Sunteți pe pagina 1din 2

TEA PENTRU ACASA

EXERCITIUL 12 PAG.35

Condrea Daniela | Informatica | 27.01.2022

INFOR
MATIC
A

DISTRAC
TIVA
CLUBU
L
POL
SPORT
ITEHNI
IV
CA

PAGE 1