Sunteți pe pagina 1din 5

Prin sport ai grijă de

sănătatea ta

Proiect de activitate integrată

Educator: Cotaru Lucia


2021
Grupa: pregătitoare (6-7) ani
Tema zilei: Prin sport ai grijă de sănătatea ta
Tema activității: Deprinderi motrice de bază:
- Târârea pe sub podea;
- Săritura peste obstacole;
- Sărituri laterale pe ambele picioare cu mișcare înainte, sărind din cerc în
cerc (dreapta, stânga), mers încrucișat și alergare cu obstacole;
- Târâre pe banca de gimnastică pe burtă cu tracțiunea brațelor
Forma de organizare: Frontal, în grup, individual
Tipul activității: Cultivare de priceperi și deprinderi motrice
Domeniile de activitate: Sănătate și motricitate/ Eu familia și societatea
Dimensiunile: Educația fizică/Dezvoltarea personală
Competențe specifice:
- Exersarea deprinderilor motrice în activități individuale și colective,
demonstrînd interes pentru cunoașterea și dezvoltarea propriului organism.
- Recunoașterea identității personale în diferite situații, manifestând încredere
în sine și independență.
Unități de competență:
- Participarea acțiunilor motrice utilitar-aplicative în explorarea deplasărilor,
depășirea obstacolelor și manipularea obiectelor individual și în grup;
- Practicarea exercițiilor cu obiecte pentru dezvoltarea fizică armonioasă;
- Argumentarea deciziei în alegerea activității pe carea vrea să o realizeze;
- Demonstrarea răbdării, stăpânirii de sine în cadrul activităților zilnice.
Obiective operaționale:
La finele activității copiii vor fi capabili:
Cognitive:
- O1 – Să numească fatorii ce mențin sănătatea
- O2 – Să asocieze cuvântul Sport cu termeni din domeniul sănătate;
Psihomotorii:
- O3 – Să execute corect exercițiile de front;
- O4 – Să execute corect exercițiile din complexul de dezvoltare fizică
armonioasă;
- O5 – Să respecte regulile jocului, dând dovadă de spirit de observație;
Socio – afective:
- O6 – Să manifeste spirit de disciplină, corectitudine și operativitate;
- O7 – Să manifeste atitudine grijulie față de colegi.
Strategii didactice:
Metode și procedee: conversația, explicația, joc mobil, observarea, exercițiul,
aprecierea verbală, demonstrația.
Mijloace didactie (materiale și inventar): 1 bancă de gimnastică, bastoane de
gimnastică pentru toți copiii, 5 mingi, 2 tunele, 5 obstacole, cărărușile curative.
Referințe bibliografice :
1. Curriculum pentru educația timpurie. / coord. Guțu, V.; Vrânceanu, M.
autori: Pavlenco, M.; Mocanu, L.; Clinchici, V.; Duminică, S.; Dascal, A.;
Straistari-Lungu, C. { et al.}. Aprobat la data de 01 noiembrie 2018, MECC.
Chișinău: Lyceum, 2019;
2. Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7
ani. /coord. Guțu V., Vrânceanu M.; autori: Pavlenco M. { et al.}. Aprobat
de către Consiliul Național pentru Curriculum, 25 octombrie 2019, MECC,
Chișinău: Lyceum, 2019;
3. Tomescu Victoria, Ionescu Aurelia, Catrina-Iuliana, Metodica predării
educației fizice în grădinița de copii, Editura D` Art, Pitești, 2016;
4. Educația fizică a preșcolarului, Ioan Boian, Insitutul de Științe ale
Educației, 2009;
5. Jocuri pentru pici voinici, Nina Straliuc, Chișinău, 2014.
Durata: 30 – 35 min.

