Sunteți pe pagina 1din 10

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA
IP CENTRUL DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI FINANŢE
CATEDRA FINANŢE

DIMENSIUNI ECONOMICE, GROGRAFICE ȘI ISTORICE


ALE LOCALITĂȚII NATALE.

A
elaborat:
Eleva/ul grupei FA 2107 G,
Mîra Gheorghe

A verificat:
Adelina MISTREANU

Chişinău – 2022
CUPRINS
Introducere……………………………………………….3
Capitolul I. Proiecte de dezvoltare și planuri care ar putea fi implimentate în
localitate………………………4
1.1 Proiectele de dezvoltare……………………………….4
1.2 Planurile care ar putea fi implimentate în localitate…...5
Capitolul II. Problemele economice întâlnite cât și realizări ale localității din
ultimii ani................................6
2.1 Problemele economice întâlnite în localitate ................6
2.2 Realizări ale localității din ultimii ani............................7
Concluzii și recomandări....................................................8
Bibliografie...........................................................................9
Anexe..................................................................................10

2
Introducere

Satul Budești, actualmente municipiul Chișinău a făcut parte timp îndelungat din județul
Lăpușna, Orhei, și este așezat în valea Tohatinului, tocmai la curmezișul a trei văi, și anume:
Valea Cânepei, a Dumbrejniței și a Lupului. Din toate patru părți este înconjurat de vecini: la
sud de un sat, de ucraineni – Balțata, care a apărut mai târziu decât Budești, la nord – de satul
Cruzești (menționat documentar la sfârșitul secolului XVII) 20, la vest – satul Tohatin (1517)
21 și de la răsărit – orășelul Vadul-lui-Vodă (menționat abia în timpul recensământului din
1774.

Dimitrie Cantemir ne descrie aceste locuri astfel: „… în 1716, în bazinul râurilor Ichel și
Bîc sunt arătate satele de-a lungul Nistrului – Vadul, Tohatin (astăzi Mălăiești), Dubăsari
(Dubăsarii-Vechi de azi), Şerpeni, Speia, Telita, de-a lungul Bîcului – Doruja și Burcăsești, în
sus pe cursul Ichelului Peștera Logănești și Burenești. În adâncul acestui bazin, unde astăzi se
află Budești, și alte sate, este arătat drept pădure”.

Acest document ne arată că pe timpuri, în locul satului au fost păduri. Cum a fost
intemeiat acest sat, memoria și spusele oamenilor nu poate da răspuns. Din bătrâni, se spune, că
satul Budești a apărut în urma unor emigrări. Tudor Ermurachi (83 ani, pensionar) spune, că de
la nord au venit și s-au așezat aici niște familii. După ei, încep să vină și alții. Cea mai veche
parte a satului, anume unde s-au așezat cu traiul aceste familii, poartă denumirea de Cot. Poartă
această denumire, fiindcă această mahala seamănă cu un cot și e așezat în valea dintre dealuri.

(Anexa 1.1)

3
Capitolul I. Proiecte de dezvoltare și planuri care ar
putea fi implimentate în localitate.

1.1Proiectele de dezvoltare (Anexa 1.2)


Demararea lucrărilor de construcție și renovare a trotuarelor
(18 iunie 2021).
La Budești au demarat lucrările de construcție și renovare a trotuarelor din strada Chișinău și
Balțata.
Vor fi efectuate lucrări pe o lungime de 1800 metri liniari. Proiectul este finanțat de
USAID și IREX, încât și contribuția APL Budești, în Programul Comunitatea Mea.
Adăugator, din surse suplimentare, care au fost alocate de către Consiliului Municipal
Chișinău, vor fi în continuare executate lucrări de reparație a trotuarelor deteriorate de pe
întreaga suprafață a trotuarelor existente.
Implementarea unui nou proiect de cooperare intercomunitar. (21 Septembrie 2021).
(Anexa 1.3)
USAID Moldova și Programul Comunitatea Mea vor sprijini implementarea unui nou
proiect de cooperare intercomunitară.
Este vorba despre un proiect intercomunitar care va fi implementat de Primăriile
localităților Budești , Tohatin , Colonița cu scopul de a moderniza sistemului de colectare a
deșeurilor solide în cele patru localități și de a îmbunătăți practicile de sortare și reciclare a
deșeurilor .
 În cadrul proiectului, vor fi procurate: camioane de colectare a deșeurilor solide1
tractor mulțifuncțional cu remorcă și încărcător frontal
 1.850 de pubele de gunoi pentru colectarea deșeurilor
Menajere.

