Sunteți pe pagina 1din 22

Proiect de activitate integrată

,,Animale de la fermă”

Grădinița cu Program Normal, Crucișor


PROF. ÎNV. PREȘCOLAR Tăut Cristina Maria
PROIECT DE ACTIVITATE
,, Animale de la fermă”

Grupa: Mijlocie
Tema anuală: ,, Cum este, a fost și va fi pe Pământ?”
Tema activității ( temă săptămânală independentă): ,,Să iubim animalele”
Subtema: ,, Animale de la fermă”
Tipul activității:mixtă( consolidarea și verificarea cunoștințelor, deprinderilor și priceperilor)
Forma de realizare: Activitate integrată
Forma de organizare: frontală, individuală
Durată: o zi
Categorii de activități: mixtă
Activități liber alese: ALA I și ALA II
Activități pe domenii experiențiale: DȘ 1: Cunoașterea mediului ( joc didactic)
DOS: Activitatea practică( rupere, lipire)
SCOPUL ACTIVITĂȚII:
Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor copiilor despre animale domestice și despre mediul lor de viață, aplicarea acestora în diferite
contexte de lucru;
Consolidarea deprinderilor și cunoştinţelor despre materiale şi caracteristicile lor, precum şi despre utilizarea de tehnici de lucru
necesare prelucrării acestora în scopul realizării unor produse simple;
Extinderea sferei jocurilor creative și activităților liber alese prin cultivarea trăsăturilor pozitive de comportament-prietenie,
responsabilitatea, stabilitate, perseverență;
DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:
A1. Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;
D1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute;
C1. Curiozitatea, interes și inițiativă în situațiile de învățare.
COMPORTAMENTE VIZATE:
A1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate;
C1.1. Manifestă curiozitate și interes pentru experimentarea și învățarea în situații noi;
D1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, semnificațiilor(comunicare expresivă).

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul activității, copiii vor fi capabili:
-să utilizeze formule de salut adecvate momentului zilei când le solicită educatoarea;
-să transmită pe baza întrebărilor educatoarei mesaje simple formulate în propoziții;
-să realizeze corect produsele specifice, conform sarcinilor date la centrele de interes;
-să numească toate animalele domestice pe baza observării planșei „La fermă”, denumindu-le;
-să asocieze corect prin trasarea unor linii între animal și hrană, adăpostul și foloasele de care beneficiază omul de pe urma acestuia;
-să clasifice corect animalele după mediul lor de viață în animale domestice și animale sălbatice;
-să răspundă sarcinilor jocului, formulând propoziții corecte din punct de vedere gramatical;
-să participe activ, în spiritul regulilor jocului, aducându-și contribuția la reușita echipei;
-să rupă și să lipească hârtia corespunzător pentru a obține blana unui cățel, respectând conturului câinelui;
-să aprecieze propriile lucrări și lucrările celorlalți, ținând cont de respectarea temei, acuratețe, originalitate și gradul de finalizare;

REGULILE JOCULUI:
Copiii respectă cerințele transmise de cadrul didactic, privind recunoașterea, denumirea și asocierea animalelor cu mediul de viață
corespunzător;
ELEMENTE DE JOC:
Mișcarea sugerată de versurile ritmate, mânuirea materialului, surpriza, aplauzele, versuri mobilizatoare, recompense;
STRATEGII DIDACTICE:
Metode și procedee: conversația, observația, explicația, exercițiul, demonstrația învățarea prin descoperire, învățarea prin cooperare,
problematizarea, turul galeriei;
Material didactic: calendarul naturii, fotografii copii, marker, jetoane animale, perne, marionetă câine, planșe cu animale, tabloul ,, La
fermă”, cutie individuală, lipici, lână, fișă cu câine,carioci, fișe de lucru, machetă fermă, cuburi, duplex cu labirint, plastilină, mulaje cu
animale domestice, CD muzică fundal, plicuri colorate, stimulente animale domestice, servețele, tablă, sforă, clește;
Material bibliografic:
1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-6/7 ani)M.E.C.T., Ed. D.P.H., Bucureşti, 2008;
2. Culea Laurenția ,, Ghid pentru proiecte tematice- Activități integrate pentru preșcolari”
(3-5 ani) , Ed. D.P.H., 2008;
3. Florica Mitu, Stefania Antonovici, ,,Jocuri didactice integrate pentru învățământul preșcolar”, Ed. Humanitas Educational, Bucuresti,
2005.
4. Georgeta Toma şi colaboratorii- ,,Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar”- Editura Delta Cart
Educaţional;
5. Silvia Breben- „ Metode interactive de grup – Ghid metodic ” - Ed.Arves 2006;
Monica Lespezenu- „Tradiţional si modern în învăţământul preşcolar” Ed. Omfal Esenţial , Bucureşti, 2007;

