Sunteți pe pagina 1din 24

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

445/30.08.2022

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA IN UNITATEA NOASTRĂ


ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022
 
PRINCIPALELE DIRECŢII DE ACŢIUNE
a)Activitatea grădiniţei noastre a urmărit asigurarea calităţii, eficienţei şi echităţii în educaţie, realizarea obiectivelor planurilor
manageriale si a ţintelor strategice stabilite prin Planul de dezvoltare instituţională.
Printr-un act didactic de calitate au fost asigurate fiecărui copil condiţii pentru dezvoltarea completă, folosind norme, reguli,
proceduri, instrumente cuprinse în legislaţia specifică învăţământului preşcolar şi valorificând resursele umane şi materiale existente.
b) Conform Raportului procesului de autoevaluare, au fost supuse procesului de autoevaluare toate aspectele referitoare la organizaţie.
Cadrele didactice au realizat rapoarte de autoevaluare periodică, bazându-se pe feedback-ul permanent realizat cu toţi factorii implicaţi
în acest proces şi ţinând cont de opiniile personalului unității, astfel că autoevaluarea a devenit un proces interactiv, conştient şi
responsabil.
c) S-au revizuit procedurile pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele interne şi externe şi
asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Procedurile sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la
învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite pentru a fi în acord cu toate cerinţele
sistemelor şi proceselor.
d) S-au stabilit modalităţi de îmbunătăţire a performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice, elaborate anual şi monitorizate
semestrial.

1 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

e) Documentele proiective, Planurile operaționale, Regulamentul de organizare și funcționare, Planul managerial, au fost revizuite şi
actualizate in conformitate cu metodologiile in vigoare.
Comisiile de lucru au identificat priorităţile şi au stabilit planuri de acţiune şi de îmbunătăţire pentru realizarea unei
autoevaluări riguroase. S-a realizat planul de îmbunătăţire CEAC conform politicii stabilite de organizaţie şi s-a evaluat punerea în
practică a acestuia.
Elaborarea planurilor de îmbunătăţire s-a realizat prin identificarea punctelor slabe descoperite în urma rapoartelor de
monitorizare internă şi actualizarea celor care nu au fost îmbunătăţite.
Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea
programelor de învăţare.
ALTE ACŢIUNI PUNCTUALE:
COLABORĂRI  / PARTENERIATE CU: Școala Gimazială Nr. 1 Carei, G.P.P. Nr. 3 Carei – structurs G.P.P. Nr. 4, G.P.P. Nr.45
Oradea, cabinetul medical școlar reprezentată prin dr Cătană Melania, medical stomatology Groza Marius, parteneriate cu
biblioteca, biserica, ONG-uri, poliția de proximitate, centrul de zi Stella Maris, CJRAE Satu Mare, prin participare în proiectul de
voluntariat SNAC, prof. consilier Hendea Dorina, după cum urmează:
 ”Copiii, comoara noastră” – parteneriat grădiniță – familie, grupa Curcubeu, Katicabogarak și Ursuleților
 ”Parteneri pentru binele copiilor” – parteneriat grădiniță – familie, grupa Florilor
 Proiect de parteneriat în colaborare cu Școala Gimnazială nr.1 Carei: ”Cântec, joc și fantezie”-educatoare: Kincses Judith,
Csenteri Brigitta
 ”Parteneri pentru binele copiilor” – parteneriat grădiniță – familie, grupa Zâmbăreților, ed. Cociorva Orsolya, Nistea Szilvia

