Sunteți pe pagina 1din 68

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Scurta prezentare proiect de tineret Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active
Citizenship & Fundraising NetWork
• DESPRE Cetățenie activă
• CONTEXT - Educație pentru o cetățenie activă
• CONTEXT Cetățenie activă
• DETALII Scop proiect de tineret Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI
• Introducere Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
• STRUCTURA Website Custom Active citizenship

I . INTRODUCERE Centrul ACTIVE CITIZENSHIP


➢ I.I. Viziune Centrul ACTIVE CITIZENSHIP
➢ I.II. Misiune Centrul ACTIVE CITIZENSHIP
➢ I.III. Acțiuni strategice Centrul ACTIVE CITIZENSHIP
➢ I.IV. Obiective strategice Centrul ACTIVE CITIZENSHIP

II . Obiectivele generale ale Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

III . TIPURI DE SERVICII PENTRU TINERI în Centrul ACTIVE CITIZENSHIP


➢ III . I. Grupul ținta servicii Centrul ACTIVE CITIZENSHIP
➢ III . II. SERVICII DE INFORMARE PENTRU TINERI Centrul ACTIVE CITIZENSHIP
➢ III . III. SERVICII DE INFORMARE PENTRU TINERI : PRINCIPII Centrul ACTIVE CITIZENSHIP

IV . Activitatea în Centrul - ACTIVE CITIZENSHIP - Manual de Cetățenie Activa pentru TineRI


V . Activitatea în Centrul ACTIVE CITIZENSHIP Managementul de proiecte
V.I. Obiective, nivel de intervenție Centrul ACTIVE CITIZENSHIP
VII . Activitatea de documentare în Centrul ACTIVE CITIZENSHIP
VIII . REGULAMENT Centrul ACTIVE CITIZENSHIP

IX . CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA CENTRULUI ACTIVE CITIZENSHIP


➢ IX.I. Organele de conducere Centrul ACTIVE CITIZENSHIP.
➢ IX.II. Echipa Centrului ACTIVE CITIZENSHIP
➢ IX.III. Reprezentanți ai societății civile ONG-uri locale asociații si fundații implicați in cadrul Centrului
ACTIVE CITIZENSHIP

X . Promovarea media si online a Centrului ACTIVE CITIZENSHIP


XI. Activitate în Centrul ACTIVE CITIZENSHIP Strângere de fonduri
XII. Activitate în Centrul ACTIVE CITIZENSHIP Oportunitati de dezvoltare a tinerilor

XII ANEXE din cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP


➢ ANEXA 1.1. FISA POST Lucratori de tineret responsabili cu activitatile din cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP
➢ ANEXA 1.2. ACORD DE VOLUNTARIATdin cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP
➢ ANEXA 1.3. ÎNSCRIEREA VOLUNTARULUI din cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP
➢ ANEXA 1.4. PROTOCOL de parteneriat din cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Asociația “Semănătorul Tismana” lansează Proiectul de tineret Participare prin cetăţenie activă pentru
TineRI având următorul Scop - Creșterea capacitații de management a activităților educative pentru
cetățenie activă a 25 tineri participanți din ONG mici și ONG cu experiență din comunitățile țintă,
exprimata prin:
- dezvoltarea de instrumente - Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising” NetWork,
- formarea de competente / implementarea de activități educative
- măsuri de promovare a participării civice, inovare socială și cetățenie activa
- in Centrul ACTIVE CITIZENSHIP / dezvoltării locale
în vederea stimulării implicării civice a tinerilor

Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork este un Program eFormare cu 6 secțiuni
web de eLearning Local Development, eLearning Active Citizens, eLearning Business, eLearning Fundraising,
eLearning StartUp, eLearning Personal Development, născut din dorința de a aduce mai aproape oameni
creativi, cu idei antreprenoriale proprii, interesați de creșterea bunăstării.

Programul eFormare democrație „Dezvoltare locala” - cetățenie activă - bună guvernare „ Planuri de
afaceri” - transparență „ Strângere de fonduri” - „ Oportunități de dezvoltare a tinerilor” - „
Surse de finanțare proiecte de tineret” este util pentru ca:
- combină învățarea și serviciul în folosul comunității pentru a ajuta tinerii să-și dezvolte abilități de viață
- îi ajută pe tineri să devină agenți ai schimbării, capabili să-și transforme propria viață și comunitatea
în care trăiesc în mod pozitiv.
- tinerii învăța și sunt motivați să se dezvolte în domeniul antreprenoriatului cultural / social

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


STRUCTURA Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork

•Website Custom eLearning Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022


CONȚINUT TEMATIC - având următoarele componente web:
- 1 - democrație „Sesiune eFormare Dezvoltare locala” eLearning Local Development
- 2 - cetățenie activă „Sesiune eFormare pentru cetățenie activă” eLearning Active Citizens
- 3 - bună guvernare „Sesiune eFormare Planuri de afaceri”) eLearning Business
- 4 - transparență „Sesiune eFormare Strângere de fonduri” eLearning Fundraising
- 5 - „Sesiune eFormare Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning StartUp
- 6 - „Sesiune eFormare Surse de finanțare proiecte de tineret”eLearning Personal Development
• BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com
Promovare Social Media Active citizenship
• Pagina Facebook Active citizenship www.facebook.com/abcivic2022/
• GRUP Facebook Active citizenship www.facebook.com/groups/1085867588711360
• Pagina linkedin Active citizenship www.linkedin.com/showcase/abcivic2022

„Proiect de tineret cofinanțat de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse sub egida Anului
European al Tineretului”

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


DESPRE Cetățenie activă

- Ce înseamnă pe bune, să fii cetățean

- Ne-am dori cu toții să ajungem la nivelul de trai din Europa Occidentală și avem așteptări ridicate de la cei pe
care îi votăm o dată la patru ani. Pare însă că nu suntem la fel de convinși că fiecare dintre noi poate face ceva
ca să ajungem acolo. Primarii, parlamentarii, consilierii și toți cei care lucrează pentru buna funcționare a
orașului ascultă vocea cetățenilor, când cetățenii își fac vocea auzită. Credem că atunci când întâmpinăm o
problemă, trebuie să acționăm. Atunci devenim din locuitori, cetățeni. Atunci căpătăm o voce și puterea de-a
ne face respectate nevoile.

Cetățenia activă înseamnă să ai puterea, fără să fii politician. Cu optica potrivită, fiecare problemă de
care ne lovim în Iași poate deveni o oportunitate de a transforma orașul, pentru mai binele tuturor.

Știi că ești un bun cetățean când:


• ești atent la ce se întâmplă în oraș, semnalezi problemele întâlnite și perseverezi până când obții o soluție
mulțumitoare;
• urmărești proiectele care se derulează în comunitatea ta și comunici sugestiile tale către administrație;
• ești în contact periodic cu aleșii tăi locali: consilieri, deputați și senatori de circumscripție electorală și le
ceri rezultate concrete;
• te informezi cu privire la responsabilitățile pe care le ai față de autoritățile publice, te achiți de ele și ceri
rezultate, pentru efortul și investiția ta;

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


CONTEXT - Educație pentru o cetățenie activă – Formarea cetățenilor de mâine

Cetățenii au un rol activ în construirea unei societăți democratice, mai bune, iar formarea abilităților și
atitudinilor specifice unei cetățenii active este esențială. Pe lângă faptul că își cunosc drepturile și
responsabilitățile, cetățenii activi dau dovadă de solidaritate față de alții și sunt gata să contribuie la
bunul mers al societății. Dezvoltarea cetățeniei active și a competențelor civice se numără printre noile
priorități ale activităților europene de cooperare în domeniul educației și formării, care subliniază rolul
educației în promovarea echității și non-discriminării, precum și în răspândirea valorilor fundamentale,
competențelor interculturale și a cetățeniei active.

Ce facem la Asociația “Semănătorul Tismana” ?

Punem la punct proiecte de Educație Civică


Implementăm programe practice de Educație Civică pentru tineri și adulți, ca să știm cum să ne
exersăm drepturile și să rezolvăm împreună problemele. Tot mai mulți dintre noi află ce-i de făcut în
situații cheie și-i vor învăța și pe alții.
Gândim instrumente digitale pentru participare publică
Construim platforme online care ne aduc în dialog cu aleșii și ne permit să le monitorizăm activitatea.
Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork având următoarele componente web:
• Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022
• BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com
Promovare Social Media Active citizenship
• Pagina Facebook Active citizenship www.facebook.com/abcivic2022
• GRUP Facebook Active citizenship www.facebook.com/groups/abcivic2022
• Pagina linkedin Active citizenship www.linkedin.com/showcase/abcivic2022

Construim comunități de cetățeni activi


Vrem să aducem împreună oamenii care au expertiză în diferite domenii (de/pentru Tineret,
Antreprenoriat / StartUp, Voluntariat / EVS, Educațional /e-learning si Cultural etc.) și care
dispun de timpul și motivația necesare pentru a se implica în comunitate.

Organizăm dezbateri/întâlniri pe subiecte de interes comun


Aducem împreună cetățenii și oamenii cu putere de decizie, ca să ne asigurăm că nevoile și dorințele
cetățenilor sunt cunoscute, iar deciziile publice, bine fundamentate.
Oferim asistență comunitară
Ne folosim experiența acumulată în mai bine de 10 ani de implicare în proiecte civice (Asociația
“Semănătorul Tismana” si ONG-urile partenere DEZVOLTA proiecte civice in 5 domenii: de/pentru
Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional/e-learning si Cultural (cultural-
artistic, cultural-literar, cultural-editorial), pentru a sprijini grupuri de cetățeni care vor să rezolve
problemele din comunitatea lor.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


CONTEXT Cetățenie activă

Sunt numeroase locurile pe planetă unde democrația


este sub asediu, iar lumea se confruntă în ultima
perioadă cu o multitudine de crize interconectate de
ordin politic, economic, social și, în ultima vreme,
ecologice. Din ce în ce mai des, vedem cum soluții
extreme precum discriminarea, intoleranța sau
xenofobia devin tentații tot mai mari, iar liberalismul câștigă teren în detrimentul libertăților oamenilor.

Pe măsură pe tensiunile sociale escaladează și crizele se intensifică, fiecare dintre noi trebuie să facem
o alegere cu privire la viitorul în care vrem să trăim noi și copiii noștri, între a sta cinic deoparte și un
efort continuu pentru a proteja un mod democratic de viață. Gradul de încredere în autoritatea publică
ajunge la un nivel foarte scăzut pentru că, uneori, chiar structurile decizionale sunt cele care nu
respectă o serie de drepturi cetățenești, precum consultarea și implicarea cetățenilor și actorilor
sociali în elaborarea de politici publice. În perioada următoare, Asociația “Semănătorul Tismana” si ONG-
urile partenere își propune reconstruirea unui cerc al încrederii plecând de la primul pas: politici publice
realizate nu doar pentru cetățeni, ci și cu sprijinul cetățenilor, prin respectarea principiilor de
participare publică.

Cetățenia activă este liantul care unește comunitățile și societățile. O democrație puternică se dezvoltă
odată cu cetățenii săi și îi stimulează să se implice la toate nivelurile, plecând de la sat, cartier, localitate până
la nivel național. Cetățenia activă poate avea forme foarte diverse, de la implicare în mici campanii de cartier,
activități de voluntariat sau de consultare pe teme comunitare până la programe naționale de educație civică,
apărarea drepturilor universale ale omului, conștientizarea în ceea ce privește statul de drept sau proiecte de
includere socială, de exemplu. O comunitate este cu atât mai puternică și mai vie cu cât cetățenii ei sunt prezenți
în mod mai activ și mai solidar în viața sa. Un stat responsabil lucrează alături de societatea civilă pentru
cetățenii săi, asigurând un echilibru între agenda cetățeanului și activitatea guvernamentală.

Bazat pe liberalismul etic, Asociația “Semănătorul Tismana” si ONG-urile partenere propune o guvernare
participativă care respectă și susține societatea civilă, printr-o corectă delimitare a sectorului
neguvernamental de cel guvernamental și oferind cadrul legal și administrativ prin care activitatea civică să fie
stimulată.

și, de cele mai multe ori, au și motivația necesară pentru a le rezolva. O bună guvernanță îi susține, prin
intermediul autorităților, pentru a găsi soluții la aceste probleme în diverse moduri, primul pas fiind
simplificarea, debirocratizarea sau eliminarea unor reguli care nu sunt necesare, dar și oferirea de resurse
pentru ca soluțiile să fie rezolvate direct, acolo unde este posibil.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


O astfel de abordare nu presupune o reducere a rolului statului în sprijinirea comunităților, acesta păstrând în
continuare o funcție foarte importantă, în special pentru a asigura o viață de calitate tuturor categoriilor sociale,
în special celor mai puțin avantajate. Dimpotrivă, presupune o mai bună valorificare a aspirațiilor și
potențialului ca re există la nivelul cetățenilor, susținându-i pentru a participa activ în viața comunității lor.

