Sunteți pe pagina 1din 5

COMPETENȚE SPECIFICE

 Percepţia ştiinţifică a metodelor de implementare a algoritmilor prin programarea


imperativă şi prin programarea orientată pe obiecte;
 Elaborarea şi depanarea în medii vizuale didactice de programare a algoritmilor de
comandă cu executanţii.
SUBIECT

Mediul de proogramare vizuală Scratch

OBIECTICE

 Identificarea metodelor adecvate de utilizare a interfeţelor grafice ale mediilor vizuale de


programare SCRATCH.
 Utilizarea interfeţelor grafice ale mediilor vizuale de programare SCRATCH.
 Crearea i gestionarea proiectelor în mediile vizuale de programare SCRATCH.
 Cunoaşterea şi utilizarea conceptului de obiect;
 Crearea, distrugerea, modificarea proprietăţilor obiectelor.
 Cunoaşterea şi utilizarea proprietăţilor-tip ale obiectelor frecvent întâlnite în mediile
vizuale de programare.
 Cunoaşterea şi utilizarea comenzilor-tip ale obiectelor frecvent întâlnite în mediile vizuale
de programare.
 Implementarea algoritmilor liniari, ciclici şi cu ramificări în mediile vizuale de
programare.
 Cunoaşterea şi utilizarea comenzilor-tip ale obiectelor frecvent întâlnite în mediile vizuale
de programare.
TEST

Numele Prenumele elevului:_______________________________

1. În ce direcție se orientează actorul dacă în blocul “direcție” este specificată valoarea 90?
(1 p.)
 Stînga
 Jos
 Sus
2. Din ce grup de blocuri face parte blocul “comută la costumul”? (2 p.)
 Control
 Mișcare
 Detecție
 Aspect
3. Blocurile “comută la costumul” și blocul “costumul următor” au întotdeauna același
rezultat. (2
p.)
 Fals
 adevărat
4. Care format de imagini nu poate fi folosit în SCRATCH? (1
p.)
 GIF
 TIFF
 JPG
 PNG
5. Ce face blocul “ștampilează”? (2
p.)
 Aleargă un alt actor pe scenă
 Organizează colecția de ștampile
 Transformă actorul cu ajutorul unui efect grafic
6. Care din următoarele resurse nu se poate seta prin intermediul paletei stilou? (1
p.)
 Culoarea
 Tipul liniei
 Mărimea
 Nuanța
7. Ce bloc vei folosi pentru a repeat o stivă de blocuri de un anumit număr de ori? (3
p.)
 Repetă
 Pentru totdeauna
 Difuzarea
 Dacă-atunci
8. Care bloc reprezintă o instrucțiune condițională? (3 p.)
 Repeat de 10 ori
 Dacă - atunci – astfel
 Pentru totdeauna
 Mută 10 pași
9. Care din urmptoarele blocuri nu este un operator boolean? (3 p.)
 Sau
 Și
 Așteaptă
 Nu
10. Dacă dorești să grupezi 10 elemente similare, poți crea un bloc…. (3 p.)
 Buclă infinită
 Listă
 Variabilă
BAREM DE NOTARE

Scor 21 20-19 18-16 15-13 12-9 8-6 5-4 3-1 0


Nota 10 8 7 6 5 4 3 2 1

BAREM DE CORECTARE

Nr. Răspuns corect Etapele rezolvării Puncta


j

1 Jos Alegerea variantei corecte 1


2 Aspect Alegerea variantei corecte 2
3 Adevărat Alegerea variantei corecte 2
4 TIFF Alegerea variantei corecte 1
5 Crează o copie a unui actor Alegerea variantei corecte 2
6 Nuanța Alegerea variantei corecte 1
7 repetă Alegerea variantei corecte 3
8 Dacă-atunci-astfel Alegerea variantei corecte 3
9 Așteaptă Alegerea variantei corecte 3
10 O listă Alegerea variantei corecte 3