2 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

 ”Împreună pentru copiii noștri” – parteneriat cu familia, grupa Fluturașilor, educatoare: Uveges Raluca, Dumitru Angelica
 Parteneriat grădiniță – familie - grupa Noé bárkája, educatoare: Holló Éva, Sógor Melinda
 ”Împreună să lucrăm, pe copii să-i educăm” – parteneriat grădiniță – familie, grupa Bogyó és Babóca, educatoare:
Baumgartner Ildikó, Suhó Andrea
 ”Biblioteca – prietena copiilor” – parteneriat educațional, grupa Virágok, educatoare: Dull Noémi, Sebestyén Júlia
 ”Împreună pentru copiii noștri!” – parteneriat grădiniță - familie, grupa Albinuțelor, educatoare: Pop Ioana Roxana, grupa
Virágok, educatoare: Dull Noémi, Sebestyén Júlia
 ”Copii sănstoși, copii frumoși” – parteneriat cu asistentul medical
 ”Lumea poveștilor” – parteneriat cu bilblioteca, grupa Ursuleților, educatoare: Kincses Judith, Csenteri Brigitta
 ”Prietenii cărții” – parteneriat cu bilblioteca, grupa Fluturașilor, educatoare: Uveges Raluca, Dumitru Angelica
 ”Carte, izvor de cultură” – parteneriat educațional cu biblioteca, grupa Bogyó és Babóca, educatoare: Baumgartner Ildikó,
Suhó Andrea
 ”Născut pentru a reuși” – program de dezvoltare a abilităților de viață la preșcolari, consilier Hendea Dorina, grup țintă:
preșcolarii din grupele mari
 ”Stop accidentelor rutiere! Viața are prioritate” – parteneriat cu poliția, grupa Noé bárkája, educatoare: Holló Éva, Sógor
Melinda
 Protocol de cooperare grădiniță – poliție
 Parteneriat cu ONG Deo Gratias, grupa Zâmbăreților, educatoare: Cociorva Orsolya, Nistea Szilvia
 Parteneriat cu G.P.N. Tiream, grupa Fluturașilor, educatoare: Uveges Raluca, Dumitru Angelica

3 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

 Acord de parteneriat cu G.P.P. nr.1 Zalău, grupa Napsugár, educatoare: Csizmár Ecaterina, Heim Timea
 Protocol de colaborare cu Universitatea Babeș – Bolyai Cluj Napoca, extensia Satu Mare
 Acord de parteneriat cu G.P.P. ”Voinicelul” Satu Mare
 Proiect de parteneriat educațional: ”Cu pași mici de la grădiniță spre școală”
 Protocol de colaborare cu ECOTIC BAT-„Și cei mici fac fapte mari”
 Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială ”Calistrat Hogas”
 Acord de parteneriat cu Liceul reformat Satu Mare
 Acord de parteneriat cu Liceul Teoretic Carei – program național Kalokagathia
 Acord de parteneriat cu G.P.P. nr.6 Carei – program național ”Călătorie în împărăția emoțiilor”
 Acord de parteneriat cu Colegiul Național Kolcsey Ferenc
 Proiect de parteneriat cu parteneriat cu G.P.P. Nr. 3 Carei – structura G.P.P. nr.4 Carei: ”Colegi parteneri, dar și prieteni”-ed.
Pop Ioana Roxana
 Program de prevenire a violenței – consilier sc. Hendea Dorina
 Acord de parteneriat cu G.P.P. nr.25 Baia Mare
 Acord de parteneriat cu G.P.P. nr.30 Oradea, Parohia-Biserica Reformată ”Oraș-Grădină”- ”Prieteni la distanță” - grupa Bogyó
és Babóca, educatoare: Baumgartner Ildikó, Suhó Andrea
 Acord de parteneriat cu G.P.P. nr.1 Tășnad-”Curcubeul prieteniei”, educatoare: rist Diana, Turoczi Angela

4 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

Activităţile educative şi extracurriculare desfăşurate în unitatea noastră au fost bine organizate. Este de evidenţiat în acest sens
activitatea din cadrul proiectelor educaţionale: Citește-mi 100 de povești, Să citim pentru mileniul III, Grădina de relaxare,
liniște și învățare, Exploratori în lumea emoțiilor, Boldogságóra, Szeretethíd, proiectul Erasmus „Ready to read” – READ-
2019-1-HU01-KA201-061099.
În întocmirea materialului de analiză pentru anul şcolar 2021-2022 s-a procedat la analiza rapoartelor de activitate de la toate comisiile
de lucru, a rapoartelor de activitate de la grupele din grădiniţă,  apoi s-a realizat analiza SWOT pe compartimente educaţionale şi pe
ansamblu.
I.DIMENSIUNEA UMANĂ: CURRICULUM ŞI RESURSE UMANE