Sectorul guvernamental și cel neguvernamental pot conlucra pentru a ajuta comunitățile și cetățenii să-și
dezvolte cunoștințele, abilitățile și atitudinile, pentru a avea încredere în sine și în cei din jur și pentru a putea
contribui în mod relevant la progresul societății. Acestea sunt esențiale pentru a crea împreună o societate mai
puternică, mai democratică și mai solidară, care permite indivizilor să participe activ și să își găsească o voce
articulată, indiferent de categoria socială din care fac parte sau de nivelul de educație. În același timp, permite
comunităților să intre natural într-un proces de maturizare și să-și asume din ce în ce mai bine responsabilitatea
pentru acele aspecte care sunt importante pentru ele. Nu în ultimul rând, reduce inechitatea socială prin
înzestrarea categoriilor sociale mai puțin avantajate cu competențe, precum și prin facilitarea accesului
acestora la resurse care să le dea posibilitatea de a le fi recunoscută valoarea contribuției în comunitate.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


DETALII Scop - Creșterea capacitații de management a activităților educative pentru cetățenie activă a
25 tineri participanți din ONG mici și ONG cu experiență din comunitățile țintă, exprimata prin:

CONFORM SCOP - dezvoltarea de instrumente - Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising”
NetWork, prin:

Construcția cadrului instrucțional de educație pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:


• Proces-verbal CONSTITUIRE GALDT
• Regulament Consiliului Consultativ al ONG Tg-Jiu CCONGT

Analiza de nevoi si oportunități pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:


• CHESTIONAR pentru tineri Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI
• CHESTIONAR Influențarea politicilor publice de tineret

Înființarea grupurilor de inițiativă prin: FORMULAR de ÎNSCRIERE în proiectele de tineret ale FJT GORJ

CONFORM SCOP - formarea de competente / implementarea de activități educative prin:

Instruirea grupurilor de inițiativă prin

Programul eFormare cu 6 secțiuni web de eFormare din cadrul Platform eLearning „Active Citizenship &
Fundraising" NetWork cu următoarele sesiuni capacitare online:
- 1 - democrație „Sesiune eFormare Dezvoltare locala” eLearning Local Development
- 2 - cetățenie activă „Sesiune eFormare pentru cetățenie activă” eLearning Active Citizens
- 3 - bună guvernare „Sesiune eFormare Planuri de afaceri”) eLearning Business
- 4 - transparență „Sesiune eFormare Strângere de fonduri” eLearning Fundraising
- 5 - „Sesiune eFormare Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning StartUp
- 6 - „Sesiune eFormare Surse de finanțare proiecte de tineret”eLearning Personal Development

CONFORM SCOP - măsuri de promovare a participării civice, inovare socială și cetățenie activa prin:

Campania de promovare a cetățeniei active Mass-Media & Internet/social media


Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork având următoarele componente web:
• Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2021
• BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com
Promovare Social Media Active citizenship
• Pagina Facebook Active citizenship www.facebook.com/abcivic2022/
• GRUP Facebook Active citizenship www.facebook.com/groups/1085867588711360
• Pagina linkedin Active citizenship www.linkedin.com/showcase/abcivic2022

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Campania de promovare a cetățeniei active - Campanie completata de distribuirea produselor
informative tematice imprimate:
NEW Manual eFormare Cetățenie Activa pentru TineRI
NEW Manual eFormare Strângere de fonduri pentru TineRI
NEW Manual eFormare Dezvoltare locala pentru TineRI
NEW Manual eFormare Planuri de afaceri pentru TineRI

GHID-urile PRACTICE informative pentru cetățenie activă cu următorul CUPRINS:


• -1.”Ghid/Suport eFormare Dezvoltare locala”
• -2.”Ghid/Suport eFormare Cetățenie activă”
• -3.”Ghid/Suport eFormare Planuri de afaceri”
• -4.”Ghid/Suport eFormare Strângere de fonduri”
• -5.”Ghid/Suport eFormare Oportunități de dezvoltare a tinerilor”
• -6.”Ghid/Suport eFormare Surse de finanțare proiecte de tineret”

CONFORM SCOP - in Centrul ACTIVE CITIZENSHIP / dezvoltării locale prin:

Înființarea Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

- NEW ANEXA 1 CARTA ALBA Centrul Active citizenship

Ateliere de Planificare Strategica Participativa cu următoarele acțiuni:


• Cafenea publica Influențarea politicilor publice de tineret
• RAPORT SOCIOLOGIC Influențarea politicilor publice de tineret
• NEW Manual Strategia educativă pentru cetățenie activă

în vederea stimulării implicării civice a tinerilor prin:

Pilotarea strategiilor educative pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:

• Derulare proiect ONG individual.


DEMERS – ACȚIUNE LA PRIMARIA Municipiului Târgu-Jiu- HCL
- ADRESA OFICIALA PRIMARIA Municipiului Târgu-Jiu
- PARTICIPARE SEDINTA DE CONSILIU LOCAL Municipiului Târgu-Jiu

• Derulare proiect inter- ONG in rețea.


DEMERS – ACȚIUNE LA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ – HCJ
- ADRESA OFICIALA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
- PARTICIPARE SEDINTA DE CONSILIU JUDEȚEAN GORJ

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork
STRUCTURA Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2021
CONȚINUT TEMATIC - având următoarele componente web:
• HOME Active Citizens
• Consiliu Consultativ
• Participarea tinerilor
• Formular înscriere Active Citizens

• Manual Cetățenie Activă


NEW Manual Strategia educativă pentru cetățenie activă 2030

• eLearning Active Citizens / GHID eLearning Active Citizens


• CHESTIONAR Active Citizens
• FORMULAR eLearning Active Citizens

• eLearning Local Development / GHID eLearning Local Development


NEW Manual eFormare Dezvoltare locala pentru TineRI
• PROGRAME DE FINANTARE
• SURSE FINANTARE
o FINANTARI AFIR
o Finanțări proiecte culturale / Finanțări Ministerul Culturii
o Oportunități IMM / IMM INVEST ROMANIA
o Oportunități ONG
o Oportunități APL
• Finanțare UE 2021 - 2027

• eLearning Fundraising / GHID eLearning Fundraising


NEW Manual eFormare Strângere de fonduri pentru TineRI

• eLearning Business - MODUL INTRO / Modul 1 / TEST M 1 ..... Modul 10 / TEST M 10 / MODUL FINAL

• eLearning StartUp / GHID eLearning StartUp


NEW Manual eFormare Planuri de afaceri pentru TineRI
• SURSE FINANTARE StartUp: SUN Net@StartUP; SIMULATOR SUN
• NOUTATI StartUp 2027
• RESURSE StartUp: Simulator AFACERI STARTUP; PASI Finanțare

• eLearning Personal Development / GHID Personal Development


• OPORTUNITĂȚI TINERI
• Corpul european de solidaritate
• INFO UTILE: Link-uri utile angajare ; Model CV EuroPass
• BUNE PRACTICI
o Povești de succes
o MENTORI de SUCCES
o Idei de afaceri StartUp
o Idei de afaceri Culturale

• PROMO MEDIA - PREZENTARE MEDIA


• PLIANTE Net@StartUP
• Ghiduri PRACTICE
o GHID PRACTIC 1 Formalități necesare înființării FIRME
o GHID PRACTIC 2 Surse finanțare
o GHID PRACTIC 3 MODEL PLAN afacere
o GHID PRACTIC 4 Cum se construiește o afacere
o GHID PRACTIC 5 Plan MARKETING
o GHID PRACTIC 6 AFACEREA de la A la Z
• Contact Active Citizens

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


CARTA ALBA
I. INTRODUCERE Centrul ACTIVE CITIZENSHIP

Centrul (ACTIVE CITIZENSHIP ) permite accesul membrilor comunității in lucrul de tineret si pentru tineret (elevi, cadre
didactice, părinți, reprezentanți APL, ONG, agenți economici), precum si reprezentanților unor organizații internaționale
de tineret la dezvoltarea unor programe vizând educația, formarea profesionala, accesul la un loc de munca, cultura,
sănătatea, protecția mediului înconjurător, accesul la tehnologii de informare, lupta împotriva discriminării de orice fel,
promovarea cooperării intre instituțiile de învățământ.

I.I. Viziune Centrul ACTIVE CITIZENSHIP

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP va fi devenit pana in 2030 un catalizator si model de buna practica pentru dezvoltarea de
acțiuni, activități , proiecte si programe locale de tineret si pentru tineret precum si dezvoltarea capitalului social
in Târgu Jiu prin promovarea relațiilor parteneriale intre factorii interesați din Târgu Jiu .

I.II. Misiune Centrul ACTIVE CITIZENSHIP

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP urmărește sa dezvolte servicii de informare si consiliere profesionala, instruirea in
metode si tehnici de căutare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocupării unui loc de
munca precum si dezvoltarea capacitații comunității in a genera activități extra-curriculare ca instrument pentru
stimularea cetățeniei active in rândul tinerilor din Târgu Jiu .

I.III. Acțiuni strategice Centrul ACTIVE CITIZENSHIP

i. cooperare intre actorii principali responsabili in lucrul cu tinerii pentru crearea unor masuri si acțiuni pilot de
activare a tinerilor;
ii. realizarea de acțiuni, activități , proiecte si programe locale de tineret si pentru tineret pentru prevenirea abandonului
școlar ;
iii. realizarea de acțiuni, activități , proiecte si programe locale de tineret si pentru tineret prin intermediul unor abordări
inovatoare pentru tinerii care se confrunta cu multiple bariere de incluziune pe piața muncii.

În regiunile și zonele locale, în cazul în care rata șomajului în rândul tinerilor sunt mai sus media UE și / sau cu mult
peste media națională, inovatoare abordări care se aplică pentru tinerii care se confruntă cu bariere multiple (cum ar
fi excluziunea socială, sărăcie sau discriminare) la intrarea pe piața forței de muncă, în special cei care locuiesc în mediul
rural, zonele defavorizate urbane, periferice și periferice

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


I.IV. Obiective strategice Centrul ACTIVE CITIZENSHIP:

- Centrul ACTIVE CITIZENSHIP își propune sa stabilească legături de cooperare între serviciile de orientare profesionala /
AJOFM - ocuparea forței de munca (ANGAJATOR) si instituțiile de învățământ pentru a asigura luarea deciziei de către
tineri in ceea ce privește demersurile lor pentru formare sau educație profesionala;
- Centrul ACTIVE CITIZENSHIP își propune sa întărească actorii din domeniul ocupării AJOFM, municipalitățile si serviciile
pentru tineret cu privire la acțiunile de dezvoltare de parteneriate;
- Centrul ACTIVE CITIZENSHIP își propune sa dezvolte parteneriate intre autorități publice si private pentru ocuparea
forței de munca pentru tineri;
- Centrul ACTIVE CITIZENSHIP își propune sa asigure participarea reprezentanților tinerilor sau /si a organizațiilor de
tineret la conceperea si punerea in practica a acțiunilor de tineret, astfel încât serviciile acordate acestora sa fie
cat mai bine adaptate nevoilor si sa facă din tineri multiplicatori in acțiunile de sensibilizare.
- Centrul ACTIVE CITIZENSHIP își propune sa asigure generarea de noi structuri asociative de tineret precum si
implicarea cat mai multor tineri in structurile de tineret deja existente;
- Centrul ACTIVE CITIZENSHIP își propune sa asigure formarea de competente a tinerilor din Târgu Jiu ;

II. Obiectivele generale ale Centrului ACTIVE CITIZENSHIP:

- Servicii de informare si consiliere profesionala pentru tineri din grupuri vulnerabile, instruirea in metode si tehnici de
căutare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocupării unui loc de munca;
- Asistarea tinerilor si elevilor in procesul de orientare școlara si profesionala prin furnizarea de informații specifice
si prin promovarea auto deciziei in orientare, ca rezultat al armonizării intre resursele interne si oportunitățile externe
- Servicii educaționale ECDL, SOFT educațional complementar învățământului
formal;
- Oportunități de tineret, oportunități de angajare, cursuri gratuite online;
- Asigurarea accesului liber la informație a tinerilor si a membrilor comunității locale;
- Formarea unor cetățeni adaptați la lumea actuala prin intermediul vieții școlare si extrașcolare.
- Îmbunătățirea procesului instructiv educativ;
- Punerea in valoare a aptitudinilor elevilor ramase nedescoperite in cadrul sistemului tradițional de învățare;
- Accesarea si dezvoltarea unor practici pedagogice originale, fondate pe noi moduri de prezentare a informației;
- Dezvoltarea unei atitudini pozitive fata de învățare in general

III. TIPURI DE SERVICII:

III . I. Grupul ținta al acestor servicii:


- grupuri organizate sau persoane cu vârsta cuprinsa intre 14 si 35 ani,
- categorii de persoane defavorizate, tineri din Târgu Jiu ,
- cadre didactice.
- tineri din grupuri vulnerabile:
A. pentru tânărul/copilul abuzat, neglijat și exploatat,
B. servicii comunitare pentru tânărul/copilul în dificultate,
C. pentru tânărul/copilul cu nevoi speciale

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


III . II. SERVICII DE INFORMARE PENTRU TINERI

Servicii de informare pentru tineri privind acțiunile DE INFORMARE desfășurate in Centrul - ACTIVE CITIZENSHIP:

Lucrător de tineret responsabil cu informarea tinerilor.


Personal din cadrul serviciului de Informare pentru tineri însărcinat:
- să primească, să ofere informații, consultanta și asistenta utilizatorilor;
- să anime informația;
- să gestioneze documentația.

Principiile deontologice ale informării pentru tineri.


Fondează calitatea serviciilor de Informare pentru tineri, în special:

Libertatea de acces la informație:


- Serviciile sunt oferite tuturor tinerilor fără discriminare.
- Informația este ușor accesibilă și gratuită.
Primirea tinerilor:
- Fiecare utilizator este tratat respectând individualitatea sa, viața sa privată, dreptul său la anonimat.
- Primirea este organizată astfel încât să consolideze autonomia tinerilor, capacitatea lor de analiză și de utilizare a
informației
O informație adaptată tinerilor: Informația răspunde nevoilor și cererilor tinerilor și se adaptează evoluțiilor acestora și
evoluțiilor societății.
O informație obiectivă și independentă: Se face tot posibilul pentru oferirea unei informații obiective, verificate, independente
de orice influență religioasă, politică, ideologică sau comercială.

III . III. SERVICII DE INFORMARE PENTRU TINERI : PRINCIPII

Următoarele principii constituie linii orientative pentru serviciul de informare, care va încearcă sa garanteze dreptul tineretului
la informare:

1. Principiul deschiderii - Serviciul de informare trebuie sa fie deschis pentru toți tinerii fără excepții.
- Permite informarea si comunicarea activa cu membrii comunității privind rolul lor in dezvoltarea acesteia si modalitățile de
acțiune. Centrul ACTIVE CITIZENSHIP deservește întreaga Târgu Jiu , punând la dispoziție mijloace de documentare si informare,
echipamente si instrumente de exploatare a resurselor, precum si un spațiu adaptat organizării si desfășurării de activități
Educaționale complementare.
2. Principiul egalității - Serviciul de informare caută sa garanteze egalitatea accesul la informațiile sale pentru toți tinerii
fără discriminări privind situația, locul de reședința sau categoria sociala.
NEDISCRIMINARE - Accesul la activitățile organizate in acest Centru ACTIVE CITIZENSHIP nu este condiționat de etnie, religie, sex,
orientare politica, vârsta, dizabilități fizice, profesie, condiție sociala sau orice alt criteriu ce încalcă principiul tolerantei. Centrul
ACTIVE CITIZENSHIP contribuie la asigurarea egalității de șanse a elevilor proveniți din medii culturale, economice si sociale diferite
prin facilitarea accesului la informație si prin servicii specifice destinate elevilor, cadrelor didactice si membrilor comunității
locale.
3. Principiul specificității - informația trebuie sa fie bazata exclusiv pe cererile si nevoile utilizatorului si independente de orice
alt interes. Ele trebuie sa acopere toate subiectele de interes pentru tineri.
4. Principiul individualității - Fiecare utilizator este privit individual si răspunsul este adaptat la cerința.
5. Principiul accesibilității - Accesul tinerilor este liber.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


6. Principiul confidențialității - informația si sfaturile sunt date astfel încât sa se respecte anonimatul si secretul
beneficiarului.
7. Principiul gratuității - informațiile sunt gratuite.
8. Principiul profesionalismului - informațiile sunt furnizate într-o maniera profesionala de către personal specializat in acest
sens.
9. Principiul veridicității - informațiile trebuie sa fie reale si complete.
10.Principiul imparțialității - informațiile trebuie sa fie imparțiale.
11.Principiul actualității - informația trebuie sa conțină caracter de actualitate.
12.Principiul obiectivității - Se va asigura obiectivitatea informațiilor furnizate prin pluralismul surselor utilizate.
13.Principiul independentei - informația trebuie sa fie independenta de orice ideologie, politica sau interes comercial.
14.Principiul loialității - Utilizarea sponsorizării sau a publicității plătite trebuie sa respecte independenta serviciilor prestate
sau informațiilor furnizate.
15.Principiul eficientei - informația trebuie sa fie concisa, sa conțină multe mesaje pe un spațiu redus.
16.Principiul participării - Este asigurata participarea tinerilor si a membrilor comunității si consultarea lor la adoptarea unor
decizii privind viața comunității. Centrul ACTIVE CITIZENSHIP contribuie la promovarea conceptului de Educație complementara si
la practicarea valorilor implicite, asigurând in același timp accesul la metodele si resursele necesare implementării acestui
concept
17. Principiul CO-RESPONSABILITATII - Fiecare participant la activitățile organizate in Centru ACTIVE CITIZENSHIP își va asuma
răspunderea fata de rezultatul acțiunilor sale, precum si angajarea cu inițiativa fata de eforturi comune in promovarea
conceptului de Educație complementara.

