Sunteți pe pagina 1din 27

Programul Operațional Capital Uman

Axa prioritară 6 - Educație și competențe


Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168

Modul 1_Inițierea unei afaceri

Conținut:
1. Conceptul de afacere și întreprinzător
2. Caracteristicile întreprinzătorului
3. Modalități de înființare a unei afaceri. Avantaje și dezavantaje
4. Forme legale în care o afacere poate fi organizată
5. Tipologia firmelor în funcție de mărimea lor
6. Societăți comerciale versus întreprinderi individuale
7. Etapele procesului de înființare a unei firme noi

1. Conceptul de afacere și întreprinzător

Afacerea reprezintă orice inițiativă a unui individ (întreprinzător) sau grup de


indivizi (întreprinzători), inițiativă care se bazează pe o relație, de obicei contractuală,
și care urmărește obținerea unui profit. La baza definirii afacerii stă o idee de afacere
care reprezintă un ansamblu de concepte ce permit obținerea succesului
Conceptul de antreprenor sau întreprinzător (entrepreneur) provine din
limba franceză ”enterprendre”, ce înseamnă ”a întreprinde”. Întreprinzătorul este
definit ca fiind o persoană cu spirit de acțiune și inițiativă, în stare să conducă, să
gestioneze, și să-și asume riscul unei afaceri. Un întreprinzător trebuie să posede o
serie de trăsături care se dobândesc genetic, dar care sunt perfecționate prin educație
de-a lungul vieții. O altă condiție de bază pentru întreprinzător este dobândirea

1
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
cunoștințelor manageriale, deoarece un om de afaceri nu se poate baza numai pe
instinct și pe talent.
De multe ori se pune întrebarea dacă este mai bine să inițiezi propria afacere
sau să ai un loc de muncă pentru a obține un salariu. În țările cu venituri mici inițierea
unei afaceri este o consecință directă a lipsei de perspective în dezvoltarea carierei și
a dorinței de a câștiga mulți bani. În țările cu economii dezvoltate, inițierea acțiunilor
antreprenoriale are la bază dorința de a fructifica o oportunitate atractivă prin
dezvoltare personală și cea de obținere a unei recunoașteri sociale a succesului în
carieră. Astfel, antreprenoriatul este procesul care are scopul de a crea ceva nou,
valoros pentru consumatori, pe baza unor eforturi care implică alocarea de timp și bani,
asumarea riscurilor și confruntarea cu incertitudini financiare, fizice, psihice sau
sociale, cu rolul de a obține recompense bănești și satisfacție personală, în cazul în
care afacerea ar fi de succes.
Procesul antreprenorial constă în crearea de valoare prin depunerea eforturilor
necesare, asumarea riscurilor financiare, fizice și sociale aferente, alocarea de timp cu
speranța obținerii de recompense monetare și satisfacție personală.
Procesul antreprenorial este alcătuit din mai multe etape și anume:
 Identificarea și evaluarea oportunităților – reprezintă procesul prin care un
antreprenor recunoaște oportunitatea pentru înființarea unei firme noi.
Există mai multe modalități de identificare a oportunităților:
o studierea piețelor, industriei și a concurenței
o cercetarea schimbărilor demografice, a stilurilor de viață și a
obiceiurilor
o identificarea problemelor și a nevoilor
o analiza tendințelor
o recunoașterea problemelor și găsirea soluțiilor

2
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
Evaluarea oportunităților este o fază critică a procesului antreprenorial.
Procesul de evaluare vizează durata în care oportunitatea este disponibilă pentru a
înființa o firmă nouă – fereastra de oportunitate.
Sursele de oportunitate:
o monitorizarea obiceiurilor de consum și a nivelului de satisfacție al
clienților
o monitorizarea pieței pentru a identifica o nevoie și o oportunitate
o consumatorii și partenerii de afaceri
o personalul implicat

Evaluarea oportunității trebuie să găsească răspunsuri la următoarele întrebări:


o care este piața ce urmează a fi deservită de afacere?
o care este nevoia de piață ce urmează a fi satisfăcută?
o ce aspecte sociale sunt asociate acestei nevoi?
o ce brevete sunt disponibile pentru satisfacerea nevoii?
o care este intensitatea competiției din piață?
o care este comportamentul competitorilor?
o care sunt sursele disponibile pentru finanțarea afacerii?
 Elaborarea unui model de afacere și a planului de afaceri. Pentru
exploatarea oportunităților trebuie elaborat un plan de afacere bun. Astfel,
sunt vizate modalitățile și sursele de obținere a resurselor necesare pentru
lansarea cu succes a afacerii. Astfel, un antreprenor trebuie să înțeleagă
problemele principale precum și secțiunile majore ale planului de afacere.
 Determinarea resurselor necesare. Procesul începe cu evaluarea resurselor
deținute de antreprenor. Orice resursă care este esențială trebuie
diferențiată de restul. De asemenea, antreprenorul trebuie să evalueze
riscurile asociate cu procurarea unor resurse insuficiente sau inadecvate.

