Sunteți pe pagina 1din 2

28.10.

2021
,,Tablouri biblice”

,,Adam și Eva”
de Tudor Arghezi

- preocuparea permanentă a poetului pentru problematica filosofică a relației omului cu


Dumnezeu
- spirit ludic = texte literare care aduc în prim-plan ideea de joc/joacă; redobândire a ingenuității
infantile

,,Tablouri biblice (Versuri de Abecedar)” de Tudor Arghezi cuprinde o grupare de cinci


poezii: ,,Adam şi Eva”, ,,Paradisul”, ,,Porunca”, ,,Păcatul”, ,,Pedeapsa”. Ele s-au publicat în
august 1944 în ,,Revista Fundaţiilor Regale”.
- tratează subiectul apariției omului pe Pământ în viziunea creștină, îmbrățisând teoria
creaționistă (vs teoria evoluționistă – Charles Darwin, biolog britanic)
- transpune într-o formă ludică ,,Vechiul Testament”, din care se inspiră
- oferă o viziune personală, necanonică, a modului cum Dumnezeu i-a conceput pe primii
oameni: Adam şi Eva; păstrând coordonatele textului biblic, autorul construieşte un univers
diferit, marcat de puternice accente ludice
- titlul are o conotație religioasă și este sugestiv pentru zămislirea primilor oameni în Paradisul
divin
- tema poeziei o reprezintă un joc al Creației, unde e păstrată varianta biblică a ,,Facerii lumii”
de către Dumnezeu, într-o viziune ludică, specifică poetului, încărcată de ironie și amuzament
- originalitatea sa constă în modificarea unor pasaje din textul biblic -> se relatează cum
Dumnezeu a creat primii oameni și care a fost, în final, soarta lor după doctrina creștină,
nesfiindu-se să se depărteze de adevărul biblic în unele aspecte
- Geneza/Biblia devine un abecedar al creștinilor și nu numai
- Geneza lui Arghezi: 1. crearea propriu-zisă a primilor oameni
2. viața lor în Rai
3. încălcarea poruncii divine
- prima etapă -> neconcordanță, Dumnezeu e imaginat ca un copil (toți trei) ; contestă
perfecțiunea divinității, lucru considerat o blasfemie
- prozodie: muzicalitatea se realizează prin elemente prozodice, astfel ritmul este iambic, rima
este împerecheată, măsura având 9-10 silabe
- în spirit modern, imaginarul poetic arghezian transfigurează povestea biblică într-o viziune
artistică ludică, ilustrând Facerea Omului în Univers și având ca fundament ,,Vechiul Testament”

S-ar putea să vă placă și