1. CURRICULUM ŞCOLAR
 
PUNCTE TARI
o Documentele manageriale ale cadrelor didactice au fost întocmite în conformitate cu cerinţele curriculare şi au fost prezentate la
timp conducerii grădiniţei pentru avizare
o De la început au fost stabilite cu responsabilitate comportamentele pe care copiii trebuie să şi le însuşească  şi prin activitatea des-
făşurată s-au  obţinut rezultate bune
o Realizarea de acţiuni educative, expoziţii de pictură, serbări au permis evidenţierea aptitudinilor copiilor
o Toate cadrele didactice au desfăşurat activităţile opţionale după  programe pentru disciplinele opţionale care au fost avizate de
MEN
o Oferirea unei palete largi de discipline opţionale; există tendinţa clară de optimizare a CDŞ şi de particularizare a acestuia la
nivelul unităţii
 
 

5 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

PUNCTE SLABE
 Planificările nu sunt personalizate. Planificările anuale şi cele pe unitatea de învăţare este normal să prezinte, la rubrica de obser -
vaţii, însemnările şi adnotările fiecărui cadru didactic în parte
 Nu există o monitorizare a copiilor plecaţi la şcoală.

OPORTUNITĂŢI
 Existenţa programelor de formare şi perfecţionare organizate de CCD şi ISJ
 Experienţe pozitive de colaborare între grădiniţele din  oraş.
 Implementarea Proiectului Invatare pentru toti

AMENINŢĂRI
 Prea multe cerinţe extracurriculare pentru cadrele didactice
 Reducerea personalului incadrat
 
 ACTIVITATEA ŞCOLARĂ
In anul şcolar 2021-2022 au fost inscrişi în unitatea noastră 247 de copii

PUNCTE TARI:
 Folosirea unui material didactic stimulativ în demersul didactic
 Creşterea numărului de comportamente pozitive ale copiilor in relaţia cu educatoarea, ceilalti copii sau părinţii,.
 Expunerea lucrărilor realizate de copii, a portofoliilor acestora, pentru a evidenţia rezultatele obţinute în activitatea la grupe
 Antrenarea copiilor în acţiuni extraşcolare şi extracurriculare cu rezultate bune.
 Psihologul, educatoarele şi părinţii se implică în derularea proiectelor educative.

6 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

PUNCTE SLABE:
 Atitudinea greşită faţă de importanţa rezultatelor obţinute de copii în detrimentul progresului acestuia pe ruta individuală
 Există cazuri de comportamente indezirabile ale copiilor.

OPORTUNITĂŢI:
 Participarea cadrelor didactice la cursuri de formare şi perfecţionare.
 Colaborarea cu factorii educaţionali: familie, comunitate, ONG-uri, alte instituţii abilitate.
 Colaborarea buna cu ISJ, CJRAE, CCD şi Primăria Carei
 Mediatizarea activităţilor din grădiniţă

AMENINŢĂRI:
 Scăderea interesului familiei faţă de grădiniţă.
 Familii dezorganizate (climat familial neadecvat).
 
ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE PROFESIONALA:

PUNCTE TARI:
 Participarea la cursuri de formare>
 Héb Ildikó:

- Managementul școlar, în context internetic și intercultural, 01.– 03.10.2021., CFCLM


- READY TO READ project – Transnational Project Meeting, 19.-22.10.2021, Budapesta, Erasmus+ KA2
Strategic
- Viitorul construit pe educația de azi, 15.01.2022, 8 ore, CFCLM
- Curs Metodiști, 2021.-2022., 26.01.04.02.2022.
7 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

- READY TO READ project – Transnational Project Meeting, 21.-25.03.2022, Italia, Erasmus+ KA2
Strategic
- READY TO READ project – Transnational Project Training, 04.- 08.04.2022, Satu Mare, Romnia,
Erasmus+ KA2 Strategic
- READY TO READ project – Transnational Project Meeting, 23.-27.05.2022, Sofia, Bulgaria, Erasmus+
KA227 Strategic
- „Metode de eficientizare a predării la distanță prin utilizarea resurselor digitale”, Program acreditat OME
Nr. 3879 din 04.06.2021, 20 credite transferabile, 03.05. – 03.06.2022., Centrul pentru formare continuă
în limba maghiară Oradea
 Pleth – Csizmár Ecaterina:
- Pozitív Pedagógia – Boldogságóra Konferencia, 13.11.2021. – online
- Curs Metodiști, 2021.-2022., 26.01.04.02.2022.
- Pozitv pedagógia – Boldogságóra Világnap Konferencia, 20.03.2022., online
- READY TO READ project – Transnational Project Training, 04.- 08.04.2022, Satu Mare, Romania,
Erasmus+ KA2 Strategic
- READY TO READ project – Transnational Project Meeting, 23.- 27.05.2022, Sofia, Bulgaria, Erasmus+
KA227 Strategic
- „Metode de eficientizare a predării la distanță prin utilizarea resurselor digitale”, Program acreditat OME
Nr. 3879 din 04.06.2021, 20 credite transferabile, 03.05. – 03.06.2022., Centrul pentru formare continuă

