Sunteți pe pagina 1din 2

Proiect

ORDINEA DE ZI
a ședințelor în plen ale Parlamentului
din 27 octombrie - 3 noiembrie 2022

Sediul Parlamentului Republicii Moldova, ora 10.00

1 Proiectul de lege privind declararea utilității publice de interes național


a lucrărilor de construcție a apeductului magistral Chișinău-Strășeni-
Călărași
nr. 354 din 15.09.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale)
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
2 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.1/2018 cu privire la
organizațiile de creditare nebancară
nr. 136 din 14.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații D.Alaiba, A.Calinici, A.Băluțel, D.Istratii,
V.Manic
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
3 Proiectul de lege privind prevenirea pierderii și risipei alimentare
nr. 303 din 14.07.2022 lectura II
Lege organică
Inițiator - Guvernul (responsabil – Ministerul Economiei)
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
4 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.279/2017 privind
informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare (art.2, 8,
13, ș.a.)
nr. 335 din 19.08.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Oglinda, D.Perciun
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
raport
distribuit
5 Proiectul de lege pentru modificarea anexei din Legea nr.668/1995
deputaților privind aprobarea Listei unităților ale unor terenuri destinate
agriculturii rămân în proprietatea statului
nr. 371 din 30.09.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Cătănoi, S.Lazarencu
Raportor - Comisia agricultură și industrie alimentară

1
6 Proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru
producătorii agricoli
nr. 380 din 11.10.2022 lectura I
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Trubca, V.Barda, Iu.Păsat, O.Canațui,
Gh.Agheorghiesei
Raportor - Comisia economie, buget și finanțe
Coraportor - Comisia agricultură și industrie alimentară
7 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.330/1999 cu privire la
cultura fizică și sport (art.321)
nr. 156 din 21.04.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Băluțel, V.Spînu, M.Nistor, V.Jacot,
E.Sinchevici, A.Calinici, S.Lazarencu, R.Marian
Raportor - Comisia cultură, educație, cercetare, tineret,
sport și mass-media
8 Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.198/2007 cu privire la
asistența juridică garantată de stat (art.2, 11, 131, ș.a.)
nr. 334 din 12.08.2022 lectura II
Lege organică
Inițiatori - deputații A.Cătănoi, V.Barda
Raportor - Comisia juridică, numiri și imunități
9 INTERPELĂRI/ÎNTREBĂRI

S-ar putea să vă placă și