Sunteți pe pagina 1din 2

TEORIA 

ȘI METODOLOGIA EVALUĂRII

Tematica pentru EXAMEN/ iulie 2022


EXEMPLE

Prof. Univ. Dr. M.Manolescu


Lector dr. Daniela Sandu

1. Conceptul de evaluare; categorii de definiții; evoluția semantică a conceptului;


2. Concepții care au marcat evoluția evaluării școlare;
3. Structura/ variabilele evăluării școlare/ preșcolare: “ obiectul evaluării”, funcțiile,
operațiile evaluării; criteriile de evaluare; descrierea componentelor/ variabilelor
evaluării școlare/ preșcolare;
4. Evaluarea în învățământul primar: prezentare generală, comentarii, exemplificări;
5. Evaluarea prin calificative în învățământul primar; semnificații, argumente pro și
contra;
6. Metode de evaluare; concept, tipologie; specificitate în învățământul primar/
preșcolar;
7. Metode tradiționale de evaluare; repere conceptuale, prezentare generală,
descrierea metodelor, exemplificări în învățământul primar/ preșcolar;
8. Metode alternative și complementare de evaluare; repere conceptuale, prezentare
generală, descrierea metodelor, exemplificări în învățământul primar/ preșcolar;
9. Conceperea probelor de evaluare; prezentare generală, exemplificări în
învățământul primar/ preșcolar;
10. Stabilirea mediilor anuale și semestriale în învățământtul primar; exemplificări
11. Algoritmul elaborării probelor de evaluare. Tipologia itemilor de evaluare;
prezentare generală; descrierea și prezentarea diverselor tipuri de itemi;
exemplificări în învățământul primar/ preșcolar;
12. Elementele schimbării în evaluarea din învățământul primar; motivații ale
schimbării;
13. Evaluarea în învățământul preșcolar; prezentare generală. Specificul evaluării în
învățământul preșcolar;
14. Strategii de evaluare; repere conceptuale; evaluarea inițială - formativă- sumativă;
funcții, caracteristici, exemplificări în învățământul primar/ preșcolar; necesitatea
complementarității dintre evaluarea inițială, evaluarea formativă, evaluarea
sumativă;
15. Evaluarea la clasa pregătitoare; prezentare generală;

ATENȚIE! Acestea sunt TEME NU SUBIECTE!

SUCCES!