3
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
 Managementul afacerii rezultate. După procurarea resurselor necesare,
antreprenorul trebuie să le folosească pentru a implementa planul de
afacere. În această fază, managementul operațiunilor este aplicat prin
imprimarea unui stil de conducere și definirea factorilor critici de succes.
Totodată, trebuie dezvoltat un sistem de control pentru a putea fi rezolvat
rapid orice conflict sau orice problemă care ar putea apărea.

2. Caracteristicile întreprinzătorului

Indiferent dacă antreprenorii lansează o afacere nouă sau fac deja parte
dintr-o firmă antreprenorială existentă, profilul lor poate fi conturat folosind un set
comun de caracteristici esențiale pentru succesul afacerii.
Principalele caracteristici ale antreprenorilor de succes:

Caracteristici ale
antreprenorilor

Pasiunea pentru afaceri

Perseverența

Creativitatea

Dorința de realizare

Asumarea eșecului

4
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
 Pasiunea pentru afaceri – cea mai importantă caracteristică împărtășită
de antreprenorii de succes. Aceasta este o experiență emoțională
fundamentală și reprezintă o mobilizare a energiei pentru a face față
provocărilor produse de afacere. Această pasiune apare din convingerea
antreprenorului că firma sa va influența în mod pozitiv viețile oamenilor.
Pasiunea este la fel de importantă, indiferent dacă antreprenorul
urmărește să obțină profit sau să satisfacă o nevoie socială, ca în cazul
organizațiilor non-profit;
 Perseverența – majoritatea antreprenorilor de succes manifestă
perseverență în a-i convinge pe alții să se implice în afacerile lor, având
în vedere faptul că în primele etape ale existenței firmei ei dispun de
resurse limitate și de număr redus de angajați;
 Creativitatea – cele mai importante elemente specifice oricărei afaceri
sunt produsele furnizate și clienții. De aceea, firma trebuie să evalueze
corect valoarea furnizată clienților și partenerilor de afaceri;
 Dorința de realizare – antreprenorii de succes doresc să fie competitivi
și capabili de a se autodepăși pentru a atinge obiective provocatoare,
acordând astfel o atenție deosebită bunurilor sau serviciilor noi furnizate
pieței, cât și satisfacției clienților;
 Asumarea eșecului – o altă caracteristică importantă a antreprenorilor
de succes. Asumearea de riscuri calculate la lansarea unei afaceri noi
se realizează în condițiile în care antreprenorul caută să evite riscurile
suplimentare, atunci când nu este necesar.

Pe lângă aceste caracteristici principale se mai pot adăuga:


- optimism
- leadership

5
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
- etică
- inițiativă
- flexibilitate
- inteligență
- responsabilitate
- viziune
- versatilitate

Pentru a identifica și selecta oportunitățile cerespunzătoare competențelor


și intereselor lor, precum și pentru mobilizarea resurselor financiare, fizice și umane în
lansarea unor afaceri noi, dar și pentru dezvoltarea ulterioară a acestora, antreprenorii
trebuie să dețină următoarele capabilități:
- să aibă cunoștințe, experiență și competențe specifice industriei în care
doresc să valorifice oportunitatea identificată;
- să caute în mod continuu oportunități care pot genera venituri potențiale
atractive;
- să poată selecta o oportunitate într-o perioadă scurtă de timp;
- să exploreze în mod creativ un proces care poate conduce la o soluție
valoroasă pentru problema sau nevoia vizată;
- să transforme o oportunitate într-o afacere profitabilă;
- să aibă competențe în vânzarea ideilor și să gestioneze o rețea de parteneri
potențiali;
- să atragă, să instruiască și să rețină în firmă persoane talentate, educate și
capabile să dezvolte competențe multidisciplinare;
- să creeze o viziune a afacerii prin comunicarea oportunității personalului și
partenerilor;
- să caute să evalueze și să diminueze riscurile afacerii noi;

6
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
- să fie flexibili în adaptarea la schimbări;
- să caute să obțină succesul și să fie realiști în acțiunile lor.

