Sunteți pe pagina 1din 1

NUME ŞI PRENUME: DATA:

ISTORIE
TEST DE EVALUARE - CLASA a VIII-a

I. Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect:


1. Statul dac s-a format în secolul:
a) al II-lea î.Hr.; b) I î.Hr.; c) I d.Hr.
2. Capitala Daciei era la:
a) Sarmizegetusa Regia, b) Napoca, c) Ulpia Traiana Sarmizegetusa .
3. Religia geto-dacilor era:
a) monoteistă, b) dualistă, c) politeistă;
4. Intre anii 87-106, statul dac a fost condus de către regele:
a. Deceneu b. Decebal c. Burebista
5. Cucerirea Daciei de către Traian s-a realizat în anul :
a. 87; b. 102; c. 106. .
6. Cum erau numiti aristocratii geto-daci?
a)comati b) capilati c) tarabostes d) patricieni

6x 5 p = 30 puncte

II. Determinați valoarea de adevăr a următoarelor enunțuri::

1. Cel mai important zeu al dacilor era Zalmolxis


2. Orașele dacilor aveau sufixul -dava.
3. Decebal a fost primul rege care unește triburile dacilor
4. Numismatica este știința care studiază inscripțiile.
5. Epigrafia este știința care studiază monedele. 5x4p= 20p

III. Completați următorul text cu termenii potriviți:


Regele..................... a unit triburile dacilor, regatul său avea următoarele limite: în
nord ..........................................., în sud ..............................., în est ................................. și în
vest .................................... . Regele .............................. a purtat două războaie cu romanii, consuși de
împăratul ........................., în ....................... și în ......................... La sfârșitul războaielor, Dacia
devine o .................................
Listă termeni: Decebal, Traian, 105-106, Nistru, Domițian Burebista, 101-102, Carpații Păduroși,
271, Dunărea de Mijloc, Munții Hoesmus, provincie romană, regat
10 x 2p= 20p
IV. Realizați un text despre viața oamenilor în preistorie de aproximativ 10-15 rînduri. În
redactarea textului veți avea în vedere:

- specificarea modului de viață al oamenilor, la începurul preistoriei


- explicarea termenului de ,,revoluție neolitică” și a trei caracteristici ale acesteia;
- specificarea epoilor în care se împarte epoca fierului.
30 p

Se acordă 10 p din oficiu


Toate subiectele sunt obligatori.

S-ar putea să vă placă și