Sunteți pe pagina 1din 4

Ce a doscoperit Issac Newton?

1.Legile mișcării

a) Fiecare corp perseverează în starea sa de repaus, sau de mișcare


uniformă în linie dreaptă, cu excepția cazului în care este obligat
să schimbe acea stare de forțele imprimate pe el.
b) Alterarea mișcării este întotdeauna proporțională cu forța motrice
imprimată; și se face în direcția liniei drepte în care acea forță
este imprimată.
c) Fiecărei acțiuni i se opune întotdeauna o reacție egală; sau
acțiunile reciproce a două corpuri unul asupra celuilalt sunt
întotdeauna egale și îndreptate către părți contrare.

2. Legea invers-pătratului-Utilizându-se de legile mișcării planetare


emise de Kepler, Isaac Newton a derivat legea invers-pătratului
gravitației, care presupune că forța de gravitație dintre două obiecte
este invers proporțională cu pătratul distanței dintre centrele lor.
Această lege este utilizată pentru lansarea sateliților în spațiu, ceea
ce a permis identificarea a numeroase noi planete și corpuri cerești.

3. Legea răcirii-Legea lui Newton afirmă că rata cu care un corp


pierde căldură este direct proporțională cu diferența de temperatură
dintre corp și mediul înconjurător. Cu cât diferența este mai mare, cu
atât de repede se va răci un anumit obiect, până când se ajunge, în
cele din urmă, la echilibru termic
Ce a descoperit Kepler?

1. Prima lege a lui Kepler, enunţată în 1609: „Planeta se mişcă în


jurul stelei pe o orbită eliptică, în care steaua este unul dintre
focare.”(enunţată în 1609). Ecuaţia unei elipse este descrisă de
ecuaţia:{tex}\frac{x^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1{/tex}

Imaginea de mai jos reprezintă atât diagrama unei elipse, unde a


este semiaxa mare şi b semiaxa mică, dar şi cum Soarele se află într-
unul dintre cele două focare ale elipsei şi Pământul se mişcă în jurul
Soarelui urmând traiectoria unei elipse.

2. A doua lege a lui Kepler, enunţată în 1609: „Raza vectoare a


planetei (linia ce uneşte planeta de stea) mătură arii egale în
intervale de timp egale.” (enunţată în 1609). Practic această lege
dovedeşte că planeta are viteză mai mare când se află mai
aproape de stea şi mai mică când e la distanţe mai mari de steaua
în jurul căreia orbitează.
3. A treia lege a lui Kepler, enunţată în 1619: „Pătratul perioadei de
revoluţie a planetei este direct proporţional cu cubul semiaxei
mari a orbitei.” Această lege este enunţată de următoarea
formulă, unde T reprezintă perioada de rotaţie în jurul Soarelui,
iar R reprezintă lungimea semiaxei mari a orbitei, a reprezintă
prima planetă şi b a doua planetă.
Ce a descoperit Copernic?

Nicolaus Copernic este creditat cu dezvoltarea teoriei heliocentrice


din 1543 potrivit căreia Soarele se află în centrul Sistemului Solar, o
idee considerată fantezistă până spre sfârşitul anilor 1600.Pământul,
planeta noastră, se roteşte în jurul Soarelui, care se află în centrul
Sistemului Solar, care la rândul său face parte din Calea Lactee, una
dintre numeroasele galaxii din Univers.Acest concept pare atât de
banal şi de simplu de înţeles în prezent încât este greu de imaginat
că, cu numai câteva sute de ani în urmă, oamenii considerau că
Pământul are o poziţie privilegiată în Univers.Mai exact, convingerea
oamenilor era că Pământul este o planetă fixă amplasată în centrul
Universului în jurul căreia se rotesc celelalte planete şi Soarele.

Ce a descoperit Galileo?

1.Legea inerției-această lege afirmă că fiecare obiect în mișcare are


tendința de a continua mișcarea în linie dreaptă, cu excepția cazului
în care este influențat de o altă forță care îl abate de pe cale. Legea
inerției a fost folosită de Isaac Newton pentru a stabili ulterior liniile
directoare ale primei sale legi.

2.Legea căderii libere-galileo a considerat că, într-un spațiu liber de


aer, două obiecte aflate în cădere liberă ar putea acoperi distanțe
egale în aceeași perioadă de timp, indiferent de greutatea fiecăruia.
Această afirmație a fost extrem de controversată pentru vremea
respectivă, deoarece a contrazis vechile principii aristotelice ale
căderii libere.Pentru a-și testa teoria, Galileo a decis să
experimenteze cu o sferă de plumb, pe care a scăpat-o de mai multe
ori pe un plan înclinat, testând diferite înălțimi și înclinații. Prin acest
experiment, astronomul a reușit să afirme că pătratul timpurilor este
proporțional cu distanța parcursă de sferă.

3.Legea izocroniei pendulelor-principiul pendulului a fost descoperit de


Galilei, care și-a dat seama că perioada de oscilație a pendulului este
independentă de amplitudine (adică distanța maximă pe care pendulul
o poate îndepărta de poziția echilibrată).În schimb, perioada de
oscilație este dependentă de lungimea firului. Mai târziu, a fost
dezvoltat pendulul Foucault, care consta dintr-un pendul lung care
putea să se balanseze liber în orice plan și ore întregi.

S-ar putea să vă placă și