3. Modalități de înființare a unei afaceri. Avantaje și dezavantaje

Antreprenorii doresc să cunoască cele mai bune metode pentru lansarea unei
afaceri. În practică, cele mai cunoscute metode sunt crearea unei firme noi de la zero,
achiziționarea unei firme existente sau obținerea unei francize.

Modalități de înființare
a unei afaceri

Crearea unei afaceri de la zero. Start-up

Achiziționarea unei afaceri existente

Cumpărarea unei francize

 Crearea unei firme de la zero. Start-up. Cea mai eficientă cale de a lansa
o afacere nouă este furnizarea unui bun sau serviciu nou și unic pe piață. O
altă abordare constă în dezvoltarea unui bun sau serviciu existent pe piață
sau de extindere a ofertei pe o piață nouă.
o Avantaje:
- satisfacția de a pleca de la zero
- satisfacția de a-și construi propria afacere
- construirea propriei imagini
- stimularea aplicării ideilor noi
- posibilitatea de a alege amplasamentul

7
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
- posibilitatea de a achiziționa echipamentele dorite
- posibilitatea de a angaja personalul dorit
o Dezavantaje:
- incertitudine mare cu privire la evoluția afacerii
- dificultatea dobândirii unui renume pe piață
- neîncrederea consumatorilor
- dificultate în obținerea de finanțări
- răspunsul agresiv al concurenților
- necesitatea apelării la consultanță

 Achiziționarea unei firme existente. Această opțiune poate fi o variantă


mai rapidă de a avea o afacere. Cu toate acestea, antreprenorul trebuie să
analizeze cu mare atenție mai mulți factori, deoarece achiziția unei firme
existente este o tranzacție complexă.
o Avantaje:
- imaginea este deja formată
- continuitatea afacerii
- clientelă mai stabilă
- existența furnizorilor, angajaților și echipamentelor
- obținerea finanțării este mai profitabilă
- investiția inițială poate fi mai mică
o Dezavantaje:
- afacerea ar putea fi neprofitabilă
- lipsa satisfacției inițierii propriei afaceri
- personalul poate fi slab pregătit
- imaginea creată poate fi una nefavorabilă

8
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
- echipamentele pot fi uzate fizic și moral
- amplasamentul poate fi necorespunzător
- dificultate la schimbare

 Cumpărarea unei francize. O altă modalitate de a avea propria afacere


este cumpărarea unei francize. O astfel de opțiune oferă antreprenorului o
anumită independență. Franciza este o formă de organizare a afacerii în
care o firmă care deja are un bun sau serviciu de succes (francizorul)
autorizează o altă persoană sau firmă (francizatul) să folosească marca sa
comercială înregistrată și modelul de afacere în schimbul unei taxe de
franciză inițiale și al unei serii de redevențe ce se plătesc periodic.
o Avantaje:
- dreptul de a folosi o marcă cunoscută pe piață;
- șanse de succes mai mari
- asistență tehnică și managerială din partea francizorului
- beneficiază de promovarea făcută de francizor
- obținerea resurselor financiare necesare pornirii afacerii
- capital de lucru mai redus
o Dezavantaje:
- cost ridicat al francizei
- împărțirea profitului
- pierderea controlului absolut de către francizat
- pot fi impuse restricții privind extinderea și dezvoltarea afacerii
- apariția conflictelor cu francizații
- durata mare a contractului de franciză
- afacerea nu poate fi vândută decât cu acordul francizorului

9
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
- promisiuni neîndeplinite luate de francizori

Există două tipuri de franciză:


- franciza privind distribuția de produse – vizează produsul și marca francizată
- franciza de producție sau fabricație – vizează modelul de afacere sau modul
în care sunt fabricate produsele firmei.

Franciza de distribuție sau de produs și marcă este un aranjament prin care


francizorul acordă francizatului dreptul de a cumpăra produsele sale și de a folosi
marca sa comercială înregistrată pentru a le vinde. În acest fel, se obține o conectare
a unui singur fabricant la o rețea de distribuitori.
Al doilea tip de franciză se referă la afacere și vizează produscția sau fabricația
bunurilor sau furnizarea serviciilor. Francizatul produse bunurile sau furnizează
serviciile respectând indicațiile din contractul de franciză în provința procesului de
producție sau furnizare. Acest tip de franciză este cel mai dorit de antreprenori.
Cu cât francizorul este mai mare și de succes cu atât taxa francizei este mai
mare. Majoritatea francizelor solicită beneficiarilor să acopere între 25 % și 50 % din
costurile inițiale în numerar, din fondurile proprii, restul putând fi împrumutat.

4. Forme legale în care o afacere poate fi organizată

Afacerile nu pot fi organizate la întâmplare, ci trebuie să respecte cadrul legal.


