Sunteți pe pagina 1din 1

Conducător de doctorat,

Prof. univ. dr. …………………………….


(semnătura)

Calendar propus (termene) privind etapele procedurii de susținere publică a tezei


de doctorat (H.G. nr. 134/2016) pentru student-doctorand
…………………………………………………………………………. .
(an universitar …………………………)

- Finalizarea tezei de doctorat (în considerarea observațiilor și recomandărilor


conducătorului de doctorat/membrilor comisiei de îndrumare)- termen
………………………………………………………………………………. ;

- Depunerea tezei de doctorat (în format electronic) la secretariat pentru


verificarea similitudinilor - termen
…………………………………………..;

- Depunerea tezei de doctorat printată și a dosarului de susținere (în maxim 30


de zile de la momentul verificarii; presusținerea în fața comisiei de
îndrumare va avea loc în maxim 25 de zile de la transmiterea raportului de
similitudini, dacă se primește avizul de presusținere din partea Directorului
Școlii doctorale)

- Susținerea publică a tezei de doctorat – (nu mai devreme de două luni de la


momentul presusținerii tezei) ……………………………………………….

Student-doctorand,
(semnătura)

S-ar putea să vă placă și