IV. Activitatea din cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP prin intermediul Manualelor de Cetățenie Activa pentru TineRI:

o Manual eLearning Cetățenie Activa pentru TineRI


o Manual eLearning Strângere de fonduri pentru TineRI
o Manual eLearning Dezvoltare locala pentru TineRI
o Manual eLearning Planuri de afaceri pentru TineRI

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Manual de Cetățenie Activa pentru TineRI cu următorul CUPRINS:

• Scurta prezentare proiect Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
• DESPRE Cetățenie activă
• CONTEXT - Educație pentru o cetățenie activă
• CONTEXT Cetățenie activă
• DETALII Scop proiect Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork

• Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork

• STRUCTURA Website Custom Active citizenship

• Introducere: Activează. Actualizează. Amprentează


• Capitolul 1: Mașinăria unui stat: care sunt și ce fac instituțiile pe care nu trebuie să le ignori
• Capitolul2: Drepturile, libertățile și responsabilitățile: așii din mâneca unui cetățean
• Capitolul 3: Traseele implicării tale: cum conduci schimbarea
• Capitolul 4: Decodor: cum funcționează manipularea în lumea digitală și cum faci față știrilor false

Manual PRACTIC eLearning Strângere de fonduri pentru TineRI cu următorul CUPRINS:

• Scurta prezentare proiect Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
• DESPRE Cetățenie activă
• CONTEXT - Educație pentru o cetățenie activă
• CONTEXT Cetățenie activă
• DETALII Scop proiect Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork

• Introducere Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork


• STRUCTURA Website Custom Active citizenship

• Derulează o campanie pe platforma Sprijina.ro


• 8 platforme de crowdfunding din Romania
• Platformele de Apretează vor fi reglementate din 2022. Ce platforme există și ce-ți oferă
• Instrumente/mecanisme Fundraising
• EDUCAȚIA Formala / non Formala Versus EDUCAȚIA eLearning / online

Manual COMPLET eLearning Dezvoltare locala pentru TineRI cu următorul CUPRINS:

• Scurta prezentare proiect Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
• DESPRE Cetățenie activă
• CONTEXT - Educație pentru o cetățenie activă
• CONTEXT Cetățenie activă
• DETALII Scop proiect Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork

• Introducere Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork


• STRUCTURA Website Custom Active citizenship

• DEZVOLTAREA COMUNITARA .

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


• CE INSEAMNA O COMUNITATE DEZVOLTATA? .
• PRINCIPIILE DEZVOLTARII COMUNITARE .
• TEMELIA DEZVOLTARII COMUNITARE .
• PASI IN PROCESUL DE DEZVOLTARE COMUNITARA .

• PARTICIPAREA .
• CE ESTE PARTICIPAREA? .
• NIVELE DE PARTICIPARE .
• CUM PUTEM MOTIVA OAMENII SA PARTICIPE ? .

• ECHIPA DE INITIATIVA COMUNITARA .


• MODURI DE ACTIUNE INTR-O COMUNITATE .
• PASI IN FORMAREA UNEI ECHIPE .
• ROLURI IN CADRUL UNEI ECHIPE .
• STADIILE DEZVOLTARII ECHIPEI .
• ECHIPELE EFICIENTE .

• LIDERII .
• CE SUNT LIDERII COMUNITATII .
• CALITATILE DE BAZA ALE UNUI LIDER .
• STILURI DE CONDUCERE .
• CE INSEAMNA CONDUCERE PARTICIPATIVA? .
• RELATII EFICINETE INTRE LIDER SI MEMBRII ECHIPEI SALE .

• LUAREA DECIZIILOR .
• DIFICULTATI IN PROCESUL DE LUARE A DECIZIILOR .
• LUAREA UNOR DECIZII INSPIRATE .

• CONFLICT SI NEGOCIERE .
• DEFINITII SI MODURI DE RAPORTARE LA CONFLICT .
• TIPURI DE CONFLICTE .
• STADIILE DEZVOLTARII UNUI CONFLICT .
• STRATEGII DE ABORDARE A CONFLICTULUI .
• NEGOCIAREA CA METODA DE REZOLVARE A CONFLICTELOR .
• CATEVA IDEI UTILE .
• COMUNICAREA .
• TIPURI DE COMUNICARE .
• BARIERE IN COMUNICARE .
• COMUNICAREA INTERPERSONALA EFICIENTA .
• CONSTRUIREA SI MENTINEREA RELATIILOR .
• COMUNICAREA IN ECHIPA - INTALNIRILE .
• PREZENTARE/ comunicarea PUBLICA : .

• ABORDAREA PROBLEMELOR COMUNITARE .


• CE ESTE O PROBLEMA SPECIFICA PRIORITARA .
• PASI IN ANALIZA UNEI PROBLEME COMUNITARE .
• DE CE IMPLICAM MEMBRI COMUNITATII IN PROCESUL DE ANALIZA A PROBLEMELOR.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


• PLANIFICAREA .
• CE ESTE PLANIFICAREA .
• PREGATIREA PROCESULUI DE PLANIFICARE .
• DEZVOLTAREA PLANULUI DE ACTIUNE .
• METODE DE PLANIFICARE IMPREUNA CU COMUNITATEA .
• DE CE E NEVOIE DE UN PLAN DE ACTIUNE ? .

• ORGANIZATIILE NEGUVERNAMENTALE .
• CE SUNT ONGURILE .
• TIPURI DE ORGANIZATII NONGUVERNAMENTALE .
• ORGANIZATIILE COMUNITARE .-
• - In loc de încheiere... .

Manual COMPLET eLearning Planuri de afaceri pentru TineRI cu următorul CUPRINS:


• Scurta prezentare proiect Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
• DESPRE Cetățenie activă
• CONTEXT - Educație pentru o cetățenie activă
• CONTEXT Cetățenie activă
• DETALII Scop proiect Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
• Introducere Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork
• STRUCTURA Website Custom Active citizenship

CAPITOLUL I - CONCEPTE ANTREPRENORIALE


1.1.NOŢIUNI DE BAZĂ
CAPITOLUL II - ANTREPRENORUL ŞI ANTREPRENORIATUL
CAPITOLUL III - ANTREPRENORIATUL CA ALTERNATIVA
3.1 DE CE ANTREPRENOR?
3.2 PRINCIPII ANTREPRENORIALE ŞI MODELE DE SUCCES
CAPITOLUL IV - Condiții ale activității antreprenoriale
4.1 CONDIŢIILE NATURALE
4.2 CONDIŢIILE ECONOMICE
4.3 CONDIŢIILE LEGISLATIVE
4.4 CONDIŢIILE SOCIO-CULTURALE
CAPITOLUL V - Inițierea unei afaceri
5.1 Studierea pieței
5.1.1 Marketingul
5.1.2 Metode de cercetare a pieței
5.2 Resursele necesare inițierii și derulării unei afaceri
CAPITOLUL VI - CURAJUL DE A INCEPE
6.1 DE CE SĂ ÎŢI DESCHIZI O AFACERE ÎNTR-O PERIOADĂ DE CRIZĂ?
6.2 JOCUL EXCELENŢEI ÎN PERIOADA DE CRIZA –CUM ACTIONĂM ACUM?
6.3 Elaborarea planului de afaceri
6.3.1 Domeniul și obiectul de activitate
6.3.2 Forma juridică
6.3.3 Planul de afaceri
6.3.5 Sugestii pentru prezentarea planului de afaceri
CAPITOLUL VII - Derularea unei afaceri

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


7.1 Managementul și cultura antreprenorială
7.2 Rolul managerului
7.3 Obținerea produsului
7.3.1 Etapele procesului de producție
7.3.2 Realizarea produsului
7.3.3 Reducerea costurilor
7.3.4 Promovarea produsului
7.3.5 Marketingul
7.3.6 Principiile marketingului
7.3.7 Promovarea
CAPITOLUL VIII - Evaluarea unei afaceri
CAPITOLUL IX - Etica și răspunderea în afaceri
9.1 Etica în afaceri 9.2 Răspunderea în afaceri

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


V. Activitatea din cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP Managementul de proiecte

Managementul de proiecte - se oferă spațiu pentru derularea activităților de secretariat in managementul de proiecte;
inițiative, acțiuni, activități si programe de tineret care vor fi finanțate direct de către:

LOCAL : finanțatori locali, administrația publica locala, sponsorizări, donații, cotizații diverse;

JUDETEAN: finanțatori la nivel județean, Consiliul Județean Gorj prin programul de finanțare de tineret, D.J.S.T. - Direcția
Județeana pentru Sport si Tineret Gorj,

NATIONAL: finanțatori la nivel National de proiecte de tineret, culturale, editoriale, educaționale (cum ar fi A.N.P.C.D.E.F.P., A.F.C.N.,
A.N.S.T., etc.),
- tot la același nivel finanțatori naționali asociații si fundații, bănci si societăți comerciale finanțatoare de proiecte de
tineret (cum ar fi F.D.S.C., Fundația SOROS, etc.),

EUROPEAN: finanțatori europeni Consiliul Europei prin Fundația Europeana pentru Tineret - E.Y.F., si Comisia Europeana prin
programul Tineret in Acțiune E.A.C.E.A.

INTERNATIONAL: alți finanțatori europeni si internaționali cum ar fi ambasade , fundații europene finanțatoare de acțiuni de
tineret si alte structuri care investesc in educație si totodată in tineret.

- CULTURA SI PATRIMONIUL CULTURAL: Realizare schițe de proiecte culturale prin intermediul AFCN - Administrația Fondului
Cultural Național si Programele de mai jos gestionate de către Comisia Europeana - Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual
și Cultură (EACEA) prin :
1. Programul Europa pentru cetățeni si
2. Programul „Cultura (2014-2020)

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


VI. Obiective, nivel de intervenție:

- Centrul ACTIVE CITIZENSHIP își propune să consolideze cooperarea dintre instituțiile responsabile de ocuparea forței
de muncă AJOFM (si angajatori ) / servicii de orientare profesionala și instituțiile de învățământ pentru a se
asigura că tinerii pot lua decizii în cunoștință de cauză despre viitoarele etape educaționale sau profesionale și sunt
totodată conștienți de ce servicii sunt la dispoziția acestora în momentul părăsirii școlii.

- Centrul ACTIVE CITIZENSHIP își propune să realizeze acțiuni si activități care sa implice actorii relevanți pe piața
forței de muncă, în special a serviciilor de ocupare, municipalități și alte servicii de tineret să dezvolte parteneriate
cu angajatorii care vizează creșterea oportunităților de angajare, ucenicie și stagii scheme de sprijin pentru tineri,
asigurând în același timp o mai bună aliniere a forței de muncă activă politicilor în domeniul pieței forței de muncă cu
cererea.

- Centrul - ACTIVE CITIZENSHIP își propune sa dezvoltare parteneriate între serviciile publice de ocupare AJOFM și cele
private ( ANGAJATORI ), Precum și alte servicii specializate pentru tineri (ONG-uri, cluburi, asociații , fundații) care ajuta
la facilitarea si înlesnirea Tranziției de la șomaj in educație si formare profesionala pentru a se integra in câmpul
muncii.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP își propune sa stimularea si implicarea reprezentanților tineretului și / sau a organizațiilor
de tineret în proiectarea și punerea în aplicare a unui sistem de sprijin pentru tineri de a se adapta mai bine pe piața
muncii in concordanta cu nevoile beneficiarilor (ANGAJATORILOR), aceste structuri asociative de tineret vor avea rolul
de a acționa ca multiplicatori de informate în activități si campanii de sensibilizare privind aceste demersuri.

VII. Activitatea de documentare din cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP oferă următoarele servicii:

- Servicii de integrare in viața comunității, accesul direct, permanent si necondiționat la informare a elevilor
si tinerilor din școala si Târgu Jiu la politicile publice in domeniul tineretului;
- Educarea tinerilor in spirit civic si creșterea gradului de implicare a acestora in activitățile comunității
locale;
- Dezvoltarea activităților de voluntariat si popularizarea valorilor voluntariatului in diferite domenii de
activitate in rândul tinerilor din Târgu Jiu ;
- Posibilitatea de înființare a unor cluburi la nivelul scolii si comunității cu rol de a completa educația realizata
in școala si a unui Consiliu local al tinerilor care sa aibă drept obiectiv apărarea si promovarea drepturilor
tinerilor;
- Servicii dedicate elevilor, tinerilor si comunității de socializare si petrecere a timpului liber, educare, suport
emoțional si după caz consiliere psihologica;
- Organizarea de dezbateri publice pe probleme ce privesc tinerii, organizarea de manifestări culturale in
scopul antrenării tinerilor la activități cultural-educative.
- colectarea, prelucrarea și difuzarea de informații necesare utilizatorilor in desfășurarea activităților
Educaționale complementare, rularea de materiale audio-video;
- promovarea imaginii CENTRUL ACTIVE CITIZENSHIP în Târgu Jiu a educațională și cea locală; posibilitatea
plus-valorii lor, toate activitățile trebuie sa fie însoțite de promovarea imaginii CENTRULUI ACTIVE
CITIZENSHIP

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


- corespondență cu caracter profesional;
- implicarea in activități de importanta sociala si culturala prin acțiuni de voluntariat;
- organizarea de evenimente cu caracter extra-curricular specifice vârstei preuniversitare;
- organizarea de excursii, tabere școlare, ateliere de creație, realizarea de expoziții;
- servicii de socializare si petrecere a timpului liber;
- organizarea de vizite și întâlniri tematice;
- activități prilejuite de diverse evenimente cu caracter Educațional complementar;
- participarea la evenimente cu caracter social si umanitar, cu desfășurare comunitara;
- asistenta in facilitarea inițiativelor tinerilor si ale altor membri ai comunității prin intermediul unui program
special constituit (organizarea de foruri tematice periodice, participare online la sondaje de opinie,
încurajarea atitudinilor pro-active prin garantarea accesului la publicarea unor articole tematice, invitații
deschise la evenimente, mobilizare comunitara in vederea documentarii … Atragerea elevilor in activități
utile si de relaxare
- Îmbunătățirea relației profesor-elev, școala-Târgu Jiu
- Favorizarea muncii in echipa si dezvoltarea unor activități bazate pe încredere

ALTE ACTIVITĂȚI SI SERVICII in cadrul Centrul ACTIVE CITIZENSHIP vizează:


Centrul ACTIVE CITIZENSHIP poate sa găzduiască activități de tip simpozion, vizionari de filme, audiții, dezbateri de tip masa
rotunda, prelegeri, lectorate cu părinții, activități de educație pe teme de sănătate, informări ale politiei, campanii pe teme de
anti violenta, combaterea consumului de droguri, lansări de carte, expoziții tematice, întâlniri intre elevi, cadre didactice, părinți,
reprezentanți ai primăriei si consiliului local; reprezentanți ai bisericii, politiei locale, pompieri, agenți economici locali; cercuri
ale elevilor; activități ale voluntarilor străini; cenaclu literar, cerc științific, atelier de creație artistica, atelier dramatic, educație
remediară, activități de tip loisir, întâlniri ale comitetului reprezentativ al părinților sau ședințe ale comitetului școlar al elevilor.