Desfășurarea activității
Evenimen Obiective Conținutul activității Indicații Dozarea
t didactic operațional metodice
e
Moment I.Partea introductivă 1-1.5
organiza- „Aliniere”, „drepți”, „întoarcere la min.
toric stânga” unu-doi –Bună dimineața! Copii, Conver-
O1 în ce anotimp suntem? Ce trebuie să sație
Captarea facem pentru a fi sănătoși tot anul?
atenției O2 (Copiii răspund: să ne îmbrăcăm
corespunzător, să ne alimentăm corect și
să facem sport). Astăzi vă promit o Ținută
corectă 1-1.5
activitate de sport interesantă. Acceptați
min.
să mergem împreună în împărăția
sporturilor? (Copiii răspund: Da!). Comenzi
Bravo! Atunci să pornim!
Pregătirea O3 Exerciții de front: „Aliniere!”, „Drepți”,
organis- „La stânga!, La stânga îm-pre-jur!,
mului „Întoarcere la dreapta!” , „Îm-pre- Ținută
către efort jur!”. corectă
Mers:
Cadențat;
Brațele sus, pe vârfuri;
Brațele la ceafă, pe călcâie;
Cu deplasare înainte cu ridicarea înaltă a Mâinile
genunchilor (mersul cocoșat); îndoitie în
Mersul cu mâinile pe podea și genunchii coate
drepți (mersul elefantului);
Între mersuri, mers obișnuit; Tempo
O4 Alergare: maxim
Realizarea
Ușoară; 3-4 ori
temei
Cu pendularea gambelor înapoi;
Laterală; Ținută 6-8 ori
Inversă la semnal. corectă
Mers cu regrupare în coloană câte 3. Demostra-
II. Partea pregătitoare re,
Exerciții de dezvoltare fizică generală cu Explicație
bastoane: Spatele 6-8 ori
1.P.i - de bază, bastonul ținut de capere Drept
cu ambele mîini, jos. Explicație
1.Plecarea capului ușor spre dreapta. 6-8 ori
O4 2.Plecarea capului ușor în față. Tempou
3.Plecarea capului ușor spre stânga. lent 4-5 ori
4.Plecarea capului ușor pe spate. Explicație
2.P.I – de bază, picioarele la depărtarea Picioarele
umerilor, bastonul ținut cu ambele mâini drepte
de capete la nivelul coapselor.
Apreciere 1.Bastonul îl înclinăm spre dreapta.
a 2.Bastonul îl ridicăm deasupra capului.
verbală 3.Bastonul îl înclinăm spre stânga.
a copiilor 4. Revenim la poziția inițială (PI)
3.PI – de bază, bastonul înainte.
1.Întoarcerea trunchiului spre dreapta.
2.Revenim la PI.
3.Întoarcerea trunchiului spre stânga.
4.Revenirea la PI.
4.PI – de bază așezat, picioarele întinse,
O6 depărtate 30 sec.
1.Aplecare înainte, se pune bastonul pe
podea. 30 sec
O7 2.Revenire la PI
3.Aplecare – a lua bastonul.
4.Revenire la PI 3 curse
O5
5. PI – de bază în picioare, bastonul în
față. Explicație
Joc mobil 1.Îndoim genunchii efectuând o așezare. Demonst- 3 min.
2.Ne ridicăm la poziția inițială. ație
3.Îndoim genunchii efectuând o așezare. Aterizare
4.Ne ridicăm la poziția inițială. ușoară pe 4 min.
6.PI stând, bastonul pe podea, sărituri de ambele
5 ori pe piciorul drept. 5 – pe piciorul picioare
Exerciții stîng și sărituri pe ambele picioare.
Apreciere III. Partea fundamentală
a Mers pe loc, regrupare într-o coloană cu
verbală a punerea bastoanelor pe suport.
copiilor Alergare lentă cu trecere la mers
obișnuit, regrupare în trei coloane
(echipe) și aranjarea lor în fața
inventarului propus. Explicație
Sărituri peste obstacole (sărituri peste
bulgări de zăpadă)
Sărituri de pe un picior pe altul, mers pe Reglarea
vârfuri, trecere pe sub podeț (traversarea respirației
râului înghețat)
Târâre pe banca de gimnastică pe burtă
cu tracțiunea brațelor (Alunecare pe
gheață)
Mers obișnuit cu regrupare în cerc.
Joc mobil „Gerul și Iepurașii” (Adaptare
după jocul „Vulpea și rațele” de Nina
Straliuc „Jocuri pentru pici voinici”.
IV. Partea de încheiere
Forme de mers:
-onișnuit
-cadențat
-încrucișat
-pe vârfuri
-pe călcâie
Joc de intensitate mică. Evaluarea
activității. Copiii vor primi medalii
pentru participarea activă la activitate.

S-ar putea să vă placă și