8 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

în limba maghiară Oradea


 Heim Timea:
- „Metode de eficientizare a predării la distanță prin utilizarea resurselor digitale”, Program acreditat OME
Nr. 3879 din 04.06.2021, 20 credite transferabile, 14.03 – 11.04.2022., Centrul pentru formare continuă
în limba maghiară Oradea
 Sopronyi Orsolya Kinga:
- Advent – programul „Így tedd rá” – „Kis Jézusnak aranyalma” – Balatoni Kata, 08.12.2021, 3 ore,
Rákóczi Szövetség (online)
 Holló Éva Andrea:
- Pozitív Pedagógia – Boldogságóra Konferencia, 13.11.2021. – online
- Advent – programul „Így tedd rá” – „Kis Jézusnak aranyalma” – Balatoni Kata, 08.12.2021, 3 ore,
Rákóczi Szövetség (online)
- READY TO READ project – Transnational Project Training, 04.- 08.04.2022, Satu Mare, Romnia,
Erasmus+ KA2 Strategic
- READY TO READ project – Transnational Project Meeting, 23.- 27.05.2022, Sofia, Bulgaria, Erasmus+
KA227 Strategic
- Modalități de integrare a elevilor cu dificultăți de învățare în școlile de masă, 17.05.– 08.06.2022. –
organizat de CCD Satu Mare, 24 ore, formatori prof. psiholog Balint Katain, psihiatru Dr. Tallian
Cristian

9 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

- „Szülők Akadémiája” Universitate Babeș – Bolyai:


1. „Gyerekkori szorongás. Megbetegítheti-e a gyereket a félelem?”, Bálint Katalin, dr. Tallián Cristian,
24.02.20022., online
2. „Hogyan fejlődjünk a gyerekekkel? A gyerekek igényeire épülő nevelés”, dr.Băculescu Ágota, Tóth
Emese, 25.03.2022., online
3. „Baj van a tanulással. Mit tehetünk már óvodás kortól, hogy jól menjen a tanulás?”, Bogya –
Fischer Csilla, Elek Margaréta Ramóna, 29.04.2022.
- Pozitv pedagógia – Boldogságóra Világnap Konferencia, 20.03.2022., online
 Sógor Melinda Ágota:
- Pozitív Pedagógia – Boldogságóra Konferencia, 13.11.2021. – online
- Advent – programul „Így tedd rá” – „Kis Jézusnak aranyalma” – Balatoni Kata, 08.12.2021, 3 ore,
Rákóczi Szövetség (online)
- Modalități de integrare a elevilor cu dificultăți de învățare în școlile de masă, 17.05.– 08.06.2022. –
organizat de CCD Satu Mare, 24 ore, formatori prof. psiholog Balint Katain, psihiatru Dr. Tallian Cristian
- „Szülők Akadémiája” Universitate Babeș – Bolyai:
1. „Gyerekkori szorongás. Megbetegítheti-e a gyereket a félelem?”, Bálint Katalin, dr. Tallián Cristian,
24.02.20022., online
2. „Hogyan fejlődjünk a gyerekekkel? A gyerekek igényeire épülő nevelés”, dr.Băculescu Ágota, Tóth
Emese, 25.03.2022., online