Scenariul zilei
Activitate de dezvoltare personală-ADP
Activitatea debutează cu ,,Întâlnirea de dimineață”.
Prin următoarele versuri, cadrul didactic îi invită pe copii să se așeze la măsuțe:
,, Dimineața a sosit,
Toți copiii au venit,
La măsuțe ne-așezăm
Și frumos ne salutăm”.
-Salutul începe de la educatoare:
,, Bună dimineața, pisicuțelor!
Mă bucur că sunteți aici
A-ceput o nouă zi,
Bună dimineața, dragi copii!”
Se intonează cântecul ,, Ursuleții s-au trezit, bună dimineața!”

Prezența
“Noi în grupă am sosit,
Și frumos ne-am așezat
Bine ne-am întâmpinat
Oare cine-a mai venit?”
Fiecare copil își va recunoaște poza, se prezintă.
Numărăm prezenții ( fetele, baieții), rostim absenții.

Completarea calendarului naturii


,,Calendaru-i încântat,
Că va fi iar completat
Cu nori, ploaie, vânt, furtună,
Mai bine cu vreme bună!"
Cadrul didactic și copiii vor completa calendarul naturii cu jetoanele potrivite, motivând alegerea lor.

Împărtășirea cu ceilalți
Se vor purta câteva discuții despre animalele preferate, se vor preciza câteva caracteristici și se va continua cu tema săptămânii ,,Să iubim
animalele”.
Pe marginea temei săptămânale se va purta o scurtă conversație.

Activitatea de grup
Copiii se vor adresa unul altuia cu ce ar dori să facă ,, Eu aș vrea ca astăzi să...”
Se vor ridica câte doi copii și fiecare îi va spune celuilalt ce vrea să facă în acea zi, folosind ceea ce se află în sala de grupă.

Înviorarea de dimineață
La acest moment al zilei, copiii se vor ridica și pe versurile de mai jos, vor executa mișcări de înviorare:
,,Să ne legănăm ,
Să ne balansăm,
Brațele în sus,
Către cer zburăm”
Noutatea zilei
Acest moment al activității se realizează printr-o surpriză, și anume, prin apariția câinelui ,, Grivei” în sala de grupă. Acesta este foarte supărat
pentru că s-a rătăcit, nu mai știe unde locuiește și nici ce fel de animal este. Știind că la grupa mijlocie sunt copii pricepuți și descurcăreți, a venit
să le ceară ajutorul. Câinele ,,Grivei” îi învită pe copii în minunata lume a animalelor. Pentru aceasta, pe lângă materialele pe care le au la
dispoziție, copiii vor trebui să îndeplinească câteva probe. Ca răsplată a ajutorului dat, copiii vor avea parte de mai multe surprize pe care le vor
descoperi treptat.
Tranziții:
“ Suntem veseli și cântăm
Nu e greu să învățăm,
Dar noi vrem să ne jucăm,
Și din joacă să-nvățăm!”
Rutine: Prin intermediul versurilor:
“Hai să-ncepem lucrul
Și s-avem mult spor
Azi lucrează fiecare
Cu ce are la sector”

Tranziții:
„Batem tare palmele
Scuturăm picioarele
Și în pas vioi,
Unu-doi, unu-doi
Spre centre pornim și noi!”

