Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a IX-a: Bibliografie școlară selectivă Marin Sorescu, La lecție (vol.

Tușiți)
Eugen Ionescu, Lecția
Teme propuse (la alegere): Adolescența sau Joc și joacă; Ovid. S. Crohmălniceanu, Prima lecție de
Familia sau Școala; Iubirea sau Scene din viața de ieri și geometrie
de azi; Aventură, călătorie sau Lumi fantastice (inclusiv Cătălin Bursaci, Prima carte, ultima carte
SF); Confruntări etice și civice sau Personalități, exemple, Discurs oratoric pe tema învățământului
modele. (Maiorescu, Delavrancea etc.)

Adolescența Iubirea
Ionel Teodoreanu, La Medeleni Mihai Eminescu, Poezii (cel puţin 3 texte)
Dulcea mea Doamnă/Eminul meu iubit.
Simona Popescu, Exuvii
Corespondenţă inedită Mihai Eminescu –
Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop Veronica Micle, Editura Polirom, Iaşi, 2000
Ioana Pârvulescu, Inocentii (integral)
Adina Popescu, Povestiri de pe Calea Moșilor Mircea Eliade, Maitreyi
Constantin Chiriță, Cireșarii Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia
J.D.Salinger, De veghe în lanul de secară noapte de război
George Călinescu, Enigma Otiliei
Garabet Ibrăileanu, Adela
William Shakespeare, Romeo şi Julieta, Sonete
Joc și joacă J. W. Goethe, Suferinţele tânărului Werther
Tudor Arghezi, Cartea cu jucării; Tablouri 100 din cele mai frumoase poeme de dragoste ale
biblice. Versuri de abecedar;De-a v-ați ascuns...; romanilor alese de Petru Romoşan, Editura
Țara piticilor etc. Compania, Bucureşti, 2003, 176 p.
Ion Barbu, După melci Camil Petrescu, Act veneţian
Johan Huizinga, Homo ludens Emily Brontë, La răscruce de vânturi (și
Roger Caillois, Jocurile și oamenii (Teoria ecranizarea din 1939)
jocului: agon, alea, mimicry și ilinx) Jane Austen, Mândrie şi prejudecată (și
Mircea Cărtărescu, REM, Ruletistul ecranizarea din 2005)
Herman Hesse, Jocul cu mărgele de sticlă Din poezia de dragoste a lumii (antologie),
Italo Calvino, Baronul din copaci Editura Minerva, Bucureşti, 1974
J.W. Goethe, Poezie şi adevăr José Ortega Y Gasset, Studii despre iubire
Denis de Rougemont, Dragostea şi Occidentul
Familia Mitul androginului
Lucian Blaga, Hronicul și cântecul vârstelor Ana Blandiana, Cuplu
George Călinescu, Cartea nunții, Enigma Otiliei Victor Hugo, Notre-Dame de Paris
Marin Preda, Moromeții, vol. I și II; Viața ca o Carlo Goldoni, Hangiţa
pradă Gabriel Garcia Marquez, Despre dragoste şi alţi
Alexandru Kirițescu, Gaițele demoni
Mircea Eliade, Încercarea labirintului Françoise Sagan, Vă place Brahms?
I.L. Caragiale, Tren de plăcere (plus alte trei Octavio Paz, Dubla flacără
schițe la alegere) Gaston Leroux, Fantoma de la operă (ecranizarea
Ioan Slavici, Mara din 2004); opereta lui Andrew Lloyd Webber
Codul familiei Rapsodia lui Rachmaninov
Filmul A.I (Artificial Intelligence, 2001), regia
Steven Spielberg Scene din viața de ieri și de azi
Mihail Sadoveanu, Hanu Ancuţei
Școala George Călinescu, Cartea nunţii
I.L. Caragiale, Bacalaureat, Lanțul slăbiciunilor, I.L. Caragiale, Repausul dominical (plus alte trei
Un pedagog de școală nouă, Dascăl prost etc. texte la alegere)
Marin Preda, Viața ca o pradă Mateiu Caragiale, Craii de Curtea-Veche
George Călinescu, Tot mai înveți, maică?
1
Ioana Pârvulescu, În intimitatea secolului 19. argint; Alexandru refuzând apa
Întoarcere în Bucureștiul interbelic Eugen Ionescu, Regele moare
Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor I.L. Caragiale, În Nirvana
povestită celor tineri Dumitru Stăniloae, Reflecții despre spiritualitatea
Jeni Acterian, Jurnalul unei fete greu de mulţumit poporului român
Ion Ghica, O călătorie de la Bucureşti la Iaşi George Călinescu, Istoria literaturii române...
înainte de 1848 (portretul unei personalități)
V. Alecsandri, Balta-Albă, Istoria unui galbân
Ion Marin Sadoveanu, Sfârşit de veac în Bucureşti Confruntări etice și civice
Gabriela Adameşteanu, Dimineaţa pierdută Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii
Silviu Angelescu, Calpuzanii Andrei Pleșu, Minima moralia
Liviu Rebreanu, Ițic Ștrul, dezertor; Catastrofa;
Aventură, călătorie Pădurea spânzuraților
Vasile Alecsandri, Balta-Albă, Istoria unui galbân I.L. Caragiale, Telegrame
și a unei parale Ana Blandiana, Pledoarie
Mihail Sadoveanu, vol. Hanu-Ancuței (Negustor Constantin Noica, Rugați-vă pentru fratele
lipscan, Orb sărac etc.) Alexandru; Răspuns unui prieten îndepărtat
Ion Neculce, O samă de cuvinte (Legenda lui Mihail Sebastian, Jurnal; De două mii de ani
Nicolae Milescu Spătarul) Guzel Iahina, Zuleiha deschide ochii
Liviu Rebreanu, Metropole. Paris 1927; Jurnal
Nicolae Manolescu, Marea ca factor spiritual
Octavian Paler, Deșertul pentru totdeauna
Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis
Montesquieu, Scrisori persane (motivul literar al
străinului)
Mihail Sadoveanu, Zodia Cancerului sau Vremea
Ducăi-Vodă (motivul literar al străinului)
Jean Bart, Europolis
Ernest Hemingway, Bătrânul și marea
Umberto Eco, Numele trandafirului; Insula din
ziua de ieri
Filmul Taking Chance (2009), în regia lui Ross
Katz; un documentar despre exploratori celebri

Lumi fantastice
Petre Ispirescu, Tinerețe fără bătrânețe și viață
fără de moarte
I.L. Caragiale, La hanul lui Mânjoală; La conac
Mircea Eliade, La țigănci, Pe strada Mântuleasa,
Tinerețe fără de tinerețe
Edgar Allan Poe, Prăbușirea casei Usher, Masca
morții roșii
Vasile Voiculescu, Pescarul Amin, Lostrița,
Iubire magică, Schimnicul
Tzvetan Todorov, Introducere în literatura
fantastică
Michael Ende, Povestea fără sfârșit

Personalități, exemple, modele


Grigore Ureche, Portretul lui Ștefan cel Mare din
Letopisețul Țării Moldovei
Ștefan Augustin-Doinaș, Mistrețul cu colți de
2

S-ar putea să vă placă și