VIII. REGULAMENT Centrul ACTIVE CITIZENSHIP

Orar: 10.00 - 17.00, luni - sâmbăta


- In incinta Centrului ACTIVE CITIZENSHIP sunt interzise crearea si funcționarea formațiunilor politice, activitățile de propaganda
politica si prozelitism religios si orice alta forma de activitate care încalcă normele generale de moralitate si care pun in pericol
sănătatea fizica si psihica a elevilor/copiilor, a coordonatorului de Centru ACTIVE CITIZENSHIP si a altor profesori cooptați in
activitățile Centrului;

- In situații obiective, coordonatorul de Centru ACTIVE CITIZENSHIP trebuie sa consulte Consiliul înainte de a lua decizia de
suspendare a activităților centrului pe o perioada determinata;

- CENTRUL ACTIVE CITIZENSHIP poate beneficia de resurse financiare obținute din sponsorizări din partea unor ONG-uri, asociații,
societăți, fundații etc., cu respectarea prevederilor legale in vigoare; si prin donații pentru obținerea cărora vor fi generate
activități cu caracter educațional-social sau evenimente la nivel de Târgu Jiu

- Nu se admite folosirea echipamentelor IT si a pieselor de mobilier in alte scopuri decât cele pentru care, inițial, au fost destinate;

- Condițiile de utilizare a spațiului, resurselor si a serviciilor CENTRULUI ACTIVE CITIZENSHIP, precum si drepturile si obligațiile
utilizatorilor se stabilesc prin regulamentul de ordine interioara al CENTRULUI ACTIVE CITIZENSHIP, aprobat de Consiliul de
conducere;

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


- Instituția gazda a Centrului ACTIVE CITIZENSHIP se va implica activ in promovarea serviciilor si activităților oferite de către
Centru ACTIVE CITIZENSHIP.

- Amenajarea si dotarea Centrului ACTIVE CITIZENSHIP trebuie sa tina cont de specificul activităților derulate in cadrul acestuia,
de publicul căruia i se adresează, de particularitățile si specificul mediului social in care activează; astfel ca, in funcție de natura
activităților derulate in cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP pot fi efectuate re-aranjări ale mobilierului , sub amendamentul ca
acesta sa revină la forma inițiala , o data ce activitatea respectiva ia sfârșit. Mobilierul CENTRUL ACTIVE CITIZENSHIP trebuie sa
fie modular, solid, modern și practic astfel încât să permită accesul liber la fondul documentar, să permită reorganizarea
spațiului în funcție de necesități și de activitățile proiectate și să respecte normele de securitate.
- CENTRUL - ACTIVE CITIZENSHIP folosește sistemul accesului liber la echipamentele IT, cu asigurarea condițiilor de spațiu, mobilier
și securitate adecvate dar numai in prezenta unui coordonator sau, prin responsabil desemnat
- CENTRUL ACTIVE CITIZENSHIP asigură accesul utilizatorilor atât în timpul programului școlar al elevilor, cât și în afara acestuia;
- CENTRUL - ACTIVE CITIZENSHIP este deschis utilizatorilor în afara activităților programate minimum 20 ore pe săptămână, însă
nu mai puțin de 1 ora dimineața si 3 ore după amiaza;
- Asigurarea securității si păstrarea condițiilor materiale ale Centrului ACTIVE CITIZENSHIP este realizata de către toți
utilizatorii resurselor la dispoziție.

IX. CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA CENTRULUI ACTIVE CITIZENSHIP

IX.I. Organele de conducere.

Consiliul de conducere stabilește prioritățile, obiectivele si aproba planul de activități pentru Centrul ACTIVE
CITIZENSHIP in Târgu Jiu, alegând si coordonatorul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP
Componenta Consiliului de conducere al Centrului ACTIVE CITIZENSHIP: este stabilita de către consiliul de
conducere a Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG conform Acord de parteneriat din
2022 precum si a membrilor consiliului de conducere a GRUPULUI INFORMAL de inițiativa - Grupul de Acțiune
Locala si Dezvoltare pentru Tineret toate acestea reprezintă Consiliul de conducere al Centrului ACTIVE
CITIZENSHIP.

Coordonatorul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP este ales pe o perioada de 2 ani de către Consiliul de conducere
Centru – ACTIVE CITIZENSHIP, prin majoritate simpla, in urma unui concurs de plan managerial.
- 1 membru Responsabil de informare oportunități proiecte programe si acțiuni tineret;
- 1 membru Responsabil de consiliere oportunități proiecte programe si acțiuni tineret;

Pe linie de conducere, nu exista niciun fel de relație de subordonare pentru Centru - ACTIVE CITIZENSHIP intre
consiliul de conducere a Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG si coordonatorul
Centrului ACTIVE CITIZENSHIP
- Activitățile din cadrul CENTRUL ACTIVE CITIZENSHIP se desfășoară pe baza unui orar propus de
coordonatorul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP in raport cu programul aprobat de CA al Asociației
Semănătorul Tismana si de consiliul de conducere al Centrului ACTIVE CITIZENSHIP si adus la cunoștința
tuturor utilizatorilor.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


- Se instituie un protocol ce va reglementa relația dintre coordonator si Consiliul de conducere al
Centrului ACTIVE CITIZENSHIP in cadrul căreia s-a înființat centrul, statuându-se coordonatele
definitorii pentru procesele de consultare si de luare a deciziilor, servind in egala măsura beneficiul
organizațional-instituțional al Centrului ACTIVE CITIZENSHIP si social-educativ al comunității. Inițiativa
se garantează Bi-direcțional, in timp ce decizia ce vizează logica administrativa aparține consiliului de
conducere al Centrului ACTIVE CITIZENSHIP proporțional funcțiilor si posibilităților de gestionare, iar
propunerea strategica si planul de acțiune ce vizează deschiderea Asociației Semănătorul Tismana
împreuna cu partenerii ONG către Târgu Jiu, precum si asigurarea comunicării si a corespondentei
beneficiilor generate reciproc, cad in responsabilitatea coordonatorului Centrului ACTIVE CITIZENSHIP
- consiliul de conducere a Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG se obliga in a
promova si susține activitățile desfășurate de coordonator in condiția consultărilor in prealabil si a
unei decizii de comun acord. Coordonatorul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP susține promovarea imaginii
CENTRUL ACTIVE CITIZENSHIP pe plan local, regional, național si european, alături de membrii echipei și
de tinerii din Târgu Jiu implicați in activitățile de Educație complementara.

IX.II. Echipa Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

Echipa Centrului ACTIVE CITIZENSHIP va fi propusa de către coordonatorul de Centru ACTIVE


CITIZENSHIP si aprobata de către consiliu (cadre didactice cu specializări diverse, psihologi, asistenți sociali,
instructori de educație, voluntari, studenți, elevi, reprezentanți ONG, tineri viitori lucrători de tineret, alți tineri
activi). Toate pozițiile din echipa Centrului ACTIVE CITIZENSHIP sunt in regim de voluntariat.

Consiliul se întrunește semestrial pentru evaluarea implementării planului de activități in domeniul Educației
complementare,
stabilindu-se
planul de masuri
de intervenție,
corective si de
optimizare.
Coordonatorul
Centrului ACTIVE
CITIZENSHIP
trebuie sa
prezinte un
raport de
activitate.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


a. cadrul acționar
- Planul de Activități Educaționale complementare in Târgu Jiu vizează cel puțin 1 semestru si cel mult
1 an calendaristic. Acesta este elaborat in următorul format partenerial si organizatoric:
- coordonatorul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP transmite către ONG-urile active din Târgu Jiu, consiliul
de conducere a Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG, cate un chestionar care
sa cuprindă maxim 10 întrebări cu privire la tipul de activități si programul de derulare a activităților
la Centru ACTIVE CITIZENSHIP
- in urma colectării chestionarelor, coordonatorul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP elaborează Planului de
Activități Educaționale complementare in Târgu Jiu pe care îl supune dezbaterii prin retrimiterea
acestuia către toți cei consultați.
- Coordonatorul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP va organiza o masa rotunda la care va invita ONG-urile
active din Târgu Jiu si consiliul de conducere a Asociației Semănătorul Tismana împreuna cu
partenerii ONG, pentru stabilirea finala a Planului de Activități Educaționale complementare in
Târgu Jiu

b. Proceduri

- sa aibă avizier in loc vizibil. sa aibă Cutia cu sugestii la intrarea in Centru ACTIVE CITIZENSHIP.
- decizia programului se ia de către Consiliul Activ al Centrului ACTIVE CITIZENSHIP de Resurse după
consultarea in prealabil cu ONG-urile active din Târgu Jiu, si cu consiliul de conducere a Asociației
Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG.
- Centrul ACTIVE CITIZENSHIP.trebuie sa fie deschis un minimum de 1 ora dimineața si 3 ore după amiaza,
după terminarea programului elevilor; se recomanda si program sâmbăta, 3-5 ore.

Cadrul acționar al
Consiliului de conducere
pentru Centrul ACTIVE
CITIZENSHIP in Târgu Jiu,
Asociația Semănătorul
Tismana împreuna cu
partenerii ONG direct
responsabili (Prin
intermediul Echipei de
experți facilitatori
responsabili de realizare
activități de tineret in cadrul
proiectului Participare prin
cetăţenie activă pentru
TineRI - Platform eLearning
Active Citizenship &
Fundraising NetWork din
cadrul fiecărui ONG
partener)

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


ACTIUNI CONCRETE REALIZATE DE CATRE Asociația Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG direct
responsabili in cadrul proiectului Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active
Citizenship & Fundraising NetWork

Scop - Creșterea capacitații de management a activităților educative pentru cetățenie activă a 25


tineri participanți din ONG mici și ONG cu experiență din comunitățile țintă, exprimata prin:
CONFORM SCOP - dezvoltarea de instrumente - Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising”
NetWork, prin:
Construcția cadrului instrucțional de educație pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:
• Proces-verbal CONSTITUIRE GALDT
• Regulament Consiliului Consultativ al ONG Tg-Jiu CCONGT

Analiza de nevoi si oportunități pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:


• CHESTIONAR pentru tineri Participare prin cetățenie activă pentru TineRI
• CHESTIONAR Influențarea politicilor publice de tineret

Înființarea grupurilor de inițiativă prin: FORMULAR de ÎNSCRIERE în proiectele de tineret ale FJT GORJ
CONFORM SCOP - formarea de competente / implementarea de activități educative prin:

Instruirea grupurilor de inițiativă prin


Programul eLearning cu 6 secțiuni web de eLearning din cadrul Platform eLearning „Active Citizenship &
Fundraising" NetWork cu următoarele sesiuni capacitare online:
- 1 - democrație „Sesiune eLearning Dezvoltare locala” eLearning Local Development
- 2 - cetățenie activă „Sesiune eLearning pentru cetățenie activă” eLearning Active Citizens
- 3 - bună guvernare „Sesiune eLearning Planuri de afaceri”) eLearning Business
- 4 - transparență „Sesiune eLearning Strângere de fonduri” eLearning Fundraising
- 5 - „Sesiune eLearning Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning StartUp
- 6 - „Sesiune eLearning Surse de finanțare proiecte de tineret”eLearning Personal Development
CONFORM SCOP - măsuri de promovare a participării civice, inovare socială și cetățenie activa prin:
Campania de promovare a cetățeniei active Mass-Media & Internet/social media

Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork având următoarele componente web:
• Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022
• BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com
Promovare Social Media Active citizenship
• Pagina Facebook Active citizenship www.facebook.com/abcivic2022/
• GRUP Facebook Active citizenship www.facebook.com/groups/1085867588711360
• Pagina linkedin Active citizenship www.linkedin.com/showcase/abcivic2022

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Campania de promovare a cetățeniei active - Campanie completata de distribuirea produselor
informative tematice imprimate:
NEW Manual eLearning Cetățenie Activa pentru TineRI
NEW Manual eLearning Strângere de fonduri pentru TineRI
NEW Manual eLearning Dezvoltare locala pentru TineRI
NEW Manual eLearning Planuri de afaceri pentru TineRI

GHID-urile PRACTICE informative pentru cetățenie activă cu următorul CUPRINS:


• -1.”Ghid/Suport eLearning Dezvoltare locala”
• -2.”Ghid/Suport eLearning Cetățenie activă”
• -3.”Ghid/Suport eLearning Planuri de afaceri”
• -4.”Ghid/Suport eLearning Strângere de fonduri”
• -5.”Ghid/Suport eLearning Oportunități de dezvoltare a tinerilor”
• -6.”Ghid/Suport eLearning Surse de finanțare proiecte de tineret”

CONFORM SCOP - in Centrul ACTIVE CITIZENSHIP / dezvoltării locale prin:

Înființarea Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

- NEW ANEXA 1 CARTA ALBA Centrul Active citizenship

Ateliere de Planificare Strategica Participativa cu următoarele acțiuni:


• Cafenea publica Influențarea politicilor publice de tineret
• RAPORT SOCIOLOGIC Influențarea politicilor publice de tineret
• NEW Manual Strategia educativă pentru cetățenie activă

în vederea stimulării implicării civice a tinerilor prin:

Pilotarea strategiilor educative pentru cetățenie activă cu următoarele acțiuni:

• Derulare proiect ONG individual.


DEMERS – ACȚIUNE LA PRIMARIA Municipiului Târgu-Jiu- HCL
- ADRESA OFICIALA PRIMARIA Municipiului Târgu-Jiu
- PARTICIPARE SEDINTA DE CONSILIU LOCAL Municipiului Târgu-Jiu

• Derulare proiect inter- ONG in rețea.


