Sunteți pe pagina 1din 28

Principiul siguranței

Principiul egalității de șanse

Principiul integrării

Principiul responsabilității

Principiul comunicării

Principiul participării
,,Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai mare speranță a ei pentru viitor”
John F. Kenedy

Grădinița e a copiilor

În centrul atenţiei tuturor se află copilul şi nevoile lui de creştere, socializare şi educaţie.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CAREI este o instituţie de educaţie, are rol de a oferi sprijin educativ
pentru copii şi părinţi. Ea este terenul unor relaţii educative dintre care fiecare beneficiar-părinte, copil, educator
are de învăţat şi trebuie să se simtă valorificat şi important.
1.Misiunea noastră este de socializare a copiilor preşcolari în vederea integrării şi adaptării cu succes, fără
dificultate în activitatea şcolară şi în societate
Obiectivul nostru principal este să asigurăm un mediu educational sigur, cu resurse umane si materiale optime,
în care toți copiii să exploreze lumea înconjurătoare.
2.Viziunea
Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 Carei oferă un curriculum diferenţiat care să acorde şanse egale tuturor
copiilor, construirea unui mediu educaţional centrat pe nevoile curente şi de viitor ale copiilor, ale părinţilor,
respectându-se atât autonomia individuală, cât şi cea instituţională; extinderea serviciilor educaţionale oferite
comunităţii.
Avem înscriși și frecventează un număr total de 254 preșcolari dintre care, 142
frecventează la GPP nr.1, Carei; 54, frecventează la structura GPP nr. 5, Carei; 36,
frecventează la structura GPN nr. 10, Carei, in două grupe combinate; 23,
frecventează la structura GPP nr. 7, Carei dintre care 80% trăiesc într-un mediu
defavorizat. Dacă urmărim dinamica populației preșcolare pe ultimii patru ani,
observăm o ușoară creșere a numărului de preșcolari).

30
G.P.N. NR.10
25
20
15 G.P.P. NR.7
GRUPĂ
10
LMA
5
G.P.P. NR.5 GRUPĂ
0 LRO

G.P.P. NR.1

0 2 4
În grădinița noastră copiii își desfaşoară activităţi specifice vârstei, servesc masa,
se bucură de servicii educaţionale oferite de personal calificat, la standardele
impuse de actele normative în vigoare.
În anul școlar 2022 – 2023, procesul instructiv-educativ este asigurat de o echipă
didactică calificată, formată din 20 cadre didactice, distribuite după statut, astfel:
titulari: 17, suplinitori calificați:4. Iar distribuția personalului angajat după gradele
didactice obținute, se prezintă astfel: 15 educatoare cu gradul I, 2 educatoare
gradul II, 3 educatoare cu definitivat și un cadru didactic debutant.

ÎNCADRARE PERSONAL DIDACTIC PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