10 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

3. „Baj van a tanulással. Mit tehetünk már óvodás kortól, hogy jól menjen a tanulás?”, Bogya –
Fischer Csilla, Elek Margaréta Ramóna, 29.04.2022.
- Pozitv pedagógia – Boldogságóra Világnap Konferencia, 20.03.2022., online
 Uveges Raluca Mariana:
- Curs „Formator” – 10. 2021. – 01. 2022.
- „Toți copiii citesc”, Asociația Noi Orizonturi, 28.05.-18.06.2022.
 Nistea Szilvia:
- „Toți copiii citesc”, Asociația Noi Orizonturi, 28.05.-18.06.2022.
 Baumgartner ldikó:
- „Metode de eficientizare a predării la distanță prin utilizarea resurselor digitale" – curs online – program
acreditat OME Nr. 3879 din 04.06.2021 - 20 credite, 18.11. 2021.- 08.01.2022., Centrul pentru formare
continuă în limba maghiară Oradea
- „Posibilitatea aplicațiilor digitale în ezvoltarea competențelor” 19.04.-29.04.2022. online, Centrul pentru
formare continuă în limba maghiară Oradea
- „Confruntare cu balonul integrării, 24 ore online, formatori prof. psiholog Balint Katain, psihiatru Dr.
Tallian Cristian
- „Învățarea digitală”, 20 ore online, formatot Mihai Adela, Organizat de CCD Satu Mare

 Suhó Andrea:

11 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

- „Metode de eficientizare a predării la distanță prin utilizarea resurselor digitale" – curs online – program
acreditat OME Nr. 3879 din 04.06.2021 – 20 credite, 18.11. 2021.- 08.01.2022., Centrul pentru formare
continuă în limba maghiară Oradea
- „Posibilitatea aplicațiilor digitale în ezvoltarea competențelor” 19.04.-29.04.2022. online, Centrul pentru
formare continuă în limba maghiară Oradea
- „Confruntare cu balonul integrării, 24 ore online, formatori prof. psiholog Balint Katain, psihiatru Dr.
Tallian Cristian
- „Învățarea digitală”, 20 ore online, formatot Mihai Adela, Organizat de CCD Satu Mare
 Publicarea de articole în presa locală şi în reviste de specialitate
 Cadrele didactice acordă atenţie completării portofoliilor personale.
  Membri în consiliul consultativ al ISJ (Heb Ildiko).
 Implicarea responsabila a comisiei de perfectionare din scoala in identificarea nevoilor de formare si in prezentarea ofertelor de cur-
suri de formare si perfectionare.D-na Pleth-Csizmar Ecaterina a realizat o bază de date privind formarea profesională a cadrelor di-
dactice
 Dobândirea de grade didactice
 
PUNCTE SLABE:
 Lipsa de interes a unor cadre didactice pentru cursuri de formare
 Slaba sprijinire a activităţilor sportive.

OPORTUNITĂŢI:
 Ofertă diversificată de cursuri de formare organizate de CCD şi ISJ

12 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

AMENINŢĂRI:
 Lipsa de fonduri

6. ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

PUNCTE TARI:
 Activitatea educatoarelor s-a desfăşurat ca o activitate sistemică, de respectare a principiilor educaţiei formale şi non-formale
 Colaborarea cu familia fiecărui copil pentru asigurarea reuşitei şcolare.
 Creşterea numărului şi calităţii proiectelor educaţionale derulate sau aflate în derulare
PUNCTE SLABE:
 Este greu de relizat activităţi cu un număr mare de copii, si într-un spaţiu neadecvat
OPORTUNITĂŢI:
 Unele cadrele didactice au absolvit cursul de Metodisti
 AMENINŢĂRI:
 Efortul material şi de timp mare necesar organizării acestor acţiuni..

7. ACTIVITĂŢILE EXTRACURRICULARE

 PUNCTE TARI:
 Organizarea de activităţi educative extra-curriculare multiple şi variate.
 Organizarea de serbări şcolare
 Organizarea şi ieşirea în comunitate cu întregul colectiv de copii pentru dezvoltarea componentei sociale.
 Organizarea acţiunilor de voluntariat şi educaţia pentru comunitate
PUNCTE SLABE
 Neimplicarea tuturor educatoarelor in activităţile de educaţie non formală

13 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

OPORTUNITĂŢI:
 Deplasarea în afara localului grădiniţei
 Modernizarea bazei materiale a claselor
AMENINŢĂRI:
 Interpretarea greşită a demersului educativ al acestor deplasări de către terţi.
 