Alegerea unei forme legale îm care afacerea poate fi organizată este o problemă care
nu trebuie să fie luată în considerare doar la lansarea firmei ci este necesar ca în mod
periodic să fie revizuită forma curentă în care este organizată afacerea, pentru a
constata dacă aceasta mai este corespunzătoare.
Practic, nu există o formă legală unică valabilă pentru toate etapele prin care o
firmă trece. Astfel, înainte de elaborarea modelului și prezentarea planului de afacere,

10
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
antreprenorul trebuie să decidă domeniul de activitate și forma legală în care afacerea
poate fi organizată.
Înainte de alegerea formei legale de organizare a afacerii, întreprinzătorul alege
domeniul de activitate. Domeniul de activitate se alege în funcție de tradiția
întreprinzătorului, de dorința de diversificare a activităților, de competențele avute, de
succesul avut anterior. Intrarea într-un domeniu nou sau părăsirea altuia este dificil de
realizat din cauza existenței unor bariere atât de intrare cât și de ieșire din afacere:
- capitalul necesar
- costul atragerii clienților
- canalele de distribuție
- tehnologia și capabilitățile necesare
- costul concedierii angajaților
- casarea bunurilor
- costul refacerii mediului
- presiunile politice.

Domeniile majore de activitate în care se poate începe o afacere:

Domenii majore de
activitate

Domeniul industrial

Domeniul serviciilor

Domeniul comerțului

 Domeniul industrial

11
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
o Avantaje:
- deținerea unei mărci proprii
- stabilitate pe piață
- marja de profit mai mare prin plusul de valoare adăugat
- sprijin financiar prin programele atât la nivel național cât și la
nivelul Uniunii Europene
- concurență mai mică
- existența unor resurse naturale care pot fi valorificate cu costuri
mai mici
- existența unor înlesniri fiscale cum ar fi scutirea de impozit pentru
profitul reinvestit, reducerea impozitului prin crearea de locuri de
muncă
o Dezavantaje:
- investiție inițial mai mare prin faptul că intervin costurile cu:
utilajele, spațiul de producție, materia primă
- sunt necesare cunoștințe solide în mai multe domenii fapt ce
duce la dificultate în găsirea de personal calificat
- necesitatea de a vinde pentru a putea finanța noi cicluri de
producție
- în anumite situații există pericolul perisabilității produselor
- dificultatea adaptării tipului de produse la schimbările cererii
pieței
- necesitatea de a inova continuu
- poate apărea ușor lipsa de lichidități
- necesită costuri de depozitare, expediere, care pot afecta
mărimea profitului

12
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168

 Domeniul serviciilor
o Avantaje:
- investiție mai mică decât în domeniul industrial
- costuri mai mici decât în domeniul industrial
- serviciile nu au termen de valabilitate și nu necesită stocuri, deci
costuri de depozitare
o Dezavantaje:
- experiență mare datorită concurenței ridicate din domeniu
- cunoștințe manageriale solide
- investiție mai mare în promovarea on-line și mai mică în
publicitatea clasică
- riscul de neplată mai mare decât în cazul domeniului industrial

 Domeniul comerțului
o Avantaje:
- schimbarea rapidă și mai ușoară a ofertei în funcție de cerințele
pieței
- nu sunt necesare cunoștințe și competențe deosebite
- investiție mult mai mică decât în cazul domeniului industrial
o Dezavantaje:
- concurența foarte mare datorită avantajelor prezentate
- marja mică de profit
- în cazul acestui domeniu de activitate sunt necesare cunoștințe
în domeniul marketingului și al comunicării

13
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
Pe lângă aceste domenii majore de activitate, întreprinzătorul mai poate alege
și o combinație a acestora.
Alegerea formei legale în care o afacere este organizată poate afecta
performanța acesteia în mai multe moduri: riscul potențial, creșterea afacerii,
disponibilitatea beneficiilor, fiscalitatea și chiar strategiile de ieșire din afacere. Una din
principalele caracteristici ce contribuie semnificativ la selectarea unei forme de
organizare a afacerii este răspunderea proprietarilor firmei.
După forma juridică, în România, ca și în legislația altor țări cu economia de
piață, sunt reglementate următoarele forme antreprenoriale:
- Întreprinderi individuale, reglementate de OUG 44 din 2008
- Societățile comerciale, reglementate de Legea nr. 31 din 1990
Când un întreprinzător s-a decis să iniţieze o afacere el trebuie să aleagă cea
mai potrivită formă de organizare. Principalele forme legale sub care poate fi înființată
o afacere sunt:
 Organizarea afacerii sub forma unei entități cu personalitate
juridică, societăți comerciale:
- Societate pe acțiuni – SA
- Societate în nume colectiv – SNC
- Societate în comandită simplă – SCS
- Societate în comandită pe acțiuni – SCA
- Societate cu răspundere limitată – SRL

