Sunteți pe pagina 1din 2

2.

Redactaţi un eseu de minimum 500 de cuvinte în care să prezentaţi particularităţile unei nuvele,
prin referire la
un text narativ aparţinând lui Ioan Slavici.
20 de puncte
În elaborarea eseului, veţi avea în vedere următoarele repere:
- încadrarea nuvelei într-un curent cultural/literar / într-o tipologie;
- prezentarea a trei elemente de structură, de construcție a discursului narativ și de limbaj,
semnificative
pentru nuvela aleasă (de exemplu: instanţele comunicării narative, perspectivă narativă, acţiune,
temă,
momentele subiectului, conflict, incipit, final, moduri de expunere, repere spaţio-temporale,
tipologia
personajelor, modalităţi de caracterizare);
- relatarea unei secvenţe narative semnificative / a unui episod semnificativ pentru tema nuvelei
alese.
Sugestie de rezolvare

Ioan Slavici, reprezentant al epocii marilor clasici și totdată membru corespondent al Academiei
Române, se dovedește a fi un bun cunoscăto al psihologiei umane, fiind creatorul nuvelei realist
psihologice, „Moara cu noroc”. Slavici pledează în operele sale pentru anumite valori precum:
cinstea, dreptatea, echilibrul, curajul, încălcarea acestora fiind pedepsită în conformitate cu
gravitatea greșelilor comise.
„Moara cu noroc” este o nuvelă, aceasta fiind o specie a genului epic de dimensiune medie, cu
personaje relativ puține, bine individualizate, indicii spațiali și temporali sunt exacți. Totodată,
nuvela are caracter realist, deoarece este reflectată realitatea credibilă, autorul nefiind interesat de
înfrumusețarea ei, stilul acestuia fiind unul sobru, apt de a oglindi realitatea așa cum este ea.Este
zugrăvită o realitate în care sunt ilustrate efectele banului asupra individului, astfel fiind numită și
tema socială.
Conflictul prezent în opera „Moara cu noroc” este un conflict psihologic. Conflictul principal este
de natură interioară, dându-se între dorința lui Ghiță de a deveni omul cinstit de odinioară și patima
pentru bani, care se dovedește a fi mai puternică.
Titlul familiarizează cititorul cu locul în care Ghiță și familia sa își câștigă un trai mai bun, însă
este și locul care se dovedește a fi cu ghinion, moara sfârșind tragic.
La nivel structural, nuvela este împărțită în 17 capitole. Incipitul este surprins cu vorbele
bătrânei care este de părere că „nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit”. Vorbele ei apar și
în finalul nuvelei „se vede c-au lăsat ferestrele deschise; dacă așa le-a fost dată...”, fapt ce dă o
simetrie compozițională textului.
În expozițiune, naratorul

S-ar putea să vă placă și