă, educaţiei, sănătate, mobilitate, prevenirea violenței domestice și abandonului familia sau
inițiative care promovează incluziunea socială şi încurajează participarea activă a beneficiarilor la
activități economice și sociale.
Finanțare oferită:
▪ Suma totală alocată pentru ediția 2021/2022 este de 1.560.000 de lei. În funcție de
complexitatea proiectului, finanțarea poate fi de maximum 290.000 de lei, Fundația Vodafone
România rezervându-și dreptul de a decide suma acordată fiecărui proiect selectat.
▪ De la lansarea programului „Fondul pentru Fapte Bune”, în 2013, și până în prezent, Fundația
Vodafone România a acordat finanțări în valoare totală de peste 7 milioane de lei pentru 40 de
proiecte derulate prin 33 de ONG-uri.
Termen-limită pentru aplicare:
▪ Termenul limită de trimitere a scrisorilor de intenție este
30 iulie 2021, iar cel pentru înscrierea proiectelor selectate
este 6 septembrie 2021.
Criterii de eligibilitate:
▪ Criteriile includ: relevanța proiectului (în ce măsură răspunde unor nevoi reale ale comunității),
impactul asociat (dacă poate genera o schimbare semnificativă la nivel regional sau național, pentru
un număr cât mai mare de beneficiari), precum și sustenabilitatea (dacă proiectul poate continua și
după încheierea finanțării primite).
Cum aplici:
▪ Pentru înscrierea de proiecte, aplicanții trebuie să trimită mai întâi o scrisoare de intenție pe
adresa de email fundatia.vodafone_ro@vodafone.com.
▪ Dacă sunt selectați, vor putea înscrie propunerea completă de proiect pe platforma aceasta.
▪ Tot pe această platformă sunt disponibile regulamentul, modelul de scrisoare de intenție,
informații legate de procesul de înscriere, precum și calendarul complet al rundei de finanțare.

2021 - 2027 - Fonduri Structurale2021-


2027: Statele Membre ale Uniunii
Europene vor avea la dispoziție 1,8
trilioane euro prin: Cadrul financiar 2021-
2027 = 1 074,3 miliarde euro Next
Generation EU = 750 miliarde euro Total =
1.824,3 miliarde euro CFM 2021-2027 Ca
urmare a acordului Parlamentului
European din 16...
Fonduri europene: 8 tipuri de finanțări
pentru firme, prin PNRR. Program de
digitalizare dubluFirmele din România vor
avea la dispoziție 8 tipuri de surse de
finanțare, în valoare totală de 2,2 miliarde
de euro, din noile fonduri europene care
vor fi alocate prin viitorul Plan Național de Reziliență și Recuperare (PNRR), a informat joi Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene (MIPE). Aici va intra și Programul de Digitalizare a IMM, promis de aproape un an de către autorități.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Fonduri europene: 8 tipuri de
finanțări pentru firme, prin PNRR.
Program de digitalizare dublu
Firmele din România vor avea la dispoziție 8
tipuri de surse de finanțare, în valoare totală
de 2,2 miliarde de euro, din noile fonduri
europene care vor fi alocate prin viitorul Plan
Național de Reziliență și Recuperare (PNRR),
a informat joi Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene (MIPE). Aici va intra și
Programul de Digitalizare a IMM, promis de
aproape un an de către autorități.

Ursula von der Leyen, MIPE a emis o listă de „exemple de investiții pe componentele mature” care ar
urma să fie finanțate prin PNRR.
Pentru firme, sunt alocați 2,2 miliarde de euro. Banii vor fi accesați mai ales sub formă de credite bancare
cu garanții de stat și de investiții acordate de fonduri de capital de risc în schimbul unor părți sociale din
firmele beneficiare. Dar vor fi și fonduri nerambursabile.

Iată cum vor fi alocați cei 2,2 miliarde de euro pentru mediul privat:

Instrumentele financiare cu intermediari instituții financiare (BEI,FEI și foarte probabil și BERD):


1) Garanții de portofoliu pentru solvabilitate, acțiune climatică și eficiență energetică - circa 550
milioane euro pentru IMM-uri și mid-caps
2) Instrument de capital de risc pentru IMM-uri - circa 500 milioane euro pentru IMM-uri și mid-
caps
3) Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes - circa 300
milioane euro pentru întreprinderi mari.

Pe lângă cele intermediate de BEI,FEI și BERD, vor mai exista diverse scheme de granturi în cadrul
diferitelor componente:
4) Digitalizarea IMM-urilor - fonduri nerambursabile, schemă administrată de MIPE - circa 200
milioane euro
5) O măsură de sprijin pentru listarea la bursă a companiilor românești: circa 35 milioane euro.
Implementată de MIPE, cu sprijinul Bursei de Valori București.
6) Diverse scheme de sprijin pentru stimularea competitivității, cu accent pe inovare și crearea de
tehnologie digitală: circa 200 milioane euro. Implementată de Ministerul Cercetării, Inovării și
Digitalizării
7) Diverse scheme de sprijin pentru promovarea de energii regenerabile: circa 200 milioane euro
(suma este în negociere la acest moment). Implementată de Ministerul Energiei
8) Diverse scheme de sprijin pentru investiții semnificative, în special în zona de inovare și noi
tehnologii aplicate în zona de producție: circa 200 milioane euro. Implementată de Ministerul Finanțelor

Programul de digitalizare a IMM - fonduri pentru firme, să-și cumpere calculatoare


Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii din România vor putea obține, până la urmă, fonduri
europene pentru digitalizare, dar mai au totuși de așteptat.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Așa cum se vede în lista emisă de MIPE, se vor aloca circa 200 de
milioane de euro prin viitorul PNNR pentru digitalizarea IMM-
urilor. Acestea vor fi fonduri nerambursabile, alocate printr-o schemă
administrată de MIPE.
Pe StartupCafe.ro am atenționat asupra faptului că Ministerul
Investițiilor și Proiectelor Europene nu a operaționalizat nici după
aproape un an Programul de Digitalizare a IMM, de 100 de milioane
de euro, prin care fosta guvernare Orban a promis firmelor mici și
mijlocii, înainte de alegeri, că le va acorda fonduri nerambursabile de
câte 30.000-100.000 de euro, să-și cumpere echipamente IT și softuri.
Acea măsură de digitalizare era prevăzută să se finanțeze din fondurile europene curente, prin Programul
Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, un program existent.
Dar acum noua guvernare Cîțu vrea să schimbe sursa de finanțare de pe POC 2014-2020 pe PNRR, care
abia urmează să fie transmis de România la Comisia Europeană, la finalul lunii mai 2021, pentru
aprobare. Comisia Europeană va avea la dispoziție 2 luni pentru a lua o decizie asupra propunerii
României de PNRR, iar apoi mai este un termen de încă o lună pentru statele membre, până la
definitivarea planurilor naționale prin care se absorb fondurile de redresare și reziliență. Prin urmare, abia
de prin octombrie 2021 vor începe să intre primii bani PNRR în economia românească, iar firmele care
așteptau banii de calculatoare și softuri mai au de așteptat.

Fondurile europene PNRR: ce va face România cu banii UE


În total, Uniunea Europeană a alocat fonduri de 750 de miliarde de euro prin NextGenerationEU - un
instrument temporar de redresare din criza COVID-19.
Aici este inclusă celebra Facilitate de recuperare și reziliență (RRF), de circa 670 miliarde de euro.
Acești bani cuprind fonduri nerambursabile și credite cu dobânzi avantajoase și vor fi distribuiți statelor
membre în următorii 4 ani prin planurile naționale de redresare și reziliență (PNRR).

Prin Planul nostru de redresare și reziliență (PNRR), România ar trebui să ia 29 de miliarde de


euro, din care puțin mai mult de jumătate reprezintă creditele, iar restul, fondurile nerambusrabile.
În acești 29 de miliarde de euro intră cei 2,2 miliarde de euro destinați firmelor. În urma întâlnirilor de la
Bruxelles, MIPE spune că „România a ajuns la un acord cu oficialii Comisiei Europene privind reformele
și investițiile majore care vor fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență”.

Reforme majore care vor fi incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, conform MIPE:
• Reforma pensiilor - o reformă majoră care va asigura un nivel adecvat pentru cei cu venituri
mici și de asemenea sustenabilitatea sistemului de pensii pe termen mediu și lung.
• Reforme în politica fiscală - adoptarea de măsuri pentru a crește veniturile la buget din
impozite, optimizarea cheltuielilor și pentru a asigura aplicarea cadrului fiscal.
• Companiile cu capital de stat - revizuirea cadrului legislativ pentru aceste companii pentru a
îmbunătăți guvernanța corporativă și pentru a asigura respectarea strictă a acestor reguli,
monitorizare centralizată eficientă și control cu accent pe performanță.
• Salarizarea în administrația publică - revizuirea sistemului pentru a evita eventuale creșteri
bruște ale cheltuielilor cu salariile.
• Banca Națională de Dezvoltare - crearea și operaționalizarea acestei bănci.
• Administrație publică - un nou sistem pentru a accede în funcțiile publice și un sistem
îmbunătățit de promovare, inclusiv pentru funcții de management.
• Justiție - modificarea legilor justiției și consolidarea cadrului anti-corupție.

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
• Transportfără emisii de carbon - introducerea principiilor taxării verzi, un
nou sistem de taxare pentru drumuri, promovarea transportului cu emisii
zero.
• Energie Regenerabilă - promovarea eliminării treptate a cărbunelui din
mixul energetic și creșterea contribuției din energii regenerabile, sprijin
pentru producția de hidrogen și baterii și o reformă a pieței de energie
electrică.
Alte reforme sectoriale:
• Venitul minim de incluziune (VMI), Prevenție și îngrijire medicală
primară, Creșterea ratelor de reciclare, Dialog social sporit, Îmbunătățirea
Guvernanței Locale, Cadru îmbunătățit al achizițiilor publice.

Pe lângă cei 2,2 miliarde euro pentru mediul de afaceri, MIPE dă și alte „exemple de investiții pe
componentele mature”:
- Educație : 3,7 miliarde euro
Rezultate așteptate:
• 10.000 de laboratoare
• 2.000 de microbuze verzi achiziționate
• peste 80.000 de săli de clasă dotate cu mobilier
• 50 de unități de învățământ nou construite
- Sănătate - 2,5 miliarde euro
Rezultate așteptate:
• Construcția și/sau dotarea a 200 de centre comunitare
• 3000 de cabinete medici de familie
• 100 de cabinete de planificare familială
- Alte componente „în fază avansată de negociere”, conform MIPE:
• Împăduriri, combaterea tăierilor ilegale de păduri și biodiversitate: 1,4 miliarde euro
• Transport - 8,5 miliarde euro
• Fondul pentru Valul renovării – 2,2 miliarde euro

Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork

S-ar putea să vă placă și