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE- ALA I:

’’Eu, Grivei cel drăgăstos,


Vreau din multe materiale
Să îmi pregătiți un colț!
Astăzi vreau să-mi arătați
Dacă știți să vă jucați!
Bine toți să vă gândiți,
Și să-mi spuneți tot ce știți!”
Copiii sunt introduși în activitatea zilei cu tema ,, Animale de la fermă”, precizându-le în ce constă activitatea fiecărui centru de interes.
Se realizează intuirea materialului aflat la cele trei centre: construcții, joc de masă și artă.
Fiecare copil va dispune la masa sa de materialele pentru fiecare centru de interes, dat fiind situația în care ne aflăm. Copiii vor alege, după
preferințe, ce vor să lucreze, ținând cont de sarcinile cerute de educatoare.
Construcții: ,, Adăposturi pentru animale”
Sarcina de lucru: Preșcolarii vor contrui adăposturi pentru animale, utilizând piesele de construcții.
Joc de masă: ,, Ajută animalul de la fermă să ajungă la adăpost, găsind drumul potrivit” ( labirint)
Sarcina de lucru: Preșcolarii vor ajuta animalele de la fermă să ajungă la adăpostul construit de ei, găsind traseul potrivit.
Artă: ,, Oase pentru Grivei”
,, Grăunțe pentru găini”
Sarcina de lucru: Preșcolarii vor modela cu ajutorul plastilinei, oase pentru Grivei sau grăunțe pentru găinile de la fermă.
După activitățile de la cele trei centre, se vor face aprecieri generale despre interesul și modul cum au acționat preșcolarii, despre rezultatele
obținute, lucrările fiind expuse și analizate cu ajutrul metodei ,, turul galeriei”.
Trecerea de la activitățile pe domenii experiențiale se va realiza prin:
Tranziții:
“Ne-am jucat, am lucrat,
Unul, câte unul
Noi ne așezăm
Și voioși la baie
Iată că plecăm!”
Rutine :
Constă în consolidarea deprinderilor igienico- sanitare.
Se vor asigura condițiile optime pentru continuarea activității prin: aerisirea sălii de grupă, pregătirea și distribuirea materialelor necesare
activităților experiențiale.
Tranziții :
În șir câte unul, copiii vor intra în sala de grupă intonând cântecul : “Mergem la plimbare”

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE- ADE


După terminarea activităților cuprinse la ALA 1, copiii se vor pregăti pentru activitățile pe domenii experiențiale, care cuprind: Jocul didactic
interdiscipliar ,, Animale de la fermă” și activitatea practică ,,Câinele Ciobănesc Mioritic”.
În cadrul jocului didactic interdisciplinar ,, Animale de la fermă”, preșcolarii îl vor ajuta pe Grivei să-și amintească ce fel de animal este și
unde locuiește. Preșcolarii vor încerca să-i împărtășească cât mai multe cunoștințe despre animalele domestice și vor respecta cerințele transmise
de cadrul didactic, privind ordinea de efectuare a sarcinilor: vor recunoaște animalele cu ajutorul unor indicii și vor selecta răspunsul potrivit, vor
răspunde doar în propoziții, vor realiza corespondența între animal, hrana, adăpostul și foloasele de care beneficiază omul de pe urma acestuia,
vor lucra pe fișele de lucru.
Regulile jocului:
- se vor împărții preșcolarii în două echipe( echipa cățelușilor și echipa pisicuțelor);
-se vor desemna de către educatoare, copiiicare trebuie să răspundă;
-răspunsul corect este marcat prin primirea de aplauze, iar Grivei va nota pe tablă un punct echipei;
Elemente de joc: mânuirea materialului, întrecerea, surpriza, aplauzele, acordarea de stimulente.
Se va continua cu activitatea DOS- Activitatea practică ,,Câinele Ciobănesc Mioritic”-rupere, lipire. Preșcolarii vor merge la mese, unde au
pregătite materialele pentru activitatea practică. Aceștia vor avea ca sarcină să rupă și să lipească blana pe câinele Ciobănesc. Cadrul didactic le
explică etapele realizării lucrărilor, precum și regulile ce trebuie respectate ( criterii de evaluare: relizarea temei practice prezentate, abordarea
originală a subiectului, acuratețea lucrărilor, grad de finalizare).
La sfârșitul activității, se vor expune lucrările pe o sfoară, se vor face aprecieri asupra prorpiei lucrări, dar și ale colegilor, pe baza criteriilor
anunțate anterior.

