Sunteți pe pagina 1din 9

Se acordă 1,00 punct din oficiu

n conformitate cu prevederile pct.2.1 .3.din Manualul privind structurile


asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere și control,
precum și pentru utilizarea mijloacelor si tehnicilor de imobilizare Vol.l —
Siguranță Personală, semne ale com ortamentului a resiv sunt: a)respiratia lenta
b)tonul calm c)ridicarea vocii d)comunicarea lenta

2. In conformitate cu art. 184 din H.G. 157/2016 pentru aprobarea


regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, sumele de bani corespunzătoare cotei de . . din
venitul cuvenit deținuților se consemnează în fișa contabilă nominal si ot fi
folosite e durata executării ede sei: a)10% b)70% c)90% d)100%

3. n conformitate cu art. 98 din Legea 254/2013, privind executarea


pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului enal, oate fi acordată ca recom ensă: a)supl dr la plimbbare
b)supl dr la pachet si sa vizite c)supl dr la munca
d)supl dr de a participa la activ culturale

4. n conformitate cu art.23, alin.3, din H.G. 157/2016 pentru aprobarea


regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, refuzul deținutului de a se supune testării cu
aparatul etilotest, constituie abatere disci linară: a) usoara b)nu repr abatere disciplinara
c) f grava d)grava

5. n conformitate cu art. 2 din OMJ nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea


Codului deontologic al personalului din sistemul administrației
penitenciare, constituie principii care guvernează conduita profesională a
funcționarilor publici din sistemul administratiei enitenciare: a)pr nonsuprinderii
b)pr. poportionalitatii c)pr. gradualitatii d) pr. respectarii dreptului pers priv de lib, in conditiile
prevazute de lege
6. In conformitate cu art. 22 din Legea 254/2013, privind executarea pedepselor
și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, recoltarea probelor biologice prin mijloace non-invazive se
poate dispune de către a) se sectie b)sef serv reg peni c)directorul pen
d) judecatorull de supraveghere a priv de lib
Răspun 18 pct.

7 In conformitate cu prevederile pct.2. I .2. din Manualul privind


structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere și
control, precum și pentru utilizarea mijloacelor si tehnicilor de
imobilizare Vol.l — Siguranță Personală, rinci alele obstacole care
intervin în realizarea unei comunicări eficace sunt: a)galagie si discriminarea de orice natura
b) neatentia si limbajul neadecvat c)zgomotul, agresivitatea excesiva si limbajul d)zgomot,limbaj,intelegere si
prejudecata, violarea spatiului pers
8. n conformitate cu art.323, alin. 1 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrația Na ionale a Penitenciarelor, încarcarea/descărcarea
armamentului se face: a)in postul de control b) pe platoul din interiorul peni
c)in niroul sefului de scimb d)la rastelul anume destinat

9 In conformitate cu art.225, alin. 1 , din H.G. 157/2016 pentru aprobarea


regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului enal, sanctiunea disci linară cu izolarea se execută: a)de regula,indiv,
in sectiile de max sig ale peni,sau in camere special amenajate, indif de reg de exec. a pedep. in care se afla
pers sanc b)indiv, in infirmeria penit c)indiv, in camera de protectie d)in comun, in sec. destinata arestatilor prev.
10. n conformitate cu art.45 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrația Naționale a Penitenciarelor, fotografierea și amprentarea
persoanelor private de libertate, precum și completarea documentelor
specifice locului de deținere se realizează sub coordonarea a)sefului de sectie
b) sef de schimb c) sef de tura d)sef serv reg penitenciar
1 1 n conformitate cu prevederile pct.2.1.I. din Manualul privind structurile
. asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere și control,
precum și pentru utilizarea mijloacelor si tehnicilor de imobilizare Vol.l —
Siguranță Personală, pentru o bună comunicare verbală se im une res ectarea
următoarelor rinci ii:
a) se vor discuta distant, evitandu-se starile de iritatie
b)se vor evita raspunsurile stereotipe de tipul "da", "nu","niciodata","oricand"
c) se vor evita folosirea in conversatie a razelor scurte
d)se va avea in atentie alegerea cuvintelor folosite si se va utiliza un ton vocal
PREȘE ridicat MEMBRII SPECIALIȘTI:
1 2. n conformitate cu art. 1 14 , alin. 1 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrația Naționale a Penitenciarelor, accesul personalului locului de
deținere în fiecare sectie de de inere se realizează în baza:
a)tab. colectiv aprobat de sef de sectie b) taelul colectiv aprob de directorul unitatii c) tab. nominal aprobat de sef tura
d)tabelul nominal aprobat de directorul locului de detinere