DEMERS – ACȚIUNE LA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ – HCJ
- ADRESA OFICIALA CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
- PARTICIPARE SEDINTA DE CONSILIU JUDEȚEAN GORJ

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising" NetWork
STRUCTURA Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022
CONȚINUT TEMATIC - având următoarele componente web:
• HOME Active Citizens
• Consiliu Consultativ
• Participarea tinerilor
• Formular înscriere Active Citizens

• Manual Cetățenie Activă


NEW Manual Strategia educativă pentru cetățenie activă 2030

• eLearning Active Citizens / GHID eLearning Active Citizens


• CHESTIONAR Active Citizens
• FORMULAR eLearning Active Citizens

• eLearning Local Development / GHID eLearning Local Development


NEW Manual eLearning Dezvoltare locala pentru TineRI
• PROGRAME DE FINANTARE
• SURSE FINANTARE
o FINANTARI AFIR
o Finanțări proiecte culturale / Finanțări Ministerul Culturii
o Oportunități IMM / IMM INVEST ROMANIA
o Oportunități ONG
o Oportunități APL
• Finanțare UE 2021 - 2027

• eLearning Fundraising / GHID eLearning Fundraising


NEW Manual eLearning Strângere de fonduri pentru TineRI

• eLearning Business - MODUL INTRO / Modul 1 / TEST M 1 ..... Modul 10 / TEST M 10 / MODUL FINAL

• eLearning StartUp / GHID eLearning StartUp


NEW Manual eLearning Planuri de afaceri pentru TineRI
• SURSE FINANTARE StartUp: SUN Net@StartUP; SIMULATOR SUN
• NOUTATI StartUp 2027
• RESURSE StartUp: Simulator AFACERI STARTUP; PASI Finanțare

• eLearning Personal Development / GHID Personal Development


• OPORTUNITĂȚI TINERI
• Corpul european de solidaritate
• INFO UTILE: Link-uri utile angajare ; Model CV EuroPass
• BUNE PRACTICI
o Povești de succes
o MENTORI de SUCCES
o Idei de afaceri StartUp
o Idei de afaceri Culturale

• PROMO MEDIA - PREZENTARE MEDIA


• PLIANTE Net@StartUP
• Ghiduri PRACTICE
o GHID PRACTIC 1 Formalități necesare înființării FIRME
o GHID PRACTIC 2 Surse finanțare
o GHID PRACTIC 3 MODEL PLAN afacere
o GHID PRACTIC 4 Cum se construiește o afacere
o GHID PRACTIC 5 Plan MARKETING
o GHID PRACTIC 6 AFACEREA de la A la Z
• Contact Active Citizens

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


ACTIUNI CONCRETE REALIZATE IN CADRUL MAI MULTOR PROIECTE REALIZATE DE CATRE Asociația
Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG direct responsabili in cadrul proiectului Participare prin
cetăţenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork

Asociația Dorna Tismana Principalele proiecte derulate:


➢ 2021 Proiect REPATRIA - Reinserția Expatriaților Prin Antreprenoriat Transfrontalier Români Intorși Acasă!
finanțator Secretariatul General Al Guvernului - Departamentul Pentru Românii De Pretutindeni
Contract de finanțare Nr. DRP/C/75 din data 20.10.2021

➢ 2020 Proiect Platforma E-Learning S.M.A.R.T S.T.A.R.T-U.P finanțator Ministerul Tineretului si SportuluI prin
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj

➢ 2019 Proiect Susținem Antreprenoriatul pentru TINEri finanțat de UNIUNEA EUROPEANA prin Programul
National de Dezvoltare Rurală (PNDR) Cod contract C1920011X106142006740 / 03.10.2019

2011-2021 Tipuri de proiecte inițiate, dezvoltate si implementate de către Departamentul Tineret al Asociației
Dorna Tismana: in cele 5 domenii: de/pentru Tineret, Antreprenoriat/StartUp, Voluntariat/EVS, Educațional/e-
learning si Cultural (cultural-artistic, cultural-literar, cultural-editorial):
➢ Proiect ‚Pentru Tineri prin Tineri’ finanțator Autoritatea Națională pentru Sport si Tineret - ANST prin Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Gorj – DJST Gorj;
➢ Proiect cultural de tineret Dezvoltare Culturala pentru Tineret, finanțator primăria mun. Târgu Jiu;
➢ Proiect I.M.P.A.C.T.- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret, finanțator
Ministerul Tineretului si Sportului;
➢ Proiect Tineri pentru Tine(ri), finanțator U.A.T. prin Consiliul Județean Gorj;
➢ Proiect PILOT ‘Promovarea Culturii, Turismului si Tradițiilor’ finanțat de M.T.S;
➢ Proiect Viitorul începe cu TineRI prin EVS pentru TineRI finanțat de Ministerul Tineretului si Sportului.
➢ Proiect Îndrăznește Să reușești prin StartUp TineRI finanțator Ministerul Tineretului si Sportului Nr.înreg.
contract: 9931 /2016
➢ Proiect I.M.P.A.C.T.- Implicare Multiplicatoare pentru Promovare Acțiuni Culturale si de Tineret, finanțator
Comisia Europeana prin intermediul A.N.P.C.D.E.F.P. in cadrul programului Tineret In Acțiune Nr.înreg.
contract:RO-12-E533-2013-R3
➢ Proiect S.M.A.R.T S.T.A.R.T-U.P
S.M.A.R.T - Susținerea si Motivarea Antreprenorilor Responsabili TineRI
S.T.A.R.T-U.P - Sustenabilitate si Tehnologie in Antreprenoriat prin Resurse Tinere - Utile si Productive finanțat
de UNIUNEA EUROPEANA prin PNDR Cod/data contract:1920011X106242007108 /17.12.2019

Asociația Dorna Tismana este o organizație formata exclusiv din tineri, care de 11 ani le oferă acestora cadrul necesar
învățării, dezvoltării personale si dobândirii de competente. A.D.T. tine sub umbrela 30 comunități/rețele Internet &
social media proprii A.D.T online si 3 INCUBATOARE VIRTUALE INOVATIVE:
• INCUBATORUL DE AFACERI CULTURALE ARTE VIZUALE Platform E-Learning VISUAL ARTS Network7@rte
• INCUBATORUL DE AFACERI VIRTUAL INOVATIV Platform E-Learning Business NetworkSt@rtUp
• INCUBATORUL VIRTUAL de Dezvoltare locală - Platform Local Development Network
care organizează proiecte cu impact, aliniate viziunii organizației de a contribui la formarea unor tineri excepționali.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabila - A.R.D.D. Principalele proiecte derulate:
- Proiect Antreprenoriat pentru TINE(RI) prin care s-a realizat Ghidul web P.R.A.C.T.I.C – “P(rogram) de R(eintegrare)
A(antreprenoriala) si C(apacitare) a T(inerilor) prin I(nformare) si C(onsiliere)” finanțator Ministerul Tineretului si Sportului
- Proiect I.M.P.A.C.T. - Impact Multiplicat de Provivasire Activități Culturale si de Tineret prin care s-a realizat Platforma
web cu RESURSE de tineret, culturale si de voluntariat-SEV - I.M.P.A.C.T. http://arddimpact.blogspot.ro/, finanțator primăria
municipiului Târgu Jiu.
- Proiect Proactivitate pe piața muncii cu accent pe zonele foste industrializate din regiunile Sud-Vest, Centru si Nord
Vest Nr.înreg. contract: 506/17.12.2014 F.S.E. - POSDRU/182/2.3/ S /152578 finanțator F.S.E. - POSDRU
- Proiect A.C.T.I.V.E.-“Asociativitate Civică a Tinerilor prin Implicare Voluntara Esențială” http://active2020.blogspot.ro
- prin care s-a realizat Ghidul informativ de tineret cu resurse de antreprenoriat si S.E.V. - „Voluntariat pentru Tine(ri)” -
V4YOU finanțat prin Guvernul României - M.T.S.
- Proiect - Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor(realizat in parteneriat cu Asociația Regionala
pentru Dezvoltare Durabila) http://crict2020.blogspot.ro prin care s-a realizat Publicația pentru tineret - Broșura CRICT -
Centrul de Resurse pentru Informare si Consiliere a Tinerilor finanțată prin Guvernul României - Ministerul Tineretului si
Sportului;

Fundația Județeana pentru Tineret Gorj - F.J.T.G. - Principalele proiecte derulate:


- Proiect - Program Pilot P.A.C.T. cu acțiuni de Promovare a Artei & Culturii Tradiționale in rândul tinerei generații finanțator
Ministerul Tineretului si Sportului
- Proiect Centenarul Marii Uniri 2018 Târgu-Jiu implementat de către Fundația Județeană pentru Tineret Gorj si cofinanțat de
către primăria municipiului Târgu Jiu
- Proiect Promovarea Dezvoltării Locale pentru Tine(ri) prin Platforma E-Learning Web@DLT finanțator M.T.S. prin Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Gorj – DJST Gorj;
- Proiect Portal eFormare pentru cetățenie active finanțator Ministerul Tineretului si SportuluI prin Direcția Județeană pentru
Sport și Tineret Gorj – DJST Gorj
-
Asociația Centrul Român pentru Comunicare – A.C.R.C. Principalele proiecte derulate:
- Proiect Promovarea Artelor Vizuale în rândul tinerei generații prin Platforma E-Learning 7Arte finanțator M.T.S. prin Direcția
Județeană pentru Sport și Tineret Gorj – DJST Gorj;
- Proiect „ASOCIATIVITATE CIVICĂ A TINERILOR PRIN IMPLICARE VOLUNTARA” - A.C.T.I.V, finanțator primăria municipiului Târgu Jiu.
- Proiect Centru de informare și consiliere privind cariera – Târgu Jiu (01.11.1999-01.03.2000)-3,000 euro; a) Scopul și localizarea
proiectului: creșterea gradului de informare a tinerilor privind orientarea profesională, Târgu Jiu, județul Gorj b) Rezultatele
proiectului: Consilierea a 37 de tineri în vederea integrării profesionale în meserii căutate pe piața locurilor de muncă
disponibile.
- Proiect Consiliere în cariera și orientare profesională în localitatea Bumbești –Jiu pe perioada 01.08.2000-31.05.2001 prin
AJOFM Gorj-10.000 USD a) Scopul și localizarea proiectului: furnizarea de servicii de consiliere și orientare profesională,
Bumbești-Jiu, județul Gorj b) Rezultatele proiectului: Consilierea a 385 de șomeri din zonă, din care 290 disponibilizați, în
vederea reintegrării profesionale în meserii căutate pe piața locurilor de muncă disponibile (64 plasați).
- Proiect Centrul zonal de informare, documentare și dezvoltare a afacerilor în vederea creării de alternative economice pentru
zonele defavorizate ale Olteniei – Tg-Jiu, (01.01.2000-30.11.2001)-15.000 euro; a) Scopul și localizarea proiectului: Sprijinirea
dezvoltării de alternative economice în zonele defavorizate ale Olteniei, Tg-Jiu, județul Gorj b) Rezultatele proiectului: 60 de
participanți la cursuri, 80 de participanți la seminarii, 10 firme nou înființate. Proiect finanțat de Guvernul României, prin Fondul
Național pentru Dezvoltare Regională
- Proiect Centru de Consiliere în Carieră și Orientare Profesională-25.000 euro a) Scopul: asigurarea unui cadru instituțional
instructiv-educativ adecvat pentru evaluarea componentelor phiho-umane și de orientare a șomerilor către domeniile în care
ar putea să dea cea mai mare satisfacție în muncă. b) Rezultatele proiectului: 126 persoane consiliate din care 65 angajate
Proiect finanțat de Programul PHARE al Uniunii Europene, prin ADR SV Oltenia

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


-
Asociația "Semănătorul Tismana"– A.S.T. Principalele proiecte derulate:
- Proiect Informația pentru TINEri prin care s-a realizat Buletinul informativ de tineret „9 ne pasă de Tine(ri)”;
http://9nepasadetineri.blogspot.ro, finanțator Ministerul Tineretului și Sportului
- Proiect Dezvoltare Culturala Zonala de Tineret Tismana – Țicleni prin care s-a realizat Publicația pentru tineret Revista web
cultural-literara de interes public local și județean “Observator Cultural Zonal de Tineret Tismana – Țicleni
http://observatorculturalzonal.blogspot.ro finanțator Ministerul Tineretului și Sportului
- Proiect „9 ne pasa de Tine(ri)” http://galdt.blogspot.ro finanțator MTS
-
Asociația pentru Integrare si Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului - A.I.D.S.
- Proiect Promovarea ARTELOR VIZUALE prin activități cultural-artistice pentru TINEri – care a urmărit creșterea accesului și
gradului de participare activa la viața comunității a tinerilor promovând patrimoniul material al comunităților țintă prin intermediul
realizării produselor / lucrărilor in domeniul artelor vizuale (având o tematica de punere in valoare a operelor sculptorului
Constantin Brâncuși), inițiativă a Asociației pentru Integrare si Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului - A.I.D.S. membra a FJT
Gorj membra a F.N.T. proiect de tineret realizat in parteneriat cu ONG membre ale FJT Gorj, finanțator primăria municipiului Târgu
Jiu.