Tranziții:
,,Azi Grivei e mânios
Ham-ham
Nu răzbește cu un os
Ham-ham
Mârâie și se frământă
Zici că s-ar lua la trântă”

JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE- ALA II:


Ghicitori animele domestice
1 ,,Iată, bieții șoricei
Fug iute din calea ei” (pisica)

2. ,,Roade oase,
Stă în cușcă,
Pe dușmanii săi îi mușcă.” ( câinele)
3. ,,Mândru, înalt și frumos,
La ochi este luminos;
Urechi are, coarne n-are
Și te poartă în spinare.” (calul)
4. ,,Laptele ce-l bei
Este tot al ei.
„Muu” e vorba ei,
Ghicește, dacă vrei!” ( vaca)
5.,, Bucălaia de la stână
Ne dă miel, lapte și lână!” (oaia)
6.,, În noroi se tăvălește,
Cu porumb el se hrănește,
Are coada covrigel
Și la rât are inel.” (porcul)
7.,, Cocoţat în vârf de gard
De cu bună dimineaţă
Te trezeşte ca un ceas
„Cucurigu, ora şase”.( cocoșul)
Sarcina didactică: Educatoarea va citi ghicitorile primite de la câinele Grivei, iar copiii vor ghici animalul din ghicitoare.
Joc de mișcare: ,, Imităm animalele de la fermă”
Sarcina didactică: Copiii se vor ridica de la măsuțe și vor imita animalele de la fermă: ,,Sărim ca iepurașul/scuturăm aripile ca găina/ pisica se
urcă în copac/dăm din codiță ca Grivei”
Elemente de joc: mișcarea.
Joc de mișcare: ,, Fermierul”
Sarcina didactică:
Educatoarea spune:
,, M-a chemat fermierul
Să-i macin piperul”
Copiii întreabă: ,, Cu ce, cu ce, cu ce?”
Educatoarea poate avea următoarele răspunsuri: ,, cu pumnii/ cu dinții/ cu palmele/ cu picioarele”
Copiii execută mișcările indicate de educatoare.
Elemente de joc: mișcări sugerate de educatoare.
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE
Forme de EVALUARE
ACTIVITĂŢII CONŢINUT ŞTIINŢIFIC Metode și Mijloace/Mate-
organizare a
procedee riale didactice
colectivului

Moment organizatoric Se vor asigura condițiile optime pentru desfășurarea


activităților și a întâlnirii de dimineață: Exercițiul Calendarul naturii Frontal Orală
-aerisirea sălii de grupă; organizatoric
-pregătirea materialelor didactice ce se vor utiliza;
-așezarea adecvată a mobilierului;
-salutul;
-prezența;
-completarea calendarului naturii.

