Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARI

JUDEŢUL: DÂMBOVIŢA
DISCIPLINA: CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
PROFESOR: GRINDEI MIOARA- IOANA
ARIA CURRICULARĂ: „CONSILIERE ȘI ORIENTARE”
Nr. ore : 1h/săptămână Nr. ..........din................
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMENC 3393 / 28.02.2017

Structura anului școlar 2022-2023: Avizat,


Modulul 1 – 5 septembrie-21 octombrie 2022– 7 săptămâni
Modulul 2 – 31 octombrie – 22 decembrie 2022 – 8 săptămâni
Modulul 3 – 9 ianuarie -10 februarie 2023 – 5 săptămâni
Modulul 4 – 20 februarie – 6 aprilie 2023 - 8 săptămâni
Modulul 5: 19 aprilie – 16 iunie 2023– 9 săptămâni
Total cursuri: 34 săptămâni cursuri + 2: Școala altfel și săptămâna verde / în modulele 4 și 5 (nu în același), din 27 februarie
(la latitudinea școlii)
Programul național „Școala Altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada 27 februarie— 16 iunie
2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea
celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare).
CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ
CLASA a VI-a
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ
Competențe generale Competențe specifice
1. Adoptarea atitudinilor pozitive față de sine și 1.1. Explorarea direcțiilor de dezvoltare a caracteristicilor personale
a unui stil de viață sănătos și echilibrat 1.2. Identificarea alternativelor de soluționare a unor situații de stres pentru asigurarea
stării de bine
2. Relaționarea armonioasă cu ceilalți în 2.1. Exprimarea emoțiilor în acord cu nevoile personale și cu specificul situațiilor
contexte școlare și extrașcolare 2.2. Identificarea elementelor comunicării eficiente în medii reale și virtuale

3. Reflectarea asupra motivației și eficacității 3.1. Autoevaluarea progreselor în învățare, utilizând instrumente simple de planificare și
strategiilor pentru progres în învățare monitorizare
3.2. Manifestarea interesului pentru a învăța de la ceilalți și pentru a-i sprijini pe ceilalți în
învățare
4. Luarea deciziilor legate de continuarea 4.1. Compararea unor trasee educaționale din perspectiva alegerii carierei
studiilor și cariera prin valorificarea 4.2. Analiza unor ocupații din perspectiva responsabilităților, condițiilor de lucru și a
informațiilor despre sine, educație și ocupații consecințelor asupra stilului de viață
PERIOADA UNITATEA NR. ORE ORE ALOCATE ORE LA
TOTAL CONȚINUTURILOR DISPOZIȚIA
PROFESORULUI
Modul I Autocunoaștere și stil de viață sănătos și 7 7 -
05 septembrie 2022 – echilibrat
21 octombrie 2022
Total ore Modul I: Modul I – 7 săptămâni 7 7 -
7 ore
Modul II Dezvoltarea socio-emoțională 8 5 3
31 octombrie 2022-
22 decembrie 2022
Total ore Modul II: Modul II – 8 săptămâni 8 5 3
8 ore
Modul III Managementul învățării 5 5 -
09 ianuarie 2023 –
10 februarie 2023
Total ore Modul III: Modul III – 5 săptămâni 5 5 -
5 ore
Modul IV Managementul carierei 6 5 1
20 februarie 2023 –
06 aprilie 2023
Săptămâna „Școala Săptămâna „Școala Altfel” 1 - 1
Altfel” ( 27-31 martie 2023)
Total ore Modul IV: Modul IV – 7 săptămâni 7 5 2
7 ore
Modul V Managementul carierei (continuare) 8 5 3
19 aprilie 2023 – Recapitulare anuală
16 iunie 2023 Evaluarea anuală
Săptămâna Verde Săptămâna Verde 1 - 1
(24-28 aprilie 2023)
Total ore Modul V: Modul V – 9 săptămâni 9 5 4
9 ore
Total ore: 36 36 27 9
Notă: Conținuturile vor fi abordate din perspectiva competențelor specifice. Activitățile de învățare sugerate oferă
o imagine posibilă privind contextele de dobândire a acestor competențe
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ŞCOALA GIMNAZIALĂ CORBII MARI
JUDEŢUL: DÂMBOVIŢA
DISCIPLINA: CONSILIERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ PROFESOR: GRINDEI MIOARA- IOANA
ARIA CURRICULARĂ: „CONSILIERE ȘI ORIENTARE” Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2022-2023 Clasa a VI-a

