Sunteți pe pagina 1din 1

_______________________________________________________________________________________________________________

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1


445100 CAREI, JUDEŢUL SATU MARE
Str. Progresului nr.8
Tel/fax: 0261 861 683
E-mail: gradinita_1carei@yahoo.com

NR.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/…………………………..

M.E.

A.R.A.C.I.P I.S.J. SATU MARE COMUNITATEA LOCALĂ

C.E.A.C. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE CONSILIUL PROFESORAL

COMITETUL REPREZENTETIV AL

DIRECTOR

COMISII CU CARACTER OCAZIONAL


COMISIA PENTRU CURRICULUM COMISII CU CARACTER PERSONAL AUXILIAR
TEMPORAR

COMISIA PENTRU MENTORAT DIDACTIC ȘI


ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR PATRIMONIU COMISIA DE ACHIZIȚII
FORMARE ÎN CARIERA DIDACTICĂ
FINANCIAR / SECRETAR
COMISIA PENTRU RECEPTIA BUNURILOR
COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ŞI COMISIA SCIM PERSONAL NEDIDACTIC
PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ COMISIA DE INVENTARIERE

COMISIA SIIIR RESPONSABIL CU ARHIVA


COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A
FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL COMISIA DE CASARE
ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

S-ar putea să vă placă și