Acest moment al activității se realizează prin surpriză și Aprecieri


Captarea atenției anume prin apariția „Cățelului Grivei” în sala de grupă. El se Expunere Cățelul Grivei Frontal verbale
va prezența și își va motiva prezența în sala de grupă. Acesta
este foarte supărat pentru că s-a rătăcit, nu mai știe unde Conversaţia
locuiește și ce fel de animal este. Știe că preșcolarii grupei
mijlocii sunt foarte pricepuți și descurcăreți și îi roagă să îl Explicația
ajute. Pentru această le-a pregătit multe surprize pe care le
vor descoperi împreună. Observația Aprecieri
verbale
Se prezintă tema: ,,Animale de la fermă” și faptul că în
Anunțarea temei și a cadrul activităților de astăzi copiii vor încerca să-l ajute pe Conversaţia Frontal
obiectivelor Cățelul Grivei să ajungă la prietenii lui, rezolvând sarcinile
jocului, folosind multe materiale interesante și cunoștințele Explicatia
lor de până acum, dar și pictând ajutorul pensulei.
Se vor preciza obiectivele în termeni accesibili vârstei Observația
copiilor.

Copiii se vor așeza la măsuțe și vor desfășura activitățile


Prezentarea și dirijarea în funcție de dorințele lor la sectoarele pregătite. Conversaţia
conțintului Se prezintă sarcinile de lucru specifice pentru fiecare sector
în parte, în termeni accesibili acestora. Explicația Frontal
Se folosește tranziția :
,, Batem tare palmele
Scuturăm picioarele
Și în pas vioi,
Unu-doi, unu-doi
Spre centre pornim și noi”
................................
,,Hai să-ncepem lucrul
Și s-avem mult spor , Imagini cu
Azi lucrează fiecare Explicația animale Frontal
Cu ce are la sector” Parțială Tablou cu ferma

ALA I Conversația
Lego și alte piese
Construcții: ,, Adăposturi pentru animale” Exercițiul de îmbinare
Sarcina de lucru: Preșcolarii vor contrui adăposturi pentru
animale, utilizând piesele de construcții. Labirint
Joc de masă: ,, Ajută animalul de la fermă să ajungă la Conversaţia Mulaje animale Frontal
adăpost, găsind traseul potrivit.” ( labirint) Explicatia
Sarcina de lucru: Preșcolarii vor ajuta animalele de la fermă parțială Plastilină Aprecieri
să ajungă la adăportul construit de ei, găsind traseul corect. verbale
Artă: ,, Oase pentru Grivei”
,, Grăunțe pentru găini” Machetă
Sarcina de lucru: Preșcolarii vor modela cu ajutorul Explicaţia
plastilinei, oase pentru Grivei sau grăunțe pentru găinile de la
fermă. Conversatia
Aprecieri
Cadrul didactic va interveni cu sfaturi şi va da ajutor Frontal verbale
practic celor care îl solicită.
Activitatea de dimineață se va finaliza cu expunerea
lucrărilor și analizarea lor prin metoda ,,Turul galeriei”. Conversația

TRANZIȚII:
,,Ne-am jucat, am lucrat,
Unul, câte unul
Noi ne așezăm
Și voioși la baie
Iată că plecăm!”
RUTINE :
Constă în consolidarea deprinderilor igienico- sanitare. Conversația
Se vor asigura condițiile optime pentru continuarea Explicația
activității prin: aerisirea sălii de grupă, pregătirea și
distribuirea materialelor necesare activităților experiențiale.
,,Apa și săpunul-prietenii copiilor” Frontal

Copiii vor intra în sala intonând cântecul “Mergem la


plimbare”
Vor fi anunțați că se vor juca jocul didactic interdisciplinar
,,Animale de la fermă”, la cunoașterea mediului, utilizând Exercițiul
diferite materiale pregătite de „Cățelul Grivei” . Jocul
Grivei, care este foarte supărat, vrea să-și amintească ce fel Aprecieri
de animal este și unde locuiește, copiii vor încerca să îl ajute Surpriza verbale
și vor avea de rezolvat mai multe sarcini.
Preșcolarii vor încerca să-i împărtășască cât mai multe Plic
cunoștințe despre animalele domestice şi vor respectă
cerințele transmise de cadrul didactic privind ordinea de Grivei
efectuare a sarcinilor.
Cadrul didactic va comunica sarcinile şi regulile jocului. Plicuri cu Aprecieri
Sarcinile se află în plicuri așezate în coș. sarcinile verbale
Tablă
Pentru a rezolva sarcinile, copiii
vor juca jocul: ,, Animale de la fermă ”- Joc didactic
interdisciplinar