1 3. n conformitate cu art. 2 din OMJ nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea


Codului deontologic al personalului din sistemul administrației
penitenciare, constituie principii care guvernează conduita profesională a
funcționarilor publici din sistemul administra iei enitenciare:
a) eficacitate in serviciul intereselor
b) responsabilitatea si oportunitatea c)egalitatea intre sexe d)eficienta si utilizarea mij. aflate la dispozitie
14. n conformitate cu art.46, alin. I , din H.G. 157/2016 pentru aprobarea
regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în CUrSUI procesului enal, re ulamentul de ordine interioară cu rinde .
a)modalitateA de pastrare a obiectelor interzise ale detinutilor
b)regulile de conduita ce trebuiesc nerespectate de personalul penitenciarului
c)modalitatea de pastrare a bunurilor ce apartin detinutilor
d) modalitatea de selectionare la activitati educative
15. In conformitate cu art.266 , alin. I din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrația Naționale a Penitenciarelor, personalul destinat pazei și
supravegherii persoanelor private de libertate Ia puncte de lucru, aflate în
exteriorul locului de deținere, se stabilește, în funcție de numărul
persoanelor private de libertate, regimul de executare, caracteristicile
terenului, natura muncii prestate și particularitățile fiecărui unct de lucru,
inându-se seama de următoarele:
a) cel putin un agent pt pers internate in centre educative, clasiicate cu

b)cel putin 1 agent pt 8pers si la fel ca la A c)cel putin 1 agent pt 6 la fel a la A d)cel putin 1 agent pt 6 pers la fel
1 6. n conformitate cu art.342 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrația Naționale a Penitenciarelor, rinci iile de utilizare a miloacelor de
imobilizare sunt: a)principiul risc maim b)princip suprinderii c)pr. radualitatii
d) princip. egalitatii de sanse

17. n conformitate cu art. 121 alin. 1 din Legea nr. 145/2019 din 22 iulie 2019
privind statutul polițiștilor de penitenciare, polițiștii de penitenciare sunt în
conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situatii: a) sunt chemati sa
participe in cadrul unor comisii constituite din care ac parte rude dde pana la radul IV b)sunt cemati sa rezolve cereri, sa ia decizii
sau sa participe la luarea deciziilorcu privire la pers fizice si juridice cu care sunt sot/sotie,rude grad I,au relatii cu caract. nepatrimo
c)unt chemati sa partic.in cadru comisiei din care face parte sot/sotie sau ruda grad 3 d)interesele patrimoniale, ale sotului sau rude
19. n conformitate cu art. 139 alin.2 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea
de grad 1 pot influenta
decizii pe care trb sa le ia Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
in exercit. atrib. de serv
Administrației
Naționale a Penitenciarelor, plimbarea persoanelor private de libertate se
realizează conform ro ramului întocmit de către a)sef serv. sig detinerii
b)sef serv. reg penitenciar c)sef sectie detinere ext d)sef de tura

20. In conformitate cu art.47, alin. 1, din H.G. 157/2016 pentru aprobarea


regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului enal, ro ramul zilnic cu rinde .
a)totalitatea activitatilor in care sunt implicati detinutii in cursul unei zile
b)totalitatea activitatilor in care sunt impl. detinutii in cursul unei sapt
c)totalitatea activitatilor in care sunt impl. detinutii in cursul unei luni
d)totalitatea activitatilor in care sunt impl. detinutii in cursul unui an

MEMBRII
SPECIALIȘTI:
18. n conformitate cu art. 141 din Legea nr. 145/2019 din 22 iulie 2019 privind
statutul polițiștilor de penitenciare, sancțiunile disciplinare care pot fi
aplicate oli istilor de enitenciare
a Aten ionare;
b) Trecerea într-o funcție superioară până la cel mult nivelul de bază al gradului
rofesional de inut;
c) Amânarea avansării în grade profesionale sau funcții superioare, pe o
perioadă de la I Ia 2 luni;
d Mustrarea scrisă;

21 n conformitate cu art. 154 alin.2 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea


Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrației Naționale a Penitenciarelor, agenților planificați În serviciu în
cadrul sectorului de acordare a dre turilor la achet i vizită Ii se re artizează
următoarele atributii :
a)sa respecte durata vizitei stabilitept fiecare categ.de pers priv de lib. in parte
b)sa asig. exercitare dreptul pers priv. de lib.de a efectua cumparaturi,in baza planificarii aprobate de direct.adj. sig det. si reg pen.
c)sa predea pers priv. de lib. dupa terminarea activ. agent sef post control 2 d)sa eectueze,potriv. disp. leg.perchez. corp. amanuntita a pers. priv. lib.
pe care le ia in primire in zona de acces a sectiei
22. n conformitate cu prevederile pct.2.1.2. din Manualul privind structurile
asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere și control,
precum și pentru utilizarea mijloacelor si tehnicilor de imobilizare Vol.l —
Siguranță Personală, rinci alele obstacole care intervin În realizarea unei
comunicări eficace sunt:a)atitudinea b)zgomotul c)violarea spatiului intim d)reactiile necontrolate

23. n conformitate cu art.220 alin. 1 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea


Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrației
Naționale a Penitenciarelor, în navele fluviale, paza și supravegherea
persoanelor rivate de libertate se realizează
a)de personal inarmat indierent de reg de executare
b)de personal inarmat sau neinarmat, in functie de viziilitatea senalului navigabil
c)pers inarmat sau neinarmat, in functie de gradul de periculozitate al detinutilor
d) de personal inarmat sau neinarmat, in unctie de reg de executare al detinutilor
24. n conformitate cu art. 48 alin.2 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea
Administrației
Na ionale a Penitenciarelor aza si a ărarea locurilor de de inere se face cu a)pers calificat
b)perssonal calificat si
. sisteme tehnice de supravegere si alarmare c)pers. specializat sau pers. specializat si sisteme tehnice de supraveghere si alarmar
d)personal instruit sau pers specializat si sisteme tenice de supraveghere si alarmare

25. n conformitate cu art. 133 alin. 1 din Legea nr. 145/2019 din 22 iulie
2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, raportul de serviciu al
polițistului de enitenciare încetează în următoarele cazuri:
a) detasare la o alta unitate din structura ANP B)transer c)concediu pt cresterea copilului pana la 2 ani sau a copilului handicap pana la ani
d)transfer medical in strainatate pt afectiuni medicale dobandite in timpul exercitarii profesiei

26. n conformitate cu art. 275 alin. 1 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea


Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrației Naționale a Penitenciarelor la terminarea lucrului sau la ora
stabilită, șeful punctului de lucru, efectuează următoarele activităti: a)ef. apelul numeric al p.p.l
b)dispune ridicarea diso de supravegere si realizarea celui de paza c)da semnalul de adunare d)dispune depunerea ecipamentului si a materialelor periculoas
in locul special destinat si adunarea in formatiune la locul stabilit de sef de tura
27. n conformitate cu art. 1 16 alin. 1 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrației Naționale a Penitenciarelor, personalul destinat supravegherii
persoanelor private de libertate în locul de de inere se re artizează e
minimum a) 2 scimburi b)3 scimburi c) scimburi d)1 schimb

28. n conformitate cu art. 133, alin. 1, din H.G. 157/2016 pentru aprobarea
regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, persoanele private de libertate, au dreptul de a
efectua, pe cheltuiala lor, convorbiri telefonice de Ia telefoanele instalate în
incinta sectorului de deținere, cu cel mult: a) 6pers di tara si afara
b)8 pers din tara si afr c)10 pers din tara si afr d)12 pers din tara si afr

29. n conformitate cu art. 74, alin. 1, din H.G. 157/2016 pentru aprobarea
regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
În cursul procesului penal, regimul semideschis se aplică persoanelor private
de libertate condamnate Ia edea sa închisorii: a)mai mare de un an dar depaseste 3
b) mai mica de 1 an dar care nu depaseste 3 ani
c) mai mare de 1 an dar care nu depaseste 3 ani
d) pana in 3 ani

