Sunteți pe pagina 1din 2

CURSUL NR.

7
Citește cu atenție textul care urmează, apoi rezolvă cerințele:
În cutia cu pălării vechi, sta un urs, de catifea. Dacă nu era galben ca floarea soarelui, el
ar fi fost fioros, și podul întreg ar fi tremurat de frica lui. Aveam în pod doi berbeci năpârliți, trei
vaci fără picioare și un armăsar, care sta în pod fiindcă era de lemn și vopsit cu pensula verde.
Dar ursul era galben, și culoarea asta micșorează seriozitatea lucrurilor, nu sperie pe nimeni și
au luat-o florile pentru ele. Și mai avea ursul doi ochi de sticlă, care se uitau drept în tavan.
Domnișoara cusătoreasă, îmbrăcând ursul din șase petice croite frumos, cred că s-a înșelat când
a trebuit să-i pună și ochii, greșind cutia ochilor de urs și luând, dintr-alta cutie, doi ochi de
porumbel. Un urs se cere încruntat: ursul nostru din pod se uita cu bunătate.
Ursul stătuse jos, în casă, doi ani întregi și ajunsese atât de stricător, încât am fost
nevoit să-l pui deoparte, în singurătate, și el s-a trezit în cutia de pălării, numai după ce
începusem zadarnic fel de fel de mijloace de îndreptare. Croind ursul din fața unei scurteici,
moștenită de la o cucoană bunică, croitoreasa nu se gândise că, fără să vrea, îi da, prin
potrivirea mădularelor, niște năravuri; pe care nici scurteica, nici catifeaua nu le avuseseră în
timpul lor. [...]
Ursul nostru se nărăvise să fure, și nu fura altceva decât bomboane, ciocolată, dulceață,
fructe și rahat. Când tătuțu aducea o cutie cu lucruri dulci, ursul mirosea și golea numaidecât
cutia, fără să-l vadă nimeni.
– Cine a mâncat ciocolata ?
– Usu, răspundea băiatul, ridicând din umeri. Nu mai e.
– Dar cutia cu bomboane englezești ?
– Usu, răspundeau fata și băiatul.
(Tudor Arghezi, Hoțul, din volumul Cartea cu jucării, fragment)
Partea I (28 de puncte)
1.Notează câte un sinonim pentru cuvintele subliniate în textul dat: fioros, zadarnic,
îndreptare, răspundea. 4p
2.Indică antonime pentru cuvintele scrise îngroșat în textul dat. 4p
3. Alcătuiește un enunț în care cuvântul drept să aibă alt sens decât cel din structura: se uita
drept în tavan... . 4p
4. Transcrie, din textul dat, câte un cuvânt pentru fiecare dintre părțile de vorbire indicate:
substantiv, pronume personal, verb predicativ, numeral. 4p
5. Ce trăsături neobișnuite are ursul menționat în text? 4p
6. Explică rolul semnului întrebării în secvența: - Cine a mâncat ciocolata? 4p
7.Transcrie, din textul dat, două cuvinte/ secvențe din text care fac referire la aspectul ursului
de jucărie. 6p
8. Formulează o idee principală din al doilea paragraf al textului. 6p

Partea a II-a (36 de puncte)


Redactează o compunere, de 20-25 de rânduri, în care să utilizezi trei cuvinte alese de
tine din textul dat și să-ți imaginezi o continuare a fragmentului dat.
Notă! Vei primi 14 puncte pentru redactarea întregii lucrări (respectarea normelor de ortografie-3p, de
punctuație-2p, respectarea limitelor de spațiu indicate-2p, lizibilitatea-1p, așezarea în pagină-1p,
coerența textului-2p, unitatea compoziției-1p, registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate
conținutului-2p )
Se acordă 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și