a) Sarcina didactică: preșcolarii vor respecta cerințele Frontal


transmise de cadrul didactic privind ordinea de efectuare a
sarcinilor: Aprecieri
-vom recunoaște animalele cu ajutorul unor imagini verbale
-vom răspunde doar în propoziții
-vor realiza corespondența între animal, hrana, adăpostul și Conversaţia
foloasele de care beneficiază omul de pe urma acestuia
-vom lucra fișe de lucru.
b) Explicarea regulilor jocului: Demonstrația
“Astăzi la activitatea noastră, îl vom ajuta pe Grivei,
dar că să îl ajutăm, trebuie să ne jucăm.
În prima parte a activității, cadrul didactic împreună cu
preșcolarii vor discuta pe baza unor imagini despre animalele
de la fermă, despre hrana lor, adăpostul lor, foloasele lor. Explicația
ANEXA 1
Copiii vor fi împărțiți în doua echipe: echipa pisicuțelor și Conversația
echipa cățelușilor. Pe parcursul jocului, educatoarea va numi Lucru în echipă
câte un copil din fiecare echipă pentru a răspunde la Aprecieri
întrebările lui Grivei. verbale
Se realizează jocul de probă, oferindu-se explicații
suplimentare în cazul în care se constată că regulile sau
modul de desfășurare a activității nu au fost înțelese. Tablă Frontal
c)Demonstrarea jocului de către cadrul didactic Marker
Cadrul didactic va demonstra jocul de probă. Va citi cerințele Aprecieri
lui Grivei și va răspunde cu atenție la întrebările acestuia. verbale
Echipa care răspunde corect, primește o bulină.
După jocul de proba se trece la executarea acestuia de
către copii. Cadrul didactic va corecta eventualele greșeli și Conversația
va face precizări pe care le consideră necesare pentru o mai Aprecieri
bună desfășurare a jocului. Masă verbale
d) Executarea jocului de către copii:
Grivei le va povesti copiilor că a invitat mai multe animale și Plicul cu reguli
păsări de la fermă. Preșcolarii vor fi atenți la cele povestite
de cățelușul Grivei și vor răspunde la întrebările:
-Ce animale au două și patru picioare? ( rața, găina, vaca, Tablă magnetică Frontal
etc.)
-Ce animale au corpul acoperit de păr, blană sau pene? (
cățelul, găina)
-Cum se numesc membrii din fiecare familie de animale?
-Ce foloase are omul de pe urma acestora?
-Ce animale sunt cunoscute ca și cântăreții fermei? ( găinile,
cocoșul)
-Cum se numesc adăposturile animalelor? (grajd, cușcă)
-La ce sunt folosiții caii, măgarii?( la transportul lucernei,
oamenilor)
- Cu ce se hrănesc animalele?( iarbă, carne, grăunțe)
Anexa 2
Vor răspunde doar copiii numiți de educatoare. Fiecare
răspuns este recompensat cu un punct. În cazul în care
copilul numit nu răspunde corect, acesta poate fi ajutat de
coechipieri, pentru obținerea punctului. Echipa adversă poate
câștiga punctul doar daca ceilalți nu cunosc răspunsul.
Evaluarea jocului
Se fac aprecieri generale și individuale despre realizarea
obiectivelor. Fiecare echipă numără punctele primite. Câștigă
echipa care a acumulat mai multe puncte. Se felicită ambele
echipe.
Obținerea performanței Copiii vor primi fișe de lucru cu sarcini individuale. Explicația Fișe de lucru Frontal Fișe de lucru
și a conexiunii inverse ,, Denumește și încercuiește doar animalele domestice” Tablă Individual
,,Puiuții vor să ajungă la mămicile lor, ajută-i” Lucru
Anexa 3 individual
După completarea și discutarea fișelor de lucru, acestea vor