 Organizarea afacerii sub forma unei entități fără personalitate


juridică:
- Persoană fizică autorizată – PFA
- Întreprindere individuală – II

14
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
- Întreprindere familială – IF

Forme legale de organizare

Entități Societăți comerciale


fără personalitate juridică cu personalitate juridică

Persoană fizică autorizată - PFA Societate cu răspundere limitată - SRL

Întreprindere individuală - II Societate pe acțiuni - SA

Întreprindere familială - IF Societate în nume colectiv - SNC

Societate în comandită simplă - SCS

Societate în comandită pe acțiuni - SCA

Fiecare formă legală în care o afacere poate fi organizată are caracteristici


distincte care pot furniza avantaje sau dezavantaje în funcție de circumstanțe.
Selectarea formei legale în care afacerea poate fi organizată trebuie să țină cont de
nevoile afacerii ți ale antreprenorului. Există mai mulți factori care pot fi luați în
considerare când se determină forma optimă în care o afacere poate fi organizată:
- numărul de proprietari – societățile comerciale pe acțiuni au mulți
proprietari, pe când societatea comercială cu răspundere limitată are unul
sau un număr redus de asociați – maxim 50;
- controlul managerial – cei care controlează ar putea lua toate deciziile, în
schimb alții sunt responsabili numai pentru pierderile financiare;

15
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
- riscurile potențiale și răspunderea proprietarilor – entitățile cu răspundere
limitată reduc expunerea proprietarilor sau asociaților firmei la valoarea
activelor cu care au contribuit la capitalul firmei;
- ușurința în înființarea firmei – anumite entități necesită investiții
semnificative de timp și bani pentru a îndeplini cerințelelegale privind
înființarea firmei;
- acces la sursele de capital – anumite forme de organizare sunt mult mai
maleabile decât altele pentru a atrage capital din mai multe surse. Entitățile
relativ simple, cum ar fi cele cu asociat unic, întâmpină dificultăți în
obținerea capitalului necesar;
- structura de conducere – anumite forme de organizare sunt mult mai
flexibile decât altele;
- strategia de ieșire și nevoia de lichiditate – anumite forme de organizare
furnizează mai multă flexibilitate pentru participanți privind lichiditatea sau
retragerea din afacere;
- continuitate – o anumită formă de organizare conduce la înființarea unei
firme care poate înceta să mai existe dacă proprietarul moare.

Societate comercială cu răspundere limitată – SRL. Caracteristici:


- numărul de proprietari: maxim 50 asociați
- răspunderea proprietarilor: în limita contribuției la capitalul social
- costurile inițiale ale firmei: costurile de înființare și un capital social de minim
200 lei
- continuitatea afacerii: moartea sau retragerea unui asociat poate conduce
la încheierea afacerii
- transferarea intereselor: părțile sociale nu se tranzacționează

16
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
- cerințe de capital: minim 200 lei capital social și poate crește prin
capitalizarea profitului sau contribuții noi
- controlul managerial: administrator care este și proprietar
- repartizarea profiturilor și a pierderilor: în funcție de numărul de părți sociale
deținute de proprietari
- atractivitatea afacerii pentru obținerea capitalului: răspunderea limitată face
ca această formă de organizare să fie atractivă.

Societatea comercială pe acțiuni – SA. Caracteristici:


- numărul de proprietari: cel puțin doi acționari
- răspunderea proprietarilor: în limita contribuției la capitalul social
- costurile inițiale ale firmei: statutul și taxele legale plus echivalentul în lei al
sumei de 25 000 euro
- continuitatea afacerii: moartea sau retragerea unui acționar nu va afecta
existența legală a afacerii
- transferarea intereselor: acționarii pot vinde sau cumpăra acțiuni când
doresc
- cerințe de capital: capitalul social poate crește prin capitalizarea profitului și
prin emisiuni de acțiuni
- controlul managerial: acționarii majoritari exercită controlul în corporație
- repartizarea profiturilor și a pierderilor: acționarii pot primi dividende în
funcție de numărul de acțiuni deținute
- atractivitatea afacerii pentru obținerea capitalului: răspunderea limitată face
ca această formă de organizare să fie atractivă.

