Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a V-a 6.05.

2020

1. Calculați:

a.

b.

c.

d.
2. Efectuați:
a) (0,23 + 0,495 + 0,112) ⋅ 100 ;
b) 3,2 ⋅ (17,5 – 12,5 + 35) + 100 ;
c) (1,4 + 0,83 – 0,95) ⋅ 13 – 6,8 ;
d) (12,5 + 7,5) ⋅ (31,2 ⋅ 2 – 124) ;
e) 5 ⋅ (11,3 – 2,4 ⋅ 3,5) + 11 ;
f) 3,52 + 1,2 ⋅ {11 + 1,1 ⋅ [6,5 + 2 ⋅ (0,45 – 0,4)]} ;
g) {3 + 0,5 ⋅ [2,3 – 0,2 ⋅ (3,1 – 5,12 : 3,2)]} : 4 ;
h) [(3,15 + 4,05) ⋅ 36,9] : [(17,5 – 10,3) ⋅ 0,41].
3. Asociați fiecărei expresii din coloana A un număr din coloana B astfel încât numărul din
coloana B să reprezinte rezultatul calculului expresiei din coloana A:

A B
0,371
1,1 ⋅ 2,5 + 1,12 : 11
0,37
1,1 ⋅ (2,5 + 1,12) : 11
0,36
(1,1 ⋅ 2,5 + 1,12) : 11
2,86
(1,12 ⋅ 2,5 + 1,12) : 11
0,385

4. Calculați:

a)
b)

c)

d)

5. a) În trei zile s-au vândut 12,56 kg, 41,275 kg și 29,11 kg de cafea. Un kilogram de cafea
costă 10 lei. Calculați, în două moduri, suma încasată.

b) Un turist a parcurs un traseu montan de 24 km în trei zile. În prima zi a parcurs din


traseu, în a doua zi a parcurs 0,(6) din restul traseului. Câți kilometri a parcurs în a treia
zi?

c) Un țăran mai are pentru vaca sa hrană pentru 20 zile. După 5 zile, el mai cumpără un
vițel care consumă zilnic jumătate din cât consumă zilnic vaca. După câte zile de la
cumpărarea vițelului s-a terminat hrana acestora?

S-ar putea să vă placă și