Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL FINANTELOR

Signature Not Verified


Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2022.08.06 13:33:40 EEST
Reason: Document MFP

RAPORT DE EXECUTIE BUGETARA COFOG3


LA DATA: 31-JUL-22

Cod Fiscal IP : 17344220 Denumire IP : GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.1.CAREI

Sector bugetar : 02 - Bugetul local (administratie locala)


Tip Indicator Sursa finantare Clasificatie Clasificatie Functionala Descriere Clasificatie Clasificatie Economica Descriere Executie Cumulat
Functionala Economica
Venit E - Activitati finantate integral 330500 Taxe si alte venituri in invatamant 91.495,00
din venituri proprii
Venit E - Activitati finantate integral 401501 Sume utilizate de administratiile locale 40.746,54
din venituri proprii din excedentul anului precedent pentru
sectiunea de functionare
TOTAL 132.241,54
VENITURI
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200101 Furnituri de birou 1.028,00
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200102 Materiale pentru curatenie 7.768,11
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200103 Incalzit, Iluminat si forta motrica 121.553,67
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200104 Apa, canal si salubritate 9.116,73
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200107 Transport 5.945,00
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 4.320,56
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200109 Materiale si prestari de servicii cu caracter 4.590,14
functional
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200130 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 12.975,08
functionare
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200200 Reparatii curente 7.254,99
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200301 Hrana pentru oameni 25.508,00
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200530 Alte obiecte de inventar 338,42
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1.873,00
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 201300 Pregatire profesionala 374,00
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 203003 Prime de asigurare non-viata 2.390,00
Cheltuiala A - Integral de la buget 650301 Invatamant prescolar 203004 Chirii 4.819,50
Cheltuiala E - Activitati finantate integral 650301 Invatamant prescolar 200301 Hrana pentru oameni 93.457,11
din venituri proprii
TOTAL 303.312,31
CHELTUIELI

FXB-EXB-900

S-ar putea să vă placă și