MEMBRII SPECIALIȘTI:
RASPUNSURI LA INTREBAREA 30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
a)sa recurga la forta sau la folosirea mijloacelor de imobilizare impotriva pers civile in alte conditii decat cele prev.lege
b)sa nu adere la asociatii , organizatii religioase sau de alta natura, recunoascute potrivit legii sau recunoscute prin lege
c)sa dispuna, sa exercite sa instige ori sa tolereze acte de tortura sau orice forme de tratament inuman ori degradant
asupra persoanelor aflate in asezamintele de detinere
d)sa intervina pentru solutionarea unor cereri sau lucrari care sunt de competenta lor ori le au fost repartizate de conducatorii
ierarici sau care nu sunt activitati specifice functiei pe care au fost desemnati

33. In conformitate cu prevederile pct. 2.1 .3.din Manualul privind structurile


asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere și control,
precum și pentru utilizarea mijloacelor si tehnicilor de imobilizare Vol.l —
Siguranță Personală, sunt semne ale com ortamentului a resiv a)inrosirea fetei b)gesturi exagera
30. n conformitate cu art. 120 din Legea nr. 145/2019 din 22 iulie 2019 c)contact vizual indirect
privind statutul polițiștilor de penitenciare, ofițerilor și agenților din d)nervozitate excesiva
sistemul administra iei enitenciare le este interzis:

31. n conformitate cu art. 185 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea


Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrația Naționale a Penitenciarelor, com unerea escortei se stabileste
în functie de A) durata misiunii b)nr si reg. de ex.in care sunt incadrate p.p.l. escoretate
c)traficul auto de pe itinerariul de deplasare
d)acreditarea cabinetului medical

32. n conformitate cu art. 108 din H.G. 157/2016 pentru aprobarea


regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, comisia prevăzută la art.32 din lege, face propuneri
de transfer la Administrația Națională a Penitenciarelor, în următoarele situa
ii: a)pt dezbaterea unei mosteniri importante b) depasirea capacitatii de cazare a peni
c)in cazul detinutului pt care masurile preventive de asig. a ordinii si disciplinei la niv. peni sunt suficiente d)stabilirea sau scimarea reg. de ex. a ped.
priv. de lib. in situatia in care aceasta nu se incadreaza in profilul unitatii
34. n conformitate cu art. 143 alin.6 din H.G. 157/2016 pentru aprobarea
regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
În cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,
deținutul este supus măsurilor de control, atât înainte de acordarea vizitei,
cât și după efectuarea acesteia, după cum urmează. a)percezitia partiala, pt vizita cu dispo separare
b)percezitia generala,pt vizita fara dispo de sep c)percezitia corp sumara, pt vizita cu dispo de sep d)perc. corp amanuntita, pt vizita fara dispo de separa

35. In conformitate cu art.69 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea


Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrația Naționale a Penitenciarelor, personalului din posturile de
pază de pe perimetrul locului de detinere, îi este interzis
a)sa incalce regulile privind portul si manipularea armamentului si munitiei in serviciu
b)sa nu aiba preocupari care sa ii distraga atentia de la executarea misiunii incredintate
c)sa nu intrerupa paza postului incredintat, sa nu discute cu pers neautorizate, sau p.p.l., sa primeasca ori sa transmita obiecte
d)sa incredinteze armamentul altor pers, ori sa il lase in alte locuri, decat cele stabilite
36. n conformitate cu art. 46 din H.G. 157/2016 pentru aprobarea
regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, cu modificările i com Ietările ulterioare, re
ulamentul de ordine interioară cu rinde rintre altele a)locurile destinate fumatului
b)locurile destinate practicarii jocului de noroc c)dreputile detinutilor d)posib. detinutilor de a nu comunica cu administratia peni, cu autoritatile judiciare si
administrative, cu sotul sau sotia, rudele sau alte pers, dupa caz

37. n conformitate cu art. 1 15 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea


Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrația Naționale a Penitenciarelor, personalul destinat supravegherii
persoanelor private de libertate în locurile de detinere este com us din: a)sef sectie
b)se auxiliar c)agenti insotitori d)agenti supraveghetori

38. n conformitate cu art. 159 din H.G. 157/2016 pentru aprobarea


regulamentului de aplicarea a Legii nr.254/2013, privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, cu modificările si com Ietările ulterioare, examenul
medical se realizează: a)la sosirea in penitenciar a detinutilor veniti prin transfer
b)dupa terminarea activitatilor educative de catre detinuti c)la primirea detinutilor de la organele de politie d)inainte de efectuarea activ. sportive de
catre detinuti