fi expuse pe o tablă magnetică. Conversația
După parcurgerea cu succes a activității, educatoarea
Asigurarea retenției și a dezvăluie surpriza lui Grivei. Explicația Plic
transferului Anexa 4 Imagini
În plic sunt imagini cu Câinele Ciobănesc pe care le vor
decora cu ajutorul lipiciului și a blanei.(lână)
DOS-Activitate practică Aprecieri
Printr-o tranziție( mișcări sugestive) se trece la mesele de Frontal verbale
lucru pentru a se desfășura următoarea secvență a activității
și anume ,, Câinele Ciobănesc”, activitate practică. Conversația
Preșcolarii sunt așezați la mese și cu ajutorul întrebărilor, se
intuiesc materialele distributive puse la dispoziție, se explică
tehnica de lucru și se trece la realizarea lucrărilor de către Fișă
copii, nu înainte de exercițiile pentru încălzirea mușchilor
mici ai mâinii:
“Mișcăm degețelele Demonstrația Lipici
Și batem pălmuțele
Pumnii strânși încetișor
Degetele bat ușor Lână
Știu să cânt la fluieraș
Desenez un fluturaș
Mâinile mi le frământ Carioci
Și la lucru vesel sunt!” Individual
Se vor reaminti etapele și tehnicile de lucru folosite pentru Servețele
realizarea temei propuse. Se va explica copiilor că vor colora
cu ajutorul cariocilor limba câinelui, apoi vorrupe și lipi
blanaCâinelui Ciobănesc.
Se va trece la realizarea activității propriu-zise, respectându- Explicația
se etapele de lucru.
Cadrul didactic urează ,, Spor la lucru!” copiilor și va urmări
Asigurarea feedback- felul cum aceștia lucrează. CD cântece
ului Se oferă sprijin lucrului, urmărind respectarea tehnicilor de
lucru.
În timpul activității, copiii vor asculta cântecele despre Turul galeriei Sfoară
animale de la fermă. Cârlige
Încheierea activității Analiza produceselor activității
Fișele preșcolarilor vor fi agățate pe o sfoară cu cârlige. Toți
copiii își vor prezenta ceea ce au realizat, își vor exprima
opinia cu privire la realizările celorlalți colegi.
Se vor face aprecieri generale și individuale asupra Stimulente
desfășurării activității și a rezultatelor obținute de către copii.
Se va face o scurtă recapitulare a activităților desfășurate pe
toată durata zilei, precizându-se tema zilei și evidențiind
produsele obținute în desfășurarea fiecărei activități.
Cadrul didactic apreciază pozitiv activitatea preșcolarilor pe
parcursul întregii zile, Grivei le mulțumește pentru că i-au Ghicitori
amintit ce fel de animal este și unde locuiește, copiii primesc
recompensele.
Copiii vor ieși din sală de grupă interpretând cântecul ,,
Graiul animalelor”.
În încheiere, activitatea zilei va fi completată în conținut de
ghicitori despre animale de la fermă, jocul de mișcare ,,Imită
animalele de la fermă” și jocul de mișcare ,, Fermierul”.
Anexa 1
Anexa 2

-Ce animale au corpul acoperit Cum se numesc membrii din Ce animale au două și patru
de păr, blană sau pene? ( cățelul, fiecare familie de animale? picioare? ( rața, găina, vaca, etc.)
găina)

-Ce foloase are omul de pe urma acestora?


-Ce animale sunt cunoscute ca și cântăreții fermei? ( găinile, cocoșul)
-Cum se numesc adăposturile animalelor? (grajd, cușcă)
-La ce sunt folosiții caii, măgarii?( la transportul lucernei, oamenilor)
- Cu ce se hrănesc animalele?( iarbă, carne, grăunțe)
Anexa 3
Anexa 4

S-ar putea să vă placă și