Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnaziala Nr.

1 George Uscatescu

Număr de înregistrare:

GRAFICUL ŞEDINTELOR COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII


AN ŞCOLAR 2022-2023

Nr. Tematica sedinta Luna


crt.
1.  Discutarea și aprobarea Septembrie 2022
Regulamentului intern de
funcţionare CEAC;
 Stabilirea sarcinilor și a
responsabilităților membrilor
C.E.A.C.
2.  Plan de imbunătăţire pentru anul Octombrie 2022
2022-2023;
 Stilurile de învăţare ale elevilor;
 Aprobarea unor proceduri
operaţionale.
3.  Aprobarea RAEI 2021-2022; Noiembrie 2022
 Distribuirea de formulare necesare
strângerii datelor pentru
inițializarea R.A.E.I. pentru anul
calității 2022-2023;
 Centralizarea datelor culese de la
profesori și învățători
4.  Distribuirea formularelor necesare Ianuarie 2023
monitorizării notării ritmice;
 Centralizarea datelor privind
notarea ritmică a elevilor.
6.  Culegerea dovezilor pentru Martie 2023
activitatea de îmbunătățirea calității:
„Încheierea de parteneriate și acorduri
de parteneriat cu diverși actori
educaţionali”, pentru modulul I- III din
anul şcolar 2022-2023
 Monitorizarea documentelor de
planificare din anul şcolar 2022-
2023;
 Colectarea și sortarea Iunie 2023
dovezilor pentru activitatea de
Scoala Gimnaziala Nr. 1 George Uscatescu

evaluare internă: “Evaluarea nivelului


de progres înregistrat la testele de
Evaluare Națională
 Procedura internă privind
organizarea și desfășurarea Evaluării
Naționale pentru elevii clasei a VIII-a
în anul școlar 2022 – 2023

Coordonator C.E.A.C
Prof. Burdulea Ioana-Minodora

S-ar putea să vă placă și