TITULARI SUPLINITORI CALIFICAȚI GRADUL I GRADUL II GRADUL I

GRADUL II DEFINITIVAT DEBUTANT

19% 3%
0% 8%
5% 0%

40%

39%
81% 5%
Oferta educațională
Grădinița utilizează Curriculum pentru educație timpurie, Anexa la ordinul
ministrului Educației Naționale nr. 4.694/2.08.2019 și desfășoară CDS/opționale
specifice vârstei, ținând seama de nevoile și interesele copiilor și ale părinților (Ex.
Grădinița muzicală, Micii ecologiști, Mesezene, Sakkjátszótér) promovând
multiculturalitatea grădiniței, cunoașterea, transmiterea și păstrarea folclorului și
tradițiilor specifice celor două limbi de predare și nu numai. Activități
extracuriculare, excursii, programe artistice, activități outdoor, proiecte, parteneriate
cu fundaţii şi instituţii din municipiu / judeţ, proiecte educaționale sau de voluntariat
SNAC, ecologice, de promovare și stimulare a citirii, de incluziune și integrare
preșcolară, dar și în ciclul școlar, cu schimb de experiență și exemple de bună
practică, cu Asociații nonguvernamentale, cu instituții publice, licee, școli și grădinițe
din țară și străinătate. Deasemenea dispune de un bogat material curricular pentru
învățământul preșcolar, sprijin cadrelor didactice.
Parteneri
Partenrul principal care sprijină cu multiple sponsorizări și donații pentru
eficientizarea și creșterea calității actului educațional este Asociația de Părinți G.P.P.
nr.1 Carei. Alți parteneri: Inspectoratul Școlar Satu Mare, Casa Corpului Didactic,
CJRAE Satu Mare/Cluj, Primăria și Consiliul Local Carei, Fundația Gal Carei, Fundația
Noi Orizonturi, Asociația OvidiuRo, Departamentul Pompieri, Poliția Rutieră, Locală,
Cabinetul Medical Școlar, Biblioteca Municipală, Universitatea ”Babeș-Bolyai”,
grădinițe și școli din județ dar și din afara județului, organizații, biserica etc.
A. DEZVOLTAREA FIZICĂ, A SĂNĂTĂŢII ŞI IGIENEI PERSONALE – cuprinde o gamă largă de
deprinderi şi abilităţi (de la mişcări largi, cum sunt săritul, alergarea, până la mişcări fine de tipul
realizării desenelor sau modelarea), dar şi coordonarea, dezvoltarea senzorială, alături de
cunoştinţe şi abilităţi referitoare la îngrijire şi igienă personală, nutriţie, alte practici de menţinere
a sănătăţii şi securităţii personale.
B. DEZVOLTAREA SOCIO-EMOŢIONALĂ – vizează debutul vieţii sociale a copilului, capacitatea lui
de a stabili şi menţine interacţiuni cu adulţi şi copii. Interacţiunile sociale mediază modul în care
copiii se privesc pe ei înşişi şi lumea din jur. Dezvoltarea emoţională vizează îndeosebi
capacitatea copiilor de a-şi percepe şi exprima emoţiile, de a înţelege şi răspunde emoţiilor
celorlalţi, precum şi dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest domeniu. În strânsă
corelaţie cu conceptul de sine se dezvoltă imaginea despre sine a copilului, care influenţează
decisiv procesul de învăţare.
C. CAPACITĂȚI ȘI ATITUDINI FAȚĂ DE ÎNVĂŢARE – se referă la modul în care copilul se implică într-
o activitate de învăţare, modul în care abordează sarcinile şi contextele de învăţare, precum şi la
atitudinea sa în interacţiunea cu mediul şi persoanele din jur, în afara deprinderilor şi abilităţilor
menţionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare.
D. DEZVOLTAREA LIMBAJULUI, A COMUNICĂRII ŞI A PREMISELOR CITIRII ŞI SCRIERII – vizează
dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului, gramaticii, sintaxei, dar şi al înţelegerii
semnificaţiei), a comunicării (cuprinzând abilităţi de ascultare, comunicare orală şi scrisă,
nonverbală şi verbală) şi preachiziţiile pentru scris-citit şi însoţeşte dezvoltarea în fiecare dintre
celelalte domenii.
E. DEZVOLTAREA COGNITIVĂ ŞI CUNOAŞTEREA LUMII – a fost definită în termenii abilităţii
copilului de a înţelege relaţiile dintre obiecte, fenomene, evenimente şi persoane, dincolo de
caracteristicile lor fizice. Domeniul include abilităţile de gîndire logică şi rezolvare de probleme,
cunoştinţele elementare matematice ale copilului şi cele referitoare la lume şi mediul
înconjurător.
Ziua cititului împreună
Ziua basmului popular
Ziua cititului cu voce tare
Ziua internațională a cărții dăruite
Ziua internaţională a cărţii pentru copii
Ziua mondială a scriitorilor
Ziua internațională a poeziei
https://youtu.be/X8ZAaNX6Nrk
Metoda Kükelhaus-parc de aventură

S-ar putea să vă placă și