Sunteți pe pagina 1din 5

Lista de granturi pentru anul de studii 2022 -2023

a Consorțiului USMF „Nicolae Testemițanu”, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Institutul
Mamei și Copilului, Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”, Institutul de Neurologie și
Neurochirurgie, Institutul de Cardiologie, Institutul de Oncologie, Spitalul Clinic Republican, Institutul
de Fiziologie și Sanocreatologie, Institutul de Medicină Urgentă

Domeniu
Nr. Programul Conducător
l Denumirea proiectului
d/r de doctorat de doctorat
științific

Forma de studii cu finanțare de la bugetul de stat

1. Științe 312.01 Lozovanu Modele psihofiziologice ale interacțiunilor


medicale Fiziologie și Svetlana cardiorespiratorii la persoane cu disfuncție
fiziopatologie respiratorie
2. Științe 312.02 Groppa Impactul Nutriției în Accidentul Vascular
medicale Neuroștiințe Stanislav Cerebral:
(inclusiv Prevenție și Managementul Riscului de
psihofiziologie) Malnutriție
3. Științe 313.02 Burduniuc Biosiguranța și Biosecuritatea în laboratoare
medicale Microbiologie, Olga elemente esențiale în asigurarea
virusologie multidimensională a sănătății publice
medicală
4. Științe 313.02 Burduniuc Monitorizarea infecției COVID -19 prin
medicale Microbiologie, Olga secvențierea intregului genom și analiza
virusologie filogenetică a izolatelor SARS-CoV-2
medicală
5. Științe 314.01 Scutari Intervenția farmaciștilor în monitorizarea
medicale Farmacologie, Corina farmacoterapiei cu inhibitorii sistemului
farmacologie renin-angiotensin-aldosteron
clinică la pacienții cu hipertensiune arterială și
COVID-19
6. Științe 316.01 Parii Cercetări farmacologice și farmaceutice ale
medicale Farmacie Segiu unui nou produs medicamentos combinat
hepato și neuroprotector
7. Științe 315.01 Tagadiuc Diagnosticul non-invaziv al NAFLD la
medicale Biochimie Olga pacienții cu diabet zaharat tip 2
medicală
8. Științe 321.01 Tcaciuc Peritonita bacteriană spontană: factori
medicale Boli interne Eugen predispozanți, etiologie, particularități
clinico-evolutive
9. Științe 321.01 Corlăteanu Consideraţii terapeutice în sindromul de
medicale Boli interne Alexandru apnee în somn de tip obstructiv
(Pulmonologie)
10. Științe 321.03 Cărăuș Impactul farmacologic și intervențional
medicale Cardiologie Alexandru asupra funcției diastolice, remodelării
cardiace și hemodinamicii renale în
hipertensiune arterială rezistentă și diabet
zaharat tip 2
11. Științe 321.03 Vataman Paradoxul obezității și rolul fenotipurilor
medicale Cardiologie Eleonora metabolice în evoluția clinică a insuficienței
cardiace cronice de etiologie ischemică
12. Științe 321.03 Vataman Impactul managementului telemedical de la
medicale Cardiologie Eleonora distanță asupra rezultatelor îndepărtate ale
reabilitării pacienților după revascularizare
cardiacă
13. Științe 321.03 Caproș Severitatea trombembolismului pulmonar
medicale Cardiologie Natalia detectat în baza parametrilor clinici,
imagistici și de laborator
14. Științe 321.04 Groppa Evolutia afectarilor tegumentare in artropatia
medicale Reumatologie Liliana psoriazica, calitatea vietii, prognosticul si
eficacitatea tratamentului cu laser
15. Științe 321.04 Groppa Impactul infectiei SARS-CoV2 asupra
medicale Reumatologie Liliana maladiilor renale
16. Științe 321.05 Lisnic Studiu comparativ al formelor Miasteniei
medicale Neurologie Vitalie Gravis în raport cu vârsta de debut (aspecte
clinică clinice, imunologice, imagistice,
electrofiziologice)
17. Științe 321.05 Hadjiu Compicațiile neurologice în infecția SARS-
medicale Neurologie Svetlana CoV-2 la copii
clinică
18. Științe 321.06 Cărăușu Evaluarea factorilor de risc și protectivi la
medicale Psihiatrie şi Ghenadie pacienții cu tulburări depresive recurente
narcologie
19. Științe 321.07 Iavorschi Тuberculozа la adolescenți: particularități
medicale Ftiziopneumolo Constantin clinico-evolutive
gie
20. Științe 321.07 Iavorschi Tuberculoza și HIV infecția - abordări în
medicale Ftiziopneumolo Constantin condițiile epidemiologice actuale
gie
21. Științe 321.08 Bețiu Evaluarea aspectelor epidemiologice,
medicale Dermatologie și Mircea genetice și de conduită clinică ale
venerologie epidermolizei buloase congenitale în
populația din Republica Moldova
22. Științe 321.10 Buruiană Limfoamele non-Hodgkin Epstein-Barr
medicale Hematologie şi Sanda pozitive
hemotransfuzie
23. Științe 321.10 Buruiană Modificările genetice TP53 la pacienții cu
medicale Hematologie şi Sanda Limfom non-Hodgkin Difuz cu celule B mari
hemotransfuzie
24. Științe 321.13 Ungureanu Tratamentul chirurgical minim invaziv
medicale Chirurgie Sergiu multimodal al bolii varicoase
25. Științe 321.13 Bour Utilizarea celulelor stem mezenchimale în
medicale Chirurgie Alin tratamentul complex al piciorului diabetic.
26. Științe 321.13 Bour Combinarea tehnologiilor endoscopice în
medicale Chirurgie Alin tratamentul și profilaxia hemoragiilor din
varicele esofagiene și gastrice la pacientii cu
hipertensiune portală.
27. Științe 321.13 Bour Utilizarea șunturilor transjugulare
medicale Chirurgie Alin intrahepatice porto-sistemice (TIPS) și a
celor peritoneo-venoase (PVS) în profilaxia
și tratamentul complicațiilor sindromului de
hipertensiune portală
28. Științe 321.15 Friptu Tratamentul organomenajant minim-invaziv