2. RESURSE UMANE

PUNCTE TARI:
 Personal didactic 100% calificat
 
PUNCTE SLABE:
 Insuficienta popularizare a rezultatelor pozitive ale grădiniţei
 
OPORTUNITĂŢI:
 Schimbarea cadrului legislativ
 Alocarea de fonduri bugetare de la consiliul local
AMENINŢĂRI:
 Familii plecate în străinătate sau cu slabă dorinţă de implicare în prosul de invăţare al copiilor
 
II.  DIMENSIUNEA FINANCIARĂ – RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE
 
PUNCTE TARI
 Dotarea cu mobilier, aparatură electonică(surse bugetare şi proprii}
 Modernizarea spaţiului existent
 Gestionarea optima  a resurselor şi bazei financiare

14 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

 Implicarea in proiecte de finanţare extrabuget


PUNCTE SLABE:
 Lipsa unui spatiu de depozitare
OPORTUNITĂŢI:
 Buget propriu .
AMENINŢĂRI:
 Autoritatile locale nu acorda intotdeauna si la timp sprijin grădiniţei. 
 
III. RELAŢIILE COMUNITARE ŞI INTERINSTITUŢIONALE
 
PUNCTE TARI:
 Colaborarea cu parteneri educaţionali pe bază de protocoale si proiecte in cadrul parteneriatelor.
 Colaborarea cu Consiliul reprezentativ al părinţilor a fost bună
 Derularea în condiţii bune, din punct de vedere al organizarii, a parteneriatelor.
PUNCTE SLABE:
 Slaba iniţiativă din partea comunităţii înspre gradinita, majoritatea actiunilor se indreapta inspre scoli
OPORTUNITĂŢI:
 Deschiderea Primariei Carei spre problemele noastre.
AMENINŢĂRI:
 Suprasolicitarea personalului gradinitei
 

15 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

b) CURRICULUM
• Cunoaşterea şi aplicarea reglementărilor legale şi a metodologiilor specifice;
• Respectarea legislaţiei privind constituirea grupelor
• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare si valorificarea lor
în elaborarea documentelor didactice de lucru (planificări, proiecte didactice și tematice, portofolii de evaluare etc.)
Curriculum-ul utilizat de unitatea de învăţământ este cel naţional.
 Opționalele aprobate și desfășurate în grădiniță:
 „Creionul fermecat” – grupa ‘Fluturaáilor”
 „Mesezene” – grupa „Noé bárkája”, ,,Katicabogarak”
 ,,Cine se joacă în cerc?”-grupa ,,Florilor”
 ,,Micii ecologisti”-grupa ,,Curcubeu”
 „Sakkjátszótér” – grupa „Napsugár”
c) MANAGEMENT ŞCOLAR
• Asigurarea unui cadru propice de desfăşurare a activităţii instructiv-educative;
• Elaborarea proiectului planului de școlarizare;
• Evaluarea desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe.
d) RESURSE UMANE
• Monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;
• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor de muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;

16 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

• Îmbunătățirea calităţii relațiilor interumane în şcoală și asigurarea unui climat de lucru relaxat, plăcut de colegialitate;
• Elaborarea indicatorilor de performanță în vederea evaluării personalului.
Situația statistică a inspecțiilor de specialitate

Inspecții efectuate Definitivare în Grad didactic II Grad didactic I


învățământ
de inspectorul de
1 1 2
specialitate
de cadre didactice de
specialitate /prof. - - 1
metodiști
Personalul didactic auxiliar
Numărul de personal este:
Număr de sub la nivelul peste
norme normativele normativelor normativele
Număr de
pentru privind privind privind
Categorie de personal persoane
fiecare încadrarea încadrarea încadrarea
încadrate
categorie de categoriei categoriei categoriei
1personal respective de respective de respective de
personal personal personal
Secretar-contabil 1 0,5 - 1 -
Administrator 1 1 - 1 -
patrimoniu
17 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

Personalul nedidactic
Numărul de personal este:
Număr de sub la nivelul peste normativele
norme normativele normativelor privind încadrarea
Număr de
Categorie de pentru privind privind categoriei respective
persoane
personal fiecare încadrarea încadrarea de personal
încadrate
categorie de categoriei categoriei
personal respective de respective de
personal personal
Îngrijitor 10,5 1 - 11 -

e) SITUAȚIA PROGRAMELOR/PROIECTELOR DERULATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021


Ecogrădinița, Cel mai tare la reciclare, Kalokagathia, GRLI, Boldogságóra, proiectul Erasmus „Ready to read” – READ-
2019-1-HU01-KA201-061099.
 Boldogságóra
 Mesezene
 Fiecare copil în grădiniță
 Lipinka, G.P.P. nr. 5 și G.P.N. nr. 10
 Így tedd rá – Hétről hétre G.P.P. nr. 5