Societatea comercială în comandită pe acțiuni – SCA. Caracteristici:


- numărul de proprietari: cel puțin doi acționari, din care unul comanditat

17
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
- răspunderea proprietarilor: în limita contribuției la capitalul social
- costurile inițiale ale firmei: statutul și taxele legale plus echivalentul în lei al
sumei de 25 000 euro
- continuitatea afacerii: moartea sau retragerea unui acționar nu va afecta
existența legală a afacerii
- transferarea intereselor: acționarii pot vinde sau cumpăra acțiuni când
doresc
- cerințe de capital: capitalul social poate crește prin capitalizarea profitului și
prin emisiuni de acțiuni
- controlul managerial: acționarii majoritari exercită controlul în corporație
- repartizarea profiturilor și a pierderilor: în funcție de numărul de acțiuni
deținute de proprietari
- atractivitatea afacerii pentru obținerea capitalului: răspunderea limitată face
ca această formă de organizare să fie atractivă.

Societate comercială în comandită simplă – SCS. Caracteristici:


- numărul de proprietari: nu există un număr maxim de asociați
- răspunderea proprietarilor: comanditații solidar și nelimitat iar comanditarii
în limita contribuției
- costurile inițiale ale firmei: acordul de parteneriat, costurile legale de
înființare și taxele pentru obținerea licenței
- continuitatea afacerii: moartea sau retragerea unui asociat poate conduce
la încheierea afacerii
- transferarea intereselor: în funcție de calitatea de comanditați sau
comanditar
- cerințe de capital: împrumuturi sau contribuții noi făcute de asociați

18
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
- controlul managerial: administratorul și comanditații exercită controlul
- repartizarea profiturilor și a pierderilor: depinde de acordul de parteneriat și
de investițiile asociaților
- atractivitatea afacerii pentru obținerea capitalului: depinde de capabilitatea
asociaților și de succesul afacerii.
Societatea comercială în nume colectiv – SNC. Caracteristici:
- numărul de proprietari: nu există un număr maxim de asociați
- răspunderea proprietarilor: răspundere individuală pentru obligațiile firmei
- costurile inițiale ale firmei: nu există altele în afară de costurile legale de
înființare a firmei
- continuitatea afacerii: moartea proprietarului conduce la dizolvarea afacerii
- transferarea intereselor: proprietarul poate transfera orice parte din
afacerea sa
- cerințe de capital: împrumuturi sau contribuții noi făcute de asociați
- controlul managerial: administratorul care este și proprietar ia toate deciziile
- repartizarea profiturilor și a pierderilor: proprietarul unic beneficiază de profit
și răspunde pentru pierderi
- atractivitatea afacerii pentru obținerea capitalului: depinde de capabilitatea
proprietarului și de succesul afacerii.

5. Tipologia firmelor în funcție de mărimea lor

Potrivit definiției formulate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, o


întreprindere este ”orice entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de
forma juridică”. Astfel, potrivit aceste definiții, factorul determinant este activitatea
economică, nu forma juridică.

19
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
În practică, acest lucru înseamnă că persoanele care desfășoară activități
independente, firmele de familie, parteneriatele și asociațiile sau orice alte entități care
sunt implicate în mod regulat într-o activitate economică pot fi considerate ca fiind
întreprinderi.
În ultimul deceniu s-a înregistrat o dezvoltare importantă a micilor afaceri care
au luat amploare în România. Astfel că, diferențierea între diferite tipuri de firme se
face după următoarele trei criterii (Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii):
 Numărul de angajați
 Cifra de afaceri anuală netă – reprezintă sumele rezultate din vânzările de
bunuri sau servicii care se înscriu în portofoliu curent al întreprinderii, după
deducerea reducerilor comerciale și a taxei pe valoarea adăugată, precum
și a altor taxe indicate
 Activele totale – se înțeleg activele imobilizate (corporale, necorporale și
financiare) plus activele circulante (stocuri, producția în curs de execuție,
creanțe și alte valori în curs de valorificare).
Dinamica firmelor

Caracteristici Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii


Numărul de Până la 9 salariați Între 10-49 salariați Între 50-249 salariați
angajați
Cifra de ≤2 milioane de ≤10 milioane de euro ≤ 50 milioane de euro
afaceri euro
Active totale ≤2 milioane de ≤10 milioane de euro ≤43 milioane de euro
euro

20
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
Tipuri de SRL sau SNC SRL sau SNC SRL sau SA
firme
Conducerea Antreprenor Antreprenor/manageri Antreprenor/manageri
firmei
Surse de Proprietarul, în Proprietar/parteneri Multe surse de
finanțare mod obișnuit din ce dețin economii sau finanțare, profitul
economii sau un împrumut de la reținut sau din
împrumuturi, va investitori, se emisiunea de acțiuni
accesa cu accesează mai ușor
dificultate credite îmrpumuturi bancare
bancare

