Sunteți pe pagina 1din 3

EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

08/08/2019 – ÎN CURS – Chișinău, Moldova

ȘEF secție "Planificarea și Monitorizarea Controalelor" ANRE


Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică a Republicii
Moldova

01/10/2013 – 31/12/2015
Manager proiect
Ghenadie Implementare a Proiectului Finanţat prin APDRP Prahova (Fonduri
ZAMISNÎI UE)
INFIINȚARE UNITATE DE PRODUCȚIE USI SI ALTE PRODUSE DIN LEMN
jud.Prahova, România
CONTACT
01/04/2009 – 31/03/2019 – București, România
str. Vasile Alecsandri 17, ap.
Administrator
120
S.C. „Ruspin Invest” SRL
Chisinău, Moldova
Import, Export, Comerţ a materialelor de constructie,
zamisnii.ghenadie@gmail.com

(+373) 60002171 01/06/2003 – 15/01/2010 – Chișinău, Moldova


Director General
„Eximcerealcom” S.R.L
Import, Export, Comerţ.

15/05/2001 – 01/05/2003 – Moldova


Director General
S. A. „Î.C.C. – Rediul Mare”
Colectarea, prelucrarea, păstrarea și comercializarea
cerealelor. EXPORT

01/03/2000 – 01/01/2001 – Moldova

Șef Secție Marketing


Avicola Rosso Floreni” S.A
Promovarea și comercializarea producţiei avicole.

01/12/1998 – 10/03/2000 – Moldova


Consultant în Departamentul Relații Economice Externe
Ministerul Economiei și Reformelor din Republica Moldova
Coordonarea procesului de integrare europeană; aplicarea
instrumentelor de apărare comercială; armonizarea legislaţiei etc.

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

08/2022 – ÎN CURS
Master "Energie și Mediu"
Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Energetică și
Inginerie Electrică

09/2022 – ÎN CURS
Master "Diplomație, Securitate, Business și Comunicare"
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Facultatea Relații
Internaționale, Științe Politice și Jurnalism
10/09/2019 – 29/06/2021 – Chișinău, Moldova

Master "Management în Administrația Publică"


ASEM
Teza de Master: Auditul intern al ANRE

01/09/1993 – 01/06/1998 – Chisinău, Moldova

Facultatea „Finanţe şi Credit”


Academia de Studii Economice din Moldova
Diploma in economie şi finanţe

01/09/1990 – 01/06/1993 – Chisinău, Moldova

Bacalaureat
Colegiul Republican de Informatică

COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E): română
ALTĂ LIMBĂ (ALTE LIMBI):
rusă

Comprehen‐ Citit Exprimare Conversație Scris


siune orală C2 scrisă C2 C2
C2 C2

engleză

Comprehen‐ Citit Exprimare Conversație Scris


siune orală B1 scrisă A2 A2
B1 A2

franceză

Comprehen‐ Citit Exprimare Conversație Scris


siune orală B1 scrisă A2 A2
B1 A2

COMPETENȚE ORGANIZATORICE
Competențe organizatorice
competențe de organizare excelente dobândite in cadru implementării
proiectului investițional, finanțat din fondurile UE

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE


Competențe de comunicare și interpersonale
excelente abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele ca
manager 

COMPETENŢE DOBÂNDITE LA LOCUL DE MUNCĂ


Competenţe dobândite la locul de muncă
- orientarea catre rezultate
- abilitatile de comunicare
- flexibilitate, adaptabilitate
- managementul timpului si al prioritatilor
GRAD DE CALIFICARE
22/12/1999
CONSILIER, CLASA - III, Ministerul Economiei și Reformelor al
Republicii Moldova

S-ar putea să vă placă și