18 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

Proiect de finanțare:
 Inițierea proiectului de finanțare ”Învățăm pentru toți”, G.P.P. Nr. 7 în colaborare cu Asociația”Noi Orizonturi”, Școala
Gimnazială nr. 1 și G.P.P. Nr. 3
 Inițierea proiectului de finanțare cu nurmărul NUP-KP-1-2021/1-000105-BGA ZRT
f) VOLUNTARIATE
Cadrele didactice de la G.P.P. Nr 1 Carei au participat la mai multe activități voluntare, organizate de către: biserica reformată, centrul
de zi Stella Maris.
g) CAPACITATEA INSTITUȚIONALĂ
- structurile instituționale, administrative și manageriale.
Conducerea grădiniței s-a asigurat ca fiecare angajat al grădiniței să cunoască fișa postului și a asigurat o funcționare eficientă a
sistemului de comunicare formală internă cu personalul grădiniței și cu preșcolari și externă cu părinții și alte instituții.
Au fost organizate acțiuni și exerciții privind comportamentul în situații de urgență și au fost efectuate informările privind sănătatea și
securitatea în muncă.
- resurse umane
Personalul didactic este 100% calificat.
În cadrul comisiei pentru curriculum s-au susținut referate și alte activități în vederea îmbunătățirii actului predării-învățării.
Personalul didactic auxiliar și nedidactic este 100% calificat pentru postul ocupat.
h) EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ
- conținutul programelor de studiu

19 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

S-a constatat, că planificările calendaristice au fost întocmite în conformitate cu Curriculum-ul pentru învățământul preșcolar.
Conducerea grădiniței a monitorizat parcurgerea activităților în conformitate cu planificările întocmite individual sau în grup.
i) ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC
Una dintre preocupările permanente ale conducerii grădiniței precum şi a educatoarelor a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative
specifice (mişcarea personalului didactic, Legea calităţii în educaţie, etc.)
Din punct de vedere al inspecţiei şcolare au fost realizate: Heim Timea - inspecție de specialitate pentru obținerea definitivarii,
Csenteri Brigita - Maria- inspecție curentă pentru obținerea gradului didactic II, Rist Diana - Claudia - inspecție curentă pentru
obținerea gradului didactic I, Sebestyen Julia - inspecție specială pentru obținerea gradului didactic I - inspecție curentă pentru
obținerea gradului didactic I, fiecare fiind evaluate de către inspectorii de specialitate/ metodiști cu calificativul FOARTE BINE sau
nota 10.
La începutul anului şcolar 2021-2022 au fost constituite comisiile de lucru cu respectarea legislației în vigoare
Activitatea la nivelul domeniilor experențiale s-a desfăşurat în conformitate cu planurile de activităţi proprii, s-au întocmit
planificările în concordanţă cu nivelul de dezvoltare a grupei.
În cadrul asistenţelor efectuate la activități s-a constatat că majoritatea educatoarelor folosesc strategii didactice moderne şi adecvate
particularităţilor de vârstă şi pregătire al grupelor, demersul didactic fiind bine conceput şi aplicat.
Una dintre preocupările permanente ale conducerii grădiniței precum şi a educatoarelor a constituit-o prelucrarea noutăţilor legislative
specifice (mobilitatea personalului didactic, ordinul privind transferul personalului nedidactic, Legea calităţii în educaţie, modificările
ulterioare privind Legea educației 2011, noul Curriculum, ROFUIP-ul nou s.a.) atât în cadrul consiliilor profesorale cât şi la grupe de
preșcolari şi părinţi. Activitatea de inspecție şcolară a fost completată cu asistenţe la ore efectuate de director.