IX.III. Reprezentanți ai societății civile ONG-uri Consiliului de conducere al Centrului ACTIVE CITIZENSHIP Asociația
Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG direct responsabili:

Solicitant
Denumire Asociația "Semănătorul Tismana"– A.S.T.
Adresa poștală municipiul Târgu-Jiu str. A.I. Cuza, nr. 1, Județul Gorj
Telefon 0724364100
E-mail samanatorultismana@gmail.com
Site/Profil rețele sociale Revista cultural-literara Sămănătorul online
• Site-ul oficial - www.samanatorul.ro/
• Blog oficial: http://samanatorul.blogspot.ro
• Rețea sociala: www.facebook.com/Samanatorul?fref=ts
Reprezentant legal
Nume prenume Președinte A.S.T. Nicolae Tomoniu
Telefon 0724364100
E-mail samanatorultismana@gmail.com
Responsabil proiect / Manager Proiect
Nume prenume Bonculescu Marius Constantin
Telefon +40765429514
E-mail marius.bonculescu@gmail.com
Persoană contact
Persoana de contact este persoana desemnată de Solicitant să mențină contactul cu MFTEȘ. Persoana de contact poate fi
aceeași cu Reprezentantul legal sau Responsabilul de proiect /Managerul de Proiect
Nume prenume Bonculescu Marius Constantin
Telefon +40765429514
E-mail marius.bonculescu@gmail.com

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


3. PARTENERIATUL PROIECTULUI
Partener 1
Denumire Fundația Județeana pentru Tineret Gorj - F.J.T.G.
Adresa poștală Str. Libertății, Bl. 15, Sc. 2, Et. 2, Ap. 23,Târgu-Jiu, jud. Gorj, cod poștal 210156, România
Telefon 0766575946
E-mail fjtgorj@gmail.com
Reprezentant legal președinte - F.J.T. Gorj Marcel Alexandru Dumitrescu
Persoană de contact Marcel Alexandru Dumitrescu

Componența S.A.T. membre în Adunarea Generală a FJT GORJ:

Denumirea partenerului Adresa poștală, e-mail, telefon Persoana care reprezintă


partenerul
1. Asociația DORNA Adresa: cu sediul in Județul Gorj, orașul Tismana, Str. Tismana, nr. președinte: Tomoniu Gheorghe
TISMANA – A.D.T. 153, Cod poștal – RO-217495 E-Mail: office@dornatismana.ro, Antonio
Website www.dornatismana.ro Blog oficial - A.D.T.-
http://dornatismana.blogspot.com Telefon: 0784321121
2. Asociația Regionala Adresa: str. Stadionului Nr.1 Târgu-Jiu, Gorj România, Telefon: președinte Mihai Istrate
pentru Dezvoltare +40253 234 391 +40 765 457 881 Fax: +40 253 234 391 Web:
Durabila, - A.R.D.D. www.dezvoltaredurabila.org E-Mail:
proiecte@dezvoltaredurabila.org
3. Asociația "Semănătorul Adresa: Județul Gorj, orașul Tismana, Str. Tismana, nr. 153, Cod președinte Nicolae Tomoniu
Tismana"– A.S.T. poștal – RO-217495 Telefon: +40 253 374 153, E-Mail:
samanatorultismana@gmail.com, Blog oficial
http://samanatorul.blogspot.ro Website
http://www.samanatorul.ro/
4. Asociația pentru Adresa: Loc. Polovragi, Jud. Gorj, Cod poștal: 217365 Telefon: președinte Dumitrescu Irina
Integrare si Dezvoltare +40766575946 E-Mail: aidsgorj@gmail.com Blog oficial - A.I.D.S..-
Sociala - A.I.D.S. http://aidsgj.blogspot.ro/, Social media pagina:
https://www.facebook.com/AIDSGJ/
5. Asociația TRIX BIKE Adresa: Tg. - Jiu, str. Gilortului, nr. 38, Județul Gorj, înregistrată in președinte Claudiu DRAGOTA
Registrul Asociațiilor nr. 11/16.04.2014, CIF 33098437
http://trixbike.com/ E-mail: asociatia.trixbike@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/asociatiatrixbike/
6. Organizația De Tineret Adresa: Tg. - Jiu, str. Nicolae Titulescu, nr. 26, Județul Gorj, președinte Maria BRANZAN
Tinerii Întreprinzători înregistrată in Registrul Asociațiilor sub nr. 42/21.05.2008, CIF
24061510
7. Liga Studenților din Adresa: Tg.-Jiu, str. Victoriei, nr. 24, Județul Gorj, înregistrată in Președinte: Cojocaru Radu
Universitatea Constantin Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 29/11.09.2002, CIF Stefan
Brâncuși 14882542 E-mail: contact@lsucb.ro http://www.lsucb.ro
https://www.facebook.com/lsucbpage/
8. Asociația Adresa: Bld. Ecaterina Teodoroiu, Nr. 3a, Bl. 3a, Sc.1, Parter, Ap. 4, președinte C.Y.D Vladoiu
Association,,Colour Your municipiul Târgu-Jiu, Județul Gorj, Telefon: 0730378048, Natalia-Adela
Dreams” C.Y.D E-mail: dreamsassociation@yahoo.com
https://www.facebook.com/cydassociation/

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


9. Asociația Victoria Adresa: Aleea Ioan Slavici, nr. 3, Bl.3, sc.1, ap.5, municipiul Târgu- președinte
International – A.V.I. Jiu, Județul Gorj, România, Telefon: 0761559939, Gurica Adriana Crina
E-mail: gurica_crina@yahoo.com, https://avi-site.com/
https://www.facebook.com/AsociatiaVictoriaInternational/
10. Asociația Centrul Român Adresa: orașul Târgu-Jiu, str. General Cristian Tell, Bl. 21, Sc. 2, Ap. Președinte
pentru Comunicare 9, Jud Gorj, Telefon: +40723295944 E-Mail: crcgorj@yahoo.com Ion-Augustin SPINEANU
C.R.C.
11. Organizația Națională Adresa: Tg.-Jiu, str. Aleea Teilor, Bl. 14, Sc. 1, Ap.12, Jud. Gorj, Președinte
Cercetașii înregistrată in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. Roxana Boltasu
României Filiala 14/29.04.2008, CIF 24164264; E-mail: roxanaboltasu@yahoo.com
”Ecaterina Teodoroiu” https://www.facebook.com/CentrulLocalEcaterinaTeodoroiuTgJiu/
Târgu Jiu Telefon: 0763 804 943
12. Asociația Organizația Adresa: Tg.-Jiu, str. 14 Octombrie, nr. 59, Jud. Gorj, înregistrată in președinte Stefan Cristian
“Special Friends” Registrul Asociațiilor si Fundațiilor sub nr. 23/16.11.2018, CIF Mosoi
40328121;Telefon:0764527537 https:/www.facebook.com/osftgjiu
13. Asociația Cercetașilor Adresa: Tg.-Jiu, str. Constantin Brâncuși, nr. 37, Jud. Gorj, Președinte Dragomir Daniel
Tradiționali din Romania Înregistrare la Judecătoarea Sectorului 1 București, sub numărul
50/18.03.2014, CIF: 32963106 – FILIALĂ Telefon:
+40722396561https://cercetasii-traditionali.blogspot.com/
contact@cercetasii-traditionali.ro
14. Asociația Umanitara Adresa: Tg.-Jiu, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 365 BIS, Jud. Gorj, CIF Președinte Sgondea Simona
Iunona 19074327 Telefon: 0253 226 289 Gabriela
https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-Umanitar%C4%83-
Iunona-716872352013677/

X. Promovarea media si online a Centrului ACTIVE CITIZENSHIP de către Consiliul de conducere al Centrului ACTIVE
CITIZENSHIP Asociația Semănătorul Tismana împreuna cu partenerii ONG

Se va promova Centrul - ACTIVE CITIZENSHIP pe situl, blogul, rețelei sociale aferente fiecărui partener in parte după cum urmează:

Asociația „Dorna Tismana” A.D.T Platforma profesionala web A.D.T cu următoarele instrumente online:
- Site web A.D.T. www.dornatismana.ro
- Pagina web A.D.T. https://sites.google.com/view/dornatismana
- BLOG-uri A.D.T:
○ BLOG-ul A.D.T blogspot.ro: http://dornatismana.blogspot.com
○ BLOG-ul A.D.T wordpress.com: https://adt2020.wordpress.com
- Social Media Facebook A.D.T:
- Grup A.D.T Facebook www.facebook.com/groups/dornatismana
- Pagina web A.D.T Facebook www.facebook.com/ONGADT
- Social Media LinkedIn A.D.T:
- Pagina A.D.T. LinkedIn www.linkedin.com/showcase/dorna-tismana
- Pagina A.D.T. LinkedIn www.linkedin.com/company/dornaong
- Grup A.D.T. LinkedIn www.linkedin.com/groups/12017321/
- Pagina A.D.T Tiktok https://www.tiktok.com/@dornatismana
- Pagina A.D.T Instagram https://www.instagram.com/DornaTismana/
- Pagina A.D.T Pinterest https://ro.pinterest.com/DornaTismana
- Pagina A.D.T Twitter https://twitter.com/AntonioTomoniu
- Pagina A.D.T Youtube https://www.youtube.com/channel/UCW80H9ny--HPpMm8Z3kAOzA

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Fundația Județeana pentru Tineret Gorj -Platforma profesionala web FJTG , cu următoarele instrumente online:
- Site-ul oficial FJTG https://sites.google.com/view/fjtg
- Blog-ul oficial FJTG https://fjptgorj.blogspot.ro/
- Pagina web oficiala FJTG Facebook https://www.facebook.com/FJTGORJ/
- Grup oficial FJTG Facebook https://www.facebook.com/groups/979304755556994/

Asociația Victoria International – A.V.I. cu următoarele instrumente online: Site oficial: https://avi-site.com; Reţea
sociala grup Facebook: https://www.facebook.com/groups/994102254037176/

Asociația Association,,Colour Your Dreams” ACYD cu următoarele instrumente online: Reţea sociala Pagina web
Facebook: https://www.facebook.com/cydassociation/

Asociația Regionala pentru Dezvoltare Durabilă cu următoarele instrumente online:


- Site-ul oficial www.dezvoltaredurabila.org
- Blog oficial: http://ecdlticleni.blogspot.com/
- Rețea sociala https://www.facebook.com/ECDLARDD

Asociația pentru Integrare și Dezvoltare Sociala Cheile Oltețului - A.I.D.S. cu următoarele instrumente online:
- Blog oficial - A.I.D.S..- http://aidsgj.blogspot.ro/
- Pagina web - A.I.D.S.. Facebook https://www.facebook.com/AIDSGJ/

Asociația Centrul Român pentru Comunicare Filiala Gorj C.R.C. cu următoarele instrumente online:
- Blog oficial - C.R.C https://ongcrc.blogspot.com/
- Pagina Facebook C.R.C https://www.facebook.com/CrcGorj/
- GRUP Facebook C.R.C https://www.facebook.com/groups/532657303854392/

ANEXE din cadrul Centrului


ACTIVE CITIZENSHIP

➢ ANEXA 1.1. FISA POST


Lucratori de tineret
responsabili cu activitatile din
cadrul Centrului ACTIVE
CITIZENSHIP

➢ ANEXA 1.2. ACORD DE


VOLUNTARIATdin cadrul
Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

➢ ANEXA 1.3. ÎNSCRIEREA


VOLUNTARULUI din cadrul
Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

➢ ANEXA 1.4. PROTOCOL de


parteneriat din cadrul Centrului
ACTIVE CITIZENSHIP

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Suport FINANCIAR oferit de către AST in parteneriat cu ALIAT, ARDD, ADT necesar pentru Centrul ACTIVE CITIZENSHIP
si proiectul de tineret

- Baza materiala a Centrului ACTIVE CITIZENSHIP (Materiale consumabile si papetărie pentru realizarea Modulelor si
Atelierelor de lucru 6x (kit-uri documente, mape participanți, toner , hârtie, markere, Flipchart, post it, mape cu documente)
acestea sunt asigurate prin contribuție proprie;
- Decontarea Transportului pentru participarea la Modulele si Ateliere de lucru ale echipei de implementare si echipa
redacționala, este asigurata prin contribuție proprie;
- Alte costuri privind logistica PROGRAMUL DE INSTRUIRE din cadrul Activităților proiectului de tineret vor fi asigurate prin
contribuție proprie;

Dotări existente Centrul ACTIVE CITIZENSHIP:


– 1 PC complet dotat;
– 1 videoproiector;
– 1 multifuncționala inkjet color;
– Mobilier birou: mese , scaune , dulap birou , mobilier echipament it.

Suport FINANCIAR oferit de către finantatori necesar pentru Centrul ACTIVE CITIZENSHIP si proiectul de tineret

- Costuri de realizare - Materiale Promovare - Proiect multiplicarea materialelor tematice de tineret in format tipărit
asigurata prin sprijinul finantatorilor:

Cheltuieli Servicii tipărire necesare pentru realizare CARTA ALBA Centrul Active citizenship - realizat in format A4(21 cm x 29,7
cm) color fata/verso

Cheltuieli Servicii tipărire necesare pentru realizarea Ghidurilor PRACTICE informative pentru cetățenie activă realizate in format
A4(21 cm x 29,7 cm) color fata/verso -
Program eFormare cu 6 secțiuni web de eFormare din cadrul Portalului eFormare pentru cetățenie activă cu următoarele sesiuni
capacitare online:
- 1 - democrație „Sesiune eFormare Dezvoltare locala” eLearning Local Development
- 2 - cetățenie activă „Sesiune eFormare pentru cetățenie activă” eLearning Active Citizens
- 3 - bună guvernare „Sesiune eFormare Planuri de afaceri”) eLearning Business PLAN
- 4 - transparență „Sesiune eFormare Strângere de fonduri” eLearning Fundraising
- 5 - „Sesiune eFormare Oportunități de dezvoltare a tinerilor” eLearning StartUp
• - 6 - „Sesiune eFormare Surse de finanțare proiecte de tineret” eLearning Personal Development

Cheltuieli pentru promovarea activității de tineret - Produse informative publicitare imprimate tematice (2 tipuri diferite afișe &
Postere realizate in format A3(29,7 cm x 42 cm) color fata/verso) defalcate pe categorii după cum urmează:
• Afișe nr. buc. 50 (plastifiate & realizate color în format A3
• Postere nr. buc. 50 (plastifiate & realizate color în format A3

Cheltuieli de realizare promovare proiect / Produse informative publicitare imprimate tematice, -


- Produse publicitare defalcate pe categorii (6 tipuri diferite de fise, pliante și flyere realizate in format A4(21 cm x 29,7 cm)color
fata/verso) astfel:
• 2 modele de Fise publicitare (50 buc.X2 modele= 100 buc) 100 buc.
• 2 modele Flyere publicitare (50 buc.X2 modele= 100 buc) 100 buc.
• 2 modele Pliante publicitare (50 buc.X2 modele= 100 buc) 100 buc.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


ANEXA 1.1. FISA POST Lucrător de tineret (din cadrul G.A.L.D.T.) responsabili cu activitățile din cadrul Centrului ACTIVE
CITIZENSHIP

ANEXA 1.1.
FIŞA POSTULUI
1. DENUMIREA POSTULUI

(FUNCTIE PROIECT de tineret Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship &
Fundraising NetWork – LUCRATOR DE TINERET (din cadrul G.A.L.D.T.) )

2. RELAŢIILE POSTULUI (în interiorul ASOCIATIEI Semănătorul Tismana )

Se subordonează: Managerului de proiect de tineret Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI - Platform eLearning
Active Citizenship & Fundraising NetWork din CADRUL ASOCIATIEI Semănătorul Tismana
Are în subordine: Nu este cazul
Colaborări interne: Cu personalul serviciului și interdepartamental, în raport cu cerințele de implementare a proiectulu
Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising
NetWork aflat în implementare în cadrul serviciului propriu

3. OBIECTIVE

- Contribuie la buna implementare a proiectului Participare prin cetăţenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active
Citizenship & Fundraising NetWork
- Colaborează cu partenerii asociației Semănătorul Tismana pentru implementarea eficienta a proiectului Participare prin
cetăţenie activă pentru TineRI - Platform eLearning Active Citizenship & Fundraising NetWork si realizarea la timp a
sarcinilor.

4. SARCINILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE POSTULUI / PROFILUL LUCRATORULUI DE TINERET

Descrierea ocupației. Conținutul muncii

Lucrătorul de tineret mobilizează tinerii in scopul dezvoltării abilitaților de viața si a comportamentelor pro active, stimulând
viața asociativa si cooperarea in rândul tinerilor, facilitând participarea acestora la viața comunității.
Practicanții acestei ocupații reprezintă resurse pentru tineri, organizații si comunități, realizând activități de informare,
îndrumare si sprijin pentru tineri, facilitând integrarea sociala si evoluția personala a tinerilor, in contextul valorizării diversității
umane, culturale si al promovării cetățeniei active.