medicale Obstetrică şi Valentin a patologiilor intrauterine in perioada
ginecologie reproductivă.
29. Științe 321.15 Friptu Conduita chirurgicală - perioperatorie a
medicale Obstetrică şi Valentin pacientei obstetricale „Fast Track”
ginecologie
30. Științe 321.15 Friptu Bacteriuria Asimptomatică și impactul
medicale Obstetrică şi Valentin asupra dezvoltării PN Gestaționale.
ginecologie Optimizarea conduitei prenatale.
31. Științe 321.15 Dondiuc Optimizarea pregătirii colului uterin, pentru
medicale Obstetrică şi Iurie inducția travaliului, la femeile cu tendința de
ginecologie prolongare a sarcinii.
32. Științe 321.15 Codreanu Endometrioza și durerea pelvină la
medicale Obstetrică şi Nadejda adolescente – nouă paradigmă diagnostică și
ginecologie curativă.
33. Științe 321.16 Vetricean Reabilitarea chirurgicală a funcției auditive
medicale Otorinolaringol Sergiu la pacienții cu otita medie cronică
ogie supurată.
34. Științe 321.16 Vetricean Particularitățile și managementul evoluției
medicale Otorinolaringol Sergiu clinice a otitei medii cronice supurate și
ogie complicațiile ei la pacienții cu infecția
SARS-CoV-2
35. Științe 321.16 Vetricean Abordarea modernă a dacriocistorinostomiei
medicale Otorinolaringol Sergiu endoscopice cu laser
ogie
36. Științe 321.16 Vetricean Tratamentul chirurgical endoscopic minim
medicale Otorinolaringol Sergiu invaziv al osteoamelor sinusurilor paranazale
ogie
37. Științe 321.16 Maniuc Eficientizarea tratamentului surdității
medicale Otorinolaringol Mihail sensorineurale subacute și cronice Long
ogie COVID și non Long COVID prin terapie
celulară (studiu clinico – experimental)
38. Științe 321.16 Maniuc Particularitățile clinico-imunologice și de
medicale Otorinolaringol Mihail tratament ale sindromului respirator
ogie extrapulmonar post-COVID la copii
39. Științe 321.17 Bendelic Traumatismul segmentului ocular anterior
medicale Oftalmologie Eugeniu din aspectul biomicroscopiei cu ultrasunete și
tomografiei în coerență optică de pol anterior
40. Științe 321.17 Bendelic Studiul efectelor nanoparticulelor metalice
medicale Oftalmologie Eugeniu asupra corneei
41. Științe 321.17 Jeru Particularități clinico-imunologice la
medicale Oftalmologie Ion pacienții cu pterigion recidivant.
42. Științe 321.17 Jeru Particularități ale implantării lentilelor torice
medicale Oftalmologie Ion la pacienții cu cataractă.
43. Științe 321.18 Croitor Tratamentul necrozei avasculare de cap
medicale Ortopedie și Gheorghe femural.
traumatologie
44. Științe 321.18 Croitor Alinierea kinematică vs mecanică în
medicale Ortopedie și Gheorghe artroplastie de genunchi la pacienți cu
traumatologie gonartroza bilaterală
45. Științe 321.18 Caproș Tratamentul chirurgical al manifestărilor
medicale Ortopedie și Nicolae clinice ortopedice ale mielomului multiplu
traumatologie
46. Științe 321.18 Verega Condroplastia artroscopică a articulației
medicale Ortopedie și Grigore genunchiului la
traumatologie tineri
47. Științe 321.19 Todiraș Particularitățile terapiei intensive ale
medicale Anesteziologie Mihail disfuncțiilor cardiovasculare la pacienții cu
şi terapie ciroza hepatica
intensivă
48. Științe 321.19 Todiraș Utilizarea individualizată a aminoacizilor
medicale Anesteziologie Mihail ciclului ureogenetic în terapia intensivă a
şi terapie pacienților cu ciroză hepatică
intensivă
49. Științe 321.20 Mereuță Metabolismul bolnavilor cu tumori tiroidiene
medicale Oncologie și Ion în perioada postoperatorie și post-COVID-19
radioterapie
50. Științe 321.20 Ghidirim Splenectomia în tratamentul combinat al
medicale Oncologie și Nicolae bolnavilor cu trombocitopenii autoimune
radioterapie
51. Științe 321.21 Zapuhlîh Valoarea și aplicabilitatea neuronavigației în
medicale Neurochirurgie Grigore managementul chirurgical a leziunilor
intracerebrale.
52. Științe 321.22 Dumbrăveanu Impactul dereglărilor endocrine și a
medicale Urologie și Ion schimbărilor metabolice asupra functiei
andrologie sexual reproductive masculine
53. Științe 322.01 Ciuntu Stresul oxidativ în boală cronică renală la
medicale Pediatrie și Angela copii
neonatologie
54. Științe 322.01 Șciuca Manifestări respiratorii în infecția COVID-
medicale Pediatrie și Svetlana 19 la copii
neonatologie
55. Științe 322.01 Donos „Long Covid” - manifestările clinice,
medicale Pediatrie și Ala paraclinice, evolutive și de diagnostic în
neonatologie infecția Covid-19 la copiii cu vârsta de până
la 5 ani
56. Științe 322.01 Revenco Spectrul manifestărilor oculare în artrita
medicale Pediatrie și Ninel juvenilă idiopatică
neonatologie
57. Științe 322.01 Raba COVID-19 la copii: studiul clinico-paraclinic
medicale Pediatrie și Tatiana și evolutiv al formelor ușoare și moderate
neonatologie
58. Științe 323.01 Chele Evaluarea particularităților clinice și de
medicale Stomatologie Nicolae tratament complex a mediastinitei anterioare
odontogene
59. Științe 323.01 Rusu- Tratamentul miniinvaziv a ptozei palpebrale
medicale Stomatologie Radzichevici
Natalia
60. Științe 331.01 Paraschiv Epidemiologia hepatitelor virale parenterale
medicale Epidemiologie Angela – factori de risc, pronostic, prevenire și
control
61. Științe 331.02 Pînzaru Evaluarea igienică a riscurilor pentru
medicale Igienă Iurie sănătatea publică condiționate de expunerea
la perturbatorii endocrini

