Sunteți pe pagina 1din 2

PLANIFICARE ANUALA Avizat Director

Avizat Responsabil Arie Curriculara

Unitatea de învăţământ......... .Colegiul Național de Arte „Regina Maria”


Disciplina.................................Teoria Muzicii
Clasa / Nr. ore pe săpt............ Clasa I, 2 ore pe saptamana
Profesor....................................
UNITATEA CONTINUTURI Nr. Termen COMPETENTE SPECIFICE ACTIVITATI DE RESURSE EVALUARE
DE ore calenda INVATARE MATERIA PROCEDURAL
INVATARE ristic LE E
Portativ 12 5 sept- 14 1.1. Identificarea unor elemente -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
Cheile Sol și Fa oct de notație muzicală identificare -caiete -explicatia formativa
Notatia Sunetele și notele do - Identificarea elementelor de -citire ritmica -schite pe -exercitiul - Observarea
(octava mică) – sol (octava notație muzicală: portativul, -dictat ritmic tabla -demonstratia sistematica
a doua) cheia sol, cheia fa, bara de -solfegiere ritmica -pian -problematizarea - Orala
măsură, -exercitii cu problematizari -auditia -Autoevaluarea
Duratele: pătrime, optime, bara finală, semne de repetiție, -exercitii de analiza si - manuale -observatia - Evaluarea
doime, notă întreagă și prima și secunda volta identificare -caiete -conversatia formativa
pauzele - Recunoașterea notelor do -citire ritmica -schite pe -explicatia - Observarea
corespunzătoare; pauza de (octava mică) – sol2 (octava a -dictat ritmic tabla -exercitiul sistematica
măsură întreagă doua) -solfegiere ritmica -pian -demonstratia - Orala
1.3. Perceperea auditivă a -exercitii cu problematizari -problematizarea -Autoevaluarea
duratelor -auditia
- Exerciții de reproducere a unor -observatia
succesiuni de durate
- Exerciții de recunoaștere a
duratelor de note învățate și a
pauzelor corespunzătoare, prin
raportare la unitatea de timp
- Exerciții de recunoaștere a
măsurilor învățate
Recapitulare 2 17-21 oct
Modul 1 2022
PLANIFICARE ANUALA Avizat Director

Avizat Responsabil Arie Curriculara

Semne de alterație (diez, 14 31 oct- 16 Exerciții de intonare a înălțimilor -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
bemol, becar) dec 2022 - Exerciții de recunoaștere a identificare -caiete -explicatia formativa
Notatia Semnul de repetiție înălțimilor -solfegiere ritmica, -schite pe -exercitiul - Observarea
Prima volta și secunda volta Solfegierea unor fragmente melodica si ritmico- tabla -demonstratia sistematica
Punctul ritmic (de muzicale simple melodica -pian -problematizarea - Orala
prelungire) și durata de -exercitii cu problematizari - manuale -auditia -Autoevaluarea
doime cu punct -exercitii de analiza si -caiete -observatia
Legato-ul de prelungire identificare

Recapitulare 2 19- 22
Modul 2 dec 2022
Măsurile de 2, 3 și 4 pătrimi 10 9 ian- 10 - Exerciții de încadrare a -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
febr 2023 duratelor învățate în măsurile de identificare -caiete -explicatia formativa
Notatia 2,3,4 pătrimi -citire ritmica -schite pe -exercitiul - Observarea
Tactarea unor fragmente -dictat ritmic tabla -demonstratia sistematica
muzicale simple -solfegiere ritmica -pian -problematizarea - Orala

Recapitulare 2 13- 17
Modul 3 febr 2023
-Gama Do Major 8 27 febr- Identificarea structurii gamelor -exercitii de analiza si - manuale -conversatia - Evaluarea
Tonul si semitonul 31 mart Do major și la minor natural identificare -caiete -explicatia formativa
2023 Exerciții de intonare a gamelor -solfegiere ritmica, -schite pe -exercitiul - Observarea
Gama Do major și la minor natural melodica si ritmico- tabla -demonstratia sistematica
- Exerciții de intonare a unor melodica -pian -problematizarea - Orala
fragmente melodice date -exercitii cu problematizari -auditia -Autoevaluarea
- Exerciții de intonare,
recunoaștere și diferențiere a
tonului și semitonului
Recapitulare 2 3-6 apr Scoala altfel 6- 10 mart
Modul 4 2023
Gama la minor natural 12 19 apr- 1 Identificarea structurii gamelor -solfegiere ritmica, - manuale -conversatia - Observarea
Gama iun 2023 Do major și la minor natural melodica si ritmico- -caiete -explicatia sistematica
melodica -pian -exercitiul - Orala
-exercitii cu problematizari
Recapitulare 4 5- 15 iun Saptamana verde 22- 26 mai
finala 2023 2023