Competentele lucrătorului de tineret se fundamentează pe principiile respectării si valorizării interculturalității si diversității


umane, concomitent cu abordarea integrata a direcțiilor de acțiune in sfera sociala, culturala, educativa si recreativa. Lucrătorul
de tineret organizează activitatea în cadrul unui proiect general al asociației sau Fundației, organizației non-guvernamentale sau
administrației publice locale sau central care au atribuții in domeniul tineretului, din care face parte și în cadrul căreia lucrează,
în funcție de nevoile publicului. Organizarea activității începe cu programarea acesteia și se continua până la evaluarea finală.
Lucrătorul de tineret coordonează, monitorizează și întocmește un raport privind activitatea în derulare.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Lucrătorul de tineret acționează prin încurajarea tinerilor de a se implica in diferite activități care sa ajute la integrarea lor in
societate, facilitează procesul de învățare informala si non formala in rândul tinerilor, dezvolta oportunități relevante de învățare,
facilitează realizarea planului de dezvoltare al tânărului, contribuie la dezvoltarea politicilor in domeniul tineretului.

Lista unităților de competentă

Titluri și categorii de unități de competentă

Unități de competentă cheie


Unitatea 1: Comunicare în limba oficială
Unitatea 2: Comunicare în limbi străine
Unitatea 3: Competente de bază în matematică, științe și tehnologie
Unitatea 4: Competente informatice
Unitatea 5: Competenta de a învăța
Unitatea 6: Competente sociale și civice
Unitatea 7: Competente antreprenoriale
Unități
Unitateade8:competentă
Competenta degenerale
exprimare culturală
Unitatea 1: Planificarea activităților
Unitatea 2: Comunicarea cu beneficiarii
Unitatea 3: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea si sănătatea in munca si in domeniul situațiilor de urgenta
Unitatea 4: Lucru in echipa
Unități de competentă specifice
Unitatea 1: Proiectarea planului de dezvoltare personala si profesionala
Unitatea 2: Informarea beneficiarilor
Unitatea 3: Sprijinirea procesului de învățare informala in rândul tinerilor
Unitatea 4: Dezvoltarea cooperării in comunitate
Atribuții si responsabilități ale Lucrătorului de tineret
1. identifica si analizează riscuri, nevoi si probleme ale tinerilor la nivel individual, de grup sau comunitar si propune
activități care sa vina in sprijinul soluționării acestora;
2. informează tinerii despre riscurile, oportunitățile si resursele existente la nivelul comunității;
3. organizează activități recreativ-educative, de informare, consultare si îndrumare pentru a sprijini dezvoltarea
abilitaților de viața si a comportamentelor pro active in rândul tinerilor;
4. utilizează materiale si mijloace de învățare utile tinerilor, realizează, distribuie si prezintă materiale informative
specifice;
5, facilitează relațiile tinerilor cu mediul de proveniența si accesul acestora la resursele
din comunitate, la programele si rețelele specifice domeniului;
6. planifica, organizează, facilitează implementarea si evaluează rezultatele activităților
desfășurate cu si pentru tineri;
7, colaborează cu alți specialiști pentru inițierea si dezvoltarea de programe care sa răspundă nevoilor tinerilor in plan
socii - educațional si de petrecere a timpului liber;
8, facilitează implicarea tinerilor in activități la nivel comunitar si acționează pentru creșterea gradului de integrare a
tinerilor aparținând unor grupuri vulnerabile sau in situație de risc;
9. asigura comunicarea si interacțiunea cu grupurile formale sau informate de tineret, facilitând colaborarea cu instituții,
specialiști, rețele;
10. participa la formularea de propuneri pentru îmbunătățirea serviciilor si politicilor in domeniul tineretului.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Unelte/instrumente de lucru
In exercitarea ocupației, lucrătorul de tineret utilizează aparatura birotica de procesare a datelor și de comunicații,
programe de înregistrare și prelucrare a datelor, dispozitive/materiale/infrastructura diverse din domeniul sportiv,
artistic si de petrecere a timpului liber.

Sursele de informare cele mai frecvent utilizate in activitate sunt următoarele:


- Diverse publicații in forma tipărita si/sau electronica - broșuri, cărți, pliante, materiale
informative, dispoziții și instrucțiuni;
- Surse electronice - informații din mediul virtual (Internet), mesaje electronice.

Program de lucru
Programul de lucru al lucrătorului pentru tineret va fi in conformitate cu prevederile Codului Muncii in vigoare, dar si
in concordanta cu cerințele specifice. Respectiv, acest program de lucru se va adapta proiectelor, programelor,
activităților in care lucrătorul pentru tineret este implicat, flexibilitatea acestuia fiind absolut necesara desfășurării
optime a activităților.

Mediu de activitate
Ocupația de lucrător pentru tineret se exercita in centrele de tineret, in organizațiile guvernamentale si/sau
neguvernamentale, precum si in alte organizații care au ca obiect de activitate organizarea activităților de timp liber
pentru tineri.
Se lucrează atât in spațiu închis, in săli mari sau mici, cat și in aer liber, in orice anotimp, in prezenta unui număr mai
mare sau mai mic de persoane.

Situații de risc
Exista posibilitatea ca lucrătorul pentru tineret sa fie implicat in anumite momente ale exercitării ocupației in situații
de risc de natura diversa, începând de la mediul familial in care trăiește tânărul pe care ii are in grija si terminând cu
un context social mai larg (a se vedea cazul așa-numitelor „găști de cartier", spre exemplificare).

Cerințe pentru exercitarea ocupației

Cunoștințe necesare
Cunoștințele necesare lucrătorului pentru tineret vizează aspecte specifice in sfera dezvoltării psihic-sociale a tinerilor si
legislației specifice in domeniul tineretului, dinamica grupurilor si managementul diversității, rezolvarea de probleme, elemente
de management si leadership, metode de învățare non formala si informala:
- Știe cum să faciliteze ("conducă") în diverse situații și activități cu tineri pentru a creste forța, creativitatea și influenta;
- Are cunoștințe practice despre cauzele și rezultatele marginalizării sociale și ale excluderii;
- înțelege nevoia de a acorda o atenție specială comunităților care sunt amenințate cu marginalizarea;
- înțelege educația și dezvoltarea ca un proces de învățare pe parcursul vieții și nu are un caracter exclusiv formal
(cursuri, ateliere de lucru);
- Cunoaște utilizarea metodelor de învățare care nu se utilizează în școală;
- Cunoaște tehnici de dirijare a grupurilor;
- Cunoaște tehnici de motivare și organizare a persoanelor pentru a lucra împreună în cadrul comunității;
- Cunoaște caracteristicile și înțelesul de funcționare a "grupurilor mici" și organizațiile non-guvemamentale în scopuri
sociale. Are de asemenea cunoștințe despre cadrul formal și legal care guvernează activitățile economice, culturale si
sociale;
- Cunoaște înțelesul relațiilor interpersonale și din cadrul grupului și legăturile dintr-o comunitate;

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


- Cunoaște înțelesul și pașii procesului de creare a legăturilor dintre grupuri și comunitate. Cunoaște înțelesul capitalului
cultural și social în crearea unei comunități locale integrate;
- Are cunoștințe de problemele și metodele de dezvoltare ale comunității;
- Are cunoștințe în implementarea proiectelor comunității. înțelege procesul de planificare: de la problema de a viziona și
a planifica schimbările, de la implementare la evaluare;
- Are cunoștințe și știe cum să utilizeze principiile de planificare și proiectare ale inovațiilor sociale. înțelege pașii și
procesul de introducere a schimbării în cadrul comunității;
- Cunoaște principiile de evaluare a propriei sale practici sociale, precum și principiile și metodele de monitorizare și
evaluare a proiectelor comunității sociale și educaționale.

Deprinderi necesare:
- abilitați de planificare, organizare, analiza si evaluare; capacitate de lucru individual si in echipa;
- abilitați de utilizare a sistemelor si tehnicilor moderne de informare si comunicare;
- abilitați de gestionare a resurselor si de soluționare a problemelor; orientare către acțiune si interacțiune sociala;
spirit de observație dezvoltat; sociabilitate, seriozitate si comportamente orientate către scopuri definite; creativitate
si spirit ludic; capacitate de auto reflecție si autodezvoltare; planificare și organizarea activităților; analiza și evaluare
de informații;
- colectare, clasificare și prelucrare de informații relevante pentru domeniul de activitate ;
- participare la elaborarea de programe/proiecte/activități ; cooperare și munca in echipa;
- elaborare și redactare de materiale scrise ; rezolvare de probleme; abilitați de comunicare; abilitați de a lua decizii;
abilitați de mobilizare și motivare grupurilor dezavantajate pentru a iniția activitățile sociale și educaționale; are
capacitatea de a organiza întâlniri sau ateliere de lucru care permit învățarea activă bazându-se pe experiențele și
cunoștințele participanților;
- este capabil să utilizeze situațiile sociale de fiecare zi ca experiențe de învățare și, ca rezultat, să extindă impactul
educațional asupra comunității; este capabil să definească nevoile de învățare ale indivizilor, grupurilor și
comunităților și apoi să le propună sprijin educațional (training, ateliere de lucru; este capabil să găsească și să
sprijine oportunitățile de dezvoltare și să motiveze grupul și liderii grupului; este capabil să inspire întemeierea unor
noi grupuri civice și să îi motiveze la acționarea independentă și cooperarea între ei; este capabil să ofere un diagnostic
pentru probleme și să planifice proiectele sociale și educaționale; își bazează munca pe animarea sistemului
proiectului. Stabilește obiectivele măsurabile pentru proiectele inovatoare;
- este capabil să coordoneze și să gestioneze proiecte (gestionarea echipei, securizarea resurselor și
fondurilor, monitorizarea implementării și procesul de schimbare);
- este capabil să dezvolte indicatorii de bază
pentru proiect pentru evaluare și să
monitorizeze.

Atitudini necesare:
- atenție; responsabilitate; profesionalism;
deschis la crearea diverselor forme de
cooperare care includ diverși parteneri;
sensibilitate la inegalitățile sociale; toleranță
pentru diferențe; deschis la condiția socială și
educațională a comunității; prietenos; acceptă
nevoia de a evalua implementarea proiectului și
propria practică de animare.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


ANEXA 1.2. ACORD DE VOLUNTARIATdin cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

ACORD DE VOLUNTARIAT
Încheiat astăzi …….. / …….. 2022.

Art.1. Prezentul acord se încheie intre:


1.1. Asociația Semanatorul Tismana cu sediul in Judeţul Gorj, oraşul Tismana, Str. Tismana, nr.
153, Cod poştal – RO-217495, cod fiscal 29532170, , reprezentata prin Președinte Tomoniu
Nicolae, denumita in continuare ORGANIZATIE BENEFICIARA VOLUNTARIATULUI pe de o parte
si
1.2. D-na/D-ul............... .......... .......... ..........…..........., domiciliat in .. ........ .......... .......... .,
str. …..............., nr. …..., bl. …..., ap. ….., Județ . ....... …., născut/a in localitatea … ..................,
la data de …......................, posesor al actului de identitate seria …........... nr. …........................,
CNP … .. .......... .......... ............................, in calitate de VOLUNTAR, pe de alta parte
Art. 2. Obiect:
Asigurarea activității de interes public de către VOLUNTAR in cadrul ORGANIZATIEI BENEFICIARE.

Art. 3. Drepturi si Obligații:


3.1. ORGANIZATIA Semanatorul TISMANA Conform Legea nr. 195/2001, Legea voluntariatului se obliga:
- sa asigure desfășurarea activității VOLUNTARULUI in condiții legale de protecția muncii,
corespunzătoare, precum si securitatea VOLUNTARULUI împotriva riscurilor de accident si de boala in
procesul realizării activității de voluntariat, in funcție de natura si caracteristicile activității respective;
- sa elibereze certificatul nominal care sa ateste calitatea de VOLUNTAR, perioada desfasurarii activității
si calificativul obținut ;
- sa organizeze periodic cursuri de instruire pentru voluntari;
- sa evalueze periodic activitatea VOLUNTARULUI si, in funcție de evenimentele deosebite semnalate de
acesta, sa ii atribuie titluri onorifice, decorații si premii, in condițiile legii, cu ocazia unor evenimente
deosebite
- beneficiarul voluntariatului va analiza cele sesizate de VOLUNTAR si va lua masurile ce se impun;
- sa nu implice VOLUNTARUL in activitati ilegale;
- sa controleze activitatea VOLUNTARULUI;
3.2. ORGANIZATIA Semanatorul TISMANA este in drept :
- sa renunțe la activitatea VOLUNTARULUI;
- sa controleze îndeplinirea funcțiilor VOLUNTARULUI;
- de a rezilia acordul, daca VOLUNTARUL nu-si îndeplinește obligațiile prevăzute de acesta;

3.3. VOLUNTARUL se obliga:


- sa posede cunoștințele si calitatile necesare pentru îndeplinirea activității;
- sa desfășoare voluntariatul cu excluderea oricărei prestații materiale;
- sa participe activ la elaborarea si derularea programelor Asociației;

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


- sa desfășoare o activitate in concordanta cu pregătirea sa profesionala;
- sa sesizeze in cel mai scurt timp posibil ORGANIZATIE BENEFICIARA asupra oricăror aspecte care pot avea un impact
negativ asupra protecției si siguranței;
- sa îndeplinească sarcinile primite din partea BENEFICIARA VOLUNTARIATULUI;
- sa păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces in cadrul activității de voluntariat;
- sa participe la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse de BENEFICIARA VOLUNTARIATULUI;
- sa ocrotească bunurile pe care le folosește in cadrul activității de voluntariat;
- sa depună rapoarte periodice cu privire la aspectele mai importante semnalate;

3.4. Drepturile VOLUNTARULUI


- sa participe activ la elaborarea si derularea programelor conform prevederilor contractului încheiat;
- sa desfășoare activitati in concordanta cu pregătirea sa profesionala;
- sa beneficieze de titluri onorifice, decorații si premii, in condițiile legii;

Art. 4. Modificarea acordului


Modificarea oricărei clauze a acordului se poate face numai prin înțelegere intre parți, convenita in scris, prin act
adițional.

Art. 5. Termenul si Valabilitatea Acordului


5.1. Prezentul acord intra in vigoare din momentul semnării de ambele parți;
5.2. Prezentul acord se încheie pe termen nelimitat;
5.3. Acordul poate fi reziliat, daca pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de
voința parților, o situație de natura sa îngreuneze executarea obligațiilor care revin VOLUNTARULUI, contractul va fi
renegociat, iar daca situația face imposibila executarea in continuare a contractului acesta va fi reziliat;
5.4. Denunțarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc la inițiativa VOLUNTARULUI sau a ORGANIZATIEI
BENEFICIARE cu un preaviz de 15 zile fara obligația prezentării motivelor.