62. Științe 331.02 Corețchi Controlul riscului pentru sănătate, asociat


medicale Igienă Liuba expunerii profesionale la radiații ionizante
63. Științe 331.01 Cebanu Viciile de refracție în rândul elevilor din
medicale Igienă Serghei învățământul profesional medical și
promovarea comportamentului preventiv
64. Științe 331.02 Croitoru Impactului stresului termic condiţionat de
medicale Igienă Cătălina schimbarea climei asupra pacienților cu
afecțiuni neurologice
65. Științe 331.02 Ciobanu Cercetarea complexă a aspectelor socio-
medicale Igienă Elena igienice ale apei potabile din rețeaua
comercială în percepția populației
66. Științe 331.02 Ciobanu Estimarea igienică a impactului mineralizării
medicale Igienă Elena apei potabile asupra morbidităţii prin
osteoporoză
67. Științe 331.03 Lozan Coordonarea măsurilor de răspuns la infecția
medicale Medicină Oleg COVID-19 la nivel teritorial
socială și
management
68. Științe 331.03 Raevschi Consolidarea managementului supravegherii
medicale Medicină Elena factorilor de risc comportamentali pentru
socială și bolile cardiovasculare în Republica Moldova
management
69. Științe 341.01 Nacu Tratamentul atrofiei nervului optic cu celule
medicale Inginerie Viorel stem
tisulară si
culturi celulare
70. Științe 351.01 Pădure Identificarea medico-legală a violenței
medicale Medicină legală Andrei domestice fizice neletale
Forma de studii cu taxă
71. Științe 331.03 Zarbailov Perspectiva beneficiarilor serviciilor
medicale Medicină Natalia medicale primare privind implementarea
socială și Medicinei Personalizate
management
72. Științe 321.01 Țurcan Diarea asociată antibioticelor: factori de risc,
medicale Boli interne Svetlana forme clinice și tratament
73. Științe 321.10 Musteață Impactul infecției cu virusul SARS-CoV-2
medicale Hematologie şi Vasile asupra evoluției și managementului
hemotransfuzie hemopatiilor maligne

S-ar putea să vă placă și