Sunteți pe pagina 1din 3

Calitățile unui bun profesor 

nu se referă doar la competența sa didactică, ci și la


capacitățile empatice și sociale. Astfel, a avea competențe de specialitate – în funcție de
domeniul predat și pedagogice este important, dar nu de ajuns pentru a fi într-adevăr un profesor
apreciat de către elevii săi.

În primul rând, calitățile unui bun profesor implică a avea anumite abilități sociale de a
pătrunde în viața interioară a grupului de elevi, abilități empatice, de a înțelege copiii și a putea
privi lumea prin ochii lor, și nu în ultimul rând, valori superioare, căci profesorul este un model
pentru elevii săi (sau ar trebui să fie). Pare imposibil? Un asemenea profesor perfect este un
specimen rar, din păcate, și aceasta deoarece este nevoie ca persoana care se hotărăște să devină
profesor să ia această decizie în baza unei vocații interioare, a unui ideal de a forma mințile
tinere. În schimb, de multe ori se ia decizia pentru o carieră în învățământ din rațiuni pur practice
– inexistența unui alt loc de muncă mai bun, statutul social apreciat.

Astfel, printre calitățile unui bun profesor, cele mai importante sunt tactul și talentul
pedagogic, capacitatea de a forma mintea tinerilor, de a preda în mod creativ și de a nu se limita
doar la un monolog plictisitor. De multe ori, nu ceea ce spune un profesor este important, ci
modul în care o spune. Predarea unei lecții printr-un lung monolog (cum, din păcate, încă se
întamplă de cele mai multe ori) nu stârnește interesul elevilor, mai mult, îi deranjează pe aceștia,
căci se simt complet ignorați în această interacțiune într-un singur sens. Modul în care un
profesor comunică cu elevii săi este esențial, iar dacă acesta găsețte moduri atractive de a
prezenta informațiile și încearcă o interacțiune adevărată cu elevii săi, rezultatele se vor observa
imediat.

Empatia este și ea foarte importantă când se vorbește despre calitățile unui bun
profesor: acesta trebuie să cunoască psihologia tinerilor, să știe cum funcționează mintea lor și
în primul rând să poată să îi înțeleagă pe copii. Empatia înseamnă intuiție, înțelegere, a putea să
pătrunzi în lumea interioară a copilului sau a tânărului și a putea să privești lucrurile (și) din
perspectiva sa. Înseamnă și a putea să îți cunoști cât se poate de bine fiecare elev și să
preconizezi care dintre ei va manifesta anumite dificultăți în anumite situații. Nu este o calitate
prea des întâlnită.

Printre calitățile unui bun profesor se află și competențele sociale: un profesor care știe
să comunice cu elevii săi trebuie să fie sociabil, dezinvolt, deschis, să aibă abilități de relaționare
dezvoltate. Un profesor introvertit și închis în sine nu va avea vreun rezultat și nu va impresiona
prin nimic pe elevii săi. Este important să poți stabili o relație adevărată, bazată pe comunicare
deschisă, respect reciproc și chiar atașament pentru a avea un efect vizibil asupra minților tinere.
Relația profesor-elev nu trebuie să rămână închistată în modelul autoritar. Gândiți-vă
la profesorul vostru preferat: nu era oare acela care știa cum să vorbească cu elevii, care era
capabil să facă și glume, care impunea respect nu prin teamă și pedepse, ci tocmai prin respectul
pe care îl acordă el însuși elevilor? Acest gen de profesor se face iubit și influențează
impresionant de mult pe copii, astfel încât chiar dacă predă o materie în general respinsă de către
cei mici, aceștia vor ajunge să o placă prin asocierea acesteia cu profesorul! Același mecanism
funcționează din păcate și în sens invers: dacă un profesor se face detestat de către elevi, aceștia
vor ajunge să urască și materia asociată cu persoana acelui profesor!

Alte calități ale unui bun profesor: abilități organizatorice, capacitatea de a organiza


materia predată în segmente ușor de corelat, de a pregăti fiecare lecție astfel încât să fie mai
accesibilă, dar și mai interesantă pentru elevii săi. Și mai mult, capacitatea de a ține fiecare lecție
într-o manieră interactivă, care să implice elevii și să le ceară opinia. Dacă elevul este integrat în
predare, dacă i se cere părerea și se ține cont de aceasta, el va deveni incontestabil mai atent la
informațiile oferite.

Legat de aceasta, calitățile unui bun profesor includ și tact, măiestrie pedagogică și talent


oratoric. Amintiți-vă de acei profesori care vă dictau lecția pe un ton monoton atât de plictisitor,
încât nu vă lipsea decât o pernă să adormiți! Dacă profesorul știe nu numai în ce formă să
prezinte informația, ci și cu ce tonalitate și volum să o prezinte, atunci va capta în mod sigur
atenția elevului.

În concluzie, un profesor model ar trebui astfel să își formeze un stil pedagogic democratic și


nu autoritar, să țină cont de nevoile elevului, nu numai de obligațiile lui, să aibă acea vocație
pentru cariera lui, vocație ce înseamnă atât motivație interioară, cât și dragoste pentru copii.
Printre calitățile ideale ale unui bun profesor se numară și talentul pedagogic, abilitățile sociale și
empatice și capacitatea de a relaționa nu doar cu clasa de elevi, ci și cu fiecare elev în parte.

Copiii au nevoie de afecțiune, securitate și de stima de sine, iar aceste nevoi trebuie asigurate
atât în mediul familial, cât și în cel școlar, asta pentru o dezvoltare personală armonioasă a
viitorului adult. Un profesor – cum din nefericire sunt mulți – care își ignoră elevii, îi ironizează,
este nervos și se bazează exclusiv pe autoritatea sa, nu numai că nu va avea rezultate didactice
bune, ci va afecta și dezvoltarea personalității copilului.

Concluzionând, cum este un profesor ideal? 

 echitabil (știe să impună reguli. Reguli pe care atât el cât și elevii săi le respecte, pentru a
consolida o relație strânsă profesor-elev);
 creativ (în momentul în care profesorul predă și observă că și-a pierdut ascultătorii,
trebuie să fie creativ, să adauge un banc sau să schimbe metoda de lucru);

 respectat (un profesor hotărât e un profesor respectat);

 serios (un profesor serios este privit, la rândul sau, cu mai multă seriozitate din partea
elevilor).

Prof. Agavriloaei Denisia-Monica

S-ar putea să vă placă și