Avantajele firmelor mici și mijlocii:

- au un potențial mare de a crea noi locuri de muncă, contribuind astfel la


dezvoltarea economică și socială a comunităților
- contribuie la creșterea concurenței în piețele în care operează și pot reduce
influența firmelor mari asupra parametrilor pieței: prețuri, cotă d epiață,
diversificare sortimentală
- se integrează în ecosistemul firmelor mari pe care le susțin în activitatea lor
- sunt mai flexibile, creative și au potențial de inovare, contribuind la lansarea de
produse noi pe piață
- contribuie la creșterea economică prin crearea de valoare adăugată.

21
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
Dezavantajele firmelor mici și mijlocii:

- din cauza resurselor limitate capacitatea lor de a se implica în proiectele de


cercetare și inovare este punctuală, mai ales în domeniul tehnic și tehnologic
- sunt vulnerabile la schimbările majore produse în mediul de afaceri, concretizate
în inflație, costul capitalului sau concurență
- ca urmare a capacităților limitate de producție aceste firme nu pot beneficia de
economiile de scară
- sunt faceri de nișă, iar existența lor depinde de numărul redus de clienți din piețele
țintă
- diversificarea sortimentală a ofertelor este redusă deoarece portofoliile lor cuprind
un număr redus de bunuri și servicii.

6. Societăți comerciale versus întreprinderi individuale


Diferențele și asemănările celor două forme de organizare sunt prezentate în
tabelul următor:

Societăți comerciale Întreprinderi individuale


1. Personalitate juridică
Au personalitate juridică Nu au personalitate juridică
2. Tipuri de organizare
Societăți în nume colectiv - SNC Persoane fizice autorizate - PFA
Societăți în comandită simplă - SCS Întreprindere individuală - ÎI
Societăți pe acțiuni - SA Întreprindere familială - ÎF
Societăți în comandită pe acțiuni - SCA
Societăți cu răspundere limitată - SRL
3. Patrimoniu

22
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
Patrimoniu propriu de bunuri și capitaluri Patrimoniu de afectațiune, parte a
patrimoniului personal
4. Număr de activități
Nu sunt limitate la un număr de activități, PFA-urile: au dreptul să desfășoare un
denumite coduri CAEN număr de maxim 5 activități
ÎI: au dreptul să desfășoare un număr de
maxim 10 activități
5. Tipuri de activități
Pot fi autorizate să desfășoare activități Nu pot desfășura activități specifice
prevăzute de CAEN – Codul Activităților profesiilor liberale (experți contabili, avocați,
Economice Naționale notari publici etc) sau cele prevăzute de legi
speciale
6. Număr de salariați
Nu sunt limitate la un număr maxim de PFA-urile au dreptul să angajeze un număr
salariați maxim de 3 persoane
ÎI – au dreptul să angajeze un număr maxim
de 8 persoane
7. Mod de constituire
Prin act constitutiv (statut) încheiat sub formă PFA și ÎI – prin cerere înregistrată la ONRC
scrisă, înregistrat la ORNC – Oficiul Național sau Primăria locală unde persoana își are
al Registrului Comerțului domiciliul
ÎF – prin cerere și acord de constituire
încheiat între membrii familiei
8. Subiecții
Asociat/asociați PFA și ÎI – însăși persoana fizică
Acționari nominali sau nenominali ÎF – membrii familiei
9. Reprezentant legal

23
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
Administratori (SRL) sau consiliul de PFA și ÎI – însăși persoana fizică
administrație (SA) care pot fi sau nu și ÎF – reprezentant desemnat
asociați ai societății
10. Obligația ținerii contabilității
Au obligația de a ține contabilitatea în baza Nu au obligația ținerii separate a
Legii 82/1991 a contabilității contabilității, reprezentanții fiind responsabili
de ținerea acesteia, într-o formă simplificată
sau dublă
11. Sistem contabil
Contabilitate în partidă dublă Contabilitate în partidă simplă/dublă
12. Sistem fiscal
Sistem fiscal prevăzut de Codul fiscal, care Sistem fiscal prevăzut de Codul fiscal
poate fi simplu sau complex, în funcție de
activitățile desfășurate, sediile deținute,
persoanele asociate/acționare etc.
Impozit direct datorat la bugetul statului: Impozit direct datorat la bugetul statului:
impozit pe profit (16%), impozit specific impozit pe venit (10%)
(domeniul hotelier și restaurante) sau
impozit pe veniturile microîntreprinderii (1%
sau 3% în funcție de numărul de salariați)
13. Condiții pentru autorizare
Asociații/acționarii trebuie să aibă Asociații/acționarii trebuie să aibă
capacitatea de exercițiu, să nu aibă înscrise capacitatea de exercițiu, să nu aibă înscrise
date în cazierele judiciare sau fiscale date în cazierele judiciare sau fiscale
14. Sediu
Sediu social și opțional sedii secundare cu Sediu profesional și opțional puncte de lucru
sau fără personalitate juridică fără personalitate juridică
15. Facilități pentru studenți (HG 166/2003)

