Sunteți pe pagina 1din 2
COMISIA PENTRU SITUATH EXCEPTIONALE A MUNICIPIULUI CHISINAU. DECIZIA nr. 28 26 octombrie 2022 fn conformitate cu Legea nr. 212/2004 ,Privind regimul starii de urgenga si asediu de rizboi”, Hotirdrea Parlamentului nr. 41/2022 ,Privind declararea stérii de urgent”, punctelor 2.3.4,5,6 si 7 din Regulamentul Comisiei pentru Situatii Exceptionale a municipiului Chigindu, aprobat prin dispozitia Primarului General al municipiului Chisinau nr. 1225-d/2017 si Dispozitia Primarului General al municipiului Chisinau nr. 75-d din 07 martie 2022 "Despre operarea de modificari in dispozitia nr.1125-d din 20.12.2017 *Cu privire la instituirea Comisia pentru situatii exceptionale a municipiului Chisinau”, Hotararea Guvernului Republicii Moldova 1.1076 din 16.11.2010 Cu privire la clasificarea situafiilor excepjionale si la modul de acumulare si prezentare a informatiilor in domeniul protectiei populatiei gi teritoriului in caz de situatii exceptionale, Comisia pentru situatii exceptionale a municipiului Chisinau DECIDE: 1. Se ia act de Dispozitiile Comisiei pentru situatii exceptionale a Republicii Moldova nw. 37 din 15 septembrie 2022, nr. 38 din 29 septembrie 2022, nr 39 din 30 septembrie 2022, nr. 40 din 05 octombrie 2022, nt. 41 din 07 octombrie 2022, nr. 42 din 13 ‘octombrie 2022, nr. 43 din 19 octombrie 2022 si nr. 44 din 25 octombrie 2022; in scopul reducerii consumului energiei elect Zrii intreruperilor de energie electrica pe perioada situatiei de alerta pe piata energi ice din Republica Moldova, conducatorii institutiilor si intreprinderilor municipale vor asigura: 2.1. elaborarea Planurilor de optimizare a consumului de energie electrica, in special in orele de varf ale zilei 07.00-11.00 si 18,00-23.00, care si nu afecteze siguranta si file de muncd ale angajatilor sau funcjionarea serviciilor esentiale; 2.2. deconectarea oricaror instalajii care nu sunt vitale pentru procesele tehnologice si nu afecteazi securitatea si sAnditatea cetitenilor. 3. Deconectarea iluminatului public se va efectuia cui o ora mai devreme, incepand cu 06.00 si conectarea acestuia cu 0 ora mai tarziu de la 20.00. 4, in functie de circumstanfe si conditii speciale, iluminatul public va fi deconectat pe timp de noapte si/sau in zilele de odibnd. 5. La solicitarea MAI sau a altor autoritati publice centrale, Intreprinderea Municipala aLumtch” va asigura conectarea iluminatului public, in caz de necesitatea inafara orelor prevazute de Deciziile CSE. 6. Direetia de politie mun. Chisindu va inregistra inciledrile semnalate de Autor publice municipale si ile le masurile necesare in conformitate cu. prevederile 8. Prezenta Decizie intra in vigoare la data emiterii si se public Municipiului Chisinau pe pagina oficiala a Viceprimar Vicepresedinte al Comisiei lie CEBAN Secretar al Comisiei. "> Adrian TALMACI

S-ar putea să vă placă și