Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC AL LECȚIEI ÎN BAZA STRATEGIEI „CLASA INVERSATĂ”

Propunător: Prenume, NUME DE FAMILIE,


profesor de..., grad didactic...,
Instituția de Învățământ, Localitatea,

● Clasa:
● Disciplina:
● Unitatea de conținut:
● Subiectul lecției:
● Unități de competență: 2.3-2.4
● Obiectivele operaționale:
La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil să...
● O1:
● O2:
● O3:
● O4:
● O5:
● Produsul / Produsele lecției:
● Resurse umane:
● Resurse materiale:
● Resurse informaţionale şi metodologice:
● Forme de realizare a lecției:- frontal; - în grup; - individual.

● Tehnologia didactică a lecției


− metode, procedee:
− tehnici:
− mijloace instrucţionale:
● Evaluarea:
- inițială/ formativă / sumativă;
- metode de evaluare
● Instrumente TIC:
● Modelul de învățare inversată:
1. Clasa inversată standard
2. Clasa inversată orientată spre discuție
3. Clasa inversată orientată spre demonstrație
4. Clasa inversată falsă
5. Clasa inversată de grup
6. Clasă inversată virtuală
7. Profesor inversat

● Sarcina dată elevilor


● Activități/ sarcini propuse pentru acasă anticipat: Video- prezentarea corpurilor
geometrice
● Sursa informațională – ce conținut au elevii de studiat independent
● Mijlocul didactic (power point, tutorial, blog…) propus pentru studierea conținutului
nou.
● Instrumentul (hartă intelectuală, formular google, )folosit pentru evaluarea temei
dată acasă

Activități/ sarcini propuse pentru acasă anticipat

[1]
Modelul ales: Clasa inversată standard

Sarcini didactice Mijloace

[1]
Elevii primesc temele urmărind prelegeri video și citind materiale de instruire legate de
tema următoarei lecții. În clasă, ei practică ceea ce au învățat, iar profesorii lor au mai mult
timp să lucreze / să consolideze subiectul.
Designul instrucțional al lecției

Secvențe Obiec Conţinutul lecţiei Strategii didactice


instrucționale, tive Resurse Sarcini didactice Metode, Mijloace Forme de E
în conformitate de timp procedee şi organizare v
cu modelul ales tehnici a
didactice l
u
a
r
e
a
f
o
r
m
a
t
i
v
ă
CERINŢE TEHNICE
1. Format A4
2. Font: Calibri
3. Mărimea fontului: 12
4. Interval între rânduri: 1
5. Scrierea cu â, după reguli (în mijloc de cuvânt).
6. Ortografie şi diacritice (ţ,ş,ă,î)!
7. Proiectul propriu-zis 2-3 pagini
8. Anexe - cel mult 2 pagini