24
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
Studenții care vor să înființeze o societate Studenții care vor să înființeze o afacere
comercială sunt scutiți de la plata: proprie sunt scutiți de la plata taxelor de
- Taxelor de înmatriculare și autorizare înregistrare și autorizare precum și a tarifelor
- Tarifelor de asistență de asistență prestate de ORNC, dacă
- Tarifelor de publicare în Monitorul Oficial îndeplinesc condițiile:
- Taxei de timbru pentru activitatea - să urmeze cursurile unei instituții de
notarială învățământ superior acreditat din
Condiții: România
- să urmeze cursurile unei instituții de - să fie cel puțin în anul II de studiu și să fi
învățământ superior acreditat din promovat integral, la data solicitării, toate
România cerințele prevăzute în programa de
- să fie cel puțin în anul II de studiu și să fi învățământ a senatului instituției
promovat integral, la data solicitării, toate - să nu fi îndeplinit vârsta de 30 de ani
cerințele prevăzute în programa de
învățământ a senatului instituției
- să nu fi îndeplinit vârsta de 30 de ani
16. Gradul de libertate în prestarea de activități
O societate comercială poate desfășura Un PFA, ÎI sau ÎF, poate desfășura activități
activități economice atât pentru persoane economice atât pentru persoane fizice cât și
fizice cât și juridice, nefiind limitată nici în juridice, nefiind limitată nici în sens minim
sens minim nici în sens maxim de numărul nici în sens maxim de numărul de clienți
de clienți

7. Etapele procesului de înființare a unei firme noi

Există mai multe etape ce trebuie parcurse secvențial pentru a înființa o firmă
nouă. Activitățile premergătoare înregistrării firmei la Oficiul Național al Registrului

25
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
Comercial (https://www.onrc.ro/index.php/ro/inmatriculari/operatiuni-prealabile) sunt
următoarele:
 Alegerea denumirii firmei. Trebuie să fie un nume ușor de reținut și
intuitiv pentru clienți
 Alegerea obiectului de activitate. Se poate opta pentru activitatea
principală și Codul CAEN (https://www.onrc.ro/index.php/ro/caen)
aferent. De asemenea, pot fi alese și alte domenii secundare, dar trebuie
ținut seama și de scopul afacerii care la început este limitat, în principiu,
la o singură activitate principală, urmând a fi incluse în portofoliu și alte
activități secundare, în funcție de evoluția afacerii
 Stabilirea sediului social și a punctelor de lucru
 Alegerea asociaților și stabilirea cotei de proprietate ce revine
fiecăruia
 Alegerea administratorului
 Selectarea opțiunii de plătitor sau nu de TVA

După încheierea acestor activități premergătoare, se formează dosarul care


trebuie depus pentru înregistrarea firmei la Oficiul Național al Registrului Comerțului.
În acest caz, trebuie parcurse următoarele etape:
 Rezervarea denumirii
 Întocmirea actului constitutiv sau a acordului de constituire
 Deschiderea unui cont bancar și depunerea capitalului social, în cazul
unui SRL este de 200 lei
 Depunerea dosarului cu toate documentele necesare
 Achitarea taxelor

26
Programul Operațional Capital Uman
Axa prioritară 6 - Educație și competențe
Proiect: Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilităților
practice în inginerie - MAXIMUS
Cod MySMIS: 133168
După înregistrarea firmei la Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează
un set de acțiuni ulterioare ce trebuie realizate pentru ca firma să-și poată desfășura
activitatea:
 Realizarea ștampilei
 Transformarea contului bancar în care s-a depus capitalul social, în cont
curent, în cazul SRL-ului
 Deschiderea unui cont bancar curent, în cazul PFA, ÎI, ÎF
 Achiziționarea formularelor tipizate
 Înregistrarea fiscală
 Obținerea avizelor de funcționare
 Angajarea și înregistrarea contractelor

Dacă nu dispuneți de timpul necesar, puteți apela la firmele de consultanță.

27

S-ar putea să vă placă și