39. n conformitate cu art.49 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea


Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrația Naționale a Penitenciarelor, aza locului de de inere se
realizează rin. a)posturi de observare si ascultare b)posturi de supraveghere c)posturi de observare si patrulare
d)posturi de paza

40 In conformitate cu art. 12 din OMJ/4800/2018 pentru aprobarea


Regulamentului privind siguranța locurlior de deținere din subordinea
Administrația Naționale a Penitenciarelor, mi'loacele de rotec ie si
imobilizare ot fi următoarele. a)lanturi metalice b)catuse de unica fol pt maini
c)curele de imobilizare din piele sau material textil d)electrosocuri

41 In data de 23.12.2021 cu ocazia întoarcerii deținuților de Ia blocul alimentar,


deținutul C.I. a fost surprins de către agentul supraveghetor de pe secția de
deținere având asupra Iui aproximativ un kilogram de carne nepreparată.
Cine se face vinovat de această situatie? a)supravegetorul de la curtea de plimbare
b)ofiterul instructor reg pen. c)supravegetorul de la bloc alim d) sef tura

42. După efectuarea activității de plimbare, cu ocazia efectuării percheziției


asupra deținutului V.C. la intrarea în camera de deținere, agentul
supraveghetor D.S. a descoperit un cuțit improvizat dintr-o coadă de lingură.
Urmare a verificărilor efectuate, deținutul a recunoscut că a intrat în posesia
acestuia în timp ce se afla Ia curtea de plimbare, acesta fiind plasat în
interiorul toaletei de către un alt deținut de la o serie anterioară.
Identificati cine se face vinovat de această situatie. a)nu se face nimeni vinovat deoarece cutitul
improvizat a fost descoperit inainte de introducerea in camera de detinere
b)agentul supraveghetor de la curtea de plimbare avea obligatia sa verifice curtea de plimbare doar la terminarea
PREȘEDIN plimbarii fiecarei serii MEMBRII SPECIALIȘTI:
c)vina apartine exclusiv detinutului
d)agentul supraveghetor de la curtea de plimbare avea obligatia sa verifice curtea de plimbare inaintesi la terminarea
plimbarii fiecarei serii
43. Cu ocazia acordării dreptului la vizită intimă de 48 de ore deținutul P.T.
solicită agentului supraveghetor de la acordarea dreptului Ia vizită intimă,
după primele 12 ore să poată fi însoțit la punctul comercial din incinta
penitenciarului pentru a-și putea achiziționa o pungă de cafea, trei pachete
de țigări și un bax de apă minerală. Agentul supraveghetor de Ia acordarea
dreptului Ia vizită intimă a refuzat solicitarea deținutului.
Identifica i cine se face vinovat de situatia descrisă. a)sef sectie pt ca trb.sa instruiasca p.p.l cu ocazia
planificarii acestuia la acordarea dreptului la vizita intima b)p.p.l pt ca trb.sa aiba asupra lui alimente solicitate cu ocazia beneficierii dreptului la viz. intima
c)ag. supravegetor de a le acorda drep. la vizita intima d)sef serv. reg peni.

44 n timp ce se afla în camera destinată refuzului de hrană, deținutul E.V.


solicită o brichetă pentru a-și aprinde o țigară. Identificați cine se face vinovat
de existența țigării în posesia deținutului. Ce trebuia să facă persoana
vinovată la introducerea În camera destinată refuzului de hrană ? a)sef sectie detinere care a
dispus cazarea detinutului in camera destinata ref. de hrana. b)ofiterul instructor reg pen. c)supr. de la cam. ref. hrana d) sef schimb

45. In data de 01.01 .2022, în jurul orelor 23:00 agentul supraveghetor D.C. a
observat că deținuții de la camera de deținere E.4 dau mai multe pachete de
țigări către camera de deținere E.7 prin vizeta de la ușa camerei de deținere.
Acesta actionează în timp util și ridică pachetele de țigări după care
întocmește rapoarte de incident deținuților implicați. Cine se face vinovat de
situatia descrisă?
a)agentul supraveghetor care a predat serviciul
b)sef de tura
c)agentul supraveghetor aflat in serviciu
d) agentul supr. de la centrul de supraveghere video

PREȘEDIN MEMBRII SPECIALIȘTI:

S-ar putea să vă placă și