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
MODULUL I (5 SEPTEMBRIE- 21 OCTOMBRIE 2022) – 7 SĂPTĂMÂNI

Nr. de
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi ore Săpt.
specifice alocate Observații
Prezentarea tematicii. Organizarea clasei 1 S1

Atitudinea pozitivă față de propria persoană. Starea de bine. S2


AUTOCUNOAȘTERE Speranță și optimism 2 S3
ȘI STIL DE
VIAȚĂSĂNĂTOS ȘI 1.1. Situații de stres / dificile de viață: plecarea părinților la muncă
ECHILIBRAT în străinătate, ruperea unor relații de prietenie, dificultăți 2 S4
materiale, anxietate în situații de testare/examene S5
1.2.
Resurse pentru sănătatea persoanei și a mediului. Stereotipuri,
discriminare. Echilibru dintre activitate și odihnă. Mediul 2 S6
ambiant care susține învățarea și starea de bine S7
VACANȚĂ (24-28 OCTOMBRIE 2022)

MODULUL II (31 OCTOMBRIE- 22 DECEMBRIE 2022) – 8 SĂPTĂMÂNI


Nr. de
Unitatea de Competenţe Conţinuturi ore Săpt. Observaţii
învăţare specifice alocate
Autoevaluare și reflecție, fișă de feedback 1 S8
Portofoliul meu de învățare 1 S9
DEZVOLTAREA 2.1.
SOCIO- Comunicarea în mediul real. Comunicarea în mediul 2 S10
EMOȚIONALĂ virtual S11
2.2.
- Relația dintre evenimente, gânduri, emoții și 2 S12
comportamente S13
Recapitulare și evaluare 1 S14
Reflecție, feedback 1 S15
VACANȚA DE IARNĂ (23 DECEMBRIE 2022- 8 IANUARIE 2023)

MODULUL III (9 IANUARIE- 10 FEBRUARIE 2023) – 5 SĂPTĂMÂNI


Nr. de
Unitatea de Competenţe Conţinuturi ore Săpt. Observaţii
învăţare specifice alocate
Portofoliul meu de învățare 1 S16
Învățarea în contexte formale, non-formale și informale 1 S17
3.1.
MANAGEMENTUL Instrumente de planificare și evaluare a învățării 1 S18
ÎNVĂȚĂRII 3.2. Atitudini și comportamente care conduc la învățare 1 S19
eficiență
Condiții interne și externe ale învățării 1 S20
VACANȚĂ DE SCHI (13-17 2023)

MODULUL IV (20 FEBRUARIE- 6 aprilie 2023) – 7 SĂPTĂMÂNI


Nr. de
Unitatea de Competenţe Conţinuturi ore Săpt. Observaţii
învăţare specifice alocate
Recapitulare: tehnici de învățare eficientă 1 S21
4.1. Trasee educaționale, ocupații și cariere 1 S22
MANAGEMENTUL Caracteristicile unor ocupații: conținut, responsabilități, S23
CARIEREI 4.2. condiții de lucru, instrumente/echipamente de lucru, calități 4 S24
personale necesare și contraindicații în anumite ocupații S25
S27
SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL” ( 27-31 Martie 2023) 1 S26
VACANȚĂ DE PAȘTI ( 7-18 APRILIE 2023)

MODULUL V (19 aprilie - 16 iunie 2023) – 9 SĂPTĂMÂNI


Nr. de
Unitatea de Competenţe Conţinuturi ore Săpt. Observaţii
învăţare specifice alocate
4.1. Criterii de alegere a unei cariere: satisfacția profesională,
MANAGEMENTUL prestigiul social, cererea pe piața muncii, educația 2 S28
CARIEREI 4.2. necesară, salariul S30
Proiect – Drumul carierei mele 1 S31
ȘCOALA VERDE (24-28 APRILIE 2023) 1 S29
1.1. Autoevaluare și reflecție 1 S32
1.2.
RECAPITULARE 2.1. Feedback-ul colegilor 1 S33
FINALĂ 2.2. Evaluare finală 1 S34
3.1. Prezentarea portofoliilor 1 S35
3.2. Rodul muncii noastre 1 S36
4.1.
4.2.
VACANȚA DE VARĂ

S-ar putea să vă placă și