1.2Planurile
Budești, Moldova: 

4
 Stabilirea cooperării eficiente între instituțiile locale (primăria, centrul de sănătate,
centrul de tineret, grădinița, școala, serviciul social și poliția);
 Instruirea liderilor administrativi și profesorilor în ceea ce privește metodele de creștere a
frecvenței și motivației copiilor;
 Crearea unui mediu școlar prietenos și sigur;
 Stabilirea cooperării eficiente între școală și părinți; 
 Îmbunătățirea accesului la școală pentru copiii din zonele îndepărtate;
 Dotarea bună a școlilor și a cluburilor de interese;
 Motivarea copiilor în educația formală și dezvoltarea personală.

Proiectul este administrat de 2 grupuri - grupul de conducere și grupul de proiect. Sarcina


primară a grupului de conducere este de a garanta susținerea locală a proiectului. Grupul de
proiect este responsabil de implementarea proiectului. Membrii  acestor grupuri sunt:

Grupul de conducere Grupul de proiect 

1. Nina Costiuc - primar; 1. Sergiu Brînza - managerul proiectului;


2. Elena Zagornîi - secretarul 2. Elena Rusu - profesor,dir.adj.pentru
consiliului local; instruire în liceu; 
3. Natalia Cîrja - reprezentantul 3. Maricica Proca - directorul Centrului de
opoziției;  Copii și Tineret;
4. Sergiu Brinza - managerul 4. Mihai Curchi - directorul Centrului
proiectului ;  Cultural ;
5. Liudmila Ganganu-Mîndru - 5. Viorica Ipati - directorul Centrului de
directoarea grădiniței;  Sănătate; 
6. Evghenia Hiora - coordonatorul 6. Lilia Rusu - asistent social;
proiectului; 7. Ion Botnari - polițist;

Capitolul II. Problemele economice întâlnite cât și


realizări ale localității din ultimii ani.
5
2.1 Problemele economice întâlnite în localitate.
Pe teritoriul com.Budesti activeaza 75 agenti economici, dintre
care:
• Fabrica de producerea conservelor –SRL« Fortuna-Plus »
• Fabrica de producere a berei « Kelers » -SRL « Makler-Plus »
• Serii de crestere a florilor – SRL« Borodetchi Rurosa »
• Tipografie – SRL « Paragon »
• Clubul Sportiv de Hipism « Sparta »
• Filiala Posta Moldovei, Chisinau –Gaz, OTC Chisinau
• Întreprinderi individuale prestarii servicii ( frizerie,
stomatolog, croitorie)
• 17 magazine produse alimentare
• 7 minecafenele cu terasa
• 5 firme cu materialele de constructii
• 4 autoservice
• 2 statii de alimenare cu comustibil
• 16 intreprinderi agricole
• 2 sectii de producerea a salatelor apetitive
• 0 sectie de prelucrare a uleului

2.2 Realizări ale localității din ultimii ani.


Inaugurarea proiectului de reabilitare a trotuarelor din s.

6
Budești (20 Septembrie 2021)
Inaugurarea proiectului de reabilitare a trotuarelor din s. Budești, cu suportul USAID
Moldova, prin intermediul Programului Comunitatea Mea!
În cadrul Programului Comunitatea Mea, Primăria Satului Budești, mun. Chișinău, a
beneficiat de finanțarea USAID pentru reabilitarea unei porțiuni cu lungimea de 1.4 km de
trotuare pe artera principală a localității, str. Chișinăului. Din contribuția locală, primăria a mai
construit alți 670 de metri de trotuare pe o stradă adiacentă. Noile trotuare sunt accesate zilnic de
cei peste 5000 de locuitori ai satului și conectează instituțiile publice din sat, cum ar fi grădinița,
centrul medical, școala.
Lucrările sunt realizate în baza parteneriatului cu Programul Comunitatea Mea, finanțat
de Guvernul Statelor Unite/USAID și implementat de IREX. Valoarea totală a proiectului este de
circa 114 de mii de dolari SUA, dintre care 60 de mii de dolari sunt acordați de USAID, prin
Programul Comunitatea Mea, iar restul sunt contribuție locală.
Pe lângă proiectul de infrastructură, prin intermediul Programului Comunitatea Mea
primăria a mai beneficiat de un pachet complex de asistență tehnică pentru a face activitatea
primăriei mai eficientă, mai transparentă și responsabilă față de cetățeni. (Anexa 1.4)

Concluzii și recomandări

7
În concluzie am realizat acest referat formând o introducere scurtă și la temă,

împreună cu două capitole ce conțin informațiile referitoare la localitatea mea . Toate restrânse

în cuprins pentru o observarea mai ușoară. Recomandările mele ar fi ca primăria satului să se

concentreze nu numai pe proiectele finanțate ce întradevăr sunt foarte utile pentru locuitori ,

dar să și realizeze proiecte pentru următoarele generații ce voi locui de asemenea în satul

Budești.

Bibliografie

8
Primăria | Comunei Budești (budesti.md)

Anexe

9
1.1
1.2

1.3 1.4

10

S-ar putea să vă placă și