Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CHIMIE SI INGINERIE CHIMICA

PROBA SCRISA PENTRU SUSTINEREA EXAMENULUI DE GRADUL II SPECIALITATE(CHIMIE ) SI METODICA PROFESOR I

I Importanta creativitatii in procesul de predare-invatare la chimie , prin rezolvari de exercitii si probleme, cu exemplificare la nivelul programei scolare: propuneti o problemă şi indicati algoritmul de rezolvare şi metodica rezolvarii problemei propuse. Notă: se va lua in considerare o clasa de elevi (din gimnaziu sau liceu) cu nivel de pregatire bun

II Scrieti formulele stoechiometrice ale oxizilor elementelor: carbon,azot, zinc şi

fier.

a)

Indicati structura moleculara (geometrie, tip de hibridizare a atomului central) pentru doi din compusii moleculari;

b)

Scrieti ecuatiile reacţiilor cu apa ale oxizilor de la a) şi denumiti produsii de

reactie precizand caracterul lor acido-bazic.

III.

1) Dati toti izomerii de constitutie şi optici ai compusului OH

toti izomerii de constitutie ş i optici ai compusului OH ( 1-hidroxi-1 metoxietan ) . CH

( 1-hidroxi-1 metoxietan ) .

CH 3 – CH

OCH 3 Scrieti reactia de obtinere a acestui compus din acetaldehida si metanol. Notati tipul de mecanism ce sta la baza reactiei. Cum se numeste reactia si in ce cataliza are loc? 2) Cum se pot obtine acetaldehida, clorura de vinil (cloroetena) , respectiv etena din acetilena?. Dati ecuatiile reactiilor chimice si conditiile in care trebuiesc efectuate, inclusiv catalizatorii. 3) Reprezentati si notati efectele electronice care se manifesta în clorura de vinil, respectiv în fenol. 4) Redati mecanismul reactiei de substitutie nucleofila pe care o da 1 – cloro – 1 – feniletanul la tratare cu cianura de sodiu. Ce tip de mecanism este acesta:SN 1 sau SN 2 ? Motivati. 5) Scrieti reactia de polimerizare a etenei şi mentionaţi conditiile in care aceasta are loc . Cum se numeste produsul macromolecular obtinut , ce aplicatii are acesta si ce aspecte de poluare cauzeaza ?