20 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat:


Număr personal
Număr personal didactic calificat: 18
didactic necalificat
Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat -
- 16 4 1 - -

Pe parcursul anului şcolar 2021-2022 comisia pentru curriculum a urmărit:


 Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în cadrul comisiei, întocmirea planificărilor semestriale şi anuale,
alcătuirea de programe şi planificări pentru disciplinele opţionale, conceperea unor teste de evaluare pentru aprofundarea materiei);
 Orientarea şcolară şi profesională (intensificarea selecţionării şi pregătirii copiilor pentru concursurile şcolare);
 Perfecţionarea cadrelor didactice (participarea educatoarelor la activităţile metodice, la cercurile pedagogice, la activităţile
organizate de CCD).
Se evidențiază o colaborare eficientă cu autoritățile locale în ceea ce priveste alocarea și utilizarea fondurilor având ca desti-
nație plata utilităților și unele reparații urgente:
La Grădinita cu Program Prelungit nr. 1
 Repararea echipamentelor de joacă pentru copii
 Recondiționarea mobilierului
 Igienizarea interioară a grădinitei
 Reparații și recondiționări pardoseli
La Grădinita cu Program Normal Nr. 7 situată pe strada Traian Nr. 126
21 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

 Igienizarea interioară a grădinitei


 Recondiționarea mobilierului
 Repararea echipamentelor de joacă pentru copii
 Reparații și recondiționări pardoseli
 Reparații și montaj burlane
La Grădinita cu Program Prelungit Nr. 5 situată pe strada Nuferilor Nr. 18
 Igienizarea interioară a grădiniţei
 Repararea echipamentelor de joacă pentru copii
La Grădinita cu Program Normal Nr.10 situată pe strada Liszt Ferenc Nr. 5
 Igienizarea interioară a grădinitei
 Recondiționarea mobilierului
 Repararea echipamentelor de joacă pentru copii
 Reparații și recondiționări pardoseli
 Reparații și montaj burlane
 Reparații instalații electrice
 Încheierea unui contract de prestări servicii cu o firmă specializată pentru realizarea documentației P.S.I

Ca şi sursă de finanţare extrabugetară era ,,Asociaţia Părinților GPP Nr.1 Carei”, asociaţie non profit a părinţilor, unde
au fost dirijate formulare 230. Cu banii adunati din contribuția părinților am dotat sălile cu materiale didactice, am achiziționat materi-
ale necesare pentru confecționarea unor auxiliare didactice și decoruri.
Fondurile extrabugetare au fost utilizate în conformitate cu priorităţile stabilite în programele și proiectele unității.
Au fost oferite componente ale bazei materiale, pentru desfășurarea unor diverse activităţi cultural educative, sportive, unor organizaţii
care sponsorizează unitatea.

22 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

Concluzii - direcţii de acţiune:

o Asigurarea de şanse egale pentru toţi copii din grădiniţă – inițierea unor proiecte cu finanțare extrabugetară
o Asigurarea unor condiţii optime de învăţare şi securitate a copiilor în timpul activităţilor grădiniţei.
o Conţinuturi curriculare adaptate vârstei preşcolarilor
o Creşterea prestigiului grădiniţei la nivel local, judeţean şi chiar naţional
o Utilizarea optimă a resurselor financiare
o Educaţia personalului grădiniței pentru asigurarea unei culturi a calităţii în învăţământ;
o Aplicarea în viziune integrată și manieră inovativă a curriculumului preşcolar;
o Formarea copiilor într-un demers unitar respectând principiile educaţiei timpurii de la 0 la 6 ani;
o Stimularea dezvoltării calităţii formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice;

o Motivarea şi implicarea cadrelor didactice în actul decizional;

o Păstrarea debutantelor în sistem prin motivarea cu prioritate a acestei categorii;

o Găsirea celor mai eficiente căi de creştere a prestigiului profesiunii de educatoare;

o Optimizarea comunicării dintre grădiniţă-familie;

o Descoperirea de modalităţi de disciplinare pozitivă;


23 Director,
Heb Ildiko
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1
445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

o Aplicarea unor reguli ale ascultării active;

o Identificarea modalităților cele mai eficiente de a primi şi a oferi feed-back;

o Menţinerea unei atmosfere de încredere, căldură şi deschidere;

o Creşterea gradului de implicare a părinţilor în toate activităţile şcolare şi extraşcolare;

o Schimbarea mentalităţilor neadecvate ale unor părinţi faţă de educație;

o Dezvoltarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a grădiniţei;

o Motivarea factorilor comunităţii locale pentru implicarea şi mai activă în activitatea grădiniţei, prin direcţii de acţiune comună;
o Dezvoltarea şi îmbunătăţirea bazei materiale.

24 Director,
Heb Ildiko

S-ar putea să vă placă și