Art.6 Dispoziții finale


- in executarea contractului de voluntariat, VOLUNTARUL se subordonează conducerii persoanei juridice cu care a încheiat
contractul;
- răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusa
regulilor prevăzute de Codul Civil;
- modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisa a uneia dintre parți, formulata in termen de 15
zile de la data emiterii cererii;
- litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenta
instanțelor judecătorești, daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila.

Asociația Semanatorul Tismana, VOLUNTAR


Nicolae Tomoniu, Nume si prenume - semnătura
președinte

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


ANEXA 1.3. ÎNSCRIEREA VOLUNTARULUI din cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

Nr: Data:

ÎNSCRIEREA VOLUNTARULUI
INFORMAŢII PERSONALE:

Numele şi prenumele:

Adresa stabilă:
Str. Nr. Bl. Sc. Et. Apt.
Localitatea: Judeţul: Cod:
Telefon fix: (includeţi prefixul) ( ) Mobil:
Email:

Adresa curentă: (se completează numai dacă diferă de cea stabilă)


Str. Nr. Bl. Sc. Et. Apt.
Localitatea: Judeţul: Cod:
Telefon fix: (includeţi prefixul) ( )

Naţionalitatea: Sexul: F M Data naşterii:


Profesia: Ocupaţia:

Aţi mai activat ca voluntar/ă? Da Nu

Dacă răspunsul este ”Da” vă rugăm să menţionaţi tipul de activităţi desfăşurate:

EDUCAŢIE:
Studii: (menţionaţi instituţia, domeniul de studiu, anul de studiu sau nivelul absolvit)

Cursuri extraşcolare:

Domenii în care deţineţi atestate/licenţe etc:

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


APTITUDINI ŞI COMPETENŢE:
Limba maternă:
Limbi străine: (1) (2) (3)
Nivelul: (începător, mediu sau
avansat)

Alte aptitudini şi competenţe:

Permis de conducere: Da Nu

VOLUNTARIAT:
Câte ore pe săptămână puteţi acorda activităţii de voluntariat?
1-5 ore 6-10 ore 11-15 ore alt interval (specificaţi):

Perioada în care sunteţi disponibil/ă:


dimineaţa în timpul săptămânii
după amiaza la sfârşit de săptămână
seara în perioada sărbătorilor

Domenii de interes: (bifaţi unul sau mai multe)


Artă şi cultură Mediu Religie
Sport şi recreere Sănătate Activism civic, advocacy, drepturile omului
Educaţie Servicii sociale Asociaţii profesionale şi de sprijin reciproc
Altele: (detaliaţi)

Alte OBSERVAŢII:

Informaţiile oferite în acest formular sunt confidenţiale.

Semnătura voluntarului:

NUME SI PRENUME

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


ANEXA 1.4. PROTOCOL de parteneriat din cadrul Centrului ACTIVE CITIZENSHIP

ACORD DE PARTENERIAT
Număr înregistrare / 2022

Noi, părţile, declarăm prin prezenta că vom respecta principiile de bună practică ale
parteneriatului în implementarea proiectului pentru care se depune Cererea de
finanţare cu titlul Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising”
NetWork , în cadrul Concursul national de Proiecte de Tineret 2022, de către

- Solicitant Asociația Semanatorul Tismana – A.S.T. cu sediul in orașul Tismana, Str. Tismana, nr. 153, Județul Gorj,
Cod poștal – RO-217495, date contact: Telefon: +40724364100, E-Mail: samanatorultismana@gmail.com, C.I.F.
29532170, Blog oficial http://samanatorul.blogspot.ro Website http://www.samanatorul.ro/, reprezentata prin
Președinte Tomoniu Nicolae, in calitate de solicitant;
pe de o parte,
1. .................................................................................................................................

cu sediul......................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Reprezentat prin ..............................................................................., partener 1;


de cealaltă parte,

au convenit următoarele:

Principiile de bună practică ale parteneriatului sunt:

■ Toţi partenerii au luat cunoştinţă de conţinutul Cererii de finanţare şi au înţeles pe deplin rolurile şi
responsabilităţile ce le incumbă ;
■ Partenerii implementează activităţile proiectului respectând cerinţele
metodologice şi standardele etice şi profesionale cerute;
■ În cazul în care proiectul este selectat pentru finanţare, partenerii desemnează Solicitantul să semneze
Contractul de finanţare cu MFTES şi să îi reprezinte în relaţia cu acesta în contextul implementării proiectului
şi se obligă să respecte toate regulile şi cerinţele Contractului de finanţare.

Articolul 1 – Scopul

1.1 Scopul acestui acord este implementarea în parteneriat a proiectului Participare prin cetățenie activă pentru TineRI -
Platform eLearning „Active Citizenship & Fundraising” NetWork , pentru care se solicită finanțare nerambursabilă din
partea Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, la Concursul national de Proiecte de Tineret

1.2 Acest acord reglementează împărțirea responsabilităților și aspecte financiare între Solicitant și Partener/i, în contextul
implementării proiectului, în situația în care proiectul este propus spre finanțare și se încheie un contract cu Ministerul
Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, la Concursul national de Proiecte de Tineret în acest sens.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


1.3 În situația în care Solicitantului i se va acorda finanțarea nerambursabilă și acesta va accepta termenii și condițiile
finanțării nerambursabile, Solicitantul este responsabil pentru implementarea proiectului, împreună cu partenerii, în
condițiile specificate mai jos.

Articolul 2 – Principiile de bună practică ale parteneriatului

2.1 Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului în modalitățile precizate în Cererea de finanțare și prezentul
Acord de parteneriat.
2.2 În situația în care Solicitantului i se va acorda finanțarea nerambursabilă partenerii autorizează Solicitantul să semneze
contractul cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, la Concursul național de proiecte de tineret și să-i reprezinte
în toate relațiile cu Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, la Concursul national de Proiecte de Tineret, în contextul
implementării proiectului.
2.3 Solicitantul trebuie să se consulte regulat cu partenerii săi și să-i informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluția
proiectului.
2.4 Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai înalte.
2.5 Partenerii sunt obligați să respecte toate regulile și cerințele Contractului de finanțare care va fi semnat de Solicitant.

Articolul 3 – Durata acordului


Durata acordului coincide cu data de început si sfârșit a proiectului Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform
eLearning „Active Citizenship & Fundraising” NetWork

Articolul 4 – Rolurile și responsabilitățile fiecărei organizații implicate în parteneriat

Organizația Roluri si responsabilități în proiect de tineret


Rolul inițiatorului Asociația Semanatorul Tismana în implementarea proiectului de tineret este următorul:
Asociația − sa promoveze mediatic parteneriatul pe site, blog, rețele sociale ale Asociației Semanatorul Tismana; sa informeze partenerul
Semanatorul vis-a-vis de orice modificare in calendarul operațional al proiectului de tineret sa transmită raportul de monitorizare si evaluare
Tismana a proiectului de tineret către partener;
− sa aibă un rol nepărtinitor si neutru in implementarea proiectului de tineret in comunitate;
– A.S.T., − sa identifice potențiali membri ai proiectului de tineret printr-un proces de selecție deschis, bazat pe intervenția comunitara
participativa;
solicitant − sa asigure evaluarea si monitorizarea evoluției proiectului de tineret in fiecare comunitate participanta;
− sa promoveze comunicarea inter-comunitara ca mijloc de construcție a capitalului social, motor al bunei guvernări si
dezvoltării Culturale;
− sa faciliteze prezenta membrilor proiectului de tineret in cadrul unor dezbateri/emisiuni radio/TV;
− sa informeze partenerul vis-a-vis de orice modificare in calendarul operațional proiectului de tineret ; sa transmită raportul
de monitorizare si evaluare a proiectului de tineret către partener;
− Asigură implementarea cu succes a proiectului de tineret și coordonarea întregii echipe de implementare a proiectului de
tineret; Comunica calendarul activităților partenerilor cu precizarea clara a responsabilităților ce ii revin;
− Informează partenerul de rezultatele activităților ce implica unitățile de învățământ partenere din județul Gorj; Coordonează
si supervizează realizarea activităților delegate partenerilor.
− Pregătește și organizează planurile de activitate în cadrul proiectului de tineret și asigură resursele necesare pentru atingerea
obiectivelor proiectului de tineret;
− Coordonează activitățile din cadrul proiectului de tineret, supervizând direct echipa de management, experții și alți
colaboratori implicați;
− Deleagă experți care sa contribuie la designul modulelor de instruire, susținerea si evaluarea acestora; Gestionează fondurile
primite si asigura managementul financiar eficient si corect de-a lungul întregului proiect de tineret.
− Monitorizează progresul realizat în timp fată de obiectivele propuse si indicatorii stabiliți, redactează rapoartele narative de
activitate și supervizează întocmirea rapoartelor financiare;
− Rezolvă problemele apărute în realizarea proiectului de tineret;

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


− Evaluează impactul proiectului de tineret și comunică rezultatele finanțatorului și partenerilor;
Rolurile inițiatorului Asociația Semanatorul Tismana în implementarea Campaniei de promovare media si online a proiectului de
tineret sunt următoarele:
− Coordonează mediatizarea proiectului de tineret și a rezultatelor obținute;
− Transmit invitații de participare la principalele evenimente media si activitățile ce implica unitățile de învățământ partenere
din județul Gorj;
− Transmite partenerului materiale informative privind proiectul in vederea informații si creșterii vizibilității proiectului de tineret
in teritoriu;
− Sprijină direct campania de promovare a proiectului de tineret si promovează activitățile si rezultatele proiectului de tineret ;
Promovează si sprijină diseminarea rezultatelor acestui proiect de tineret.
− Contribuie la creșterea vizibilității proiectului de tineret in județ prin postarea/afișarea/diseminarea materialelor informative
realizate in proiect de tineret.
Rolul si responsabilități în implementarea proiectului de tineret:
Parteneri − sa faciliteze accesul proiectului de tineret in comunitate conform planului operațional;
− sa sprijine comunicarea echipei proiectului de tineret cu comunitatea locala;
1 − sa disemineze informația legata de proiect de tineret in comunitate si la instituțiile locale
− sa desemneze o singura persoana de contact care va răspunde de comunicarea cu echipa proiectului de tineret si Platform
eLearning „Active Citizenship & Fundraising” NetWork
− Website Custom Active citizenship https://sites.google.com/view/abcivic2022
− BLOG-ul Active citizenship https://abcivic2022.blogspot.com
Promovare Social Media Active citizenship
• Pagina Facebook Active citizenship https://www.facebook.com/abcivic2022/
• GRUP Facebook Active citizenship https://www.facebook.com/groups/1085867588711360
• Pagina linkedin Active citizenship https://www.linkedin.com/showcase/abcivic2022
− Colaborează cu Asociația Semanatorul Tismana in procesul de implementare eficienta a proiectului de tineret in județul Gorj.
− Sprijină Asociația Semanatorul Tismana si unitățile de învățământ implicate (partenere) in implementarea eficienta a
proiectului de tineret prin oferirea de informații/documente necesare solicitate de aceștia.
− Susține activ echipa de redacție formata a Platformei Web si recunoaște oficial aceasta Platformei Web. Monitorizează
activitatea in comunitatea ținta pe toata perioada proiectului de tineret
− Comunica si raportează către echipa de management activitățile derulate in comunitatea ținta; susține si încurajează
partenerii in dezvoltarea si implementarea activităților;
− Menține o comunicare eficienta si permanenta de-a lungul implementării proiectului de tineret si colaborează cu coordonatorul
proiectului de tineret in vederea pregătirii activităților de care este responsabil.
− Identifică eventuale probleme apărute în derularea activităților delegate și propune coordonatorului de proiect de tineret
măsuri corective în momentul constatării apariției acestora.
− Sprijină echipa de management in realizarea raportului narativ final.
− Evaluează permanent performanțele experților delegați;
Rolurile partenerilor în implementarea Campaniei de promovare media si online a proiectului de tineret sunt următoarele:
− Sprijină direct campania de promovare a proiectului de tineret si promovează activitățile si rezultatele proiectului de tineret;
− Promovează si sprijină diseminarea rezultatelor acestui proiect de tineret Contribuie la creșterea vizibilității proiectului de
tineret in județ prin postarea/afișarea/diseminarea materialelor informative realizate in proiect de tineret.

Articolul 5 - Aspecte financiare, inclusiv costurile alocate fiecărui partener din bugetul proiectului și alte informații relevante
și proceduri de raportare în cadrul parteneriatului

- Contribuția proprie in valoare de MINIM 10 % din valoarea totala va fi susținuta integral de către Asociația ‘Semanatorul Tismana’
- in calitate de SOLICITANT al proiectului Participare prin cetățenie activă pentru TineRI - Platform eLearning „Active Citizenship
& Fundraising” NetWork , partenerii neavând nici o obligație financiara.

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Articolul 6 – Legea aplicabilă și litigii
- Părțile convin sa păstreze în stricta confidențialitate informațiile primite si sunt de acord sa prevină orice utilizare sau divulgare
neautorizata a unor astfel de informații. Părțile înțeleg sa utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-si îndeplini obligațiile din
prezentul Acord de Parteneriat.
- Prezentul Acord a fost întocmit și semnat la Tismana GORJ în 3 exemplare originale în limba română, câte unul pentru fiecare parte
semnatară.

Noi, părţile, declarăm prin prezenta că am citit şi suntem de acord cu conţinutul Cererii de finanţare, inclusiv Bugetul proiectului, transmisă pentru
finanţare.

Solicitant
Nume: Asociația Semanatorul Tismana

Vă rugăm să menţionaţi activităţile pentru care rolurile şi responsabilităţile specifice sunt menţionate in
organizaţia este responsabilă, rolurile şi responsabilităţile specifice prezentul acord la pagina 2-3
Vă rugăm să includeţi costurile totale pentru Solicitant Cofinanţare: MINIM 10 %
detaliate pentru partea de contribuţie proprie/
cofinanţare
Nume/ poziţie (reprezentant legal): Tomoniu NICOLAE Președinte
Semnătură:

Data şi locul:

Partener
Nume:

Vă rugăm să menţionaţi activităţile pentru care organizaţia este responsabilă, rolurile şi responsabilităţile specifice sunt menţionate in
rolurile şi responsabilităţile specifice prezentul acord la pagina 3
Vă rugăm să includeţi costurile totale pentru Solicitant Cofinanţare: NU / 0
detaliate pentru partea de contribuţie proprie/
cofinanţare
Nume/ poziţie (reprezentant legal):

Semnătură:

Data şi locul:

Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR


Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR
Centrul ACTIVE CITIZENSHIP IN SPRIJINUL SI SUPORTUL TINERILOR

S-ar putea să vă placă și